Autopatie zvyšuje naše vibrace

27.7.2006 | Mgr. Jiří Čehovský | jiri.cehovsky@alternativa.cz | Metoda, Ostatní

Regena

A.M.: Jak autopatická léčba probíhá? Pro koho je vhodná?

Čehovský: Autopatie je harmonizační technika. To první, co zde musí být před tím, než se rozhodneme ji použít, je náš pocit disharmonie. Autopatie odstraňuje centrální příčinu disharmonie v našem organismu, působí celostně, a proto není vůbec třeba dávat pro náš účel jednotlivým poruchám a problémům nějaká jména (alergie, ekzém, nespavost atp.). Naše existence, naše zdraví a také všechny jeho poruchy, tzv. nemoci, ať akutní, krátkodobé, nebo chronické, dlouhodobé, mají společnou příčinu v naší vysoké jemnohmotné sféře, někdy též označované jako astrální nebo nehmotná či spirituální. Ta vteřinu od vteřiny organizuje a řídí naše tělo i mysl. Nemoc, a to jakákoliv, je porucha, disharmonie, projevující se v našem prapůvodně zdravém čili harmonickém organismu. K jejímu výskytu dochází, jestliže se sníží základní spirituální vibrace naší osobnosti. To může být způsobeno například stresem, kontaminací s nebezpečnými látkami v našem životním prostředí nebo potravě, špatným způsobem života, stárnutím apod. Základní spirituální vibrace vytvářejí naši osobnost, mysl i tělo, zde je uložena naše individuální melodie, naše vibrační struktura. Jestliže dojde k jejímu snížení, a tím i narušení, může se to projevit jako chronický ekzém, migréna nebo jakýkoliv jiný problém na nižších úrovních systému a nikdo není schopen poruchu trvale odstranit, dokud navrátíme našemu jemnohmotnému vibračnímu centru jeho původní tvůrčí frekvenci.

Návrat původní frekvence, čili návrat zdraví, můžeme vyvolat tím, že vysoko potencujeme neboli zvláštním homeopatickým způsobem ředíme vlastní slinu až do vysoké, jemnohmotné úrovně, a pak ji užijeme. V této jemnohmotné formě je schopna rezonovat s naším jemnohmotným centrem a vrátit jej na vyšší vibrační úroveň, odpovídající naší zdravé frekvenci těla a mysli. Postupně pak dochází k vyladění celého organismu. Proces positivního ladění, působící na stejném principu jako v homemopatii, začíná viditelně vždy nejdříve na vnitřních čili mentálních úrovních, první mizí třeba úzkost, pak nespavost, později se přelévá na fyzické orgány, počínaje vnitřními, ledvinami, žlučníkem, a konče kůží. Odpovídá to uspořádání lidského organizmu od nejvyšších spirituálních složek až ke známé hierarchii orgánů ve fyzickém těle.

Protože autopatický potencovaný preparát působí v prostoru, kde čas probíhá jiným způsobem, není nutné užívat jej stále znova. Jedno podání autopatického preparátu nastartuje proces návratu ke zdraví, který pokračuje a dlouhodobě se vyvíjí řadu měsíců až let.

Pro tento harmonizační vývoj platí určitá pravidla, která jsou vypozorována z praxe. Zastaralé dlouhodobé problémy ustupují později než ty novější. Harmonizuje se celá osobnost, postupně odcházejí všechny potíže daného člověka. Víme dobře, že k základnímu problému se vždy pojí mnoho podružných dalších a mimo to jsou tu disharmonie nasbírané v průběhu života. Začne se zvyšovat pocit životního štěstí a energie, často ovšem po překonání různých peripetií a starých vnitřních traumat. Lékařské testy hlásí neočekávaná zlepšení krve, tkání, alergických reakcí atp. Akutní problémy, např. horečka, výrazně ustupují, podle zkušeností mých a nebo mých žáků, do 24 hodin od podání.

Autopatie působí výhradně v jemnohmotném, spirituálním prostoru, odkud se její vliv rozlévá směrem dolů, zatímco běžné léky působí pouze na úrovni hmotné. Obvyklými léky proto nebývá nijak narušeno její působení. To znamená, že může být přibrána jako posilující či doplňková metoda k jakékoliv běžné terapii ke zvýšení její účinnosti. Není v rozporu snad s žádným léčebným přístupem. Nejlépe se ovšem osvědčuje při samostatném působení, protože pak můžeme nejzřetelněji rozeznávat, jaké změny způsobila. Při ovlivňování dlouhodobých problémů musíme po čase rozpoznat okamžik, kdy se má podat znovu autopatický preparát a vědět, v jakém individuálně vhodném stupni ředění. Musíme znát určitá, nikoliv příliš složitá, pravidla. A protože nejsou složitá, je autopatie velmi vhodná také pro samoléčbu.

Autopatie dává postupem času nejen svobodu od utrpení, ale činí tím člověka do značné míry nezávislým i na různých vnějších léčebných faktorech. K tomu přistupuje fakt, že autopatický preparát si může snadno a rychle doma vyrobit opravdu každý. Právě této stránce autopatie bychom se mohli věnovat v příštím čísle.

Kurz autopatie

Jak odstranit nebo zlepšit chronické a opako­­vané potíže tím nejjemnějším způsobem – homeo­paticky upravenou vlast­ní tělesnou informací.
Jak svépomocí získat novou životní energii. Jak vyléčit sama sebe a lidi ve svém okolí.

Informace a přihlášky na kurz zde

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *