Dr. Samuel Christian Frederic Hahnemann M.D.

4.12.2017 | Kim Elia | autori@homeopatie.cz | Ostatní

Samuel Hahnemann (10. 4. 1755 – 2. 7. 1843) byl německým lékařem a zakladatelem homeopatie. Stanovil základní principy homeopatické vědy a léčebného umění.

Je označován za otce experimentální farmakologie, protože byl prvním lékařem, který používal speciální postupy při přípravě léků – prováděl provingy u zdravých lidí, aby určil, jakým způsobem léky fungují, aby vyléčily nemoc.

Před Hahnemannem se léky podávaly na základě spekulativních ukazatelů, založených především na autoritě bez experimentálního ověření.

Hahnemann objevil léčebné schopnosti drog a inertních látek, například zlata, platiny, křemíku, rostlinného uhlí, přesličky a dalších. Díky tomu, že připravoval léky potencováním, se inertní a nerozpustné látky staly rozpustnými v alkoholu nebo ve vodě a získaly léčivou sílu.

Dr. Hahnemann hájil myšlenku známou jako „Similia Similibus Curentur“, nebo „Podobné léčí podobné“. Znamená to, že lék, který dokáže určité symptomy vyvolat ve zdravém člověku, dokáže stejné symptomy projevující se u člověka ve stavu nemoci vyléčit. Tento zákon léčby byl od doby Hahnemanna ověřen milióny homeopatů po celém světě.

Hahnemann objevil primární a sekundární účinky léků. Primární účinek je výsledkem setkání vitální síly s vnějším činitelem a druhotný účinek je výsledkem reakce vitální síly na symptomy vyvolané při prvním setkání. Tento objev ho vedl k využití léčebné síly jedovatých látek.

Dr. Hahnemann popsal různé aspekty akutních a chronických nemocí. Akutní nemoci jsou krátkodobé – mají začátek a konec -, zatímco chronické nemoci jsou přetrvávající. Buď jsou přítomné v latentním stavu, anebo se projevují. Jako výsledek Hahnemannovy práce v této oblasti vznikla miazmata psóry, syfilis a sykózy.

Dr. Hahnemann byl praotcem několika moderních léčebných přístupů. Považujíce léčbu psychicky nemocných lidí za krutou a poškozující, radil, jak humánně léčit duševně choré. Homeopaticky vyléčil mnoho choromyslných pacientů a svým úspěchem se proslavil.

Dr. Hahnemann si brzy uvědomil, jak velký vliv má na šíření nemocí špatná hygiena. Jeho úspěchy při léčbě cholery a tyfoidní horečky částečně souvisely s tímto poznáním. Hahnemann také zdůrazňoval význam kojení, stravy, odpočinku na lůžku a izolaci pacientů.

převzato z: www.wholehealthnow.com

přeložila Tereza Ledererová

Jak navracet a udržovat zdraví jemnými prostředky

Odborně praktikovaná homeopatie stimuluje životní sílu a dává nám mimořádnou schopnost vypořádat se i s přetrvávajícími či opakovanými problémy těla a mysli, s potížemi, které jsou často považovány za „nevyléčitelné“. Tříleté víkendové studium (10x ročně) je určeno všem, kdo mají zájem o hluboké poznání tohoto nejznámějšího tzv. „alternativního“ oboru léčby. Vyučovány jsou kromě klasické homeopatie také nové homeopatické metody, např. autopatie, zdravý životní styl a kombinace různých metod. Studium poskytuje znalosti pro profesionální praxi, stejně jako pro kvalifikovanou samoléčbu. Posluchači se setkávají se známými českými a zahraničními odborníky, jako jsou autoři knih Mgr. Jiří Čehovský, MUDr. Tomáš Lebenhart, Dr. Robin Murphy, Dr. Rajan Sankaran, prof. Anna Strunecká, DrSc, ad.

Podrobné informace o studiu a přihlášky zde

Homeopatická akademie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *