Bellis perennis

7.2.2008 | Filip Čehovský | filip.cehovsky@alternativa.cz | Homeopatika

Donald Foubister

Z knihy Homeopatické semináře

Arnica a Sepia mají některé symptomy společné s Bellis perennis, na což se většinou zapomíná. Bellis perennis se užívá na šok při pádu rozehřátého jedince do studené vody – v literatuře o tom najdeme mnoho záznamů a já jsem je našel jak v Anglii, tak v Indii.

Záznam o provingu Bellis perennis můžeme najít v Anshultzově knize „Nové, staré a zapomenuté léky“ (New, Old, and Forgotten Remedies). „Obrazy léků“ (Drug pictures) od Dr. Tylerové podávají cenné informace, včetně referencí na herbální literaturu a velkých zkušeností Dr. Comptona Burnetta s léčbou nízkými potencemi a mateřskou tinkturou. Kniha Dr. Dorothy Shepherdové „Lékařova kytice“ (A Physician’s Posy) je také důležitá, potvrzuje nám zkušenosti Dr. Burnetta s léčbou tumorů po poranění, stejně tak jako její vlastní zkušenosti s léčbou prolapsů dělohy. V Clarkově „Slovníku“ (Dictionary) také najdeme kapitolu o Bellis perennis.

Bellis pernnis se po dlouhou dobu těšil pověsti nejlepšího léku na poranění měkkých tkání. Po léta jsem užíval kombinaci Arniky se Staphysagrií pro pre- a postoperační stavy – Staphysagrii pro její velký účinek na bolest v řezné ráně. Posléze jsem tuto kombinaci změnil na Bellis perennis – Staphysagie a považuji ji za vylepšení svého způsobu léčby. Tato léčba se mi velmi osvědčila u appendektomií, cholecystektomií, hysterektomií, u operací kýl, hemoroidů a u obřízky. Následky úrazů hlavy nebo páteře reagují dobře na Bellis perennis a těžko říci, zda lépe či hůře než Arnica. Když převažovaly symptomy Sepie, použil jsem ji také a mnohokrát.

Dr. A. H. Grimmer napsal práci, která je k nalezení v „Homeopatickém zápisníku“ (Homeopathic Recorder) a jmenuje se „Další výsledky homeopatické léčby nádorů“ (Further Results in Homeopathic Treatment of Cancer). Sdělení obsahuje výsledky léčby dvou set sedmdesáti pěti případů nádorových onemocnění léčených kombinací homeopatie a diety. Dieta není specifi kována, ale mino jiné je třeba se vyvarovat hliníkového nádobí u rakovin zažívacího traktu. V diskusi Dr. Boger uvádí případ ženy středního věku, jejíž matka zemřela na karcinom prsu. Žena přišla šest let po smrti matky a sama byla po odnětí prsu. Stěžovala si na bolest v jizvě a bulku v podpaží. Po dvou dávkách Bellis Perennis 30C podaných v intervalu dvou týdnů bulka zmizela a bolest v jizvě ustoupila. Dr. Grimmer vysvětlil, že zná mnoho případů léčby nádoru prsu tímto lékem a že výsledky jsou srovnatelné s jinými používanými léky. Pokud v anamnéze najdeme poranění prsu před vznikem nádoru, kloníme se spíše ke Coniu, ale musíme myslet na to, že Conium je spíše bezbolestné, zatímco u Bellis perennis pacientky přece jen pociťují bolest.
Provingu se zúčastnily dvě ženy; jedna byla po hysterektomii a druhá začala brát mateřskou tinkturu Bellis perennis den před menstruací a brala ji po dva cykly. Děloha se zdála být mírně bolestivá, jakoby stisknutá. Bolest se šířila dolů po přední straně stehen při každé menstruaci. Charakter krvácení se během menstruace nezměnil. Spolu s uvedenými symptomy se objevovalo točení hlavy a závratě, horší při vstávání a lepší vleže. Sepia pokrývá křeče v děloze během menstruace, šířící se dolů, ale ne specifi cky po přední straně stehen, čehož jsem užíval k rozlišení obou léků při léčbě dysmenorey.

Bellis perennis je schopna léčit stavy „potlačeného hnisu“, kdy teplo zhoršuje a studené přináší úlevu. Abscesy zubních kořenů jsou bezpečnou situací, kdy si ji můžeme otestovat. Arnica pokrývá abscesy dásní a Sepia bolest zubů, nutící pacienta mít sevřené čelisti. Bellis perennis 30C podaná čtyři dny třikrát denně a tři dny dvakrát denně uleví bolesti. Dva pacienti potřebovali ještě další krátké léčení, ale devět z deseti pacientů bylo zbaveno bolestí a obtíží. Léčil jsem také několik případů Pyrogenem a Bellis perennis a též jsem dosáhl zlepšení.

Dysmenorea (1)

Jednačtyřicetiletá žena si stěžuje na obtížnou menstruaci trvající již od puberty. Menstruaci předchází otoky a bolest v prsou, a to postupně pomalu odeznívá v průběhu menstruace, která začíná deset až patnáct dnů po nástupu bolestí v prsou. Krvácení bylo nehojné a doprovázené křečemi a tíživou bolestí šířící se do stehen, zejména po předních stranách. Měla pocit, že vulva je tlačena ven, ačkoliv při vyšetření jsem neshledal žádný prolaps, a měla též bolest v lumbosakrální oblasti.

Prodělaná onemocnění. Matka ji rodila tři a půl dne. Ekzém, který se objevil, když byla odstavena od kojení ve čtyřech měsících. Poranění hlavy ve čtyřech letech. Prodělala appendektomii. Měla revmatickou horečku.

Průběh těhotenství. Ranní nevolnosti po pět měsíců. Uměle vyvolaný porod kvůli vysokému tlaku a ze stejného důvodu nebyla podána celková anestezie. Velmi trpěla a byla silně vyčerpaná. Byla schopná kojit jen šest týdnů.

Mentální a generální příznaky. Čas od času má sklon k velkým depresím. Každá nespravedlnost ji rozruší a rozzlobí. Dobře snáší oddělení od svých blízkých a také snadno ji dovedou rozčílit. Soucit s druhými. Pořádkumilovná. Úzkost cítí v žaludku. Nemá ráda bouřkové počasí a sníh ve vzduchu. Páchnoucí pocení. Touží po slaném.

Sepia pokrývá nehojnou menstruaci. Bolest v děloze, která tíží, s pocitem, že všechno vypadne ven. Bolest v děloze šířící se dolů. Bolest ve vagíně. Pokrývá též poranění hlavy při porodu a v pozdějším věku. Pořádkumilovnost a soucit (ačkoliv tyto symptomy nejsou uvedeny v Kentovi). Nezájem o blízké osoby. Horší s blížící se bouřkou. Horší při polétavém sněhu. Úzkost pociťovaná v žaludku.

Sepia nemá touhu po soli ani bolest v prsou v souvislosti s menstruací.

Léčba. Než bylo rozhodnuto o způsobu předepsání, u pacientky se vytvořil zubní absces, na který jsem předepsal Bellis perennis 30C čtyři dny třikrát denně, tři dny dvakrát denně. Během léčby se také dostavila menstruace a pacientka necítila žádnou bolest ani v děloze, ani v prsou a zubní absces se také vyléčil.

Posléze byla předepsána Bellis perennis 30C ve čtyřhodinových intervalech první den menstruace, pak tři dny třikrát denně a/nebo pouze tehdy, pokud to bude nutné. To podstatným způsobem zbavilo pacientku bolesti. Pacientka pak brala občas jednu dávku, pouze pokud se objevily obtíže.

O rok později byl podán Carcinosin bowel co. 200C v jedné dávce jako konstituční lék, na podkladě rodinné historie a částečné indikace Sepie. Zlepšení se dále prohloubilo a pacientka potřebovala Bellis perennis jen velmi zřídla a někdy také vůbec ne.

Dysmenorea (2)

Třicetiosmiletá žena trpící dysmenoreou. Menstruace se objevovala v intervalu od tří do tří a půl týdne, uprostřed cyklu pociťovala bolest v levém prsu, která se ještě zhoršila nástupem krvácení, které dále doprovázela bolest břicha s pocitem tahu dolů. Po spuštění krvácení byly tyto obtíže změněny na křeče, bolest v pánvi táhnoucí dolů, šířící se dolů po přední straně pravého stehna. Bolest se mírnila fyzickou námahou.

Prodělané nemoci. Ekzém střídající se s astmatem. V dětství odstraněny krční a nosní mandle. Zápal plic ve třinácti letech. Mononukleóza v osmnácti letech.

Rodinná anamnéza. Matčin bratr měl karcinom, matčina sestra byla diabetička.

Mentální a generální příznaky. Změny nálady, radostná nálada je vystřídána depresí. Dělá si starosti s maličkostmi. Ačkoliv se to netýká tohoto případu, chtěl bych připomenout, že symptom „Radostný, střídá se s, smutek“ (Cheerful, alternating sadness, with) je jedinou rubrikou v Kentově „Repertoriu“ kryjící bipolární poruchu maniodepresivního charakteru. Měla strach z bouřky. Velmi citlivá k hudbě. Obvykle lepší u moře. Suchá kůže. Sklon k nevolnosti v autě a k mořské nemoci.

Sepia kryje střídání nálad. Strach z bouřky. Citlivost k hudbě. Lepší na mořském vzduchu. Lepší obvykle fyzikou námahou stejně jako během menstruace. Sepia pokrývá také menstruaci, časté bolesti břicha táhnoucí dolů před menstruací, křečové bolesti a tah dolů při menstruaci. Bolest v děloze šířící se dolů. Bolesti ulevuje fyzická námaha.

Sepia nepokrývá bolest v prsou, což byl dosti výrazný symptom, ani bolest z dělohy šířící se na přední stranu pravého stehna. Bellis perennis, která Sepii překvapivým způsobem připomíná, kryje oba tyto symptomy.

Léčba. Ačkoliv se nikdy nedoporučuje podávat současně dva velmi podobné léky, protože by se mohly vzájemně antidotovat, předepsal jsem Bellis perennis v kombinaci se Sepií 12C. Podání léků bylo třeba začít den před menstruací, potom užívat po třech hodinách během prvního dne menstruace, po čtyřech hodinách druhý den a pak po šesti hodinách po zbytek periody. Za těchto okolností jsem ještě doporučil brát tuto dávku také během noci, pokud se bolesti objeví. Obtíže pacientky značně ustoupily a po několika měsících jsem vynechal Sepii a pokračoval dál jen s Bellis perennis. To vedlo k dalšímu zlepšení, takže nakonec jsem jen radil brát jednu dávku, pouze pokud přijdou obtíže.

Z důvodů rodinné historie a onemocnění mononukleózou, její citlivosti k hudbě, zlepšení u moře a komplementárního vztahu Sepie a Bellis perennis ke Carcinosinu jsem podal dávku Carcinosinu bowel co. 200C. Po té pacientka potřebovala Bellis perennis jen velmi zřídka nebo již vůbec.

Následky poranění

Padesátipětiletý muž si stěžoval na bolesti hlavy, které, jak sám říkal, měl celý život. Bolestivost a ztuhlost krční páteře, horní hrudní i bederní krajiny, sakroiliakálních skloubení; horší ráno při vstávání a lepší po rozhýbání. Někdy náhlé bolesti v páteři. Bolestivé blokády páteře při otáčení v posteli.

Prodělané nemoci. Úraz hlavy ve věku sedmi let, další podrobnosti neznal.

Rodinná anamnéza. Neznámá. Pacient byl vychován v sirotčinci.

Při vyšetření. Celkově v dobrém stavu. Jizva v levé parietookcipitální krajině. Závažné omezení pohyblivosti krční páteře z důvodu bolestivosti.

Mentální a generální příznaky. Bolest zad, když je mentálně rozrušen. Vždycky velmi špatná paměť, zapomíná vše, co zrovna přečetl anebo chtěl dělat. Intenzivně se zajímá o klasickou hudbu, poslouchá nahrávky, kdykoliv má během dne či večera čas. Bývá bez zájmu o blízké osoby. Cítí se vnitřně lépe u moře a velmi nesnáší teplé počasí. Silná averze k tučnému masu. Potí se i při malé námaze, zejména na nohách.

Léčba. Jemná manipulace na uvolnění páteře. Po dvou týdnech říká, že se nyní může v posteli otáčet bez bolesti, ale jinak bolesti stejné.

Homeopatická rozvaha. Poranění hlavy s jizvou spolu s tímto typem zapomnětlivosti a s nezájmem o blízké osoby nás silně zavádí k Helleboru nebo k Sepii. Sepia pokrývá citlivost k hudbě a zlepšení u moře. Bolest v zádech při počátku pohybu a lepší pokračováním pohybu. Náhlá bolest v zádech může být pokryta rubrikou „jako když na páteř udeří kladivem“ (Back, Pain, Stitching, Spine, As if hit on the spine by a hammer; pressing against something hard amel.). (Rubrika nenalezena v českém překladu), kde Sepia je jediným lékem ve třetím stupni. Pocení při sebemenší námaze, Sepia ve třetím stupni; Helleborus také pokrývá averzi k tučnému masu a Sepia je horší ve studeném počasí. Sepia by možná také pomohla, ale Bellis perennis se zdála být přesnější kvůli úrazu hlavy a zhoršení v teplém počasí. Ačkoliv obtíže Bellis perennis začínají typicky po pádu do studené vody, když je člověk přehřátý, tak zhoršení v teple udávají pacienti velmi často. Pacienti Sepia jsou téměř vždy horší ve studeném počasí.

Podal jsem Bellis perennis 30C v kombinaci s Helleborem 30C ve dvou, čtyřech a šesti dávkách v následujících dnech a náplast s Rhus. tox. k dennímu přikládání na zádové svaly. Za tři týdny byl na tom mnohem lépe a dostal placebo. Za měsíc jsem dostal dopis, kde stálo: „Vede se mi mnohem lépe a rád bych zrušil svoji návštěvu.“ Za rok jsem si poznamenal: „Jen občasné lehké bolesti hlavy, další léčby není zapotřebí.“

Tento případ dokumentuje způsob, jakým může být Helleborus kombinován s jiným příbuzným lékem na poranění hlavy a jaký je vztah Bellis perennis a Sepie.

Revmatismus

Čtyřicetiletý muž.

Obtíže. Bolest v obou nohách, tahavá, křečovitá, těžké nohy při chůzi po chodníku.

Nástup. Před dvěma lety, když hrál přehřátý golf, promokl a prochladl.

Prodělané nemoci. Spalničky s postižením očí, od té doby musí nosit brýle. Mnoho zranění, zejména hlavy a zad při rugby, které hrál se zájmem od svých osmi do šestadvaceti let, kdy začal hrát golf.

Při vyšetření. Celkově v dobrém stavu. Pohyby kolenou a kotníků jsou volné a bez bolesti. V tomto případě, způsob počátku obtíží, kdy přehřátý promokl a prochladl, a navíc mnohá zranění v anamnéze, nás vedou k Bellis perennis.

Sepie byla indikována na základě těchto symptomů:

  1. Pacient se vždy zlepšoval fyzickou námahou. Začal hrát golf, když mnohočetná zranění mu více nedovolila hrát rugby. (Viz. Kentovo „Repertorium“, Generálie, „Námaha tělesná, zlepšuje“ (Exertion ameliorates).
  2. Hojně se potil v podpaží, symptom, který se u mužů nevídá tak často a který může být považován za specifi cký.
  3. Soucit s ostatními. Pracoval na místním úřadě a tím pádem radil místním s jejich problémy; sám říkal, že je pro něj obtížné si udržet odstup od problémů jiných. Když jsem se ho zeptal, zda i mimo práci jej lidé často žádají o radu, odpověděl bez váhání: „Velmi často.“ Jako vždy musíme být ve střehu, když pokládáme otázky. Ale vehemence a rychlost odpovědi mě přesvědčila, že je to symptom, na jehož základě je možné učinit individuální předepsání. (Někdy vás o předepsání může přesvědčit výpověď příbuzných či blízkých přátel.) Pokud ale máte sebemenší pochybnost o hodnotě symptomu, je třeba jej bez váhání vyřadit.
  4. Sepia všeobecně pokrývá pocit těžkých dolních končetin, křeče v dolních končetinách a tahavou bolest v nohách, ale podle Kentova „Repertoria“ nepokrývá symptom „Horší otřesy“. Nicméně Sepia je 132 ve druhém stupni v Generáliích, v rubrice „Otřásání, chůze, zhorš.“ (Jar, stepping, agg.)
  5. Strach ve výškách. Strach přiblížit se ke kraji mořského útesu a strach lézt po žebříku. Sepia má závrať při pohledu dolů.
  6. Miluje pozorovat bouřku. Jeho manželka říkala, že na dovolené při bouřce otvíral stan, aby mohl pozorovat blesky. Sepia je jediným lékem v této rubrice, ale podle mé zkušenosti Bellis perennis a Carcinosin se tam mohou přidat.

Pacient dostal Bellis perennis 30C, 200C a 1M v po sobě následujících dnech. Bolesti zcela zmizely a jeho žena říkala, že už se nebojí lézt na žebřík nebo se přiblížit k útesům. Nedostal žádné další léky po jeden a půl roku, kdy se mu do nohou vrátily bolesti, a tak jsem zopakoval předepsání.

Tento případ ukazuje, jak náhle může nemoc začít po prudkém vystavení vlhku a chladnu. A také mnohočetná poranění v anamnéze spolu se symptomy Sepie včetně symptomů jako „Soucitný, lepší námahou, zhoršení otřesy, a radost z pozorování blesků“.

Homeopatická materia medica – Dr. Robin Murphy

Velká, moderní a kompletní. Nejrozsáhlejší materia medica v češtině. Zásadní přínos české homeopatii.

murphy-mm-velkeAutor, jeden z nejznámějších a nejzkušenějších homeopatů současnosti, pojednává celé spektrum homeopatických léků, od největších po nejmenší. Důraz klade zejména na základní rozlišující vlastnosti léků a na dobrou a přehlednou orientaci. Podobně jako kdysi Kentovy přednášky na téma Materia medica jsou obrazy léků podány souvislou literární formou, nikoliv hesly. Léky jsou popsány systematicky. Údaje o každém léku začínají farmaceutickými údaji o substanci. Následuje historický pohled – jak byla substance používána v homeopatii, nemoci a stavy, u nichž byl homeopatický lék účinný. Někdy též astrologická znamení. Oddíl Konstituce popisuje typ osobnosti, její mentální a fyzické vlastnosti. Oddíl Modality uvádí zhoršující nebo zlepšující vlivy a situace. V oddílu Komentář uvádí autor své zkušenosti s lékem, určující znaky, stavy, obvyklé projevy, průběh léčby, různá pozorování. Významnou částí popisů léků jsou příklady jejich užití v autorově klinické praxi. V popisu léku se někdy vyskytne i dialog s pokročilými studenty homeopatie (zaznamenaný na přednášce) o zvláštních vlastnostech léků, kde jsou zachycena osobní pozorování homeopatů a autora se zajímavými detaily týkajícími se potencí léků, jejich opakování, podobnosti k jiným lékům či střídání léků, a je zde často pojednána i metoda přístupu k případu. Najdeme zde i popisy v češtině dosud nepublikovaných léků.

Knihu můžete zakoupit zde

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.