Jak souvisí duše člověka s duší přírody

30.6.2017 | Mgr. Jiří Čehovský | jiri.cehovsky@alternativa.cz | Ostatní

Příroda má svůj řád a člověk v ní své místo.  I to, co nazýváme přírodou, má své místo v širším celku, v Univerzu. A všechno je to propojené informačním tokem, nevažitelnou energií vitální síly, prány, čchi. Tak to viděl nejen zakladatel homeopatie Samuel Hahnemnn, ale i tradiční indičtí a čínští lékaři, praktikující celostní léčbu. Vždy je třeba posuzovat i léčit s ohledem na celek. Nikoliv tedy jednotlivé orgány nebo nemoci, ale vnitřní příčinu disharmonie. V klasické celostní homeopatii vnímáme jako centrální příčinu poruchy zdraví narušení proudu vitální síly. Když k němu dojde, najednou už organizmus nefunguje jako dřív, začnou se projevovat potíže na těle a mysli, nejdříve jen povrchní jako rýmy a kašle, ale později jde patologie do hloubky, jak spojení s Univerzem slábne. Jak naše rozladění k příjmu vitální síly postupuje. Objevují se chronické a nevyléčitelné potíže na kůži, v kloubech nebo v reprodukčním ústrojí, nastupuje únava, alergie, nespavost  nebo deprese. I když má člověk takových potíží střídavě nebo pořád hodně, třeba deset či víc, v různých částech těla, stále mají jen jednu společnou příčinu: Narušení informačního toku vitální síly. Hezký popis jak to funguje nacházíme v díle Organon léčebného umění, která je základním zdrojem vědomostí pro všechny klasické homeopaty na celém světě.  Cílem homeopata je podle Hahnemanna „…rychlé, nenásilné trvalé obnovení zdraví…“, což je efekt, vznikající naladěním organizmu zpět k dobrému příjmu vitální síly. Nikoliv tedy mírnění či odstranění jedné nemoci, ale celkový návrat harmonie, postupné vymizení všech poruch. Tím se klasická homeopatie zcela liší od jiných současných západních metod léčby.

Vše, co existuje, jsou vibrace, co vidíme, co slyšíme, co je vzdálené jako výtrysky kosmických pulsarů až po to, co je přímo v nás, jako je rytmus srdce, dokonce i elementární částice mají vibrační povahu. Pythágoras tomu všemu říkal hudba sfér a měl za to, že je z ní vytvořen i člověk se svou myslí. Harmonický člověk v harmonickém světě. Ale co když se stane svět disharmonickým, co pak? A to je, co se právě děje – o čem čteme v novinách, co jíme, co dýcháme, všechno je to do větší či menší míry narušené. Naše okolí podporuje  tvorbu nemocí. Jsme svědky velkého nárůstu chronických chorob všeho druhu, a to i u dětí a mladých lidí. Už skoro nepotkáme člověka, který by netrpěl stálými nebo opakovanými potížemi. Nějaká kosmetika či úprava skalpelem nebo chemickou látkou to nezachrání. Jsme stále nemocnější, pod uhlazenou slupkou se často skrývá dost drsná realita, špatný životní pocit většiny lidí. Na pocity se nás normálně nikdo ani neptá. Ačkoliv právě pro klasického homeopata představují jedno z nejdůležitějších kritérií.

Může tedy homeopat obrátit neštěstí ve štěstí, nemoc ve zdraví a disharmonii v harmonii? Ovšem, děje se to, jsme toho svědky, nejen dnes, ale už dvě stě roků. Mizí ekzémy, bolesti kloubů, hlavy, zad,  alergici se opět těší na jaro, děti už nechybí ve škole (i kdyby chtěly) a neplodnost se mění v plodnost. Vrací se energie a radost – pokud se podaří najít ten správný, rezonující, celostně působící  homeopatický lék vhodný pro konkrétní osobu. Nikoliv pro její nemoci, ale pro její vitální sílu, pro její individuální vibrace.

Homeopatické léky, jak víte, vznikají z různých přírodních materiálů, hlavně rostlin, živočichů a minerálů. Každá ta rostlinka má svůj vlastní vibrační vzorec. Jeho podobnost vibracím léčeného člověka pak způsobí, že se  vitální síla rozezní pod vlivem rezonance  a začne nahrazovat disharmonii harmonií. Mizí nemoci. Ale ne dříve, než povýšíme vibrační vzor rostliny či minerálu do jemnohmotného stavu vysokým ředěním vodou. Pak se teprve onen přírodní vzor povznese do jemné sféry, v níž působí naše vitální síla a může ji ovlivnit. Hahnemann mluví o spirituální povaze jak svých léků, tak i vitální síly, která „…hmotné tělo oživuje…“.

Jak v přírodě najít správný přírodní vibrační vzorec pro konkrétního nemocného, moje ekzmatické dítě, partnera s bolestivými klouby, kamarádku, pacienta? Naštěstí nemusíme nikam daleko, léky jsou již připraveny naředěné v lékárnách, stačí si z těch stovek jeden vybrat. Pro tento nelehký výběr používáme tlusté knihy s názvy jako Materia medika, Repertorium… a také speciální software. Musíme se naučit v nich číst – a také naučit se číst  v lidech. V tom je umění homeopatie a v Homeopatické akademii se vyučuje už čtvrt století. Za tři roky víkendového studia se tam lidé dovídají, jak souvisí duše člověka s duší přírody. A toto poznání jim umožňuje šířit kolem sebe zdraví.

Jak navracet a udržovat zdraví jemnými prostředky

Odborně praktikovaná homeopatie stimuluje životní sílu a dává nám mimořádnou schopnost vypořádat se i s přetrvávajícími či opakovanými problémy těla a mysli, s potížemi, které jsou často považovány za „nevyléčitelné“. Tříleté víkendové studium (10x ročně) je určeno všem, kdo mají zájem o hluboké poznání tohoto nejznámějšího tzv. „alternativního“ oboru léčby. Vyučovány jsou kromě klasické homeopatie také nové homeopatické metody, např. autopatie, zdravý životní styl a kombinace různých metod. Studium poskytuje znalosti pro profesionální praxi, stejně jako pro kvalifikovanou samoléčbu. Posluchači se setkávají se známými českými a zahraničními odborníky, jako jsou autoři knih Mgr. Jiří Čehovský, MUDr. Tomáš Lebenhart, Dr. Robin Murphy, Dr. Rajan Sankaran, prof. Anna Strunecká, DrSc, ad.

Podrobné informace o studiu a přihlášky zde

Homeopatická akademie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *