Recenze knihy Homeopatická materia medica

27.10.2009 | Mgr. Jiří Čehovský | jiri.cehovsky@alternativa.cz | Ostatní

Dr. Robin Murphy: Homeopatická materia medica – Hlavní symptomy a klinické indikace

Nejrozsáhlejší materia medica, přeložená do češtiny

Z pražských přednášek světově proslulého učitele víme, jakou skvělou atmosféru umí navodit. Jak zaujme posluchače. Nemluví nikdy jen o lécích, ale také o metodě, o klinických zkušenostech, jak léky používat v různých situacích, jak jejich účinek podpořit vhodnou stravou a zdravým způsobem života, jaké symptomy léku považuje v dnešní době za výrazné, jak lék v konkrétních zmíněných případech fungoval, jakou má jeho účinek dynamiku, za jakých okolností se osvědčilo podávání C potence a v jakých LM potence atd. A právě na těchto přednáškách je text knihy (podobně jako kdysi Kentovy Přednášky o materii medice) založen. Murphy si všímá vztahů léků a substancí, z nichž byly vyrobeny, nejen k člověku samotnému, ale uvádí často i astrologické aspekty, historické souvislosti, mýty a tradiční lidové použití. Silnou stránkou této knihy jsou tzv. „osvědčené indikace“, někdy zcela originální, nikde jinde nepopsané, a přesto bezvadně fingující, i když těžiště knížky je v celostním komplexním působení na pacienta a jeho nemoci. Autor, klasický homeopat, však ukazuje, že u mnoha potíží naší doby existují také poměrně jasně indikované jednoduché léky, které mohou být s úspěchem použity v průběhu léčby, ať je to Avena sativa na závislosti nebo Sabal serulata na prostatu nebo Hecla lava na patní ostruhu… a mnoho dalších. Zkušenost s léky není podle Murphyho omezena jen na homeopatické použití, ale řada z nich byla používána od časů Hippokrata po dnešek také v bylinářství a v lidovém léčitelství, a to po celém světě, v různých kulturách – o tom se také dovíme a tom, jak tato tradice ovlivňuje homeopatické použití. Autor zmiňuje i některá témata dobře známá z jeho zdejších přednášek, jako je rovnováha pH organismu, léčení rakoviny, pomocné prostředky, vyvážení jemných energií. Imposantní je velká životní zkušenost, která za knihou stojí, a encyklopedická znalost autora Repertoria. V knize se dovíme nejen co máme použít, ale také jak to máme použít, kdy to máme použít, kdy a kdo to v podobné situaci někdy použil, co můžeme po podání očekávat…, dovídáme se různé kuriozity o léčení, překvapivé reakce na léky, příběhy z historie homeopatie. Text je čtivý a proto jsou informace snadno zapamatovatelné. Přitom je přehledně strukturovaný a dobře se v něm hledá. Je to knížka, na jakou jsme dlouho čekali. Že je až příliš tlustá? Do menší by se prostě tolik informací nevešlo.

Homeopatická materia medica – Dr. Robin Murphy

Velká, moderní a kompletní. Nejrozsáhlejší materia medica v češtině. Zásadní přínos české homeopatii.

murphy-mm-velkeAutor, jeden z nejznámějších a nejzkušenějších homeopatů současnosti, pojednává celé spektrum homeopatických léků, od největších po nejmenší. Důraz klade zejména na základní rozlišující vlastnosti léků a na dobrou a přehlednou orientaci. Podobně jako kdysi Kentovy přednášky na téma Materia medica jsou obrazy léků podány souvislou literární formou, nikoliv hesly. Léky jsou popsány systematicky. Údaje o každém léku začínají farmaceutickými údaji o substanci. Následuje historický pohled – jak byla substance používána v homeopatii, nemoci a stavy, u nichž byl homeopatický lék účinný. Někdy též astrologická znamení. Oddíl Konstituce popisuje typ osobnosti, její mentální a fyzické vlastnosti. Oddíl Modality uvádí zhoršující nebo zlepšující vlivy a situace. V oddílu Komentář uvádí autor své zkušenosti s lékem, určující znaky, stavy, obvyklé projevy, průběh léčby, různá pozorování. Významnou částí popisů léků jsou příklady jejich užití v autorově klinické praxi. V popisu léku se někdy vyskytne i dialog s pokročilými studenty homeopatie (zaznamenaný na přednášce) o zvláštních vlastnostech léků, kde jsou zachycena osobní pozorování homeopatů a autora se zajímavými detaily týkajícími se potencí léků, jejich opakování, podobnosti k jiným lékům či střídání léků, a je zde často pojednána i metoda přístupu k případu. Najdeme zde i popisy v češtině dosud nepublikovaných léků.

Knihu můžete zakoupit zde

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *