Zkušenosti s autopatickou léčbou akutních potíží

13.12.2016 | Andrea Szabo | autori@homeopatie.cz | Případy

12771473_1306752136007926_6524033523485177378_oAutopatii používám posledních pět, šest let pravidelně, a to především jako prevenci a ke zkrácení průběhu akutních potíží či jako prevenci případných komplikací, které by se z již nastalých potíží mohly vyvinout.

Prevence a léčba akutních potíží by se mohly zdát okrajovou záležitostí minimálního významu, ale pro někoho s oslabeným imunitním systémem nebo člověka náchylného k tomu, aby se mu obyčejné nachlazení okamžitě rozvinulo do závažné respirační nemoci zasahující celý dýchací systém, může tato metoda věru pomoci. Jsem toho živým důkazem: od raného dětství se potýkám právě s těmito potížemi. Sebemenší nachlazení se hned rozvinulo v zánětlivá onemocnění dolních cest dýchacích, bronchitidu nebo trachetitidu, někdy dokonce v zápal plic. Jiní klienti trpí na okamžité sinusitidy při sebemenší rýmě či nachlazení. V mém případě se stalo železným pravidlem, že každé takové akutní nachlazení vyústilo v dlouhotrvající kašel trvající i několik týdnů a pocit, že jsem nemocná. Dokud jsem se nesetkala s autopatií.

Jsem přesvědčena, že prevence akutních potíží a jejich zmírnění není důležité pouze pro ty, kdo se potýkají s oslabeným imunitním systémem nebo jsou citliví a náchylní k onemocnění dýchacích cest, ale i pro lidi vyššího věku a pro ty, kdo se potýkají s chronickými nemocemi. Věřím, že s pomocí autopatie je možné se vyhnout rizikům a vedlejším účinkům očkování, jako jsou např. horečky, a také celkově podpořit své zdraví.

Zde nabízím svůj vlastní recept na podání autopatie (AP) v případě akutního onemocnění nebo pro zkrácení jejího průběhu:

V samotném počátku akutního respiračního onemocnění typu nachlazení či zvýšená teplota, pokud se začíná objevovat bolest v krku nebo začnou bolet klouby, člověk cítí horkost v těle a zároveň se „necítí ve své kůži“, použiji AP z jednoho litru vody a převařené sliny. Poté AP lahvičku držím asi jednu minutu nad středem čela (šestá čakra), potom minutu nad krkem (pátá čakra) a následně se vrátím zpátky k šesté čakře na další minutu. Na toto místo ve středu čela také většinou kápnu kapku z AP lahvičky.

Na tomto místě musím dovysvětlit jednu věc: Stalo se rutinní záležitostí na konci každého léčení držet AP lahvičku také nad hlavou nad sedmou čakrou po dobu jedné minuty. Od tohoto zvyku jsem neupustila ani tehdy, když jsem si všimla opakovaných podivných reakcí těla, ať už to byly silné pulzace po obou stranách hlavy nebo pocit, že mi po hlavě doslova stéká proud energie.

Celou tuto proceduru opakuji každou hodinu, dokud nedojde ke zlepšení a symptomy nezmizí. Po prvním podání se sice nijak zvlášť lépe necítím, rapidní zlepšení ale pokaždé pozoruji už po druhém podání. Abych tento nastartovaný léčivý proces v těle podpořila, podávám většinou další hodinu i třetí dávku a pokračuji v této aplikaci až do vymizení potíží.

Jakmile cítím relaps a vracející se symptomy, okamžitě se vracím k AP lahvičce a každou hodinu celý proces opakuji tolikrát, kolikrát je nutné.

Výše popsaným způsobem jsem postupovala vždy a beze změny v okamžiku nástupu akutních potíží. Čím dříve jsem v takovém případě s AP začala, tím lépe. Pokud se mi podařilo skutečně zachytit nemoc v jejím počátku, dokud byly symptomy slabé, autopatie dokázala přicházející nemoc zastavit. Doslova ji zvrátila.

Pokud jsem s AP začala poněkud později, když už se symptomy mírně „rozjely“, dokázala AP dobu průběhu akutního onemocnění výrazně zkrátit a zároveň poskytnout ochranu před komplikacemi typu bronchitida nebo sinusitida. Nebo, pokud se ty již objevily, tak velmi výrazně zklidnit jejich průběh.

Vždy, když cítím, že mě začíná bolet na hrudníku v důsledku akutního nachlazení, začnu používat AP, v takovém případě i na čtvrtou čakru. Nachlazení se v hrudníku již dál nerozvíjí a naopak se vždy vrátí zpátky nahoru a zůstane v horních cestách dýchacích a v nose. AP používám okamžitě, když cítím, že by se akutní onemocnění, nachlazení apod. chtělo rozšířit do těla. Mohu konstatovat, že v takovém případě se mi pomocí AP vždy podaří snížit intenzitu tohoto rozšíření o 60 – 70 % a udržet ho na svém původním místě.

S AP mám také velmi dobré výsledky, co se týče léčby akutních zažívacích potíží. Jednou v létě jsem chytla nějaký virus zažívacího traktu. Začalo mi být velmi špatně od žaludku. Než jsem došla domů, abych použila AP, se tyto potíže ještě zhoršily, zvracela jsem a bylo mi mdlo. Bylo jasné, že počáteční fázi potíží jsem promeškala, a ta se rozjela v plné parádě. Po opakovaném použití AP během toho večera jsem ale ve svém těle vyvolala vysokou horečku – a ráno byly všechny potíže pryč. Zvracení se už neobjevilo a malá slabost těla, která stále zůstávala, zmizela další den.

Pro prevenci nebo zkrácení již nastalých akutních potíží vždy používám AP z vařené sliny a z 1 litru vody. Množství vody navyšuji pouze jemně, maximální dávka je 1,5 litru. Nedávno jsem začala připravovat dávku z vařeného dechu i vařené sliny, abych tím pokryla jak virovou, tak bakteriální infekci, protože jsem si nebyla jistá, které z nich právě čelím. Musím ale říct, že metoda přípravy léku pouze z vařené sliny se mi osvědčila a ukázala se být účinná v každém případě, tedy v případě jak virových, tak bakteriálních infekcí.

Níže přikládám dvě případové studie z vlastní praxe, které velmi detailně zdokumentovaly léčbu mého otce a dokládají, jak mu AP dokázala ve velmi krátkém čase pomoci zmírnit potíže.

Případ č. 1: 84letý muž s akutním nachlazením a kašlem (leden 2016)

Potíže
Akutní nachlazení se objevilo zpočátku Vánoc 2015 s běžnými projevy: svědění v nose, rýma a suchý kašel, který se ovšem během několika následujících dní rozvinul v záchvatovitý a velmi intenzivní, až trýznivý. Kašel byl neproduktivní, suchý a velmi dráždivý, zhoršoval se večer, v noci a v teplé místnosti, na čerstvém chladném vzduchu se naopak zlepšoval. Podala jsem různé homeopatické léky, jak jednotlivé, tak kompozitní, posledním z nich byl Fluimucil v práškové podobě, ovšem bez viditelné úlevy. Celá tato anabáze trvala něco málo přes týden.

Na Nový rok byl kašel nesnesitelný a pacient si stěžoval na výrazné zhoršení, prokašlal celou noc. Měla jsem podezření na počínající zápal plic, a proto jsem okamžitě začala podávat autopatii. Už po druhé dávce se pacient cítil viditelně lépe. Jen pro představu: první dávku AP jsme podali večer a ono zlepšení nastalo během polední dávky druhého dne, tedy po třetí dávce. AP léčba mu také napomohla spát, což je samo o sobě v léčebném procesu velmi posilující a před léčbou pomocí autopatie nebylo možné kvůli celonočnímu kašli.

Kašel prakticky odezněl čtvrtý den od zahájení léčby, přesto jsem se rozhodla v léčbě pokračovat podáním ještě několika dávek, a to ve frekvenci jednu ráno a jednu večer před spaním. Celou léčbu jsem zakončila podáním vyšší potence vyrobené ze dvou litrů vody (místo jednoho litru). Od té doby se pacient cítil zdráv a těšil se normálnímu zdraví.

Detailní popis léčby
1. den: dávka z 1 l vody (AP 40, tuším) z vařeného dechu, podána 1x denně (večer před spaním)
2. den: dávka z 1 l vody podána 4x denně: 8.00, 10.30, 14.00, 17.30 hod.
3. – 5. den: dávka z 1 l vody podána 3x denně: 8.00, 14.00, 22.00 hod.
6. – 7. den: dávka z 1 litru vody podána 2x denně: 8.00 a 22.00 hod.
8. den: dávka ze 2 l vody podána jednorázově před spaním.

Každou dávku jsem připravovala z vařeného dechu a AP lahvičku držela nad šestou čakrou (uprostřed čela, mezi obočím), pak nad pátou čakrou (uprostřed krku) a nakonec nad čtvrtou (oblast uprostřed hrudníku mezi bradavkami); pak zpátky nad pátou, šestou a nakonec nad sedmou čakrou nad hlavou. Na každé čakře jsem držela AP lahvičku zhruba jednu minutu. Tento postup tedy nenásledoval běžně předepisované dávkování, ale je směsicí různých přístupů. Například jsem se nevěnovala všem čakrám, ale pouze těm, které se akutního onemocnění týkaly nejvíc.

Případ č. 2: 84letý muž s akutním onemocněním zažívacího traktu, kolikou a průjmem (září 2016)

Potíže
Během noci se pacientovi dostavila velmi silná a bolestivá střevní kolika doprovázená průjmovitou stolicí. Tyto potíže trápily pacienta celou noc, během které nezamhouřil oka. Ve střevech mu celou dobu nepříjemně a bolestivě „kručelo“. Pacient toužil po čerstvém vzduchu. Následující den bolesti poněkud odezněly, kolem poledne se ale ozvaly znovu. Mezitím se pacient potýkal s opakovanou průjmovitou stolicí, zvracením a ztrátou chuti k jídlu. Podané homeopatické léky Pulsatilla a Nux vomica neměly kýžený účinek. Rozhodla jsem se neztrácet čas a okamžitě přistoupila k autopatické léčbě.

Popis léčby
Tentokrát jsem dávku připravila z vařeného dechu a sliny; začala jsem ji podávat na šesté čakře (střed čela), postupovala po čakrovém systému dolů až k první a pak zpátky nahoru. Léčbu jsem zakončila aplikací AP na sedmou čakru nad hlavou. AP lahvičku jsem držela nad každou čakrou po dobu alespoň 30 vteřin, pouze nad sedmou to byla minuta.

Dávkování
1. den: dávka z 1 l vody (AP 40) podána 5x denně: 9.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00 hod.
2. den: dávka z 1 l vody podána 2x denně: 6.00 a 12.00 hod.
3.-4. den: dávka z 1 l vody podána 1x denně, v 22.00 před spaním

Klient se cítil o mnoho lépe již druhý den po zahájení léčby, proto jsem už druhý den snížila dávkování z pěti na pouze dvě denně. Průjem odezněl a klient už začal trochu jíst. Poslední dva dny jsem stále pokračovala v podávání dávek, abych povzbudila nastartovaný léčebný proces, už ale v nižší frekvenci, pouze jednou denně. Pacient mezitím svůj pocit zdraví ohodnotil jako „cítím se skvěle“. Po několika málo dnech se tedy těšil normálnímu zdraví.

V tomto případě jsem začala AP léčbu používat v rané fázi onemocnění, které se ještě nestihlo rozvinout v závažnější, i proto návrat ke zdraví trval podstatně kratší dobu.

překlad: Kateřina Komorádová

Kurz autopatie

Jak odstranit nebo zlepšit chronické a opako­­vané potíže tím nejjemnějším způsobem – homeo­paticky upravenou vlast­ní tělesnou informací.
Jak svépomocí získat novou životní energii. Jak vyléčit sama sebe a lidi ve svém okolí.

Informace a přihlášky na kurz zde

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *