Clematis erecta flora

14.9.2021 | Edward Bach | autori@homeopatie.cz | Případy

Klíčové symptomy Clematis flora jsou podle „Homeopathic world“ z prosince 1930 tyto: zasněný, mátožný; klidný; rezignovaný; ztráta zájmu o každodenní život; často přílišná koncentrovanost sám na sebe. Tito pacienti jsou obvykle bledí, nažloutlí, a mají velmi znuděný a unavený výraz.

Následující případy jsou pro tento lék typické.

Žena, 40 let

Historie:

Bolest a pocit tíhy v levém prsu. Až do posledka pro to nevyhledala lékařskou pomoc.

Před 4 lety ztratila snoubence. Od té doby nemá zájem o život kolem, nemá ani zájem žít.

Současný stav:

Náror velikosti mandarinky, velmi přirostlý. Bradavka vpáčená. Uzliny v podpaždí.

Stav byl posouzen jako neoperatibilní. Nedávno prodělala ozařování rentgenovými paprsky.

Povaha:

Pacienta žije v minulosti. Tiše lhostejná v důsledku nemoci, nevyvíjí žádné úsilí k uzdravení. V tuto chvíli vyhledala pomoc jen pro úlevu od bolesti.

Chce hodně spát, přes den zasněná. Není schopná se po jakkoliv dlouhou dobu koncentrovat. Ztráta zájmu a radosti ze života, raději doufá ve smrt, ale chce se vyhnout utrpení.

Diagnóza:

Zasněný stav, lhostejnost k nemoci a dokonce i ke smrti, chybí snaha o zlepšení, připoutanost ke snoubenci – to vše indikuje Clematis flora.

Dávkování:

1929

11. listopadu – třetí potence, dvě dávky

19. prosince – třetí potence, dvě dávky

1930

16. ledna – čtvrtá potence, dvě dávky

20. března – sedmá potence, dvě dávky

16. června – sedmá potence, dvě dávky

4. září – sedmá potence, dvě dávky

Vývoj případu:

Zlepšení začalo najednou, se zmenšením bolesti a nepohodlí. Také nastal výrazný návrat zájmu o běžný život a pacientka se rozhodla začít tvrdě pracovat, aby se uzdravila a aby zapomněla na minulost.

Po dvou měsících, v lednu 1930, se růst prakticky zastavil, uzliny už nebyly hmatné a bradavka byla méně vpáčená.

V březnu, červnu a září 1930 došlo k mírnému relapsu zpět do zasněného stavu a do původního mentálního stavu, opět toužila po minulosti. A to bylo spojeno s určitým zhoršením stavu v prsu. Pokaždé to bylo vyřešeno další dávkou léku.

Když jsem jí viděl naposledy, v listopadu 1930, její celkový stav, lokálně i celkově, byl naprosto uspokojivý.

Ozařování pravděpodobně na začátku pomohlo zastavit růst nádoru, ale pak už žádná podobná léčba nebyla ani v průběhu relapsů, ke kterým došlo.

Je zajímavé poznamenat, že pokaždé, když pacientka zrelapsovala do stavu, kdy opět začala toužit po svém snoubenci, se znovu obnovil růst nádoru. A znovu podaný Clematis nejen že odstranil tuto její touhu, ale také všechny fyzické znaky a symptomy v jejím prsu.


Žena, 38 let

Historie:

Celoživotní astma. Před sedmi lety ztratila svou nejmilovanější dceru. Od té doby je invalidní. Před šesti lety došlo k paralýze její pravé paže a nohy s obtížemi mluvení. To se stalo po narození syna, pravděpodobně díky cerebrální trombóze. Pacientka byla tehdy tři týdny v bezvědomí.

Současný stav:

Středně těžké chronické astma. Pravá ruka kompletně paralyzovaná, bezvládně visí, je úplně bez citu. Pravá noha je spastická. Je schopná s obtížemi chodit, vemi ztuhlá. Řeči je velmi těžké rozumět.

Povaha:

Pacientka evidentně žije ve snech. Je neschopná se koncentrovat nebo se soustředit. Neustále pláče nad ztrátou své dcery.

Diagnóza:

Stav zasněnosti, kompletně žije v minulosti a chybějící zájem o přítomnost, to vše indikuje Clematis flora.

Dávkování:

24. listopadu – třetí potence, dvě dávky po dva dny

1 prosince – třetí potence, dvě dávky po dva dny

Vývoj:

Od prvního podání žádné známky astmatu. Plně se vrátil zájem o běžný život a vyvíjí veškerou snahu, aby se vyléčila. Všechny smutné vzpomínky na minulost zmizely. Řeč je docela srozumitelná i pro cizí lidi, ne jen pro členy rodiny, jako v minulosti. Noha je méně spastická a lépe a přirozeněji se pohybuje. Pacientka ušla 8 kilometrů bez přílišné únavy. Začal se navracet pocit síly a pohyblivost do pravé paže a ruky. Je plná nadšení a štěstí z každého i malého zlepšení a její stav se neustále zlepšuje.


Muž, 37 let

Historie:

Byl poslán firmou, ve které zastával zodpovědnou pozici a kde byl velmi ceněným pracovníkem, protože v posledních několika měsících se stal lhostejným ke své práci a byl celkem lhostejný ke svým selháním při plnění svých povinností. Před rokem mu zemřela manželka.

Současný stav:

Stále ospalý. Velké problémy ráno vstát. Neustálý pocit, že ztratil sebejistotu a schopnost pokračovat ve své práci. Ztráta schopnosti se koncentrovat. Dokonale samolibý a evidentně se vůbec nestará o každodenní záležitosti, jeho mysl se zabývá jinými věcmi.

Diagnoza:

Vlastní selhání ho naprosto nevyvede z míry, ztráta zájmu, zasněná apatie, to vše indikuje Clematis flora.

Dávkování:

1930

7. listopad – třetí potence, dvě dávky po dva dny

24. listopad – třetí potence, dvě dávky po dva dny

1931

2. ledna – třetí potence, dvě dávky po dva dny

Vývoj případu:

Nastalo postupné a stabilní zlepšování stavu a pacient byl schopen pokračovat ve své práci se zlepšující se efektivitou. V tuto chvíli to pociťuje tak, že dosáhl svého normálního stavu. V posledních 6 týdnech se u něj objevila kopřivka, která jednoznačně souvisí s jeho uzdravováním.


Muž, 47 let

Historie:

Po dobu několika let silně přepracovaný. V posledních třech měsících skoro úplná ztráta paměti. Nyní si není schopen zapamatovat svojí adresu ani telefonní číslo. Stal se ospalým během dne a lhostejným ke své práci. Před sedmi lety došlo k domácí tragédii.

Současný stav:

Prázdný výraz, naprosto apatický, celkem spokojeně rezignovaný na fakt, že se stal neužitečný. Bez zájmu o vyléčení. Jeho přátelé ho jen s obtížemi přesvědčili, aby vyhledal lékařskou pomoc.

Diagnóza:

Mátožný stav, apatie, nedostatek zájmu, rezignace – to vše ukazuje na Clematis flora.

Dávkování:

1930

1. května – třetí potence, dvě dávky

4. září – třetí potence, dvě dávky

Vývoj případu:

Následovalo rychlé zlepšení a pacient obnovil svůj obchod. Pracoval dobře až do konce srpna, kdy se projevil jistý relaps a byl znovu podán lék. Od té doby se pacientovi vede dobře a v posledním dopise píše, že se považuje za vyléčeného.

Zdroj: homeoint.org

Homeopatické repertorium pocitů a vjemů – Herbert Roberts

homeopaticke-repertorium-pocitu-a-vjemu-velkyAmerický lékař H. A. Roberts patří ke klasikům homeopatie dvacátého století. Jeho obsáhlý tabulkový seznam symptomů a jim odpovídajících léků se zabývá především kategoriíí „podivných a zvláštních“ znaků a projevů, které hrají při celostním předepisování vždy významnou a často zásadní roli. Jde o pocity a vjemy „jako kdyby“ („jako kdybych měla v děloze kámen“, „jako kdybych měla ruku ze skla“…). Pokud je v obrazu pacienta rozeznáme (což může být s použitím tohoto repertoria často), mohou vést přímo k předepsání zcela určitého celostně působícího léku, zlepšujícího komplexně zdravotní stav a léčícího chronické či akutní nemoci. Dr. Roberts nalezl obrovské množství takových významných pocitů jak v homeopatické literatuře, tak i ve vlastní praxi. Jsou utříděny přehledně do dvaceti pěti kapitol. Uspořádání knihy se výrazně liší od jiných repertorií. Jednotlivé rubriky obvykle navrhují jen jeden, zřídka dva nebo tři léky. Repertorizační analýza je tudíž velmi snadná a rychlá. Přestože se kapitoly většinou vztahují k různým částem těla a tělesným funkcím, vše je zde vnímáno přes filtr psychiky, přes subjektivní pocity, a tak je vlastně tato kniha nejrozsáhlejším repertoriem znaků a symptomů mysli, jaké kdy bylo vytvořeno. Údaje zde obsažené nenajdeme často v jiných repertoriích. Kniha se řadí ke zlatému fondu profesionální homeopatické literatury.

Knihu můžete zakoupit zde

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *