Homeopatie

27.7.2006 | Mgr. Jiří Čehovský | jiri.cehovsky@alternativa.cz | Metoda

Dotek

Homeopatie není jen metoda bezbolestného odstraňování bradavic, rýmy a bolestí hlavy – je to především léčba spirituálního (nehmotného) centra, řídícího duševní a tělesné procesy. Tato léčba je umožněna a/ znalostí léčby, pocházející z knih, b/ léky, pocházejícími ze všech oblastí přírody, avšak zředěnými na nehmotně malé dávky. Možnosti této léčby jsou, jak říká klasik, nekonečné. Sahají od léčby výše uvedených symptomů až po léčbu chronických nemocí a také depresí, neuróz, iluzí, strachu, úzkosti, nenávisti (ano, také nenávist je na seznamu léčitelných symptomů) a dalších psychických vlastností, které jsou uvažovány jako patologie i v mnoha filozofických a religiózních systémech. Existuje tabulkový seznam všech v historii zaznamenaných chorobných symptomů, nazvaný Repertorium. Jeho autorem je americký homeopat J. T. Kent. Ke každému symptomu je přiřazen seznam léků, schopných tento symptom vyléčit. V kapitole Mysl najdeme oddíly: zmatek, ztížená koncentrace, intolerance, zoufalství, podrobivost, destruktivita, diktátorství, dogmatismus, tupost, egoismus, hysterie, nesnášenlivost… A tak bychom mohli pokračovat pěkně dlouho. Jen oddíl Mysl má 100 stran (celá kniha přes 1 500). Homeopatie není jednoduchá záležitost (i když jsou u nás v současnosti prováděny pokusy učinit z ní jakési pomaterialističtěné léčitelství drobných neduhů) a k jejímu pochopení je třeba prostudovat alespoň základní fond klasické literatury. Teprve letos vycházejí opravdu podstatná díla v tomto oboru v češtině. Především je to Organon racionální léčby Samuela Hahnemanna, zakladatele homeopatie. Dále Kentova Materia medica – podrobný popis homeopatických léků a základní diagnostická pomůcka a na podzim zmíněné Repertorium. Spolu s Přednáškami o homeopatické filozofii (též J. T. Kent – vyjdou letos na podzim) tvoří tento soubor knih spolehlivou základnu jak pro pochopení homeopatické léčby, tak pro její úspěšnou aplikaci v praxi. Homeopatie je zcela evropská nauka, pojednávající o „odstranění utrpení“, „vyhasnutí nemoci“, „vykořenění patologie“ a ve svých nejvyšších polohách souvisí s filozofickými proudy východu i západu, usilujícími o totéž. Je však velmi mladá – je jí 200 let. C. G. Jung se o ní vyjádřil: „…je správné, když o homeopatii uvažujeme jako o pokračovatelce alchymistické praxe.“ (Jung: Letters). Na homeopatii není naprosto nic teoretického. Zvláště nyní, kdy jsou u nás k dostání v lékárnách homeopatické léky (pravda, nikoliv v plném sortimentu) a kdy jsou k dispozici (vůbec poprvé v češtině) i základní publikace v oboru klasické homeopatie. Vycházejí v nakladatelství Alternativa, z jehož loňské produkce už sedm titulů na toto téma skončilo v rukou čtenářů a další jsou přichystány pro letošek. Počínaje zářím 1993 bude v Praze probíhat výuka homeopatie, kterou bude pořádat The London College of Classical Homoeopathy. Přednášky anglických lektorů s překladem se budou konat vždy jeden víkend v měsíci, deset měsíců v roce, a to po dva roky. Na konci studia bude vydán řádný diplom, a to jak lékařům, tak i všem ostatním absolventům. Pokud se mezi čtenáři Doteku najdou zájemci, je možné poslat přihlášku na adresu nakladatelství Alternativa.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *