Onemocnění srdce komplikované chronickým kašlem

15.8.2008 | Ing. Libor Jakubčík | ljakubcik@seznam.cz | Případy

V příspěvku je uvedeno použití mořského léku Spongia tosta jako specifika a střevní nosody Dys-co při onemocněním srdce komplikovaném chronickým kašlem.

O konzultaci mě požádal muž (71), který se dlouhodobě léčí s arytmií a hypertenzí. I přes dlouholetou alopatickou léčbu hypertenze je diastolický tlak stále vysoký(> 100 torr). Léčba alopatickými léky u arytmie byla již v minulosti dvakrát doplněna kardioverzí (výboj). Levá srdeční komora je dilatovaná. Denně bere asi 11 druhů alopatických léků – celkem jsem napočítal 18 tablet denně.

Proto byl doporučen na specializované kardiologické pracoviště. Požádal mě o konzultaci s tím, že by již nechtěl absolvovat invazivní zásah na srdci.

Konstituční léčba ale nepřipadala v úvahu s ohledem na krátkou dobu do kardiologického vyšetření (maximálně 4 týdny) a vzhledem k masivní alopatické medikaci a řadě dalších probíhajících onemocnění (dna, diabetes, oběhové potíže – hypertenze a arytmie, potíže se štítnou žlázou). Před 25 lety pacient absolvoval složitou operaci jícnu pro chronickou stenózu; před 20 lety byl hospitalizován s neústupným zánětem čelních dutin; před 5 lety prodělal operaci žlučníku a v posledních 3 letech dvě kardioverze pro léčbu arytmie.

Všiml jsem si, že stále pokašlává. Chvílemi byl kašel dost silný, občas se mu podařilo vykašlat hlen. Říkal, že kašel je nejhorší, jakmile si lehne do postele. Dělá mu problém usnout. Jakmile začne usínat, kašel ho probudí – musí se posadit, dýchání je obtížné. Říkal, že nemůže dodechnout, nejen při kašli v noci, ale i během dne. Hluboký nádech mu dělá potíže. Spí na pravém boku a jakmile se rozkašle, probudí se a musí si sednout. Lekne se přitom. Ráno od 3 hodiny už pak po záchvatu kašle nespí.

Kašel je vlastně chronický – již několik let. Při kašli (zejména při poloze vleže) má pocit cizího tělesa v hrtanu – jako ztuhlý hlen, který nemůže vykašlat. Při delší chůzi se cítí unavený a zadýchává se. Léčení alopatickými antitusiky bylo v minulosti i současnosti bez úspěchu. Často se musí napít, protože chraptí. Rýma, která vytéká z nosu, se střídá s ucpáním nosu.

I přes svůj věk stále pracuje a je patrné i silné popření vlastních potřeb.

Uvažoval jsem, že chronický kašel patrně bude souviset se srdečním onemocněním nebo může být jako nežádoucí účinek více léků. Podrobně jsem pročetl příbalové letáky alopatických léků a u více z nich byl jako vedlejší účinek uveden kašel, případně suchost sliznic. Pro léčbu kašle s ohledem na složitou alopatickou medikaci, časovou omezenost a vazbu na probíhající srdeční onemocnění bude vhodnější použití specifika.

Specifika jsou léky, určené pro první pomoc nebo pro stavy, kdy potřebujeme ihned léčit onemocnění – aniž si klademe za cíl konstituční léčbu.

Při studiu literatury vykázala Spongia největší podobnost s problémy pacienta.

Nash:
„Výrazná působnost léku na srdce. S žádným jiným lékem než se Spongií jsem neudělal lepší práci u onemocnění chlopní. Budí se ze spánku s pocitem dušení, s prudkým hlasitým kašlem, velmi polekaný, nepokoj, úzkost a obtížné dýchání, je klíčový symptom, se kterým se běžně setkáváme u postižení chlopní. Žádný lék, ani Lachesis, zde není lepší. Nejen, že byly tyto záchvaty působením Spongie zmírněny nebo zastaveny, ale i zmizel dlouholetý šelest chlopní. Typické je, že nemůže ležet s hlavou nízko a že se vyspí do záchvatu. Tento lék uleví suchému chronickému kašli v důsledku podráždění sympatického nervstva u patologických srdečních vad častěji a na delší dobu než Naja.“

Boericke:
„Chrapot. Dýchání krátké, lapavé, obtížné, pocit cizího tělesa v hrtanu. Suchý chronický kašel při organickém onemocnění srdce se po Spongii zlepšuje. Nepotlačitelný kašel vychází z místa hluboko v hrudníku. Úzkost a ztížené dýchání. Prudké a rychlé palpitace, s dušností, nemůže ležet. Nedomykavost chlopní, úzkostné pocení. Srdce prudce tepe, jakoby chtělo proniknout ven z hrudníku. Budí se v děsu, má pocit, že se dusí.“

Morrison:
„Sevření, lechtání, suchost hrdla. Často si musí pročišťovat hrdlo. Chrapot. Pocit dušení, horší ve spánku v noci a probouzí jej ze spánku. Chlopňové vady. Palpitace horší v noci. Dna. Kašel obvykle suchý, obvykle horší před půlnocí, často drsný.

Kombinovaný symptom: Astma a poruchy štítné žlázy.“

Demarque:
„Suchý, krupózní dusivý kašel, připomínající zvuk pily v jedlovém dřevě. Pocit živé a pálivé sliznice. Pacient se budí kolem půlnoci s charakteristickým kašlem a intenzivní dušností (jakoby měl larynx ucpaný), s dojmem bezprostředně hrozící smrti.“

Mangialavori:
Zvláštní symptom pro tento případ velice podstatný (a vlastně GENERÁLIE): „Vyhýbají se emocionálnímu kontaktu s jinými lidmi. Mezi nimi a druhými lidmi je vždy bezpečná vzdálenost, která je chrání před zraněním, dotekem, napadením. Je to spíše emocionální než fyzická vzdálenost. Nechtějí nikomu dovolit, aby se k nim přiblížil.“

Navrhl jsem Spongia tosta 15CH dvakrát denně. Dávkování jsem volil s ohledem na podávání alopatických léků a nutnost dosažení terapeutického efektu ve velmi krátké době.

Prvotní účinek byl v průběhu 24 hodin. Pacientovi ustoupil kašel – nejprve noční, který ho budil a lekal. Nyní spí celou noc – bez předčasného buzení a nutnosti použít alopatická hypnotika. Během několika dní si uvědomil, že může bez problémů dodechnout. Následoval úplný ústup chronického denního kašle (zakašle nejvýše třikrát až čtyřikrát denně). Při delší chůzi se přestal zadýchávat a také přestalo spontánní pročišťování hrdla. Říkal, že první dny podávání Spongie cítil pro něj neznámý příliv sil a energie. Subjektivně hodnotil svůj aktuální zdravotní stav jako výborný.

Doplnil také rodinnou anamnézu – jeho maminka zemřela v roce 1956 ve věku 53 let na onemocnění (rakovinu?) štítné žlázy a ledvin; bratr maminky pacienta zemřel na onemocnění (rakovinu?) štítné žlázy rovněž ve věku 53 let.

Ramakrishnan uvádí Spongii jako druhý hlavní lék na rakovinu štítné žlázy.

Po dvou měsících pacient absolvoval kardiologické vyšetření se závěrem, že i při rozšířené levé komoře a přetrvávající arytmii je chlopňový aparát plně funkční a na další kontrolu byl pozván až za rok.

Za dva měsíce po kardiologickém vyšetření využil krátkého oteplení k pobytu na venkovské chatě a práci venku. Došlo k delšímu prochladnutí a výsledkem byl soustavný dráždivý kašel s občasným vykašláním hlenu. Po několika dnech mě znovu požádal o konzultaci. Byl unavený, vyčerpaný, mluvil potichu a objevila se beznaděj.

Kromě soustavného dráždivého kašle – ve dne i v noci – si stěžoval na pocity plného žaludku, špatného polknutí jídla a nadmutí, pocit špatného trávení, nemožnost se uvolnit, silnou únavu.

Spongia nyní neúčinkovala ani při změně potence. Musel jsem situaci přehodnotit. Znovu jsem určil aktuální symptomy:

MYSL: beznaděj,
MYSL: vyčerpanost, silná únava, nemožnost uvolnění
MYSL: anticipace ze zdravotního omezení/diskomfortu, nervové napětí
FYZICKÝ: arytmie – EXTRASYSTOLY – Murphy: Dys-co (jediný lék v 1°).
FYZICKÝ: dráždivý kašel
FYZICKÝ: plnost žaludku, stažený žaludek
FYZICKÝ: nadmutí

Z fyzicky nejzávažnějšího chronického onemocnění – arytmie – extrasystolie jsem vycházel a zde uvádí Murphy jediný lék v 1° – střevní nosodu Dys-co. Tato nosoda má ve svém obrazu všechny uvedené symptomy MYSLI i FYZICKÉ s výjimkou kašle.

Russell Malcolm uvádí vazbu Dys-co na malé léky – i na Spongii.

Foubister uvažuje s Dys-co 200C jako specifikem při psychické tenzi, která v prvním okamžiku není zřejmá a objevíme ji až po delší době pozorování.

Rozhodl jsem se pro Dys-co; jedinou potencí, co jsem měl, byla 200C. Navrhl jsem dávkování Dys-co 200C 1 dávka denně 3 dny po sobě. Hned následující den po poslední dávce došlo k velmi výraznému homeopatickému zhoršení, které trvalo asi 2 hodiny. Pacient se cítil výrazně slabý, měl zimnici a třesavku, silné nucení na močení (každých 10 minut) s nepatrným množství moči a měl silnou úzkost.

Doporučil jsem lehnout si do postele a dodržet fyzický klid 1 až 2 dny. V průběhu asi 2 hodin úplně ustal kašel, ustalo i nucení na močení a pacient usnul. Po 48 hodinách byl pacient bez jakýchkoli obtíží – bez kašle, cítil se odpočatě, hlas zesílil, byla patrná dobrá nálada. Další den šel normálně do práce.

Subjektivně popisoval způsob zlepšení – nejdřív hrozné zhoršení, kdy si ani neuvědomoval kašel, spíš zimnici, třes a úzkost, pak jako mávnutím kouzelného proutku bez problémů; žádné postupné zlepšování – prostě zlom.

Literatura:
Nash, E. B.: Nejužitečnější léky a symptomy homeopatické materie mediky, Alternativa
Boericke, W, Boericke O. E.: Homeopatická materia medica s repertoriem, Alternativa
Morrison, R.: Klíčové a potvrzující symptomy homeopatické materie mediky, Alternativa
Demarque, D., Jouanny, J., Poitevin,B., Saint-Jean, Y.: Farmakologie a materia medica homeopatica, CEDH, 2. české vydání 2003
Mangialavori, M.: Setrvávají v bezpečném prostředí – léky z moře, vydal Jaroslav Rychlovský
Paterson, J.: The Bowel Nosodes, www.homeoint.org
Russell Malcolm; Systémy a symbióza – klinický přehled střevních nosod, Praha 2002
Murphy, R.: Homeopatické syntetické repertorium, Alternativa, 2. rozšířené vydání 1999
Foubister, D.: Homeopatické semináře, Alternativa, 2008
Ramakrishnan, A. U., Coulterová, C. R.: Homeopatický přístup k léčbě rakoviny, Alternativa, 1. vydání 2005

Jak navracet a udržovat zdraví jemnými prostředky

Odborně praktikovaná homeopatie stimuluje životní sílu a dává nám mimořádnou schopnost vypořádat se i s přetrvávajícími či opakovanými problémy těla a mysli, s potížemi, které jsou často považovány za „nevyléčitelné“. Tříleté víkendové studium (10x ročně) je určeno všem, kdo mají zájem o hluboké poznání tohoto nejznámějšího tzv. „alternativního“ oboru léčby. Vyučovány jsou kromě klasické homeopatie také nové homeopatické metody, např. autopatie, zdravý životní styl a kombinace různých metod. Studium poskytuje znalosti pro profesionální praxi, stejně jako pro kvalifikovanou samoléčbu. Posluchači se setkávají se známými českými a zahraničními odborníky, jako jsou autoři knih Mgr. Jiří Čehovský, MUDr. Tomáš Lebenhart, Dr. Robin Murphy, Dr. Rajan Sankaran, prof. Anna Strunecká, DrSc, ad.

Podrobné informace o studiu a přihlášky zde

Homeopatická akademie

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *