3 případy okamžitého vyléčení psychických problémů

17.11.2015 | Ing. Rudolf Sehnal, MBA | Rudolf.Sehnal@seznam.cz | Případy

Foto_Rudolf_SehnalV homeopatické praxi jsou velkým zadostiučiněním případy, kdy přesně zvolíme homeopatický lék a zároveň vybereme ideální potenci. V tomto případě by mělo, podle paragrafu č. 2 uvedeného v šestém vydání Organonu léčebného umění od Samuela Hahnemanna (nakladatelství Alternativa, 1993), dojít k „…odstranění a zničení nemoci v celém jejím rozsahu, a to co nejkratším, nejspolehlivějším způsobem…“. Na třech následujících případech z mé homeopatické praxe ukazuji odeznění psychických problémů v co nejkratším možném období.

První případ: Nezvladatelná agrese mladé ženy vůči svému manželovi

Mladá žena, aktivní, štíhlá, bez větších fyzických problémů kromě potravinové alergie, za mnou přišla s psychickým problémem, který narušoval její jinak harmonický rodinný život. Při hádkách se svým manželem, které ale neměly žádný vážný důvod, měla neovladatelné impulsy, při nichž fyzicky a s velkou intenzitou napadala svého manžela. Přesto, že tyto impulzy pociťovala i v jiných situacích, například v práci, dokázala se ovládnout. Doma se jí to však nedařilo, přestože má svého manžela ráda. Její manžel tyto ataky naštěstí zvládal a dokázal ji vždycky uklidnit. Jelikož se tohoto negativního chování chtěla zbavit, rozhodla se pro homeopatickou léčbu.

Po repertorizaci psychických a fyzických symptomů se mi jevil jako vhodný lék Staphysagria. Tento homeopatický lék si vzala v potenci 30 CH – pouze jednu kuličku. Klientce jsem dopředu říkal, jak je mým zvykem, když klientům vysvětluji možné scénáře průběhu léčby, že může dočasně dojít k zintenzivnění jejích psychických a ostatních symptomů. Klientka pro jistotu na tuto možnost připravila manžela.

Po užití homeopatika mi napsala e-mail, ve kterém mi s radostí sdělovala, že se téměř hned po užití homeopatického léku cítila naprosto uvolněně a dobře. Také nezvykle dobře a v klidu proběhla návštěva u jejich rodičů, se kterými se před tím pravidelně hádala.

Druhý případ: Úzkost úspěšného podnikatele před prezentacemi

Mladý, úspěšný podnikatel a dřívější vrcholový sportovec, který nyní díky svému povolání  často cestuje do zahraničí a prezentuje firemní nabídky vysoce postaveným manažerům a majitelům firem, přišel s problémem velkého a poslední dobou nezvladatelného strachu a úzkostí z prezentací, které se projevovaly špatnou artikulací, chvěním těla, zvýšenou srdeční činností a pocením. Zajímavé bylo to, že podobných prezentací měl za sebou stovky a zvládal je bez problémů. Ukázalo se, že celkově měl náročné dětství, protože musel podávat špičkové sportovní výkony. Také v současném zaměstnání byl na sebe velice náročný a snažil se podávat stoprocentní výkony bez jakýchkoliv chyb.

Kombinace fyzických projevů těchto úzkostí s jeho vysokými nároky, které na něho byly kladeny v minulosti, a které na sebe kladl i v současnosti, snaha o bezchybnost a zřejmý workoholismus mě navedly na homeopatický lék Aurum metallicum podaný v potenci 30 CH, pouze jedna kulička bez dalšího opakování.

Klient mi popisoval reakci na užitý lék takto – koupil si homeopatikum, sedl do auta, vzal si jednu kuličku a čekal na reakci. Ta se dostavila okamžitě, popisoval ji jako okamžitou úlevu, zajímavý pocit zklidnění, jakoby se všechno zpomalilo. Poté jsme úzkosti z prezentací ještě řešili pomocí homeopatického léku Argentum nitricum 30 CH, které mu je pomohly lépe zvládat.

Třetí případ: Intenzivní strach manažera z nezvladatelného úkolu

Manažer ve středních letech, celkově klidný, vyrovnaný, v podstatě bez vážnějších fyzických a psychických zdravotních problémů byl ve svém náročném zaměstnání postaven před úkol, který nemohl za daných okolností odmítnout, ale také ho nemohl v časovém rozsahu zvládnout. Přestože na úkolu pracoval intenzivně i ve svém volném čase, nemohl v noci již několik dnů usnout, protože se termín splnění úkolu blížil. Myšlenky mu intenzivně probíhaly hlavou jedna za druhou a rychle mu tlouklo srdce.

Těchto pár intenzivních psychických symptomů plus jeho generálie jako horkokrevnost a touha po sladkostech mě vedly k určení vhodného homeopatika, kterým bylo Argentum nitricum v potenci 30 CH.

Manažer si vzal jednu kuličku před půlnocí, kdy opět prožíval výše popsaný stav a nemohl usnout. Účinek nastal okamžitě, úzkost a bušení srdce ustoupily už ve chvíli, když se mu kulička začala rozpouštět pod jazykem, klidně usnul a další dny, přestože stále intenzivně pracoval na úkolu, byl v naprosté psychické pohodě a nad věcí. Psychická pohoda u něho trvala i několik měsíců poté a úzkosti s dřívější intenzitou se už neopakovaly.

Závěr:

V prvních dvou případech pokračovala léčba zbylých zdravotních problémů buď zvyšováním potencí stejného homeopatického léku, nebo nasazením léku doplňkového. Ve třetím případě nebylo zapotřebí v léčbě pokračovat.

Jak je vidět, homeopatické léky mají z hlediska svého léčebného působení široký záběr a většinou také okamžitý účinek i u dlouhodobých zdravotních problémů. Jsou tak například vhodnou a účinnou náhradou psychofarmak, mezi které se řadí sedativa, hypnotika a další látky způsobující útlum centrální nervové soustavy. A to s jednou velkou výhodou – homeopatické léky léčí podstatu problémů a nemají typické vedlejší účinky klasických léků jako je například únava, ospalost, zácpa, snížení sexuální touhy a pozornosti.

www.homeopatie-sehnal.cz

Jak navracet a udržovat zdraví jemnými prostředky

Odborně praktikovaná homeopatie stimuluje životní sílu a dává nám mimořádnou schopnost vypořádat se i s přetrvávajícími či opakovanými problémy těla a mysli, s potížemi, které jsou často považovány za „nevyléčitelné“. Tříleté víkendové studium (10x ročně) je určeno všem, kdo mají zájem o hluboké poznání tohoto nejznámějšího tzv. „alternativního“ oboru léčby. Vyučovány jsou kromě klasické homeopatie také nové homeopatické metody, např. autopatie, zdravý životní styl a kombinace různých metod. Studium poskytuje znalosti pro profesionální praxi, stejně jako pro kvalifikovanou samoléčbu. Posluchači se setkávají se známými českými a zahraničními odborníky, jako jsou autoři knih Mgr. Jiří Čehovský, MUDr. Tomáš Lebenhart, Dr. Robin Murphy, Dr. Rajan Sankaran, prof. Anna Strunecká, DrSc, ad.

Podrobné informace o studiu a přihlášky zde

Homeopatická akademie

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *