20× o mléku (recenze knihy)

17.10.2013 | Mgr. Jiří Čehovský | jiri.cehovsky@alternativa.cz | Ostatní

Patricia Hatherlyová: Mléka – homeopatická materia medica a repertorium

Zcela nedávno vyšel v češtině překlad knihy, která je již několik let základním referenčním dílem o homeopatických lécích, připravených z mlék. Známý holandský homeopat Roger van Zadndvoort charakterizuje její význam takto: „Její kniha dává úplný současný přehled mlék. Materie medica jednotlivých léků, sestavená v duchu Bogerovy knihy Synoptic key se symptomy mysli na začátku, svými detailními informacemi poskytuje jasný přehled o léku, čerpajíc ze zdrojů starých i nových. Patricie, coby expert dnešní doby v otázce mlék, doprovází tyto informace osobními, ale velice praktickými poznámkami a postřehy. To čtenáři pomáhá v lepším pochopení jednotlivých léků.“ Autorka sama, mající za sebou dlouhodobou homeopatickou praxi, pak zdůrazňuje hned na začátku svůj názor, že léky připravené z mlék tvoří jednu z nejvýznamnějších kategorií léků.

Na víc než osmi stech stranách nacházíme vše, co dnešní homeopaté ví o obrazech a použití mlék. Některé informace pocházejí z vlastních provingů australské autorky, například klokaní mléko. Informace o dvaceti lécích jsou přehledně členěny pro dobrou orientaci, a zásadně jsou rozděleny do dvou částí, materie mediky a repertoria.

Obrazy léků začínají rubrikou Klíčová esence, kde např. u Lac cameli dromedarii (velbloud) uvádí „Hledá své místo na slunci“, nebo u Lac lama glama (lama) je to „Zodpovědnost, touha chránit zranitelné“, a u Lac phoca vitulina (tuleň) je to „Pokud budu bojovat, přežiji“. Následuje rubrika Témata, kde shrnuje hlavní témata léku. U posledně zmíněného patří mezi jeho hlavní problémy např. závislost, třeba na drogách a na hazardních hrách. Pak je uvedeno hlavní miasma léku. Následují generálie a popis mentálních symptomů včetně bludů. Následují účinky na tělo, řazené podle podle anatomie (Oči, Nos, Hrdlo…). V souladu s nejnovějšími trendy v homeopatii věnuje autorka významnou část popisu tzv. „snovým provingům“, tedy tomu, jak se lék manifestuje ve snech. Zde uvádí hlavní snová témata, charakteristická pro ten který lék.

Vedle léků, které nebyly popsány dosud v materii medice, se objevují i ty, které známe už z jiných zdrojů, ale ne dost podrobně, a ne ve světle současného poznání o jejich účincích. Sem patří třeba Lac Humanum (lidské mléko), o němž autorka říká, že je možná nejdůležitějším lékem materie mediky, snad právě proto, že naprostá většina lidí evropsko-amerického kulturního okruhu byla na začátku života předčasně odtržena od nenahraditelného mateřského mléka.

Repertorium je členěno do dvaceti šesti kapitol, z nichž většina se týká anatomie (Hlava, Oči, Břicho, Žena), ale i funkcí (Mysl, Dýchání, Spánek) a najdeme zde kapitoly i zcela neobvyklé, jako jsou Témata (s hlavními indikacemi a rysy), Modality, Pocity „jako kdyby“. Několik kapitol repertoria je věnováno patologii, např. Kašel a Teplota.

Je pravděpodobné, že každý homeopat, jakmile tyto informace získá, brzy odhalí u řady svých případů některé z mlék jako fungující homeopatikum. Všech dvacet mlék popsaných v knize lze najít v katalogu známých lékáren, jako je remedia.at, helios.co.uk i jinde a mají tudíž výbornou dostupnost, čímž se otevírá nová kapitola v naší praxi.

Ukázku z knihy naleznete zde.

Mléka – homeopatická materia medica s repertoriem

mleka_velkyObsáhlá publikace australské autorky a profesionální homeopatky Patricie Hatherly zahrnuje všechny současné poznatky o homeopatickém působení mléka. Údaje čerpá z mnoha provingů jiných autorů, ze svých vlastních, z publikovaných klinických zkušeností a z vlastní dlouholeté praxe. Celkem obsahuje podrobný obraz dvaceti mlék, mezi jinými Lac Humanum (tento lék považuje za velmi často vhodný), Lac Delphinum, Lac Llama, Lac Maternum, Lac Equinum, Lac Leoninum, Lac Orystolagus, Lac Phoca, Lac Macropi, Lac Sullinum… ad. Značná část z těchto léků nebyla dosud v jiné homeopatické materii medice popsána. Více než polovinu publikace tvoří repertorium mlék, rozdělené přehledně podle kapitol, kde vedle tradičního dělení podle anatomie (Hlava, Zuby) nebo homeopatických kategorií (Generálie, Mysl) najdeme i kapitoly Miasmata, Témata, Sklony…

Knihu můžete zakoupit zde

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *