Carcinosinum – shrnutí mentálních charakteristik

17.6.2010 | Filip Čehovský | filip.cehovsky@alternativa.cz | Homeopatika

Philip M. Bailey

Z knihy Carcinosinum

Carcinosinum je na konci dvacátého století velmi běžný typ. I když má podivuhodný rozsah rysů, existuje několik podtypů, s nimiž byste se měli seznámit:

1. Otupělý typ

Tento typ se zdá být emocionálně otupělý a trpí méně významnou chronickou depresí. Celkově je zaražený, nesmělý a bojí se změny. Je praktický a rozumný.

2. Zdravý neboli normální typ

Tento typ je přiměřeně vyrovnaný. Je rozumný, dost sebejistý a docela „se vyzná v tlačenici“, dokáže prorazit. Je starostlivý, rád potěší, a proto je zdvořilý. Je intuitivnější než jiné běžné typy a často má duchovní sklony. Miluje dobrodružství, zvláště v přírodě. Umělecké a analytické schopnosti jsou u něho většinou v rovnováze. Bývá spíš poněkud „tišší“ než prudký.

3. Histrionský typ

Tento typ je emocionálně intenzivní a nestálý. Je teatrální, vyžaduje pozornost a často je poněkud manický. Má sklon manipulovat s lidmi a často trpí zmatením a neschopností prorazit se svými plány. Někdy bývá velmi sexuální a koketní. Je ze všech typů emocionálně nejotevřenější a nejnáchylnější k návykovému chování. Je velmi hovorný.

4. Drsný skřítek

Tento typ je bystrý a čilý, s výraznou fyzickou energií, ale může být rovněž velkým snílkem. Je dobrodružný, nekonvenční a intuitivní, ale více spjatý se zemí než Medorrhinum, se sklonem k mírné hrubosti a „znalosti ulice“. Identifikuje se s přírodním světem, ale rovněž s drogovou subkulturou. Zdržuje se posuzování.

Kromě zmíněných čtyř základních typů existují jejich kombinace. Můžeme se setkat s normálním otupělým typem, který leží někde mezi těmito dvěma, a s normálním histrionským typem, který je stálejší a celistvější než histrionský typ, ale ještě dost intenzivní a teatrální.

Tento seznam může sloužit jako pohotový odkaz na mentální charakteristiky typu Carcinosinum:

Stereotypnost
Maniodepresivita
Poddajnost
Sebekritičnost
Perfekcionismus
Dobrodružnost
Úzkostnost
Hovornost
Přímost
Obhroublost
„Znalost ulice“
Emocionální citlivost
Uměleckost
Intuitivnost
Vyhýbání se posuzování
Kodependence
Emocionální labilita

Apatičnost
Sklíčenost
Závislost
Uvážlivost
Smyslovost
Upřímnost
Záliba v pobytu venku
Tvrdohlavost
Rozhodnost
Jemnost
Posedlost/Nutkavost
Zatíženost minulostí
Vcítění
Slabé hranice
Snaživost
Nízká sebeúcta
Teatrálnost

Carcinosinum – Philip M. Bailey

carcinosinum_velkeKniha světově proslulého australského homeopata dává úplný popis tohoto moderního a dnes velmi často indikovaného konstitučního léku (či miasmatického léku), jehož celostní obraz byl odhalen teprve v posledních desetiletích a zejména v posledních letech. Velmi podrobný popis mentálních, generálních i patologických rysů a symptomů je doplněn dvaceti šesti barevnými fotografiemi tváří, dokumentujícími typický vzhled tohoto konstitučního typu. Jsou zde také tabulky srovnávající charakteristické symptomy Carcinosinu s dalšími léky, s nimiž je často nesprávně zaměňován.

Knihu můžete zakoupit zde

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.