Lac suillinum (prasečí mléko): Případ Westova syndromu a tetraplegie

5.6.2007 | Mgr. Jana Hollanová | autori@homeopatie.cz | Případy

Dr. Ulrich Welte

Přeložila Mgr. Jana Hollanová

(Westův syndrom – forma epilepsie u malých dětí; tetraplegie – ochrnutí všech čtyř končetin)

Úvod

Případ je celkem jednoduchý. Lék byl nalezen podle tří hlavních témat, bez použití repertoria:

 1. Hlavní témata mléčných léků podle Mangialavoriho a Keese Dama;
 2. Miasma neboli stadium podle Scholtenova dělení prvků;
 3. Dva charakteristické potvrzující symptomy: první patří k hlavním tématům všech mléčných léků – odpudivý pach jako ve vepříně, druhý – odpor k mléku a zhoršení po mléku.

Případ

Jde o čtyřletou cikánskou holčičku. Její matka byla alkoholička, která žila se svým manželem v cikánském táboře v severní Itálii. Rodina byla v průběhu války na Balkáně vypovězena z Makedonie. Za války všechny jejich děti přišly o život. Matka znovu otěhotněla během tohoto těžkého období. Holčičku porodila po útěku z Makedonie v italském táboře. Dítě odmítla brzy po narození, protože bylo ochrnuté na všechny čtyři končetiny a trpělo epilepsií. Nemoc byla později na italské neurologické klinice diagnostikována jako Westův syndrom, forma epilepsie, která se velmi obtížně léčí. Holčička byla v rámci sociálního systému přidělena náhradní matce, ta ji ale za krátký čas také odmítla kvůli silnému zápachu, který dítě vydávalo. Nikdo s touto bytůstkou nechtěl mít nic společného, až nakonec se osud nad ní slitoval. Jedna Němka, silná a láskyplná osobnost, ji přijala do své rodiny. Po několika měsících s ní přišla na konzultaci.

Je to hezká holčička s očima a vlasy černými jako uhel. Dokáže se trochu pohybovat s oporou o lokty, ochablé nohy táhne za sebou. Má strabismus, a když neupírá na něco pohled, oči se jí toulají zcela nekoordinovaně, jako míčky v loterii. Po chvíli naplní místnost odpudivý zápach. Je to jako kombinace odpadní vody s vepřínem. Ale navzdory odpudivému stavu, v němž se nachází, je holčička docela hezká. Její matka říká, že stolice páchne ještě hůř a že měla vždycky těžkou zácpu, stolici mívala jednou týdně. Někdy jí písek, kameny, vlasy, papír a textilní vlákna. Má silnou averzi k mléku a nedokáže ho strávit. Je náladová, trpí náhlými zvraty nálad, které se mohou střídat od deprese k euforii během deseti minut. Matka říká, že má ráda žlutou, ale barevné zhodnocení nebylo možno řádně provést.

Analýza a kontrola

V prvních měsících života byla odmítaná a opuštěná. To je hlavní téma mléčných léků. Nesnáší mléko a nedokáže ho strávit – další mléčné téma. Prudké střídání nálad také ukazuje na mléčný lék. Přítomnost násilí v průběhu těhotenství, po narození byla zavržena, všichni ji odmítali a stranili se jí. Dokonce i první náhradní matka ji odmítla. To je 17. stadium syfilitického miasmatu. Když dáme to vše dohromady, ukazuje to na lac suillinum. Tuto hypotézu podporuje strašlivý zápach, který dítě vydává, připomínající vepřín.

Holčička dostala Lac suillinum MK, jednu dávku za měsíc.

Od tohoto dne dělá neustálé pokroky. Den po podání měla stolici, zácpa pominula, od té doby má pravidelnou stolici každý den. Během tří týdnů se zápach její stolice a celého jejího těla zmírnil a stal se téměř normálním. Začala si zpívat. Strabismus se zlepšil. Víc mluví, a její schopnost pohybu se obrovsky zlepšila už během tří týdnů po prvním podání. Předtím bývala extrémně náladová. Teď je neustále spokojená, už netrpí zvraty nálad.

Po uplynutí jednoho roku holčička chodí do normální mateřské školy, kamarádi ji přijímají, dokáže navazovat normální sociální vztahy. Může normálně pohybovat pažemi. Nohy má dosud slabé a dokáže stát jen s pomocí jiné osoby. Během konzultace se opakovaně pokouší zvednout se za kliku u dveří. Oči se jí už nerozbíhají, strabismus zcela zmizel. Nemá epileptické záchvaty. Když je sama, je samostatnější, ale v přítomnosti matky předstírá, že některé věci neumí, aby získala její pozornost. Je to jako postoj žebráka, snaží se využít svého handicapu, aby získala soucit a podporu. Stále ještě jí nestravitelné věci, když má dojem, že ji nikdo nevidí. Například sní suché zrní, místo aby je dala slepicím.

Mléka (obecná témata mléčných léků)

 • Onemocnění ze zneužívání v raném věku, zejména v době kojení, potíže s rodiči nebo sourozenci (Mangialavori)
 • Závislost – vyžadují péči – DD muriaticum, série Carbo
 • „Kojení“ (mléko je u savců primární zdroj výživy) – problémy s kojením – matka nechtěla kojit nebo to nebylo možné; mastitida; dítě chce být kojeno a odmítá jakoukoli jinou potravu
 • Nevysycená potřeba být předmětem péče
 • Náhražky orálního uspokojení: dudlík, lízátko, cucání palce atd.
 • Mamma (mléčná žláza): mastitida, onemocnění prsu (především u žen)
 • Hormonální poruchy: PMS (premenstruační syndrom, gynekomastie atd.
 • Mléko: touha po, odpor k, nebo zhoršení
 • Generálie: > během těhotenství a kojení, < po tomto období
 • Střídající se symptomy. Pocit rozpolcení mezi dvěma stranami
 • Barevné preference: teplé barvy, 8-100 (temně červená), 4-SC (oranžová), také 11C-E (fialová a purpurová červeň)

Další případy – stručný popis

 1. Devítiletá holčička, která kradla své matce peníze a podváděla ji; chovala se vůči ní velmi násilně a bylo jí jedno, jaké důsledky to bude mít. K ostatním lidem se dokázala chovat velmi mile. Je velmi chytrá a hezká, má pronikavý pohled, provrtává člověka očima. Lék byl zvolen podle hlavního tématu mléčných léků: matka ji po narození odmítla (týden nechtěla dítě ani vidět a vůbec je nekojila), a další témata: krádeže, zlomyslnost, podvádění, násilí bez ohledu na důsledky.
 2. Holčička masturbující bezostyšně před rodiči a celou rodinou. Vsunula si nějakou měkkou hračku (většinou plyšové zvíře) mezi nohy a masturbovala s takovou intenzitou, až se začala potit a zrudla v obličeji. Řada „dobře zvolených“ léků nepomohla, teprve lac suillinum zabralo. Přestala masturbovat a vyvíjela se zcela normálně. Lék byl vybrán zcela náhodně, jako poslední zoufalý pokus, založený na představě, že se chová „jako prase“. Víme o dalších případech excesivní masturbace, které vyléčilo lac caprinum. Tito pacienti se také mohou chovat násilně, je zde ale přítomen jistý ostych a jistý smysl pro slušnost – pouze přehnaně reagují. Lac suilinum klidně projevuje nestydatý chtíč a slušnost ho nezajímá.

Lékové zkoušky

Existují dvě zajímavé zkoušky provedené Stefanem Kohlrauschem a Keesem Damem. Při obou zkouškách se objevily prvky krutosti, násilí a brutality. Kohlrausch popisuje lék jako velmi syfilitický. Základní pocitem je pocit zneužívání, týrání, vyvrženosti, nespravedlivého zavržení, nebo opuštěnosti. Mnoho zkoušejících reagovalo silným vztekem a nenávistí.

Výsledkem třetí zkoušky provedené Zeisingem a Neuhöferem byla chaotická změť snů, z nichž některé potvrzují Kohlrauschovu zkoušku: „hrozný lék“, „znásilněné dítě“, „jsem velmi rozrušený“, „už nikdy“. Podvod, zrada a nenávist. Dalším tématem byl nález pokladů a šperků (jako Fluor).

U Damovy zkoušky nacházíme kromě obecných témat mléčných léků také symptomy jako hyperventilaci, a tetanus: omdlévání, závrať s padáním dozadu nebo dopředu, necitlivost rukou a kroucení prstů. Akutní pocit pachu, hnusí si pachy na záchodě. Obličej jako by byl stlačený, plochý.

Mléka – homeopatická materia medica s repertoriem

mleka_velkyObsáhlá publikace australské autorky a profesionální homeopatky Patricie Hatherly zahrnuje všechny současné poznatky o homeopatickém působení mléka. Údaje čerpá z mnoha provingů jiných autorů, ze svých vlastních, z publikovaných klinických zkušeností a z vlastní dlouholeté praxe. Celkem obsahuje podrobný obraz dvaceti mlék, mezi jinými Lac Humanum (tento lék považuje za velmi často vhodný), Lac Delphinum, Lac Llama, Lac Maternum, Lac Equinum, Lac Leoninum, Lac Orystolagus, Lac Phoca, Lac Macropi, Lac Sullinum… ad. Značná část z těchto léků nebyla dosud v jiné homeopatické materii medice popsána. Více než polovinu publikace tvoří repertorium mlék, rozdělené přehledně podle kapitol, kde vedle tradičního dělení podle anatomie (Hlava, Zuby) nebo homeopatických kategorií (Generálie, Mysl) najdeme i kapitoly Miasmata, Témata, Sklony…

Knihu můžete zakoupit zde

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *