Similimum

16.2.2006 | Mgr. Jana Hollanová | autori@homeopatie.cz | Případy | 1 komentář

J. T. Kent: Lesser Writings

Překlad Mgr. Jana Hollanová

Předpokládal jsem, že tato otázka byla vyřešena, ale ukazuje se, že jsem se mýlil, protože mnozí říkají, že jediné, co je zapotřebí, je najít název substance, která může vyvolat podobné symptomy u zdravé osoby, a similimum je právě tato látka.

Tito překrucovači pravdy tvrdí, že táž látka bude působit léčivě v jakékoli dávce a jakékoli potenci. Já však prohlašuji, že similimum neboli kurativní síla není v zásadě kurativní lék. Similimum může být nalezeno v Aconitu 200C tam, kde Aconitum 3X selhalo. Aconitum je tedy kurativní lék, ale nikoli similimum. Jestliže tinktura Aconitum způsobí vyléčení, a to trvalé, pak je to tím, že jde o similimum. Nedávno jsem se setkal s případem selhání Arsenika tam, kde byly indikace Arsenu tak jasné, že by je ani úplný začátečník nepřehlédl, a o oné 200 bylo známo, že je pravá a že po řadu let dobře sloužila. 10M však způsobila okamžité vyléčení. Lékem je tedy Arsenicum, ale similimem bylo Arsenicum 10M. Byl jsem svědkem toho, že toto Ars. 10M vyléčilo tam, kde 3X, 6X 30, 60 i 200 selhaly.

Stimulace je tedy dána kurativní silou, nikoli jménem nějakého léku. Mohu dojít k závěru, že lékem je Arsenicum a že případ není vyléčen. Musím tedy napříště zvolit vhodnou potenci a stejně případně se vystříhat jejího opakování. Máme hotov pouze nejmenší díl závěru, když nalezneme název kurativní látky. Připouštím, že jen zřídka je nutné výlučnou kurativní sílu takto složitě hledat, ale jsem pevně přesvědčen, že se to občas stává. Jeden můj přítel a kolega mi nedávno v ordinaci svěřil, že léčí případ psoriasy Ars. 3X. Vyprávěl mi, že pacient lék občas bere už po celý rok a že když jej přestane užívat, nemoc se vrátí. O takovém případu nemůžeme téměř nic říci, protože tu chybí jasná fakta. Je však mnohem výhodnější užít velmi vysoké ředění jakéhokoli léku, který podle nás představuje kurativní sílu, v jediné dávce. Je to nejjistější a nejbezpečnější cesta, jak předejít chybě. Jestliže lék působí, pak je trvalý a téměř jistě bude similimem. Jestliže nepůsobí, rozhodně neublíží, a pak je možno zvolit nižší potenci. Pokud je zvolena a opakována nižší potence, což je někdy nutné, přehnaná aplikace případ zkazí a někdy zabrání vyléčení. Jestliže je lék homeopatický k dané totalitě, jediná dávka vysoké potence může případ vyléčit; ale když se musí podání opakovat a nemoc zmizí, jen když je lék opakován, jde o špatnou volbu a měla by se změnit.

Takové znalosti získáme při užití vysoké potence, když nás daný případ vede zvolna, ale jistě k úspěchu.

Je velkou chybou uchylovat se k užití nízké potence, když vysoká potence nezapůsobila, může být vyzkoušena jen jako způsob, jak se přesvědčit o vlastní slabosti.

Similimum je kurativní síla, kterou každý skutečný léčitel hledá, považuji totiž za samozřejmé, že každý skutečný lékař ve svém srdci hledá pravdu. Každé nepředpojaté mysli tedy musí být jasné, že název léku není kurativní silou o nic víc, než je název nemoci nemocí samou. Stejně jako je kterákoli nemoc individuální co do příčin a intensity, bude i příslušná léčba vyžadovat různou intenzitu. Jedna kapka Aconita může vyléčit mentální obraz Aconita u jedné osoby a mnoha jiných selhat, kdežto 200C může případ vyléčit během několika hodin.

Kdysi jsem měl v péči pacienta, který měl symptomy jako Sulphur. Ježto jsem v té době nepokročil ve svých vědomostech dále než 6X, podal jsem mu lék v této potenci a dosáhl jsem, jak mi tehdy připadalo, neuvěřitelné úlevy. Sulphur 6X však nakonec přestal tuto úlevu poskytovat, přestože látka (nikoli lék) byla stále opakována. Porovnal jsem Sulphur s pacientem, a zdálo se, že Sulphur je stále správnou indikací, ale protože neléčil, musel jsem lék změnit.

Měnil jsem a měnil, až nakonec se změnil i pacient. Zkazil jsem případ a měl jsem sto chutí někomu pořádně vynadat. Ale mohl jsem dávat vinu jen sám sobě. O tři roky později tento pacient, který nenalezl nikoho jiného, kdo by si počínal lépe než já, přestože jsem si počínal dost špatně, se ke mně vrátil. Tou dobou už jsem se i já změnil a oči se mi otevřely a už jsem věděl, jak vést případ a jak jej vyléčit. Pár týdnů bral Nux 2M s jistým zlepšením, ale stále přetrvávalo pálení na temeni a na chodidlech, pocit hladového žaludku ve dvě hodiny v noci, svědění a pocit, že mu není moc dobře. Tyto symptomy se nikdy nesetkaly se similimem.

Slavný Sulphur 55M v jediné dávce způsobil úžasné změny, které trvaly téměř dva měsíce, dokud navrátivší se symptomy neupozornily, že je zapotřebí další dávky. Tři dávky vyléčily případ natrvalo. Similimem byl Sulph. 55M. Sulph. 6X tedy similimem nebyl. Sulphur byl jeho lékem, ale ještě bylo třeba zvolit ředění. Proč to neplatí o žádném léku v materii medice? Není to nic nového, ale je těžké pochopit, že se najde někdo tak hloupý, že to nemůže pochopit nebo tak nepoctivý, že to nepřizná, nebo tak skeptický, že tomu nevěří.

Mikrocefaličtí poskoci nevzdělaných tlučhubů zjevně vládnou světu velkou většinou, ale čistá homeopatie se stále vyvíjí a bude se vyvíjet dál, a vzdělaní a myslící lidé ji jistě přijmou, jakmile se s ní seznámí. Nikdo mě nedokáže zaklít do zorného pole mikroskopu, ani mě nedonutí přijmou svůj vlastní úzký obzor a zaběhané pravdy. Člověk, který setrvá v nižších sférách potenciálních similim, a nárokuje si, aby ho všichni uctívali, je příliš mělký, aby mohl být zván léčitelem nebo dobrodincem lidstva.

Similimum je jistě možno najít i v nejnižších ředěních, ale určitě je možné nalézt ho pro všechny léčitelné nemoci ve vysokých a nejvyšších potencích.

Homeopatická materia medica – Dr. Robin Murphy

Velká, moderní a kompletní. Nejrozsáhlejší materia medica v češtině. Zásadní přínos české homeopatii.

murphy-mm-velkeAutor, jeden z nejznámějších a nejzkušenějších homeopatů současnosti, pojednává celé spektrum homeopatických léků, od největších po nejmenší. Důraz klade zejména na základní rozlišující vlastnosti léků a na dobrou a přehlednou orientaci. Podobně jako kdysi Kentovy přednášky na téma Materia medica jsou obrazy léků podány souvislou literární formou, nikoliv hesly. Léky jsou popsány systematicky. Údaje o každém léku začínají farmaceutickými údaji o substanci. Následuje historický pohled – jak byla substance používána v homeopatii, nemoci a stavy, u nichž byl homeopatický lék účinný. Někdy též astrologická znamení. Oddíl Konstituce popisuje typ osobnosti, její mentální a fyzické vlastnosti. Oddíl Modality uvádí zhoršující nebo zlepšující vlivy a situace. V oddílu Komentář uvádí autor své zkušenosti s lékem, určující znaky, stavy, obvyklé projevy, průběh léčby, různá pozorování. Významnou částí popisů léků jsou příklady jejich užití v autorově klinické praxi. V popisu léku se někdy vyskytne i dialog s pokročilými studenty homeopatie (zaznamenaný na přednášce) o zvláštních vlastnostech léků, kde jsou zachycena osobní pozorování homeopatů a autora se zajímavými detaily týkajícími se potencí léků, jejich opakování, podobnosti k jiným lékům či střídání léků, a je zde často pojednána i metoda přístupu k případu. Najdeme zde i popisy v češtině dosud nepublikovaných léků.

Knihu můžete zakoupit zde

Diskuze k článku (1 komentář)

Veronika Jahodová (28.3.2021 v 19:11)

Dobrý večer, obracím se na Vás s prosbou o pomoc pro těžce dušného koníka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *