Hádavá s rodinou: případová studie Kalia carbonica

23.12.2015 | Rajan Sankaran | autori@homeopatie.cz | Případy

sankaran2Navštívila mě osmnáctiletá pacientka, jejíž největší potíží byl nízký počet krevních destiček. Konvenční medicínou byla diagnostikována idiopatickou trombocytopenií (ITP).

Zdravotní problémy jí začaly v roce 2007, kdy prožívala četné menorrhagie (extrémně silné krvácení, pozn.překl.) během menstruace, která v tu dobu trvala víc než patnáct dní. V té době byla extrémně slabá, až vysílená. K úlevě potíží dočasně používala léky alopatické medicíny, ale poslední cyklus byl ještě horší než všechny předešlé, krvácela po dobu delší než jeden měsíc. Vysílení se také postupně zhoršovalo a po dvaceti dnech krvácení dostala horečku střídající se se zimnicí. Nakonec zkolabovala vysílením.

Lékařská vyšetření ukázala, že jí klesla hladina hemoglobinu v krvi na 3,3 gramu na decilitr (g/dL) (jednotky používané speciálně pro určení hladiny hemoglobinu v krvi. „Norma“ pro dospělou ženu se pohybuje v rozmezí 12 – 15,6 g/dL, pozn.překl. – zdroj viz závěr článku) a počet červených krvinek na 14.000 na mikrolitr (mcL), přičemž norma je mezi 150.000 – 440.000 na mcL. V tomto stavu byla hospitalizována v nemocnici, kde dostala krevní transfuzi. Pro udržení menstruace pod kontrolou jí také byly naordinovány hormonální léky. Její alarmující akutní stav vedl lékaře k podezření na sekundární myeloidní dysplazii, což se ovšem nepotvrdilo; nakonec byla diagnostikována ITP spolu se sepsí (infekčním nakažením krve, pozn.překl.)

Lékaři se rozhodli pro léčbu steroidy. Od té doby si stěžovala na silné krvácení během menstruace a také na rozšíření tečkovitého krvácení (ekchymózu) různě po těle, kvůli kterému jí byly naordinovány ještě vyšší dávky steroidů. Tyto vyšší dávky užívala 4-5 měsíců pravidelně každý rok po dobu posledních čtyř let. Během této doby jí počet krevních destiček v krvi  velmi kolísal: z 20.000 (srpen 2011) klesnul na 8.000 na mikrolitr (9. 9. 2011). Tehdy jí byla okamžitě nasazena léčba steroidy Omnacortil, dávkování 60 mg denně. Když později (23.9.2011) kontrola ukázala nárůst počtu krevních destiček na 640.000 na mikrolitr, snížili jí dávku steroidů na 20 mg denně.

Kromě těchto potíží trpí od roku 2007 silnými bolestmi hlavy, především na temeni, které se objevují nejčastěji po vystavení slunci. Začala se mu tedy vyhýbat. Během menstruace trpěla bolestmi, nejčastěji v podbřišku, které se zlepšovaly ohnutím dopředu, což jí však znemožňovalo ležet v rovné poloze. Také si stěžovala na zácpu – každodenní tlačení během stolice pro ni bylo běžné, až přirozené a také stále pokračovala její celková slabost.

Na otázku, jaké je povahy, odpověděla, že je většinou klidná, orientovaná na rodinu. Současně se však velmi rychle rozzlobí, pokud ji někdo neposlouchá. Vypozorovala, že hněv se u ní objeví velmi rychle (rychle vzplane) a má také rychlý průběh a že s osobou, na kterou se zlobí, nechce v ten okamžik vůbec mluvit. Nejčastěji se takto zlobí na svého bratra, sestru a matku.

Je velmi citlivá na zvuky, na které reaguje podrážděně. Náhlý nečekaný zvuk ji dokáže pořádně vylekat. Sama říká: „Když na mě někdo křičí, nemohu to jednoduše vydržet – mám pocit, že mi praskne ušní bubínek.“

Později nám řekla: „Někdy mám strach, že mi někdo bude držet ruce nebo mě bude celou takhle držet a já se nebudu moci hnout. To mě opravdu děsí, v takovém okamžiku ze sebe nevydám ani hlásku. Je to pocit, jako by mi někdo pevně stisknul všechny orgány v těle a já z toho nemohla nijak uniknout. Jako by mě někdo velmi pevně držel.“

Podle slov její matky mluví (klientka) ze spaní a volá svou matku o pomoc. Klientka má strach ze zlodějů a duchů, zůstat o samotě je pro ni těžké. „Nudím se,“ říká, „mám pocit, že by se mnou vždycky měl někdo být.“ O samotě se cítí nejistá. Když se dívá na strašidelné, hororové nebo jinak děsivé filmy, nemůže potom usnout a chce, aby s ní byl někdo z rodiny.

Má děsivé sny o tom, že se někdo z její rodiny topí. „Vždycky se mi při tom chce křičet,“ říká, „mám pocit, že by měl někdo přijít a zachránit je. Děsí mě to…“ Vypráví nám o nehodě, které byla svědkem. Její kamarádka tehdy spadla do vody a zůstala pod hladinou. Ona byla v tu chvíli jediná, kdo to viděl. Začala křičet a křikem přivolala pomoc, což její kamarádku zachránilo. Je to právě tento okamžik, od kterého má velký strach z utonutí.

Klientce je příjemné být zakrytá a nejčastěji se potí na pokožce hlavy.

Analýza případu
Většina z vás se asi diví, proč na tomto místě v celém případu vkládáme podtitulek „analýza případu“. Znamená to tedy, že je případ uzavřen, nebo to je pouze analýza případu v tomto konkrétním bodě? Máme dostatečně dat k tomu provést logickou analýzu a vyvodit jednoznačný závěr?

Řekl bych, že rozhodně ano! Případ je v tuto chvíli natolik kompletní, abychom mu porozuměli a našli vhodný lék. Víte, v čem spočívá klíč? Ve velmi pozorném naslouchání.

Co totiž může znít jako pouhé vyprávění klientčiných symptomů a její povahy, je ve skutečnosti klíčem k pochopení celého případu. Jednoduché, nonšalantní vyprávění osoby sedící před námi není ničím jiným než velmi přesným popisem hlavních symptomů, které potřebujeme k předepsání léku – pokud posloucháme pozorně. Podle mě o sobě klientka řekla všechno, a to ve velmi skromných informacích: popsala se jako klidná osoba, kterou snadno podráždí hluk a která se velmi snadno naštve, speciálně na členy své rodiny, a to i přes to, že sama sebe popsala jako osobu orientovanou právě na rodinu.

Podíváme-li se na tyto symptomy jazykem repertoria, dostaneme následující seznam:

 • podrážděnost z hluku
 • hádavý s rodinou
 • společnost, touha po, samota zhoršuje

Dalším velmi výrazným symptomem charakteristickým pro lék, o kterém jsme začali uvažovat, je hádavá tendence s lidmi, na nichž je závislá a se kterými se cítí být nejvíc spojená – což krásně popisuje rubrika:

 • společnost, touha po, přesto se chová hrubě a urážlivě

Dále vidíme její citlivost k hluku, která je tak vysoká, že se i při sebemenším hluku vyplaší:

 • polekaný, hluk, z
 • polekaný, hluk nepatrný, z

Když se podíváme na její sny a obrovský strach a úzkost, které při nich prožívá a které ji přivádějí až ke křiku a volání o pomoc, dostaneme odpovídající rubriky:

 • křik o pomoc
 • křik o pomoc během spánku

Má také velmi silný strach z utonutí, který má kořeny v nehodě její kamarádky a který v ní od té doby zůstal. V situaci, jako je tato, že nenajdu přímo odpovídající rubriku, zkombinuji daný strach s rubrikou „bludy“, protože oboje spadá do úrovně bludů. Tím dostaneme:

 • sny o utonutí

Kromě toho všeho můžeme také vidět hodně strachů a úzkostí na celkem hodně úrovních:

 • strach ze zlodějů a duchů
 • strach být o samotě
 • strach o členy rodiny, které ve svých snech vidí jako tonoucí

Z repertorizace provedené v MacRepertory dostaneme následující výsledky:
(Pro zvětšení tabulky klikněte. Pozn. red.)

tabulka_sankaran

Dostali jsme se k léku Kalium carbonicum (Kali-c.). Na tomto místě bych rád zmínil Phatakovu Materii Mediku k léku „Kali carbonicum“:

Generálie
obecná slabost, typická pro všechny draselné soli, je právě u této soli z celé skupiny nejvýraznější:

 • SLABOST; svalová, srdeční, na zádech, končetin, slabost intelektu

tendence této slabosti začít společně s hlasitým pláčem nebo dotekem, i slabým, obzvláště na chodidlech, které vede k třesu v celém těle:

 • stav oslabení po potratu a porodu

Mysl

 • nevrlý
 • snadno se vyleká; úlek nastane po doteku, zvlášť na nohách; při usínání
 • úzkost, strach, když zůstane o samotě
 • velmi podrážděný, vznětlivý
 • extrémně citlivý na bolest, hluk a dotek
 • strach; z budoucnosti, duchů, smrti
 • úzkostný o svůj vlastní zdravotní stav
 • hádavý s členy rodiny, podrážděný z podmínek, ve kterých žije

Žena

 • mohutné kolikové bolesti před menstruací, která je dráždivá a se štiplavým aroma
 • hemorragie (silné krvácení), po kyretáži a dalších typech lékařského zásahu
 • bolestivé křeče v děloze, aniž by se objevilo měsíční krvácení, s pocitem horkosti a neklidu.

Na tomto místě bych rád citoval také několik poznámek z mé knihy Duše léků, které hezky demonstrují, jak přesně spolu odpovídá daný lék spolu s klientčinými symptomy:

 • společnost, touha po, přesto se chová hrubě a urážlivě

Tento symptom v sobě obsahuje tři hlavní prvky léku Kalium carbonicum. Prvním je touha po společnosti; chce společnost a je na ní závislá; o samotě se zhoršuje; potřebuje podporu a vždycky má ráda kolem sebe lidi, kteří ji podporují. Druhým prvkem je to, že se k nim chová hrubě, což znamená, že vždycky projevuje svou nespokojenost vůči lidem, na kterých je závislá. Třetím prvkem je onen aspekt jisté hádavosti; pokaždé, když je od svých blízkých odloučena, nedokáže být v klidu, musí se hádat. Proto v Phatakově Materii Medice najdeme onu rubriku:

 • hádavý s členy rodiny, podrážděný z podmínek, ve kterých žije

Zvláštní na léku Kalium carbonicum je to, že tuto hádavost a podrážděnost projevuje pouze vůči své vlastní rodině a manželovi a netoliko vůči cizím lidem (kromě svého lékaře, bohužel).

Pokud tedy máme pohromadě nejcharakterističtější symptomy formující totalitu obrazu jediného léku, pak bych tento lék určitě bral v úvahu a podrobně si ho prostudoval v materii medice. Pak, jestliže obraz léku a obraz klienta spolu přesně odpovídají tak, jako klíč zapadne do zámku, bych tento lék rozhodně předepsal.

Dávkování léku
Rozhodl jsem se podat lék v LM potenci. Indikace pro LM potenci přichází v úvahu tehdy, jakmile patologie nemoci stále pokračuje, a to ne jen občas, ale skutečně pořád. Což jsme viděli v tom, že potřebovala stále větší dávky steroidů a současně jí stále klesal počet krevních destiček v krvi. Vybral jsem potenci LM8, protože hlavní potíž, se kterou přišla (ITP), je problém imunitního systému a protože ostatní symptomy byly v jejím případě na úrovni bludů nebo snů. To všechno ukázalo na lék Kalium carbonicum v potenci LM8.

Kontrola 20.6.2012
Hladina energie je o mnoho lepší. Dobře spí. Od podání léku neměla žádné bolesti hlavy, kromě lehkého pocitu tíhy v hlavě po vystavení se slunci. Občas pocítila stavy slabosti, které ale byly mnohem lepší než dřív. Velmi se jí zlepšila nálada a stav mysli. Její dřívější hněv a podrážděnost výrazně klesly.

Stále si stěžuje na zácpu; během stolice musí pořád tlačit, už ne denně, ale každé dva dny.

Poslední menstruace před touto kontrolou připadla na 18. května 2012 a trvala tři dny. Krvácení bylo skrovné, bolesti v podbřišku pociťovala pouze druhý den po začátku krvácení. Což je obrovské zlepšení oproti jejímu dřívějšímu stavu! Stejně tak doba krvácení a jeho intenzita.

Sny, které o své rodině měla, se týkaly běžné rutiny a cestování, ba co víc: ráno v ní z nich zůstal dobrý pocit. Tedy žádné noční můry.

Obecně se všechny její potíže výrazně zlepšily. Jediné, co zůstalo, byla slabost po delší chůzi, na kterou nebyla zvyklá, a zácpa.

Předepsaný lék v tomto okamžiku: Kalium carbonicum LM8.

Kontrola 20.10.2012
Obecně se klientka cítí o mnoho lépe. Dva dny před kontrolou stoupnul počet krevních destiček na 378.000 na mikro litr. Z tohoto výsledku má velkou radost, protože počet krevních destiček se zvýšil, aniž by musela užívat steroidy.

Stále se u ní objevují bolesti hlavy po vystavení slunci, už ne ale tak často a ne v takové intenzitě jako dřív.

Zácpa zmizela; stolice odchází snadno a každý den, bez tlačení.

Její poslední menstruace trvala čtyři dny a měla spíše mírný průběh. Bolesti pociťovala pouze druhý den, podle jejích slov byly snesitelné.

Jak nám také řekla, ekchymóza zmizela už před delší dobou.

Co se týká únavy, hladina energie je v těchto dnech velmi dobrá, což se pozitivně odráží na studiu, ve kterém se jí daří dobře. Jak sama říká, její dřívější podrážděnost a vztek se už téměř neobjevují. Naopak má se svojí rodinou nyní mnohem lepší vztah. Celkově se cítí lépe o 60 %.

Předepsaný lék v tomto okamžiku: Kalium carbonicum LM8.

Celkové pochopení případu a jeho uzavření
Když se podíváme na spektrum možností léčby nemoci ITP pomocí konvenční medicíny, vidíme, že je do jisté míry omezené; jednou z nejčastěji využívaných metod je použití glukokortikoidů (steroidní hormony tvořené kůrou nadledvinek, pozn.překl..) a IVIg (intravenózní imunoglobuliny – imunoglobuliny podávané přímo do krevního řečiště injekcí či infuzí, pozn.překl.). Druhou nejčastější formou léčby je použití steroidů, léků potlačující imunitní systém a splenektonomie (chirurgické odstranění sleziny, pozn.překl.), která ale současně může být nepřijatelná kvůli komplikacím, které ji doprovázejí. Dlouhodobé používání steroidů může způsobit potíže jako osteoporózu, zelený oční zákal (glaukom), katar, ubývání svalové hmoty či zvýšené riziko infekce. Terapie spočívající v potlačení imunitního systému organismu a vynětí sleziny zase přináší zhoršení stavu imunity a rizika infekcí nebo sepse organismu. Více o této problematice v článku zde.

Když k nám klientka přišla, už užívala steroidy čtyři roky. Bylo by humánní této mladé dívce přivodit zmíněné komplikace, a rozšířit tak portfolio těch, se kterými se už v té době potýkala? Existuje nějaká alternativa? Odpověď v tomto případu přinesla homeopatie – léčbou, která byla jednoduchá, mírná, bez jakýchkoliv vedlejších účinků a komplikací a která navíc pomohla holisticky, tedy jak na úrovni fyzické, tak mentální. Překvapivé výsledky v tomto případu doslova vlily velkou důvěru do žil jak samotné klientce, tak i homeopatovi, což znovu a znovu přináší důvěru v homeopatickou léčbu a homeopatii jako takovou.

V tuto chvíli se vynořuje otázka: „Jak je možné dosáhnout těchto výsledků trvale?“ Aby homeopat nalezl odpověď, musí na jedné straně velmi přesně zaznamenat symptomy případu a současně na straně druhé porozumět tomu, co mu klient sděluje mezi řádky, zatímco mu vypráví příběh o svém dramatu všedního života.

V tomto konkrétním případě se nádherně objevuje například rubrika společnost, touha po, přesto se chová hrubě a urážlivě“. Toto ale uvidíme pouze tehdy, když budeme takříkajíc číst mezi řádky klientčina vyprávění a když poté porozumění tomuto symptomu zasadíme komplexně do celého případu. To, co z tohoto případu bilo do očí, byly symptomy, které na nás okamžitě vyskočily z jeho poměrně krátké historie.

Flexibilita a schopnost přistupovat k (homeopatickému) případu tak, jak on sám vyžaduje, je jedním z pilířů úspěšné léčby. Jak v paragrafu 83 Organonu sám Hahnemann píše, „Takové vyšetření každého jednotlivého případu, z nějž lékař zjišťující obraz choroby použije pouze to, co je pro každý konkrétní a specifický případ vhodné, nevyžaduje od léčitele nic jiného než nezaujatost a zdravé smysly, pečlivé pozorování a přesné zaznamenávání anamnézy nemoci.“ V tomto prohlášení Hahnemann jasně říká, že k porozumění případu nemůžeme uplatnit žádný fixní a pevně daný přístup. Každý případ se bude lišit jak v průběhu samotné analýzy, tak v závěrečném vyhodnocování na základě získaných dat během rozhovoru s klientem.

Umění ovládnout tuto flexibilitu v přístupu k jednotlivým případům a aplikovat přesně to, co daný případ vyžaduje, je klíčem k úspěchu. Ba co víc; po několika málo letech zkušeností už můžete vidět, že všechny přístupy krásně přecházejí postupně jeden do druhého a současně vedou do stejného cíle: k léku, který klientovi sedne tak přesně jako klíč do zámku.

Tato flexibilita je něčím, co je schopné poskytnout stálé, neměnné výsledky v léčbě případu a je schopné postupně vtisknout větší a větší důvěru klienta v homeopata – který zase díky tomu má větší motivaci věnovat se praxi této nádherné léčebné disciplíny pro zlepšení zdraví lidstva.

Poznámka překladu – odkazy:

Rubriky byly vzaty z Kompletního repertoria autora Rogera van Zandvoorta (2012) publikovaného v MacRepertory 8.2.0.1

Zdroj normy pro určení hladiny hemoglobinu v krvi:
http://www.globalrph.com/labs_h.htm#Hemoglobin_
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003645.htm

překlad: PhDr. Kateřina Komorádová
převzato z www.hpathy.com

HOMEO – homeopatický software

Homeo pyramida s názvemPoznávací znak profesionála – lékaře, lékárníka a léčitele. Užitečný pomocník pro samoléčbu, spolehlivý průvodce studentů homeopatie. Velký rozsah odborných textů, pokročilé možnosti analýzy. Snadné intuitivní ovládání. Kompletně v českém jazyce!

Podrobné informace zde

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *