Plodová voda, aneb proč jsou výživa, láska a ochrana tak důležité.

9.12.2019 | Alize Timmerman | autori@homeopatie.cz | Homeopatika

Pozn. red.: Autorka článku přednáší 11. – 12. ledna 2020 v Praze.

Shrnutí
Plodová voda, Aqua amniota humanum, je jedna z nejdůležitějších substancí, která patří do řady vedle Placenty, Umbilica humana (pupeční šňůry), Folliculina, Vernixu, Oxytocinu a Lac humana. Vedle informací z materie mediky je na konkrétním případu předveden přístup k analýze pacientů se symptomy plodové vody.

Klíčová slova
plodová voda, sarkody, výkyvy nálad, dušení, chaotické myšlenky, strach, pocit blízkosti smrti

 Úvod
Ve dvou předchozích článcích (Timmerman, 20121, 20122) jsem psala o výsledcích triturace Plodové vody (jedné ze sarkod, látek pocházejících z lidí). Podrobnosti o procesu triturace byly detailně popsány dříve (Timmerman, 2006; Hogeland & Schriekmann, 2009) a tudíž je zde nebudu opakovat.  V tomto článku o plodové vodě navazuji na předchozí, které jsem k tomuto tématu napsala, podávám souhrnný přehled symptomů, který může kolegům pomoci nalézt při anamnéze správný lék. Popíšu typické případy plodové vody se symptomy, které mi pomohly rozpoznat lék. Spolu s dalšími případy popsanými dříve (Timmerman1, Timmerman2, Shah) poskytnou ostatním kolegům sadu nástrojů k určení a analýze případů Plodové vody.

V devadesátých letech minulého století a začátkem tohoto se provedla řada provingů a triturací látek pocházejících z lidského těla. V té době nebyla Plodová voda známým lékem, ale charakterem se podobala ostatním lidským látkám. Provingy a triturace sarkod, látek jako plodová voda, placenta, pupeční šňůra atd. nám nejen pomáhají rozšířit znalosti homeopatických léků, ale přináší porozumění potenciálu těchto látek a také naší situaci jako homeopatů a lidských bytostí.

Plodová voda, lidská výživa
Plodová voda je pro člověka doslova životodárnou tekutinou. Plodová voda je jemná tekutina plná živin. Nenarozenému dítěti dodává velmi důležité látky jako bílkoviny, sacharidy, tuky, atd., ale také důležité složky jako kmenové buňky. Chutě matky na určitá jídla se plodovou vodou přenáší na dítě.

Plodová voda je jedním z příkladů, jak naše tělo příroda zásobuje látkami, abychom mohli růst fyzicky, duševně, emocionálně i spirituálně. Tyto látky mohou být také zdrojem léčivého procesu. Jejich použitím ve formě homeopatických léků nám mohou pomoci vyléčit celou řadu symptomů od depresí a srdečních potíží po vyrážky a plicní problémy.

Pokud se v prenatálním nebo postnatálním období objeví trauma, plodová voda je lékem, který může léčit. Použila jsem Plodovou vodu (C30/3) u ženy, která právě porodila syna (Timmerman, 20121). Byla neklidná a bála se, že zemře. Plodová voda jako akutní lék funguje, když jsou matka nebo dítě rozrušení a mají velké výkyvy nálad. Dalším mým případem použití Plodové vody byla žena, která propadla zoufalství poté, co se dověděla, že má rakovinu levého vaječníku. Plodová voda pomáhá, pokud je člověk emočně v procesu přechodu z dělohy do reálného života.

Výkyvy nálad jsou jedním z klíčových symptomů Plodové vody. Mohou být nesmírně rychlé bez výrazných pauz mezi sebou. Láska je dalším klíčovým pojmem spojeným s Plodovou vodou. Plodová voda nám pomáhá “vidět” a “cítit” lásku, která je už přítomná. V tomto smyslu nám její vyživovací schopnost pomáhá otevřít se vřelosti, lásce a soucitu na úrovni spirituální i všednodenní.

Výkyvy nálad jsou okamžité a naléhavé. Dítě nedokáže žít bez lásky. Bez lásky se jeho osobnost jistojistě zhroutí. Život a láska jsou jen dvě strany téže mince. Už v děloze se pocit lásky přenáší z matky na dítě. Bez zkušenosti lásky se nemůže vyvíjející se mozek plně rozvinout v sociálně orientovaný mozek. Výživa a ochrana přispívají k charakteristickým znakům plodové vody v těhotenství. Pokud od narození nebo od raného dětství dítě nedostává dostatečnou výživu a ochranu, v pozdějším životě se to projeví vážnými problémy ve vztazích, a to především mezi dítětem a rodiči.

Nemluvně je horská dráha emocí a potřeb, a aby dosáhly stability v životě, je pro ně podstatné získávat lásku, ochranu a výživu. Pokud tyto složky v jeho životě chybí, vyvine se u něj nesoustředěnost, nejistoty, duševní nestálost a silné výkyvy nálad. Nejvýznamnějšími symptomy u dětí i dospělých budou v těchto případech: výkyvy nálad, nepravidelnost srdečního rytmu, špatné soustředění, neschopnost vytyčit si dosažitelné cíle, nedostatek sebevědomí, nedostatečná schopnost vyjádření náklonnosti (zejména v rámci rodiny). Všimněte si, že řada těchto symptomů nějakým způsobem souvisí s hormonálním systémem, a tudíž bude zapotřebí důkladné porovnání s dalšími léky se vztahem k hormonům nebo vývoji. Proto uvádím srovnání léků Aqua amniota humanum (plodová voda) a Lac humanum.

Jako srovnávacího průvodce používám systematický přístup rubrik symptomů, jak je používán v Millenium Repertory (van Zantvoort, 2007) nebo počítačovém softwaru Radar (Schroyens 2009).

Hlavní rysy léku Aqua amniota humanum naleznete v tabulce 1.

Tabulka 1: Klíčové symptomy léku Aqua amniota humanum

 Generálie Touha po: uklidnění jídlem
Cítí se příjemně, pocit jakoby se vznášel ve vodě
>koupání >voda > pod vodou
Cítí se plný, oteklý
Návaly horka, vracející se pocit chladu
Levostranné symptomy
Tlakové bolesti (po celém těle)
Ospalý, vyčerpaný
Mysl/ bludy: Strach: že mu ukradnou dítě
Chaotický: nestrukturované chápání emocí; rozptýlený, náhlé poryvy
Je kritizován a hodnocen
Z chaosu přechází do zajetých vzorců
Smrt, ambivalentní vztah ke smrti
Smrt, strach, že ztratí ty, co miluje
Z nemateriálního přerod ve formu; znovuzrození po spirituální krizi.
Vysoká očekávání: blokují proudění lásky
Ztráta pojmu o čase; čas ubíhá pomalu
Láska: cítí vinu za kvalitu lásky, kterou dává
Šílenství z neopětované lásky
Rozptýlená mysl, mysl je unášena
Výkyvy nálad, rychlé (antagonismy):

pláč <> smích

láska<>strach

citlivý<>necitlivý

smutek<>štěstí

ochrana <> opuštění

oddělení<>spojení; individualismus<> pocit sounáležitosto (dvojčata!)

budoucnost<>minulost

pomalu<>rychle

potíže spojit se <> absolutní spojení

účastní se <> cítí se sám, opuštěný

Potřebuje ochranu; chce jít zpět k matce
Těhotenství, pocit; Pocit plnosti, zdraví, je velká
Primární emoce, ochranářský (mladý)
Přetrvávající představy
Znovuzrození po spirituální krizi
Sexuální myšlenky, živé
Zrak Vidí barvy, tmavě zelená, žlutá, růžová
Čich Citlivost k pachům
Sluch Zvuky, slyší příliš hlasité zvuky
Hruď, srdce Bolest u srdce, palpitace
Pocit dušení
Dýchání Dusí se, když dýchá
Záda  Slabý, měkký krk, špatná opora
Páteř, slabá
Pohlaví/ žena Rakovina levého vaječníku, endometrióza
Silná sexuální touha, ↑ libido
Kůže Erupce, svrbění (pálivé)
Spiritualita Spojení se Stvořitelem, panou Marií, Láskou
Uctívá velkou matku
Pochopení historie života, v předchozích inkarnacích
Smrt jako součást běhu života, smrt jako oběť
Vysvětluje náš cíl v životě, smysl existence
Vysvětluje pravou lásku, vztahy, zlomené srdce
Rozumí znamením a symbolům, porozumění prvopočátku

Anamnéza a analýza případu Plodové vody – případ třicetileté ženy

Pro demonstraci nejvýznamnějších symptomů Plodové vody a jako nástroj pro snazší rozpoznání během anamnézy a analýzy případu uvedu nyní velmi typický případ, který byl úspěšně léčen Plodovou vodou.

Symptomy zmíněné během první konzultace:

 • Může být součástí pouze symbiotických vztahů (s matkou nebo přítelem)
 • Pocit, že se do tohoto světa nehodí, vykořeněná; nedokáže dávat a přijímat lásku „normálním“ způsobem

 Pozorování terapeuta:

 • Když vešla do ordinace, vypadala v pohodě. Milá a elegantní. To znamená, že její vnitřní svět a sebepojetí nejsou v souladu s jejím vzhledem a sociálním statusem.
 • Mluví o častých výkyvech nálad, často podnícených lidmi v jejím blízkém okolí. Samotné výkyvy nálad zapříčiňují úzkostlivé stavy a záchvaty pláče. Jsou na každodenním pořádku.
 • Cítí se lépe v blízkosti vody, když se sprchuje, koupe, plave.
 • Dlouho brala antidepresiva, ale bezvýsledně.
 • Často má pálení v ústech.
 • Často jí bzučí v uších.
 • Často omdlévá.

Její životní příběh:

Když byla velmi malá, asi 3 nebo 4 roky, pamatuje si, že život začínal jen, když máma přišla domů z práce. Když nebyla matka doma, myslela si, že je mrtvá, necítila, že by byla mezi živými. Také měla pocit, že už není ve svém vlastním těle. Také dlouho spala v posteli se svou matkou, cítila a slyšela její dech, což ji ujišťovalo, že není mrtvá.

Její matka jí od mala říkala, že nebyla chtěným dítětem a odmítala i to, že se dítě narodilo. Její matka měla sama problémy se vztahem se svou matkou, babičkou klientky. Ale její matka mohla být u babičky. Klientka vyprávěla, že její matka, stejně jako ona sama, měla pocit, že ji není slyšet ani vidět.

Když byla dospělá, nechtěla její matka, aby ji navštěvovala, matka měla pocit, že ji všechny její děti dusí, když jsou poblíž. Protože se klientka cítila zodpovědná za svou matku, neustále se ji snažila kontrolovat, kam jde, jestli je doma, kdy se vrátí domů.

Otec klientky měl bipolární poruchu a byl alkoholik. Když se narodila, neukázal se. Ani poté s ní nebyl nikdy v kontaktu, žil odděleně svůj vlastní život mimo rodinu. Svého otce se bála, vždycky se snažila, aby ho nerozzlobila. Obecně řečeno, všichni členové rodiny žili svůj oddělený život bez vzájemného kontaktu, i její sourozenci žili odděleně, bez vzájemných vztahů.

Jako dítě měla kamarádky, ale nikdy si k nim nechodila hrát domů. Její kamarádky si s ní chtěly hrát, ale ona nikdy nedovolila, aby se to stalo. Kopírovala chování a styl oblékání svých kamarádek, neměla tušení, jaký je její vlastní vkus nebo cíl v životě.

Vysvětlovala, že stále nemá žádnou identitu, žádnou „formu“, do které by zapadla. Ráda uklízí, protože to dodává jejímu životu určitou strukturu. Podle jejího názoru pracuje velmi pomalu a někdy neudělá vůbec nic. Cítí se jako malé dítě, které nerozumí světu kolem něj. Má pocit, jakoby hrála roli ve filmu, a dívala se na sebe z vnější. Někdy se těší, až bude mrtvá, život pro ni nemá cenu. V takové náladě ráda leží v posteli a přetáhne si deku přes hlavu.

Přestože nedokončila žádná studia, vybudovala vlastní firmu a – k jejímu vlastnímu překvapení – prosperuje velmi dobře. Ale vždycky má pocit, že ji její zákazníci prohlédnou a uvidí její pravé já.

Nedávno si našla přítele. Velmi se bojí, že ho ztratí. Vytvořila s ním jakýsi symbiotický svazek a cítí se na něm velmi závislá.

Analýza:

tato klientka představuje velmi typický případ Plodové vody. Jak potíže, se kterými se svěřila, tak větší část jejího příběhu ukazují na následující symptomy vedoucí k Plodové vodě.

 • palpitace a mravenčení (srdce a kůže)
 • pocit sevření v hrudi, dušení
 • pocit, že vše ubíhá moc pomalu
 • strachy (ze smrti a že zůstane sama)
 • symbiotický postoj (ke své matce a příteli), někdy má za následek paniku a pocit, že zešílí
 • silné až extrémní výkyvy nálad
 • neschopná naplno milovat, nebo přijímat lásku ostatních
 • pocit, že není spojena se zemí, jako vykořeněná
 • kontakt s vodou zlepšuje

Na základě této analýzy jsem předepsala Aqua amniota humanum C30.

Při následné kontrole po šesti týdnech došlo k velkému zlepšení:

 • touha a schopnost změnit svět zesílily
 • pocit, že musí žít ve vzájemné symbióze se zmenšil, její vlastní temperament se zlepšil, je méně závislá na ostatních.
 • méně záchvatů zlosti a pláče
 • bzučení v uších a pocit pálení v ústech se zmírnil
 • přestala omdlévat

Na základě výsledků první kontroly jsem nepředepsala žádný další lék.

Po čtyřech měsících, při druhé kontrole, uvedla, že se její stav zhoršuje a že se její symptomy z 50% vrátily. Znovu jsem předepsala Aqua amniota humanum C30.

Zhruba po roce jsme měly další konzultaci po telefonu, kdy říkala, že se podle jejího názoru všechny počáteční symptomy hodně zlepšily, anebo zcela zmizely. Její život se vrátil do normálních kolejí a nemá v danou chvíli potřebu docházet na další konzultace. Druhá telefonická konzultace po dalších 2 letech potvrdila situaci, kterou popsala po telefonu poprvé a dohodly jsme se na ukončení léčby.

Srovnání léků Aqua amniota humanum a Lac humanum

Je velmi důležité porozumět rozdílům mezi Aqua amniota humanum a Lac humanum. Oba obsahují základní látky pro růst dítěte, ale Aqua amniota humanum patří k životu před narozením a Lac humanum po narození. Amniotic fluid je „nádoba“ ve které plod žije před narozením, Lac humanum pomáhá dítěti po narození najít své místo ve světě.

Lac humanum je lék založený na odtržení dítěte od matky, jde od pocitu jednotlivce k pocitu dvou. Lac humanum je lék, který pomáhá dosáhnout nezávislosti. Lac humanum pomáhá získat sebevědomí.

Lac humanum funguje, když člověk, který se cítí příliš zodpovědný za ostatní (např. rodiče), nebo je na ostatních příliš závislý, získá větší nezávislost a uvolní se vztah mezi rodiči a dítětem.

Aqua amniota humanum funguje u lidí, kteří se bojí, že zůstanou sami, bez nějaké vlastní životní základny, s pocitem, že se topí ve vodě. Jejich cílem je dosáhnout života beze strachu, nastavit vztahy tak, aby nebyli na ostatních tolik závislí. Aqua amniota humanum je spojena se schopností odejít z bezpečného a výživného prostředí starých vztahů a stát se nezávislým.

Jak jsem uvedla výše, Aqua amniota humanum a Lac humanum mají mnoho podobností, ale člověk Aqua amniota humanum je stále uvězněn v symbióze, zatímco klient Lac humanum už symbiózu opustil a chce se osamostatnit a odříznout od příliš silného pocitu zodpovědnosti za ostatní, zejména rodiče.                                                                                                             

Hlavní rozdíly mezi Aqua amniota humanum a Lac humanum

Aqua amniota humanum Lac humanum
Generálie Generálie
Tlaková bolest (celé tělo) Neustálá touha po jídle, chce stále jíst
> ve vodě Touha nebo averze k mléku

Alergie na mléko

  malátnost
  Revmatické bolesti malých kloubů
 
Mysl/Bludy Mysl/ Bludy
Strach ze smrti Antagonismy:

být matkou nebo dítětem

příliš zodpovědný, anebo nezodpovědný

Blud, že je bez fyzické „formy“ Pocit jednoty a pocit oddělení
Pocit, že kritizován, nebo hodnocen
Šílenství z nešťastné lásky
Rozptýlená mysl, odbíhá
Výkyvy nálad, rychlé
 
Záda
Slabá páteř
Krk slabý

 

Zdroje

 1. Hogeland, A. & J. Schriebmann: The Trituration Handbook. Bay Area Homeopathic Association; 2009.
 2. Shah, R.: Soft Smooth Baby Skin, a case of Amniotic fluid. Homeopathic Links, Vol.27, 2014
 1. Schroyens, F.: Radar computer software, version 10. Archibel, Assesse; Archibel 2009
 2. Timmerman, A.W.: Amniotic Fluid, Water for the Fruit. Homeopathic Links, Vol. 25, 2012
 3. Timmerman, A.W.: Nurture and Connection; Amniotic Fluid and Lac humanum. The Homeopath, Vol. 30, 2012
 4. Timmerman, A.W.: Triturated Remedies and Female Development, Sepia and the 4C Trituration. Homeopathic Links, Vol. 19, 2006
 5. Zantvoort, R. van. The Complete Millenium Repertory 5.1. In Reference Works Homeopathic Computer Program. S.Rafael, KHA, 2007

Advanced Studies Program in Homeopathy Prague

Mezinárodní studijní program pro pokročilé homeopaty

Homeopatická akademie logo maléÚčelem tohoto vzdělávacího programu je rozvíjet dál, i po ukončení základního studia homeopatie, znalosti a poznatky našeho oboru. Být v kontaktu s aktuálním stavem odborných znalostí, a to v mezinárodním kontextu. Dosáhnout mistrovského stavu vědomostí, předávaných předními světově známými učiteli homeopatie.

Podrobné informace zde

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *