Homeopatie 2

27.7.2006 | Mgr. Jiří Čehovský | Články z tisku

Květy 2 Jen málokdy jeden jediný člověk ovlivnil celý vědní obor do té míry, jako se to podařilo německému lékaři Samuelu Christianovi Hahnemannovi v případě homeopatie. I když princip léčby podobného podobným (similia similibus curentur) byl znám od nepaměti…

Homeopatie 1

27.7.2006 | Mgr. Jiří Čehovský | Články z tisku

Květy 1 Tato metoda léčby je dnes nejrozšířenějším oborem tzv. alternativní medicíny v západní Evropě a v mnoha dalších zemích po celém světě. Většina lékáren v Německu, Rakousku či Anglii prodává homeopatické léky, existují vysoké školy, ať už určené…

Homeopatie

27.7.2006 | Mgr. Jiří Čehovský | Články z tisku

Domácí lékař Homeopatie je nyní velmi rozšířeným oborem léčby v západní Evropě a po celém světě. V některých zemích se homeopaticky léčí až jedna třetina obyvatel. Přednosti homeopatie objevuje stále větší počet lidí. Čím si získává takovou oblibu? Především…

Homeopatie

27.7.2006 | Mgr. Jiří Čehovský | Články z tisku

Dotek Homeopatie není jen metoda bezbolestného odstraňování bradavic, rýmy a bolestí hlavy – je to především léčba spirituálního (nehmotného) centra, řídícího duševní a tělesné procesy. Tato léčba je umožněna a/ znalostí léčby, pocházející z knih, b/ léky, pocházejícími ze všech…

Homeopatie a její ideje v současném světě

27.7.2006 | Mgr. Jiří Čehovský | Články z tisku

Gemma Homeopatie není věda materialistická, to je zřejmé na první pohled. Působení vysokých potencí, při nichž je výchozí látka ředěna až na 10 na 200 000, z praxe odvozená teorie chronické (konstituční) nemoci a schopnost jediného indikovaného léku odstranit…

Homeopatie – cesta k pohodě

27.7.2006 | Mgr. Jiří Čehovský | Články z tisku

Dívka Představte si, jak by se změnil náš život, kdyby existovala kouzelná bylinka, která by dokázala zahnat smutek. Vyléčit milostné zklamání. Rozptýlit žárlivost. Bylinka, která by ve vztahu dvou lidí, muže a ženy, dokázala obnovit lásku. To by se…

Homeopatie – kontroverzní metoda

27.7.2006 | Mgr. Jiří Čehovský | Články z tisku

Zdravotnické noviny Homeopatie je nyní u nás po desítkách let naprosté nepřítomnosti uznána Lékařskou komorou i Ministerstvem zdravotnictví jako léčebná metoda. K tomuto uznání došlo v rámci trendu přibližování se evropskému standardu, nikoliv však bez střetů a konfliktů. Bylo…

Homeopatický konstituční lék III.

27.7.2006 | Mgr. Jiří Čehovský | Články z tisku

Lipový květ a homeopatie Homeopatický konstituční lék je vybírán podle celostní charakteristiky pacienta, tedy podle psychiky, chování a údajů o fyzickém těle. Celostní obraz pacienta se musí do značné míry krýt s celkovým obrazem (popisem účinku) léku. Proto mluvíme…

Homeopatický konstituční lék II.

27.7.2006 | Mgr. Jiří Čehovský | Články z tisku

Konstituční lék a nehmotné centrum Homeopatie není jen léčba podobného podobným, ale také nehmotného nehmotným. Základním paradoxem homeopatie, který tolik vadí materialistům, ale vůbec ne homeopatům a jejich pacientům, je účinek nehmotných potencí léku na materiální tělo člověka. Výchozí…

Homeopatický konstituční lék I.

27.7.2006 | Mgr. Jiří Čehovský | Články z tisku

Elixír života aneb homeopatický konstituční lék Zakladatel homeopatie Samuel Hahnemann na začátku minulého století zjistil, že různé nemoci, které postihují určitého jedince postupem času, nejsou nějaké zcela oddělené a na sobě nezávislé jevy, nýbrž že se jedná o projevy…