Chvála metodických „zlatých nuggetů“ – podrobný popis analytických metod, klinická studie

29.11.2014 | Dr Russell Malcolm | autori@homeopatie.cz | Metoda | 1 komentář

Autor je děkanem Faculty of Homeopathy ve Velké Británi.

Když se mi na stůl dostane nová klinická studie určená do časopisu, obvykle se zdvořilou žádostí o kolegiální revizi, vždy pociťuji zvláštní směsici naděje a nervozity. Mám podezření, že se tyto pocity stávají docela běžnými v rámci naší homeopatické komunity.

Naděje pramení z možnosti, že se dovím o nějakém užitečném metodickém „zlatém nuggetu“. Může se vyskytnout v podobě ukazatele, který nás nasměruje k využití určitého druhu „inteligentního podpůrného nástroje“, nejlépe takového, který neopouští právě rýsovací prkno, ale byl řádně ověřen v klinické praxi (hurá!).

Když takové nuggety získáme, pomohou nám, aby se pro nás minové pole homeopatické léčby stalo snáze překonatelným. Pro mě je to v každém případě něco, čeho se snažím dosáhnout, jednak v zájmu zachování svého zdravého rozumu, jednak v zájmu uzdravení mých „nejsložitějších“, mnoha chorobami postižených a mnoha medikacemi prošlých pacientů na NHS (National Homeophatic School).

Nervozita pramení z pravděpodobnosti, že mi článek představí jen další „post-Kentiánskou” „esenci “ léku, která jen přidá materiál na hromadu „témat“, „zvláštních, vzácných a jedinečných symptomů“, „stavů“ a „typických znaků“, kterými již přetékají přeplněné zásuvky mého sulfurického mozku.

Pro léčení případu, který bych rád představil, jsem nedávno získal pár takových „zlatých nuggetů“ – ukazatelů, jež mi opravdu pomohly včas určit vhodnou a efektivní léčbu pacienta u případu, který by byl pravděpodobně jinak složitý a frustrující.

Případ

Nadine se ke mně na NHS kliniku dostala na svou vlastní žádost přes svého obvodního lékaře:

Drahý kolego. Tato milá paní již dlouho trpí migrénami. Má také melorheostózu , v důsledku které trpí bolestmi kostí. Informovala mě, že se již v minulosti homeopaticky léčila a velmi ráda by využila služeb, které poskytuje NHS. S úctou, Dr. SA (lékař)

Nadine je 32 a pracuje jako asistentka v lékařské laboratoři, má za manžela vývojáře softwaru v NHS. Mají dvě děti.

Když přišla Nadine na první homeopatickou konzultaci, začala s podrobným popisem svých problémů s kostmi. „ Mám hyperostózu dlouhých kostí s kalcifikací šlach a měkkých tkání. Mám kvůli tomu problémy s pohyblivostí a trpím bolestmi.“

Při své poslední návštěvě u příbuzných v cizině dostala homeopatickou léčbu a cítila, že jí léky pomohli se spánkem. Pocítila také určité zmírnění křečí v nohách. Mimo to léky dokázaly do jisté míry krátkodobě zlepšit lokální otok a celkově způsobily zlepšení pohyblivosti, i když mírné. Bohužel nevíme, jaké léky tehdy dostala, ani v jaké dávce.

Nadine trpí několika chorobami, z nichž alespoň tři jsou chronické opakující se problémy:

 1. Hyperostóza,
 2. Chronické opakující se ORL záněty a záněty horních cest dýchacích
 3. Migrény

Pravidelně dochází na akupunkturu a podařilo se jí snížit ortodoxní analgetika. (Nesteroidní protizánětlivé drogy jí uleví jen krátkodobě a zjistila, že kodein u ní vyvolává svalové křeče.)

V současné době jsou její svalové a kostní potíže následující:

 1. Bolest kostí a svalů v pravém boku
 2. Silná bolest v pravém koleni, konkrétně lokalizovaná do boční holenní oblasti
 3. Bulky/ výrůstky na kostech, které lze nahmatat pod kůží – na rentgenu mají tvar kapek vosku na svíčce. Jsou lokálně citlivé na tlak. Obtíže se výrazně zhorší, když se problém objeví v nové oblasti.
 4. Postižená místa bolí jako pohmožděná a cítí, že svaly na straně pravého kolene jsou “úplně ztvrdlé”. Občasné zhoršení potíží způsobuje zatvrdnutí trvající měsíce.
 5. Studené vlhké počasí zhoršuje svalové a kostní symptomy: zejména se zvýrazní bolesti v kostech. Fyzický kontakt/ dotyk také zhoršuje bolesti, dokonce i tření oblečení o postižené oblasti způsobuje bolest. Když pobývá v cizině v teplém podnebí, kosti se zlepší a horko snáší dobře.
 6. Bolesti kostí vnímá především jako „celkově tupou bolest”, ale při zhoršení se dostaví „náhlá hrozivá bolest” jakoby ji uhodili kladivem.
 7. Svaly strnou v křeči a nepovolí.

Momentálně užívá homeopatický lék Arnica Montana 30c, bere si ho při silných bolestech. Pomáhá jí na bolesti svalů jako lék „první pomoci”. Říká, že „bez Arniky jsou svaly jako ze dřeva” .

V minulosti brala Symphytum a zjistila, že se po něm cítí ospalá.

V minulosti prodělala opakovaně infekci ORL. Nedávno ukončila kúru antibiotik předepsaných na faryngitidu/ laryngitidu, která následovala po hospitalizaci kvůli akutním potížím s dýcháním a polykáním (Epiglotitidu).

Je zde dlouhá historie ORL problémů. Léčba zahrnovala několik operací ucha, poté co onemocněla myringitidou a protrhl se jí levý ušní bubínek. Následkem toho má poškozený sluch v levém uchu a říká, že to zní „jakoby byla pod vodou”. Od operace trpěla neustálými opakovanými infekcemi, a proto podstoupila tonzilektomii a adenoktomii doufajíce ve snížení četnosti infekcí.

V současné době:

 1. Nadine trpí katarem a přetrvávající pocitem hořkosti v ústech.
 2. Nedávno měla v ústech velké množství vředů.
 3. Zejména po ránu má pocit, že se dusí a v hrudi má v tu dobu pocit tíhy, který ji dusí.
 4. Celkově se jí ráno špatně vstává a má po ránu pocit suchých očí.
 5. Její katar je silný, těžký a nepohyblivý.
 6. Normálně má bílou a žlutou barvu, a když je zánět silnější, změní se na zelený až tmavě hnědý.

Předepsaná antibiotika má přestat užívat za tři dny po této první homeopatické konzultaci.

Dalším vracejícím se problémem jsou migrenózní bolesti hlavy. Když nastanou, jsou:

 1. Ochromující do té míry, že během akutní ataky nemůže chodit.
 2. Často předznamenány aurou s probleskujícími světly a deformovaným viděním – „jako vlnění” nebo „narušený televizní signál v dřívějších dobách”.
 3. Charakteristické je, že má pocit těžké hlavy a nevolnosti, který postupně přerůstá v dávení a zvracení.
 4. Po akutní příhodě je ještě týdny bez energie a bez nálady.
 5. Vypozorovala, že záchvat migrény může být spuštěn dehydratací, silnými vůněmi nebo nedostatkem spánku.

V minulosti mívala čtyři až pět záchvatů migrény do měsíce, nyní má stejný počet za jeden rok. Matka Nadine taktéž trpí migrénami a ORL problémy.

V minulosti měla Nadine astma, ale to v poslední době nepůsobí potíže. Na astma trpěli předci z matčiny strany a její pradědeček zemřel na tuberkulózu.

Na pravé ruce má Nadine „kontaktní” dermatitidu, jejíž závažnost je proměnlivá. Dříve měla na kůži trhliny. Od poslední homeopatické léčby kůže nepraská. Postižená místa někdy dost svědí.

Mysl:

Nadine sama sebe popisuje jako nadšenou a pozitivně naladěnou, nikoli depresivní.

Říká, že vždy ostatním pomáhá a ráda čelí výzvám. Každodenní rutina v práci ji nudí. Dobře se stará o svého manžela – včetně schopnosti vnímat, kdy se mu zhorší diabetes. Často se během rozhovoru směje a udržuje dobrý oční kontakt.

Zpracování případu:

Když čelí homeopat složitému případu s mnoha závažnými chorobami, několika patologickými centry a složitou symptomatologií, začne ještě před tím, než se pustí do analýzy nebo repertorizace, zvažovat, jak bude případ zpracovávat.

Různí homeopaté vytvořili rozličné přístupy k ujasnění a strukturování informací a rozlišení toho, co je třeba analyzovat. V následujícím seznamu jsem se pokusil rychle parafrázovat nejčastěji používané koncepty a nesměle přidal několik svých vlastních:

 1. Vnímejte, co je třeba léčit. (Hahnemann)
 2. Zeptejte se sama sebe, kde je “gravitační centrum“ daného případu. (Shore)
 3. Přemýšlejte, jak rozeznat jednotlivé vrstvy chorob a stanovte si priority. (Vithoulkas)
 4. Vnímejte konstituční obraz vycházející z totality symptomů. (Kent)
 5. Hledejte „synergii” mezi dojmem, druhem miasmatu a skupinou léků. (Sankharan)
 6. Všimněte si, které pacientovy symptomy a modality jsou plně charakterizovány, tj. umístění, modality, pocit, průvodní jevy. (Boenninghausen)
 7. Určete „polární směřování” pacientových modálních symptomů a vyberte lék, jehož podstatné znaky mají celkovou linii polárního směřování stejnou. (Malcolm, po Heineru Freiovi)
 8. Zvažte a), jestli v případu vystupuje jedna dominantní etiologie, nebo jestli je nemoc výsledkem sbíhání několika etiologií; b) jestli je v případu jedno či více vláken ve smyslu přetrvávajících příčin a c) jestli existuje jeden či více faktorů, které blokují léčbu. (Malcolm)

Zpracování případu Nadin: etiologie

A. Model muskuloskeletární symptomatologie onemocnění Nadine se zdá být téměř výhradně patologický:

Melorheostóza je lékařský pojem označující vývojovou poruchu a mesenchymální dysplazii, při které se kostní kůra rozšiřuje a získává obrovskou hustotu při sklerotomální distribuci.

Melorheostóza je údajně způsobena mutací genu LEMD3. Porucha může být odhalena radiografickým snímkem díky zbytnění kostní kůry, které připomíná „ukapávající vosk ze svíčky”. Patří do škály vývojových kostních dysplazií.

Potíž se zdá být jednostranná a týká se obvykle jen jedné kosti, obvykle je zasažena jen jedna končetina. Melorheostóza může být doprovázena bolestí, fyzickými deformacemi, kožními a oběhovými potížemi, kontrakturami a funkčními omezeními. Souvisí také s benigní dysplazií vnitřního ucha známou jako osteoskleróza.

B. Model nemoci týkající se jejích ORL problémů je méně jasný: mohly začít v důsledku mírné dysplazie (viz výše), pak se zkomplikovaly operacemi a opakovanými infekcemi léčenými antibiotiky. ORL problémy jsou nyní u Nadin chronické, pravděpodobně především v důsledku dysbiózy dýchacích cest a velkého vypětí.

C. Model nemoci u jejího astmatu se zdá být omezen na samotnou diagnózu. Astma se v její rodině objevuje dědičně. Přesto je ale astma ve světle její přetrvávající dermatitidy pravděpodobně součástí širší atopické tendence.

Naštěstí se během dospělosti Nadinino astma celkově zlepšilo. Jestliže byla v jejím případě momentálním přetrvávajícím problémem alergie, může představovat významnou překážku pro uzdravení, a to i v případě, že bychom zaměřili léčbu v první řadě na symptom melorheostózy. Kategorizace je prokletí holistického přístupu. Použití steroidů a jiných symptomatických drog podaných (v dobré víře) jako (potlačující) lék na symptomy vyvolané alergií mohou postačovat k narušení reakce těla na dobře vybrané homeopatické léky, ať už jsou předepsány na základě totality symptomů, anebo lokálně na její ORL nebo muskuloskeletální problémy.

D. Model nemoci u Nadininy migrény není zřetelný. Je to pravděpodobně získaný funkční problém, možná výsledek chronického užívání analgetik a sympatomimetickýh preparátů. Je třeba si všimnout předešlé „experimentální” léčby růstovým hormonem, která způsobila vážné vedlejší účinky včetně bolestí hlavy. Není jasné, jaký význam má sklon k bolestem hlavy její matky.

Zhodnotil jsem to tak, že současné projevy jsou kombinací několika zděděných a získaných etiologií. Případ má několik „vláken” a najdeme zde příčiny jak lokálního charakteru, tak přetrvávající příčiny zásadního významu včetně bakteriální flóry Nadine, medikace a genotypu.

Zpracování případu: odstranění blokád

Její ORL/ dýchací dysbióza je potenciálně důležitou blokádou léčby a může narušovat její reakce na dobře vybraný systémový stimul. Kromě toho je další potenciální překážkou její závislost na užívání dalších léků (ortodoxních nebo homeopatických). Nenacházíme žádné důkazy střevní dysbiózy, alergie nebo selhání orgánu, ani žádnou systémovou blokádu.

Zpracování případu: současný stav

Nadine nedávno prodělala ORL infekci. Vlivem užívání antibiotik se vrátila částečně zpět do subakutního stavu. Momentálě trpí mírnými bolestmi (6/10) a kvůli invaliditě používá při chůzi berle, vložky do bot a analgetika.

Zpracování případu: miazma

A. Tradiční Hahnemannovo miazma

Fyzicky se u Nadine projevuje kombinace:

Psorického miazmatu (Dermatitis / Astma),

Sykotického miazmatu (Chronický katarální / infekční stav) a

Syfilitického miazmatu (destrukce kostí)

B. „Pohahnemannovská“ miazmata (popsaná Elizabeth Patersonovou)

Kliničtí lékaři pozdně 19. Století by pravděpodobně popsali Nadinino onemocnění jako tuberkulózního charakteru (v rodinné anamnéze tuberkulóza a astma; v předešlé zdravotní historii astma se zvětšením mandlí a opakovanými infekcemi a celkově má ráda cestování a různorodost).

C. Dle moderního pojetí miazmat (Sankharan) můžeme dojít ke kterékoli z následujících interpretací:

Tyfoidní (subakutní s náhlým zhoršením)

Psorické (neustálý boj, problémy sliznic a kůže)

Sykotické (trvale oslabená místa, která musí být ukryta a je nutné s nimi žít)

Malarické (náhlé akutní projevy se střídají s obdobím relativního klidu)

Léčba – rozpoznání blokád, které je třeba léčit

Ze zkušenosti vím, že je nutné mít na paměti, co je současný problém a které faktory mohou blokovat léčbu.

Předepsání, které selže, protože je případ blokovaný, už s velkou pravděpodobností znovu nepoužijeme, zejména pokud selhání léku mylně interpretujeme a za příčinu považujeme špatně vybraný lék.

Mnoho chronických případů tak zabředne do stále nejasnějšího a zoufalejšího předepisování, protože nejpečlivěji vybraná léčba při prvních konzultacích nemohla působit díky blokádám, nikoli proto, že by byla ve své podstatě špatná.

V Nadinině současném stavu nalézáme imunologickou dimenzi charakterizovanou aktivní slizniční infekcí a hnisavým katarem nosohltanu. Nevypadá to, že by zde působil nějaký alergický komponent, ale pokud by její astma bylo aktivní a symptomatický obraz by ukazoval na přetrvávající alergické potíže, bylo by nutné se tím směrem zaměřit hned na začátku léčby.

Léčba – zdůvodnění

Zelený výtok, nepříjemná chuť, k tomu chronické záněty sliznic ukazují na přítomnost různorodé anaerobní flóry – i když ne výlučně.

Nozoda dýchacích cest nejvíce související s gramnegativní, anaerobní flórou je Bacillinum.

Všimněte si také, že v rodinné anamnéze je tuberkulóza, která často vede k použití této nozody u subakutních a chronických zánětů dýchacích cest. Tradičně se používala především na bronchiální infekci, ale mě se osvědčila jako velice cenná u chronických opakujících se sinusitid, kde je v anamnéze buď tuberkulóza, nebo tuberkulózní miazma.

V Clarkově provingu nalezneme bolest kolene a hlavy.

V Boocockově provingu nalezneme ranní zhoršení a bolest hlavy.

V Sankharanově provingu nalezneme pocit dušení.

Ve Swanově provingu nalezneme bolest hlavy, postižení pohybového ústrojí, křeče v nohách a kožní vyrážky (mimo obličeje a dolní části rukou), žluté/ nazelenalé výtoky a zhoršení ráno.

PRVNÍ PŘEDEPSÁNÍ: Bacillinum 30c, 3 dávky, po čtyřech hodinách během jednoho dne.

První kontrola (po 4 týdnech):

Značné zlepšení po Bacilinu. Zlepšilo se Nadinino zahlenění a její manžel říká, že v noci mnohem méně chrápe. Do jisté míry však přetrvává čirý hlenový výtok, ale už se ráno necítí přidušeně a těžce.

Bolesti kostí jsou horší. Bylo studené a vlhké počasí a několikrát spadla. Vzala si nějaká analgetika, která vyvolala otok rukou a nohou. Od té doby, co se zhoršila bolest, se jí zdá, že má horší spánek a špatně se soustředí.

Během náhlého zhoršení, kdy se akutně zhoršila bolest nohou, Nadine zároveň pociťuje suchost v ústech a bolest některých míst na obličeji. Konkrétně na koncích obou obočí. Nadine ukazuje dvěma prsty asi centimetr od sebe nad kořen nosu, aby mi ukázala, kde se symptom projevuje. Tento symptom zmínila mezi řečí na druhé konzultaci. Zdá se jí, že je symptom výraznější od té doby, co se ustálila akutní infekce v nose.

První zlatý nuget

V nejnovějším hodnocení polární analýzy u případů s kombinací mnoha onemocnění, se zaměřil Heiner Frei a jeho kolegové na analýzu polarity symptomů, spíše než by se pouštěl do obrovského množství hotových symptomů ( vyžadovaných u Boenninghausenova stylu repertorizace nekomplikovaných případů).

Použil jsem dotazník upravený podle anglické verze souboru Heiner Freiových dotazníků a našel jsem v Nadině případu následující modality. Každý rys jsem si klinicky ověřil při její druhé konzultaci tím, že jsem je všechny s Nadine postupně prošel. Pak odešla, abych si mohl dodělat počítačovou analýzu, a následně jsem jí předepsání zaslal poštou.

Modality a polární symptomy získané z  dotazníku chronických muskuloskeletárních potíží (upraveno z Freie)

Studené počasí: zhoršuje +

Vlhké počasí: zhoršuje ++

Suché počasí: zlepšuje ++

Když je mi zima: zhoršuje ++

Teplá místnost: zlepšuje +

Teplo postele: zlepšuje ++

Vlhké obklady: zhoršují +

Promočení: zhoršuje ++

Průvan/vítr: zhoršuje ++

Pokud je jí horko, chce zůstat přikrytá

Opírání o něco: zhoršuje +

Svaly: ochablé / napjaté ++

Setrvalý pohyb: zlepšuje +

Ohýbání či otáčení postižených částí těla: zhoršuje +

Zvedání postižené končetiny: zhoršuje ++

Chůze: zhoršuje+

Rázná chůze: zhoršuje +

Chůze do schodů: zhoršuje +

Chůze ze schodů: zhoršení ++

Odpočinek: zlepšuje +

Ohýbání: zhoršení ++

Sezení: zlepšuje +

Vstávání ze židle: zhoršuje +

Začátek pohybu: zhoršení +

Po ulehnutí: zlepšení +

Během spánku: zlepšení +

Při vstávání: zhoršení ++

Po/ během vstávání: zlepšení +

Noha: pravá +++

Dotyk: zhoršuje +++

Nízký tlak: zhoršuje +

Tření: zhoršuje +

Dodatkové informace z historie:

Pády souvisí s tvorbou modřin a Nadin pociťuje často bolest z pohmožděnin, i když žádná zranění nemá.

Při ohýbání se někdy dostavují „návaly“ a omdlévá.

Na postižených místech jsou dobře patrné žíly – vypadají jako popraskané žilky s rozličnými zduřelinami (srovnejte s klinickým popisem melorheostózy)

V období zhoršení: bolest svalů při pohybu, ale kloubům se mírně uleví při pohyby, protože nejsou zaklesnuté. Když sedí, musí se neustále posouvat. Protažení může potíže hodně zhoršit, ale i zlepšit podle toho, ve které fázi se zrovna nachází.

Jóga a plavání mírně zlepšují.

Analýza

Screenshot 2014-05-08 16.52.05

Screenshot 2014-05-08 16.54.07

Diskuze k analýze

Polární analýzu jsem provedl pomocí počítačové verze Boenninghausenova Terapeutova kapesního průvodce (Therapeutic Pocket Book -TPB), který zahrnuje modul polární analýzy.

Jak je vidět, některé léky jsou vyšedivělé. To proto, že některé charakteristické symptomy těchto léků jsou v protikladu k modalitě, kterou se vyznačuje pacient. I když vyšedivělé léky „případ pokrývají“ co do totality, jedna či dvě „dynamické vlastnosti“ (charakteristické dle materie mediky pro každý z vyšedivělých léků) jsou v protikladu k fyziologické odezvě, kterou u pacienta pozorujeme. Pokud se jeden nebo dva charakteristické symptomy léku neshodují s případem, lék je kontraindikován.

Zvážení výsledků analýzy:

A. Kontraindikované léky

Mezi kontraindikovanými léky stojí za povšimnutí Rhus toxicodendron, který je často indikovaný u bolestivých muskuloskeletárních potíží, pro něž je typické zhoršení ve studeném vlhkém počasí, zlepšení soustavným pohybem a je pro něj typický jeden „zvláštní, vzácný a podivný“ symptom: „jakoby byly nohy ze dřeva“. (viz H.A Roberts a další.)

Dalším vynechaným lékem je Conium maculatum, který má silnou souvislost se sklerotickou patologií, ale není slučitelný se dvěma klíčovými modalitami v případu a je tudíž vyšedivělý.

B. Léky s nejvyšším počtem shod

Analýzou podle dosaženého skóre vyjdou následující léky: Phos, Kali-c, Canth, China, Staph, Nat-c.

China officinalis z nich nejvíce odpovídá opakovaným zhoršením a chronickému používání analgetik a Kali carbonica je nejblíže konstituční podstatě případu (stoický klid; pracovitý; smysl pro rodinu; katarální; ztuhlý; unavený; citlivý na průvan a zhoršený studeným prostředím).

C. Léky s nejvyšším skóre

Analýzou za použití „součtu hodnot” vyjdou stejné léky v odlišném pořadí, spolu se Strontium carb, Antimonium crudum, Arnica montana a Aurum met.

Víme, že z těchto léků Nadine dobře reaguje na Arnicu. Z typicých znaků skupiny compositae nacházíme tyto symptomy: zhmožděná bolest, zhoršení dotekem a tlakem, následky úrazů a pooperační potíže a pocit, že byl zmlácen.

Když srovnáme témata compositae se Sankharanovým malarickým miasmatem, dostaneme se k léku Eupatorium perfoliatum, jehož typickým znakem je bolest kostí. Polární skóre Eup-per. bychom museli zpracovat zvlášť ručně, protože není obsaženo v Boenninghausenově TPB.

Aurum met., které má také vysoké skóre, je známé svým vztahem k chronickému zánětu okostice.

D. Polarita

Analýza podle „polárního skóre“ nechává v pozadí všechny zmíněné léky a do popředí staví Dulcamaru. Seznam obsahuje také Rhododendron, který se skvěle osvědčil jako revmatologický lék s typickým zhoršením při nízkém tlaku (při dešti, bouřce atp.), a tudíž stojí za úvahu.

Až do této chvíle jsem nijak významně nepřemýšlel o léku Dulcamara – dokud nevyšel vysoko v polární analýze. Je to lék s afinitou k dutým orgánům, které jsou lemovány sliznicemi a ve kterých dochází k akutnímu zánětu při změně počasí. Jeho centrem působení jsou údajně čelní dutiny a močový měchýř.

Přestože je Dulcamara většině z nás známá jako lék na dýchací a revmatické potíže, v praxi ji často přehlížíme při léčbě dolních cest dýchacích a revmatických obtíží, protože patří k rostlinnému druhu Solanaceae, jehož náhlost, výbušnost, strach a vazomotorické jevy jsou hlavními ukazateli pro jeho zvolení.

Sankharan řadí Solanum dulcamara k plísňovému miazmatu. Nepohodlí a cyklus „přijetí – pokus – vzdání se“ v jeho systému mi nepřipadá kompatibilní ani s celkovým dojmem z Dulcamary jako léku, ani z Nadine, její osobnosti a povahy.

Když se ale podíváme do Clarkovi materie mediky najdeme pro Dulcamaru následující ukazatele. Ty, které odpovídají případu Nadine, jsou podtržené:

Klinické ukazatele: Adenitida, Angina faucium, Afónie, Měchýř, onemocnění, Blepharoftalmie, Katar, Cholera, Crustea lactea, Průjem, Vodnatelnost, Úplavice, Vyhublost, Exostóza, Hemoragie, Hemoroidy, Senná rýma, Bolest hlavy, Herpes, Chřipka, Podrážděnost, Lichen, Lumbago, Spalničky, Meningitida, Myalgie, Myelitida, Kopřivka, Neuralgie, Oftalmie, Paralýza, Pemfigus, Revma, Spála, Skrofulóza, Koktání, Ztuhlý krk, Žízeň, Holeň – bolest v, Jazyk, onemocnění, Angína, Nádory, Tyfus, Moč potíže s vylučováním; inkontinence, Bradavice, Černý kašel

 

Mezi potvrzující symptomy vybrané z Clarkova systematického popisu patří:

 • Revmatická paralýza
 • Jednostranné křeče
 • Katarální potíže, suchost sliznic je silným indikátorem
 • Pocit pohmoždění
 • Jakoby ruce byly ze dřeva (Tento „zvláštní, vzácný a podivný“ symptom se projevil v Nadinině noze – na patologické straně – melorheostóza však může postihnout kteroukoli z dlouhých kostí a my bychom museli podrobně zkoumat, zda byl původním zdrojem tohoto „vzácného“ symptomu případ srovnatelný s případem Nadine)
 • < shrbený
 • < studený vzduch; ochlazení počasí; vlhké počasí; promočení; používání vody
 • Lepší, když vstane
 • Omračující bolest hlavy
 • Nejasné vidění, jako při začínající slepotě
 • Tlaková bolest nad nosem – rýma; suchost s ucpaným nosem < studený vzduch
 • Vředy v ústech
 • Obtížné dýchání … z nahromaděného hlenu
 • Tlak na hrudi
 • Vřídková vyrážka na rukou

Užší výběr klíčových ukazatelů:

Nejzásadnější je spojitost Dulcamary s exostózou (výrůstky na kostech), záněty dýchacích cest/ ORL onemocněním, výrazným zhoršením v chladu a vlhku, akutní bolest dutin související s jejím dalším vzácným symptomem (tj. bolest dutin souběžně se zhoršením bolestí v kostech). Pro Dulcamaru je význačná bolest v holení oblasti a najdeme u ní také zmínku o dalším „vzácném“ symptomu: „pocit jako ze dřeva“.

Předepsání 2: Dulcamara LM2, jednou denně

Druhý nugget: Heiner Frei používá Q potence (LM) u pacientů s mnoha nemocemi, kteří souběžně užívají symptomatické drogy.

Druhá kontrola, po dalších 5 týdnech

Mnohem lepší. Noha se jí zlepšila o 80%.

Žádné výrazné zhoršení.

Lépe se pohybuje – svaly jsou jakoby volnější.

Žádné bolesti hlavy – ale měla silné bolení hlavy po první dávce léku, které odešlo samo.

Zatím nejdelší období bez potíží s ORL infekcemi za posledních několik let.

Vředy v ústech zmizeli, ale vyrážka na ruce je momentálně aktivnější. Cítí se úplně jinak.

Dolní končetiny se celkově prohřály, dříve je vždycky měla studené a náchylné k prochladnutí.

Svaly už nejsou ztuhlé.

Předepsání 3

Pokračuje původní předepsání a další kontrola je za 6 týdnů.

Souhrnné poznámky a poslední „nugget“

Jak víme, celkový obraz léku se nikdy u žádného pacienta neprojeví a stejně tak i u provera. Akutní, subakutní, chronická a konstituční dimenze léku se pokaždé projevují s různou intenzitou. Člověk v akutním stavu nebude vykazovat téměř žádné konstituční či patologické znaky ani symptomy mysli odpovídající danému léku. Případně mohou akutní projevy vynést na povrch jeden klíčový symptom mysli při „výrazné úlevě“, podle toho, o jaký stav se jedná.

U některých pacientů se projeví jen funkční stránka léku, zatímco u jiných případů pozorujeme jen jejich regionální a pato-fyziologické projevy. Abychom získali celkový podrobný obraz více než jen hrstky léků, musely by se nashromáždit přímé zkušenosti mnoha pacientů – více než kolik homeopat za celou svou praxi potká. Z toho důvodu musíme neustále sahat do našeho terapeutického dědictví, abychom znovu pro každý předepsaný lék našli zdůvodnění a abychom své předepsání porovnali se zkušeností našich předků.

Poslední „nuget“: když pracujeme s materií medikou, zejména v posledních stádiích ověřování, které následuje po klasické repertorizaci, měli bychom se snažit nahlédnout do textu, který poskytuje nefiltrované informace. V ideálním světě by informace pocházely výhradně s věrohodných zdrojů a byly by sepsány redaktorem s „nezaujatou“ myslí.

Protože však nežijeme v ideálním světě, nejvíce si cením textů, které nebyly výrazně zkrácené, parafrázované, interpretované, filtrované, zjednodušené, nebo metodicky zkreslené – podle skupin, vztahů mezi léky nebo témat.

Připadá mi to velice důležité při konečném hledání potvrzujících symptomů v materii medice zejména u výše popsaného způsobu analýzy.

Z toho důvodu mám vždy po ruce materie mediky od Neatbyho & Stonhama, Cowperthwaita, Clarka, nebo Heringa.

Nejdůvěryhodnější informace v homeopatii jsou zároveň ty nejméně interpretovatelné – a ty nejméně interpretovatelné ze všech jsou informace o modalitách, polárních symptomech, lokalizaci potíží a pocitech. Pokud to budeme mít na paměti, budeme umět rozpoznat similimum v nepřeberném množství „kreativních interpretací“, které se rozlézají jako nakažlivý mlžný opar do některých současných textů, a které nás mohou vodit za nos a odvádět naši pozornost od opravdu cenných informací a našich základních znalostí.

Reference:

Clarke J.H., Dictionary of Practical Materia Medica 3rd edition – publ. Homeopathic Book Service

Cowperthwaite A.C. A Text Book of Materia Medica and Therapeutics publ. Boericke & Tafel 1940

Frei H., Polarity Analysis, a Precise Path to the Similimum (Narayana Publishers, 2013)

Hering C. Condensed Materia Medica revised by Farrington publ. Sarkar 1933

Julian O.A., Materia Medica of the Nosodes & Repertory Trans. Mukherji – First Indian Edition publ B Jain 1980

Sankharan R. Schema 2005 reprint 2011, Publ. Parkson’s reprints

Sankharan R., The Synergy In Homeopathy – First edition 2012 publ. Homeopathic Medical Publishers, Mumbai

Vermeulen F., Monera – Kingdom Bacteria & Viruses, Spectrum Materia Medica Vol 1. Publ. Emryss

HOMEO – homeopatický software

Homeo pyramida s názvemPoznávací znak profesionála – lékaře, lékárníka a léčitele. Užitečný pomocník pro samoléčbu, spolehlivý průvodce studentů homeopatie. Velký rozsah odborných textů, pokročilé možnosti analýzy. Snadné intuitivní ovládání. Kompletně v českém jazyce!

Podrobné informace zde

Diskuze k článku (1 komentář)

Vincent Kulcsár (4.12.2014 v 21:03)

Velmi kvalitní a motivující článek. Jen tak dále, držím palce, ať se daří! :-)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *