Horečka při akutní nemoci (včetně čtyř kasuistik)

3.2.2023 | Lenka Kolaříková BSc (Hons) | homeopatickacesta@seznam.cz | Metoda, Nemoci, Případy

Během posledních měsíců česká média několikrát informovala o výrazných výpadcích v dodávkách a distribuci jinak běžných druhů antipyretik (léků na snižování horečky). Před vánočními svátky, kdy se to výrazně týkalo dětských pacientů, se objevilo v médiích i několik doporučení od pediatrů i lékárníků, co dělat, když léky na srážení horečky prostě v lékárnách nejsou. V médiích, ale nebylo zmíněno, že při horečnatých stavech souvisejících s akutními infekčními nemocemi lze použít velmi úspěšně homeopatické léky. Jejich důležitou výhodou je zejména to, že nejsou spojeny s žádným rizikem vedlejších účinků a zároveň ani neovlivňují negativně celkovou imunitu či vitalitu člověka. Ba právě naopak.

Důležitou otázkou je nepochybně v této souvislosti také to, zda a kdy začít a jak intenzivně srážet horečku, která je i klasickou medicínou uznána jako „do určité míry obrannou reakcí organismu – za vyšší teploty probíhají některé reakce rychleji a účinněji“ (Vokurka, Hugo a kolektiv 2009), ale toto téma (a různé názory na něj) by vydalo na jiný samostatný článek, ač už ve starověku řekl řecký filozof Parmenidés: „Dejte mi moc, abych vytvořil horečku, a vyléčím jakoukoli nemoc“ (Dahlke, Kasemann 2011), takže se v tomto článku budu tomuto tématu věnovat pouze z perspektivy homeopatie, stejně tak se nebudu věnovat indikacím horečnatých stavů, které vyžadují odbornou zdravotní péči.

Co je tedy důležité pro homeopata či homeopatku, když akutní případ s přítomností horečky odebírá, je, zda se nemocný cítí kvůli vysoké či několik dnů trvající horečce v jakékoli nepohodě či se cítí čímkoli ohrožen nebo vystrašen. U dětí je pak rozhodující, jaké změny ohledně chování a projevů dítěte pozorují jeho rodiče, kteří dítě dobře znají (Pudil 2003). Morrisson (2011) uvádí jako rozhodující, zda nemocný snáší horečku dobře a dodává, že čím více je „nemocný“, tím jasnější a přesnější obraz léku svým stavem ukazuje. Pokud neshledáme, že je situaci třeba řešit podáním homeopatického léku, je zde například prostor pro podporu reakcí těla dodáním homeopatických buněčných solí Dr. Schüsslera, které pomohou optimalizovat procesy v těle při přirozené obraně imunitního systému a mohou pomoci s prevencí obávaných rizik, která jsou s přirozeným průběhem horečky spojena, jako např. mentálního  či fyzického vyčerpání apod. A i v tomto případě vybereme, podle symptomů nemocného, fáze nemoci a celkové vitality nemocného, jednu či několik z dvanácti základních Schüsslerových solí (Card 2012).

A stejně tak jako je každý jedinec svou vlastní individualitou ve zdraví, tak i v nemoci je prožívání každého jedince velmi individuální a homeopatie tuto individualitu respektuje. Neexistuje proto jeden univerzální homeopatický lék na každou horečku každého jedince, ale existuje skupina léků, které obrazy horečky obsahují a mezi nimi se ten, který je obrazem nejblíže aktuálnímu stavu, vybírá.

V homeopatickém repertoriu Robina Murphyho (Murphy 1999) můžeme jednotlivé symptomy horečky detailně rozlišovat podle konkrétních specifických symptomů v jednotlivých rubrikách na celých 25 stranách, řazených po dvou sloupcích na každé jednotlivé straně (kapitola Horečka). Proto není možné určit správný homeopatický lék na horečku bez alespoň základních informací o stavu, jak konkrétní nemocný akutní nemoc a s ní i horečku prožívá. Zejména je třeba zjistit, jak vysoká horečka je, jak rychlý či prudký nástup horečky byl, potí-li se, zda má nebo nemá žízeň, jaká je její intenzita a jakou teplotu nápoje preferuje, jak se celkově cítí, zda má nějaké bolesti a zda pociťuje i nějakou psychickou nepohodu (např. neklid, strach, apatie apod.), též jak vypadá jeho kůže a jak působí na dotek.

Tyto základní informace homeopat či homeopatka porovná s obrazy homeopatických léků, z kterých je pak vybrán konkrétní lék, který je nemocnému podán. Pokud se poté obraz projevů nemoci změní, stejně tak, jak se mění a vyvíjí průběh infekční choroby, je třeba lék změnit podle aktuální situace. Velmi obvykle je úleva nemocného znatelná už při prvním podání léku. Naopak, pokud není znatelná úleva ani po dvou dávkách léku, je třeba znovu zkontrolovat a porovnat výběr léku s aktuálními symptomy nemocného.

Někteří homeopaté vyslovují názor, že je v akutní nemoci výhodné podat nemocnému jeho konstituční lék v odpovídající potenci, někteří naopak tvrdí, že toto nefunguje a měl by být podán akutní lék odpovídající nemoci, ale obojí může být pravdou i nepravdou, neboť část lidí v akutních stavech nemoci stoná způsobem a projevuje symptomy, které plně odpovídají jejich konstitučnímu léku, pak je na místě ho ve vhodné potenci podat. Ale další skupina nemocných lidí v akutní nemoci stoná s jinými symptomy, než má v obraze jejich konstituční lék a symptomy tohoto léku či skupiny několika málo léků se pak objevují pravidelně při každé jejich akutní nemoci. Poslední možnou skupinou akutně nemocných lidí jsou pak ti, kteří při každé nemoci potřebují jiný homeopatický lék, protože jejich prožívání nemoci je vázáno na konkrétní typ akutní nemoci nebo kopíruje podstatu samotné akutní nemoci, jak se stává například při některých infekčních epidemiích. V každém případě je proto důležité projevy nemocného pozorně sledovat a hledat co nejpřesnější obraz homeopatického léku, který bude mít v konkrétní situaci pro konkrétního nemocného největší přínos a přinese podporu vitální síle, aby mohla opět najít ztracenou rovnováhu v těle.

Pro ilustraci uvádím několik kazuistik akutních infekčních nemocí s horečkou:

Kazuistika č. 1 – Viróza

Chlapec, 13 let, večer mu začalo být špatně, cítil se unavený a měl horečku 38,5 °C. V noci horečka vystoupila na 39,4 °C. Byl velmi unavený, usnul, ale jeho spánek byl velmi neklidný, neustále něco křičel a zmítal se v posteli. Na dotek byl velmi horký na hlavě, horečka se rodičům se zdála být ještě vyšší, než bylo naměřeno teploměrem. Když ho probouzeli, aby se napil, vypil jenom malé množství. Podána Belladonna 30 C. Spánek se zklidnil, horečka klesla na 38 °C. Ráno a během dne se cítil lépe, nepamatoval si sny a byl překvapen, že křičel ze spaní. V noci se opět horečka zvýšila na 39,2 °C, opět křičel ze sna a spánek byl velmi neklidný. Podána 2. dávka Belladonna 30 C. Po zbytek noci spí klidně, horečka klesla na 38 °C. Druhý den se cítí mnohem lépe, cítí ještě trochu únavu, objevila se bolest svalů i šlach dolních končetin, už nechce ležet, udělal se mu malý opar na rtu, má chuť na teplé nápoje a teplé jídlo, má zvýšenou teplotu 37,3 °C. Podán Rhus toxidendron 30C. Po léku si jde hned lehnout a hned usne. Dále, Kalium phosphoricum D6 podáváno (podle Dr. Schüsslera) 2 tablety 3x denně na regeneraci po vyčerpávající horečce – podáváno 2 dny. V noci se horečka už nezopakovala, jeho zdravotní stav se další den výrazně zlepšil, bez teploty, opar se zatáhl, bolesti končetin ustoupily. Nebylo třeba žádné další podání.

Kazuistika č. 2 – Chřipka

Žena 46 let, nemoc začala pozdě večer, nejprve začala bolet velmi intenzivně záda, myslela si, že je má zablokovaná, druhý den ráno se objevila horečka 38 °C, při horečce se zpotila, chvílemi se horečka střídá se zimnici, extrémně velká únava, stále trochu bolí záda, ale i svaly končetin. Má malou žízeň. Podáno Gelsemium sempervirens 30 C. Ležela a i během dne spala, neměla chuť k jídlu. Horečka klesla na zvýšenou teplotu 37,2 °C. Stále měla malou žízeň, ale něco i snědla. V noci teplota vystoupila na 38,2 °C. Velká rozbolavělost svalů. Podána další dávka Gelsemium sempervirens 30 C. Třetí den odpočívala a únava i bolesti zad a končetin byly lepší. Přetrvává zvýšená teplota, horečka se nevrátila ani v noci. Čtvrtý den, bolesti těla byly minimální a měla i více energie, už neležela celý den. Pátý den odpočívala jen chvíli během dne, zcela bez teploty. Bolesti těla ustoupily. Energie se zlepšila, ale necítí se ještě stoprocentně, aby mohla jít po víkendu do práce. Podáno Calcium phosphoricum D6 (podle Dr. Schüsslera) 2 tablety 3x denně na rekonvalescenci. Nástup do práce po víkendu bez problémů, ale raději brala Calcium phosphoricum ještě celý týden. Dále v pořádku.

Kazuistika č. 3 – Zánět středního ucha

Chlapec 5 let, přesně v 16 hodin odpoledne mu začalo být špatně, měl teplotu 37,5 °C, pozvracel se a stěžoval si na velmi intenzivní bolest v pravém uchu. Podáno Lycopodium Clavatum 30 C, které je konstitučním lékem chlapce. Chlapec se cítil lépe, bolest už nebyla tak intenzivní, trochu ji cítil, ale už kvůli ní nebrečel, i přesto rodiče raději vzali chlapce na dětskou pohotovost, aby lékař ucho zkontroloval. Lékař řekl, že na píchání uší to není, ale doporučil antibiotické kapky do uší, aby se stav dále nezhoršil. Kapky podali 1x ještě týž den, dále nepodávali. Druhý den: zvýšená teplota zcela ustoupila, bolest už necítil vůbec, ani mu nebylo žádným způsobem špatně. Dál nepodávali ani homeopatické, ani alopatické léky, nebylo třeba.

Kazuistika č. 4 – Covid-19

Dívka, 5 let, horečka 38,5 °C, nemoc začala, když se ráno probudila, trochu pokašlává, nechce si hrát, nechce jíst, pití neodmítá. Leží nehybně v posteli, má ale otevřené oči a není apatická, velká únava je znatelná. Jinak, konstitučně je to veselé, vitální a hodně aktivní dítě se spoustou energie. Podáno 5 tablet Kalium phosphoricum D6 (podle Dr. Schüsslera) a 5 tablet Natrum Phosphoricum D6 (podle Dr. Schüsslera) rozpuštěných v 0,5 l láhvi neperlivé vody k opakovanému upíjení. Horečka odpoledne klesla na 37,8 °C, dívka usnula. Stále ležela a odpočívala. Druhý den – podáván znovu roztok se stejným obsahem, už byla živější, vylézala z postele, aby si šla hrát, bez kašle. Třetí den – neprojevovala žádné symptomy nemoci.

Reference:

Card D. R., Dvanáct základních minerálů pro Vaše zdraví, Pragma 2012
Dahlke R., Kaesemann V., Nemoc jako řeč dětské duše, Fontána 2011
Morrison R., Homeopatický průvodce fyzickou patologií, Alternativa 2011
Murphy, R., Homeopatické syntetické repertorium, Alternativa 1999
Pudil P., Homeopatická první pomoc, Alternativa 2003
Vokurka M., Hugo J.  a kolektiv, Velký lékařský slovník, Jessenius Maxdorf 2009

Další doporučené literatura k tématu:

Cummings S., Ullmann D., Homeopatický domácí lékař, Alternativa 2010
Karhan T., Homeopatie a děti, Grada 2011
Pinto G., Feldman M., Homeopatie pro děti – Rádce rodičů při léčbě běžných dětských onemocnění, Alternativa 2004

Lenka Kolaříková BSc (Hons) – Homeopatie, autopatie a Bachova květová terapie www.homeopatickacesta.cz

Domácí příručka homeopatie od A do Z

Americký homeopat Alan V. Schmukler má velké zkušenosti v léčbě a výuce a je také známým publicistou. Působí jako hlavní redaktor mezinárodního odborného časopisu Hpathy.com se sídlem ve Philadelphii. Jeho kniha přinese přehledně utříděné informace jak těm, kteří homeopatii již používají v rodině, při svépomoci nebo v profesionální praxi, tak i nováčkům, kteří teprve uvažují o uvedení této jemné a účinné metody do svého života.

Knihu můžete zakoupit zde

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *