Palladium

15.1.2007 | Mgr. Jana Hollanová | autori@homeopatie.cz | Homeopatika

George Vithoulkas

www.vithoulkas.com

Přeložila Jana Hollanová

Výňatek z knihy Materia medica VIVA

Základní znaky

Typický pacient Palladium trpí strašlivou emoční nejistotou, přičemž nedokáže vyjádřit své velmi silné emoce. Tak se vytvoří blok, a s ním i hluboký vnitřní konflikt, který vyžaduje neustálou podporu okolí, a především blízkých osob. To je navíc spojeno s obrovským neprojeveným egoismem.

Jsou skálopevně přesvědčeni, že mají mnohem větší lidskou cenu, než jejich okolí tuší. Ať se jim dostává jakéhokoli množství chvály, nikdy to není dost. Mají nevysytitelnou potřebu lichocení, nejen chvály, ale skutečných lichotek. Je pozoruhodné, jak silná je tato potřeba, a jak málo ji dokáží otevřeně přiznat a říci si o lichotky.

Když jim v početnější společnosti chvíli nikdo nevěnuje pozornost, začnou mít naléhavý pocit, že jsou zanedbáváni. Když jim naopak připadá, žel jsou doceněni, jsou velmi živí a vzrušiví v kontaktu s ostatními, a spotřebují tolik emoční energie, že se pak o samotě po návratu domů cítí velmi vyčerpáni.

Tento pocit, že potřebují podporu a dobré mínění ostatních je vlastně nikdy neopouští. To se může stát zdrojem neustálého utrpení. Můžete je vychvalovat až do nebe, a pak budou šťastní a budou jen kvést, i kdyby to měla být evidentní lež a přehánění. Potřeba být milován a obdivován u nich dosahuje patologických rozměrů. Mínění druhých je pro ně tak důležité, že na něm závisí jejich duševní rovnováha a vyrovnanost.

Když se jim takového zacházení nedostává, pak je jejich pýcha zraněna a uražena, připadají si zanedbáváni a přehlíženi, dokonce mohou trpět bludem, že jsou zanedbáváni.

Jestliže se jim místo chvály dostane kritiky, byť sebemenší, okamžitě se zhroutí. Jsou strašlivě uraženi, jejich vnitřní pýcha je otřesena, a jejich paranoia může vést až vytvoření bludu, že se je všichni neustále snaží urážet.

Tento lék je podobný Platině v tom, že tito pacienti mají přehnaný pocit své velikosti, který ale otevřeně nikdy nepřiznají. Odtud pramení blud, že jsou větší nebo vyšší, než ve skutečnosti jsou. Platina si ovšem připadá pouze vyšší než ostatní.

Je zde povýšenost, ale tento přehnaný pocit vlastní důležitosti zůstává uvnitř, je nevyjádřený, je to pocit, který nikdy nikomu nesvěří, čímž se liší od Platiny, která každému na potkání a mnoha způsoby dává najevo, jak důležitá a jak velká je.

Pacient Palladium nevyhledává žádné otevřené konfrontace s ostatními, naopak se takovým konfrontacím za každou cenu vyhýbá, a nikdy nedá najevo svůj vnitřní, téměř podvědomý pocit vlastní důležitosti. Tito jedinci bývají zpravidla tiší a zakřiknutí, mají výrazný nedostatek sebedůvěry, ve společnosti mohou zůstat zcela nepovšimnuti, přesto však potřebují chválu a lichotky.

Dítě Palladium ve škole prospívá, pokud je každý den rodiče i učitelé chválí, a nedaří se mu ani trochu, pokud se sebeméně kritizováno. Pokud rodiče nevědí, co mají dělat, dítě se zcela dekompenzuje, začne být líné a nejeví nejmenší snahu.

Děti s mírně podprůměrnou inteligencí jsou přesvědčeny, že jsou skvělé a inteligentní, i když mají ve škole známky jen průměrné nebo ještě horší. Právě tento pocit falešné velikosti způsobuje, že se při sebemenší příležitosti cítí uraženy.

Tento celkový pocit, že „je větší než ve skutečnosti“, který je pociťován vnitřně, ale zůstává navenek nevyjádřen, nakonec vede k tomu, že organismus vytváří obrovské tumory, zejména v oblasti pohlavních orgánů, především vaječníků. To jsou postižené oblasti, kde se projeví nemoc, v souladu s obrazem tímto lékem symbolizovaným.

Zde je třeba říci, že pokud jde o odhalování symbolických idejí, které léky vyjadřují, je třeba nesmírné opatrnosti, neboť takový úkol vyžaduje současně analytický i syntetický způsob myšlení, aby bylo možno shromáždit fakta, analyzovat je a poté je syntetizovat v koherentní ideu.

V poslední době hodně slýchám o „esenci“ léků. Jeden student mě dokonce o přestávce při semináři požádal, abych jedním slovem vyjádřil esenci karbonů! S těmito věcmi je nebezpečné si zahrávat, protože nezasvěcencům podsouvají mylnou představu a vyvolávají pocit, že najít správný lék je v podstatě velmi jednoduchý proces.

Palladium je jedním z hlavních léků, na které bychom měli pomyslet v případě velkých tumorů na pohlavních orgánech, zejména u žen a zejména na vaječnících. Frustrace je obvykle v této oblasti, protože sexuální touha je obvykle značná a sex u těchto lidí velmi úzce souvisí s potřebou být přijímán. Palladium má přehnanou sexuální touhu, vzrušují ho obscénní slova při sexuálním styku, a obecně i dětem se líbí sprostá slova, která mají velmi vulgární sexuální konotace. Pokud jsou uraženi nebo podrážděni, mohou reagovat velmi prudce a uchylují se k velmi vulgárním výrazům.

Palladium v důsledku vnitřního konfliktu (potřeba náklonnosti versus pýcha, která nedovoluje, aby si o ni řekli) nakonec přivodí konvulsivní stav, který se může projevit konvulsivními stahy, nejprve v obličeji, a konečně celého těla.

Je to vynikající lék na syndrom Gillese de la Tourette. Dítě působí téměř normálně ve škole nebo kontextu sociálního fungování, kde velmi záleží na mínění ostatních. Po návratu domů nervová soustava povolí a pacient se zhroutí v křečích. Svíjí se a dělá nejrůznější grimasy, vydává úsečné děsivé zvuky, a celý organismus je rozbouřený. Příští den ve škole svou nervovou soustavu nicméně dokonale ovládají a nikdo by neuhodl, čím doopravdy trpí. Anomální energie se v nich však stále hromadí a kumuluje, a brzy bude muset být ventilována.

Když je u Palladia postižena nervová soustava, vypadá to, že pacient je v neustálém stresu a stavu rozrušení. Tento lék, Cuprum, Stramonium a Hyosciamus, jsou základní léky na tento syndrom.

Patogeneze tohoto léku pokrývá choreu a všechny druhy spastických stavů.

Klíčové symptomy:

  1. Bolest hlavy napříč přes čelo od jednoho ucha k druhému.
  2. Velké tumory na pravém vaječníku
  3. Slizké hlenovité výtoky
  4. Úleva od bolesti tlakem
  5. Jako by děloha měla vyhřeznout
  6. Jako by mu něco viselo z krku

HOMEO – homeopatický software

Homeo pyramida s názvemPoznávací znak profesionála – lékaře, lékárníka a léčitele. Užitečný pomocník pro samoléčbu, spolehlivý průvodce studentů homeopatie. Velký rozsah odborných textů, pokročilé možnosti analýzy. Snadné intuitivní ovládání. Kompletně v českém jazyce!

Podrobné informace zde

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *