Otázky a odpovědi

Než položíte nový dotaz použijte vyhledávání. Je velmi pravděpodobné, že obdobný dotaz již byl v minulosti zodpovězen. Vzhledem k velkému počtu dotazů může odpověď trvat delší dobu.

Pro seriozní navržení léčby je třeba navštívit homeopata, který vyhledá indiividuální lék na základě souhrnu informací, získaných dlouhým rozhovorem s klientem. Odpovědi na dotazy ohledně zdravotního stavu zde uvedené mají obecný vzdělávací charakter a nejsou doporučením, jak si počínat v konkrétním případě. Nenahrazují jakoukoliv vhodnou odbornou péči.

Odpovídají lektoři Homeopatické akademie s dlouholetou praxí.

 

Může mi homeopatie vyléčit nemoc, s níž bojuji již mnoho let?

Může mi homeopatie vyléčit nemoc, s níž bojuji již mnoho let?

Naprostá většina chronických nemocí má svůj původ v narušení jemných energií, vitální síly (v čínské tradiční medicíně je nazývána čchi a v indické tradici prána), o níž zakladatel homeopatie Samuel Hahnemann napsal, že má spirituální podstatu, a že „oživuje“ naše tělo. Protože materialistická medicína tuto sféru člověka neuznává, nemůže léčit podstatu tzv. chronických nemocí, a tím je většinou ani nemůže vyléčit. Proto je v dnešní době tolik lidí chronicky (nevyléčitelně) nemocných a jejich počet prudce stoupá. Nicméně homeopatie se zabývá opravou vitální síly, a tím se jí v mnoha případech daří chronické potíže výrazně zlepšit nebo zcela odstranit. A to i takové, které člověka obtěžují dlouhá léta.