Potíže při porodu

20.11.2018 | Redakce | redakce@homeopatie.cz | Nemoci, Případy

Předčasný porod

Homeopatika užitečná při předčasném porodu jsou víceméně stejná jako ta pro „falešné“ porodní stahy a v obou případech zůstává jejich účel následující: 1) pomoci zastavit porod, pokud je těhotenství stále životaschopné a kontrakce znamenají jen nadměrné podráždění dělohy; nebo 2) pomoci porod dokončit, pokud je dítě již mrtvé, nebo umírá, nebo pokud má lepší šanci na přežití mimo dělohu.

Caulophyllum
Jako vždy jsou primárními indikacemi tohoto léku zaprvé typická dysfunkce dělohy, se slabostí a nervovou vzrušivostí, za druhé skutečnost či náznaky, že podobný symptom bezprostředně hrozí, nebo se objevil v minulosti. Mohou být přítomné i potvrzující příznaky jako neuralgie, revmatismus prstů, nebo zánět pochvy s hojným, dráždivým výtokem. Někteří homeopaté obhajují rutinní podávání Caulophylla v posledním měsíci těhotenství, zejména u prvorodiček, kdy mohou být dalšími rizikovými faktory rozčilení a nedostatek zkušeností s porodem, navíc prý lék zkrátí průměrnou dobu porodu a sníží míru nepříjemností.

Cimicifuga
Je hlavním lékem na prevenci a léčbu předčasného porodu bez dalších indikací, je užitečná i v závažných případech se zjištěnou dysfunkcí dělohy, fragmentací, nebo střídáním symptomů na fyzické a mentální úrovni, úpornými bolestmi hlavy, neuralgiemi nebo artritidou. Podobně jako Caulophyllum ji lze použít i k prevenci předčasného porodu, pokud hrozí, nebo k němu v minulosti došlo. Dalšími potvrzujícími příznaky jsou přetrvávající strach, deprese, rozmrzelost, nebo zlé předtuchy. V akutních stavech můžeme lék podat i každou půlhodinu potenci 12C nebo 30C, alespoň 4 dávky, ale i po několik dní.

Pulsatilla
Bude indikována na základě svých obecných charakteristik jako je proměnlivost symptomů a nálad, nestabilita oběhového systému, nesnášenlivost teplých místností a potřeba čerstvého vzduchu, neklid, citlivá a vřelá povaha, nesnáší vydatná a těžká jídla, často bez žízně

Gelsemium
Je akutní lék podobný Caulophyllu. Jeho hlavní rysy jsou podobné chřipkovému stavu – slabost, třes, rozbolavělost, zimomřivost a citové rozrušení spolu s porodem, který se zastaví, nebo „učurává“, ale stále pokračuje.

Postmaturita neboli „přenášení“

Postmaturita s sebou nese v mnohém stejné problémy jako v případě předčasného nebo nepostupujícího porodu a pokrývají ji také některé stejné léky.

Caulophyllum
Typické indikace jsou stejně jako u předčasného porodu slabost ženských pohlavních orgánů, napětí a nervové rozrušení

Cimicifuga
O tomto léku uvažujte v případě, že nejsou žádné specifičtější indikace. Často na ni ukazuje děsivá nebo skličující zkušenost s porodem nebo potratem z minulosti. Typické jsou dysfunkční děložní stahy se známkami střídání nebo fragmentace symptomů na tělesné a duševní úrovni.

Pulsatilla
Indikace jsou identické jako v případě předčasného porodu. (viz výše)

Gelsemium
Užitečné při třesu a chvění z rozrušení způsobeného očekáváním narození dítěte, jež nám připomíná trému a je doprovázeno obvyklou svalovou slabostí.

Ignatia
Uvažujte o ní, pokud se zdá, že převládají emocionální faktory. Ženy jsou sklíčené zármutkem, zklamáním. Vykazují protichůdné nebo „nemožné“ symptomy, jako například bolest v krku zlepšená polykáním. Hysterické a střídavé symptomy. Přecitlivělost na alkohol, čaj, kávu a drogy obecně, ale touží po nich.

Prodlužovaný nebo nepostupující porod:

Caulophyllum
Vhodný tam, kde je děloha měkká i při kontrakci, porod rytmicky nepostupuje a žena je vyčerpaná neúměrně odvedené práci. Kontrakce bývají krátké a kolísavé, běžně jsou pociťovány spíše v dolní části pánve než v horní, kde by byly prospěšnější.

Cimicifuga
Kontrakce jsou typově podobné Caulophyllu, ale jsou prudší a žena je obvykle deprimovaná, mrzutá, nebo má obavy. V pokročilejších stavech může být až alarmující strach, že zešílí, psychotické chování. Prudké bolesti hlavy nebo neuralgie, střídání a fragmentace symptomů. Je to důležitý lék na zadrženou placentu, poporodní bolesti, krvácení a šestinedělní deprese.

Pulsatilla
Bývá většinou indikována na začátku porodu, ale je užitečná v každé fázi porodu a hodí se i u problémů s vypuzováním, krvácením, nebo placentou, pokud jsou přítomné obecné symptomy Pulsatilly jako emoční labilita, zlepšení po napití a touha po čerstvém vzduchu.

Sepia
Je spíše užitečná po porodu, může však ulevit od charakteristické tíhy a nepříjemného tlaku dělohy směrem dolů. Nejužitečnější je při krvácení, zadržené placentě, prolapsu dělohy a dalších poporodních potížích

Arnica
Podává se téměř rutinně po porodu, aby se předešlo bolestivosti a pohmožděninám. Měli bychom ji zvažovat, pokud je dítě příliš velké nebo tlačení dlouhé a obtížné, pokud byl k rozšíření porodních cest použit Pitocin, nebo lze předpokládat poranění měkkých tkání z jiných důvodů. Pak lze podávat lék i během porodu.

Belladona
Užitečná na začátku porodu, pokud je naběhlý krček a nemůže se rozšířit a pokud jsou přítomny příznaky jako náhlý a prudký začátek, bolesti hlavy či jiné bolesti zhoršené otřesem, divoký výraz ve tváři a rozšířené zorničky. Podobný stav může nastat po porodu s prudkým krvácením

Chamomilla
Bez ohledu na stav je typickým příznakem Chamomilly extrémní citlivost na bolest nebo nesnášenlivost bolesti. Rodičky bývají podrážděné a popuzené, vyžadují nadměrnou pozornost a podporu, ale přitom ji nedokážou přijmout ani využít. Střeva mají často zvýšenou činnost , objeví se průjem či flatulence

Gelsemium
Podobné Caulophyllu: dysfunkční kontrakce se svalovou slabostí a vyčerpáním, chvěním, třesem, nervovým rozrušením, zimnicí, bolestmi kloubů jako při chřipce. Krček bývá ztuhlý, naběhlý a nerozšiřuje se. Uvažujte o něm, pokud nezapůsobilo Caulophyllum. Pacient nemá žízeň a zlepšuje se po vymočení.

Nux Vomica
Přináší spásu v případech, kdy porod brzdí plný močový měchýř nebo rektum a nutkání k vyprázdnění je bolestivé a neefektivní kvůli křeči svěrače. Další příznaky léku jsou podrážděnost, přílišná stimulace, nebo nadměrná touha po povzbuzujících prostředcích nebo jejich nesnášenlivost.

Kali Carbonicum
Bývá indikováno, pokud hlavička novorozence neklouzne týlem pod pubický oblouk. Jedná se o tzv. „porod zády“. Provázející symptomy jsou bolest v dolní části zad, která se zmírní energickým třením nebo tlakem. Pacientky obvykle chodí, anebo sedí a drží se za záda.

Text byl upraven z knihy Homeopatie pro těhotenství a porod od Richarda Moskowitze, M. D.

Homeopatie pro těhotenství a porod

homeopatie-pro-tehotenstvi-a-porod-velkySoučasný americký lékař s bohatou praxí vytvořil názornou a velmi obsažnou příručku pro homeopatickou péči o zdraví a samoléčbu běžných nebo i méně obvyklých potíží, jaké se mohou vyskytnout v době těhotenství, při porodu a po porodu. Kniha obsahuje popisy hlavních léků a přehled obecných problémů v těhotenství a při porodu s odkazy na uvedené léky. Obsahuje rozlišovací znaky a ilustrativní případy z autorovy praxe. Kniha je určena jak pro nastávající maminky, tak pro profesionální homeopaty, kteří se s touto problematikou ve svých poradnách často setkávají.

Knihu můžete zakoupit zde

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.