Acipenser transmontanus – duše jesetera

16.2.2021 | Doug Brown | autori@homeopatie.cz | Homeopatika

Homeopat Doug Brown probírá charakteristiku léku Acipenser transmontanus (bílý jeseter) a jak jej odlišit od jiných rybích a mateřských léků.

V květnu 2009 jsem shromáždil skupinu prooverů k prozkoumání duše jesetera, jejíž výsledky jsem publikoval v American Homeopath v článku „Treading Water of Ages“. Od té doby jsem měl dvě další možnosti obraz jesetera dále probádat a vyjasnit. V tomto článku se pokusím shrnout mé dosavadní pochopení léku.

Na začátek může být užitečné zmínit se o charakteristikách rybích léků více obecně. Evolučně ryby zaujímají unikátní a parodoxní pozici: Jako mořské léky, jsou poměrně rozvinuté, jsou, společně s kytovci, jedinými obratlovci. Nicméně mezi obratlovci patří k nejstarší a nejméně rozvinuté skupině. Z tohoto paradoxu se pak vynořují témata jako velký versus malý, vysoký versus nízký.

Ryby plavou v tekutém médiu, což jim propůjčuje určité podobnosti k ptákům, kteří se samozřejmě také pohybují v tekutém médiu. Ale zatímco vzduch je více propojen s duchem a transcendencí, voda je více spojena s pocitem, s emocí. Toto ponoření do emoce může být pociťováno jako negativita, které je velmi obtížné se zbavit.

V tomto smyslu jsou rybí léky podobné minerálním lékům s rombickou krystalickou strukturou. Zatímco ptačí léky nacházejí smysl v závazku pečování, výživy a léčby, rybí léky se obecně vyhýbají odpovědnosti a spíše vyhledávají únik do představivosti a samoty. Být „v bublině“ je typické slovo, které od nich slyšíte.

U lidí potřebujících rybí lék je velmi silná potřeba a touha po autonomii, tak silná, že je snadno zaměníte s lathanoidy. Rybí léky také mají obecně potíže s autoritami.

Časté jsou averze k sexuálnímu kontaktu s partnerem, potíže s komunikací, nepřítomnost duchem. Rybí léky jsou dobře známé na problémy s pamětí a na léčbu demence. Rybí léky nejlépe sedí do Yakirovo Sloupce I.

Jako u mořských léků je i zde spojení s aspektem univerzální matky u elementu vody a problémy s inkarnací do těla (jako u prvků 2. periody). V osobnosti muže být výrazný snový aspekt který koresponduje se zbavováním se a vyhýbáním se odpovědnosti.

Jedna moje Acipenser pacientka popsala inkarnační aspekt jejího stavu slovy:

Mám problém zůstávat ve svém těle. Já mu nevěřím. Dělá se mi zle z toho, jak moje tělo kyne.

Jsem rozpolcená co se týče bytí ve svém těle.

Chci, aby mé tělo bylo na pohostinnějším místě. Jsem chycená ve svém těle – je to příliš těsná nádoba. Je v něm málo místa. Tělo mě zradí.

V kontrastu k prvkům 2. periody si jsou obvykle rybí léky více vědomí sebe sama a tuto vlastnost vyjadřují a usilují o ní.

Jak lze odlišit jesetera od jiných rybích léků? Zde je 12 vlastností, které nám pomohou pochopit tuto specifickou rybu:

12 prvků energie Acipenser:

 • Střídání odhodlání a boje se vzdáváním se: „Jdu do toho“ versus zbabělý ústup
 • Ozbrojený, připravený k boji, pevný. Strach z citové zranitelnosti.
 • Panika, šílenství, vydán na pospas autoritám nebo davu
 • Podlehnutí, pasivita, otupělost. Rezignace, začínání znovu od nuly.
 • Zacházejí s ním jako s kusem masa, bez individuality
 • Psanec: nechráněný, pronásledovaný, ponížený
 • Uvnitř versus vně komfortní zóny
 • Chytrý, analytický, intelektuální, sofistikovaný versus hloupý, pošetilý, izolovaný; pozice v hierarchii
 • Síla ženskosti k tvoření stejně jako k ničení. Odpor nebo láska k ženám.
 • Strach z bláznovství, cizinců, davu, létání, strašidelných domů, zemětřesení, neznámého, že se něco stane
 • Problém s navázáním poporodního pouta … averze k doteku, potřebuje osobní prostor
 • Zvětšení: Měl bych být větší, než jsem. Již se vzdal. Velryba vyplavená na pláž.

Fyzické symptomy

Ve všech mých případech jesetera bylo těžiště v emocionální rovině, se silnými symptomy úzkosti, deprese, zneužívání návykových látek a podrážděnosti/vzteku. Fyzické symptomy byly relativně podružné a nepříliš specifické a zahrnovaly:

 • Bolest hlavy
 • Tinitus
 • Astma
 • Bolesti čelistí a úst, bruxismus (skřípání zubů)
 • Nevolnost, pálení žáhy, ezofageální spazmus
 • Zánět povázky (plantární fasciitis), bolest chodidla
 • Kopřivka, vyrážka, speciálně na tváři
 • Únava, malátnost
 • Vysoký krevní tlak

Klinické použití

Samozřejmě, že Acipenser by měl být předepsán, pokud jeseter nejlépe sedí na pacientův stav a symptomy. Ovšem speciálně bych doporučil zvážit možnost předepsání Acipenser v případech poporodní deprese a/nebo problému s vytvořením pouta matky k jejímu narozenému dítěti. Obtížný nebo traumatický porod může vyvolat nebo zvýraznit neexistenci pouta matky s dítětem.

Acipenser nejčastěji najde využití u případů, jejichž těžiště je na emocionální úrovni, s depresí a úzkostí překrývající osobnost, která reaguje na pocit pronásledování útěkem, zlostí a obavou ze zranitelnosti.

Srovnání s jinými léky

Acipenser t. by mohl být srovnán s Galeocerdo c. h. Zatímco v případech, kde pacient potřebuje žraloka, se může objevovat hluboká potřeba dominance a rozvoje nejpokročilejších dovedností a nástrojů predátora, Acipenser přežívá s pomocí své vlastní nečinnosti, pasivity, spolehnutí se na těžké brnění a na počet.

V případě Acipenser je prožitek agrese a krutosti vyrovnán vědomím si ženskosti, touhou po dosažení vyrovnání ženských a mužských vnitřních sil, vyzdvižením emočního obsahu, který chce plynout a řešit, a vnitřní křehkosti, která hledá kompenzaci v závislostech.

Acipenser a obecně rybí léky je potřeba odlišit od mateřských léků. Lac humanum, Lac maternum, Umbilical cord, Amniotic fluid, Vernix caseosa a Placenta humanum – všechny mají nastabiliní osobnost s potenciálem k divokým posunům nálad, touhou po nezávislosti a snovou, omámenou kvalitu.

Rybí léky mají tendenci hledat příčinu svých potíží vně od nich samotných, reagují se strachem, naproti tomu mateřské léky budou daleko snáze ukazovat na jejich vlastní zmatenost a problémy ve vztazích a problémy s hranicemi.

Mateřské léky budou mít tendenci mít vřelejší, více spirituální a humanitárnější rysy a budou tíhnout k sebeobětování, zatímco rybí léky se budou daleko více zabývat a budou si více vědomé svým místem v sociální hierarchii. Umbical cord díky své ambivalenci co se týče (mateřských) pout nejvíce koresponduje s Acipenser.

Závěr

Podle původních Amerických Indiánů lidé-jeseteři jsou pravěkké duše, „které obvykle vládnou těm, kteří přebývají ve svých obydlích. Protéká jimi mnoho prapůvodní energie. Jsou zrozeni k vedení dokud jejich energie volně plynou.“ (www.refinerofgold.com/medicine/native/sturgeon.htm)

Podání léku Acipenser pacientce ve správnou chvíli, otevře stavidla hráze, která bránila lásce, vůdcovství a energii procházet životem. Síla a krása ženskosti se uvolní a nebojácně…

Zdroj: hpathy.com

Advanced Studies Program in Homeopathy Prague

Mezinárodní studijní program pro pokročilé homeopaty

Homeopatická akademie logo maléÚčelem tohoto vzdělávacího programu je rozvíjet dál, i po ukončení základního studia homeopatie, znalosti a poznatky našeho oboru. Být v kontaktu s aktuálním stavem odborných znalostí, a to v mezinárodním kontextu. Dosáhnout mistrovského stavu vědomostí, předávaných předními světově známými učiteli homeopatie.

Podrobné informace zde

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *