Homeopatická toxikologie

23.7.2015 | Dr. Robin Murphy, N.D. | autori@homeopatie.cz | Metoda

robin-murphy-okrKlinická homeopatie

Nazývám svůj styl homeopatie „klinickou homeopatií”, která sestává z několika odvětví, a právě těm se budu v následujícím textu věnovat. Klinický přístup zahrnuje všechny formy klasického a konstitučního předepisování a ještě mnohem více. Klinická homeopatie je různorodější a uznává více přístupů než klasická homeopatie. Jedním z hlavních důvodů neúspěchu homeopatů v jejich praxi je, že se neučí homeopatii „reálného života“. Učí se idealistickou homeopatii, což je klasický přístup. Aby mohla klasická homeopatie fungovat, musíte mít ideálního pacienta, který je v homeopatické ordinaci spíše výjimkou, nikoli pravidlem.

V klinické praxi etiologie převažuje nad symptomatologií. Pokud je příčinou potíží droga, pak musí homeopat předepisovat s ohledem na ni. Symptomy jsou výrazovým prostředkem vitální síly. Každý případ vám skrze svou etiologii a symptomy napovídá, jestli použít homeopatii, tautopatii, nebo izopatii, atd… .  Ten, kdo předepisuje jen vysoké potence je jako hudebník, který umí hrát jen vysoké tóny, nikdy nemůže být považován za mistrovského hudebníka. Homeopaté by měli umět předepisovat všechny potence včetně bylinných tinktur a měli by znát alopatické léky.

Neměli bychom si hrát na to, že jediným cílem je vyléčení. Léčba je postupný proces a pacienta neustále postrkujeme směrem k lepšímu zdraví. Vyléčení není cílem, cílem je lepší zdraví a kvalitnější život. Zdraví je součástí života, růstu i stárnutí. I paliace je velmi důležitá, protože některé závažné případy mohou být po léta zmírňovány. Je to snad špatně?

Hlavní odvětví klinické homeopatie

Homeopatické předepisování
Předepisování potencovaných léků založené na podobnosti jejich symptomů poruchám, jež jsou léčeny. První a nejdůležitější věcí je poznat homeopatickou terapii. Toto je příklad léku, který léčí poruchu, která je mu podobná s ohledem na výsledky provingů a toxikologický popis.

Izopatické předepsání
Předepisování potencovaných léků podle jejich biologické podobnosti poruchám, které jsou léčeny. Izopatie je věda o miazmatech, nozodách, epidemiích, očkování, atd. Je to příklad viru, který léčí virus, nebo bakterie, která léčí bakterii, atd.

Tautopatické předepisování
Předepisování potencovaných léků v závislosti na jejich chemické podobnosti s potížemi, které jsou léčeny. Tautopatie je věda o antidotech a toxikologii. Tato metoda vyniká zejména při odstraňování dopadů drog a toxinů. Vrstvy drog, zneužívání drog, závislostí, neodolatelné touhy po drogách nebo předávkování, to vše je možné léčit tautopatickými metodami. První homeopatický lék, který byl kdy předepsán, byl tautopatický. Hahnemann použil lék China k léčbě otravy chininovou kůrou: to byla tautopatie. Antidotoval otravu kůrou chinovníku potencovanou kůrou chinovníku. Nebylo potřeba dlouze odebírat případ tak jako při klasické homeopatii. Je to příklad vyléčení účinků jedu jedem.

Předepisování podle vzájemných vztahů
Předepisování na základě rezonanční/ vztahové podobnosti s potíží, která je léčena. Je to tradiční způsob používání potencovaných léků. To je stará homeopatická věda. Zde se homeopatický lék vybírá na základě folklóru, esencí květin, drahokamů, bylin, astrologie, atd. Porozuměním vzájemným podobnostem a odporujícím tendencím můžeme vyléčit mnoho potíží. Tyto léky mohou užívat i zdraví lidé pro zlepšení normálního fungování člověka – například meditace, snů, kreativity, paměti, řeči, životní síly, sportovních výkonů atd..

Tautopatické metody předepisování:

V USA jsou největšími zabijáky: 1. srdeční onemocnění, 2. rakovina, 3. mrtvice, 4. předepsané alopatické léky, které zabijí ročně 120 tisíc lidí – to jsou jen nahlášené případy. Nepřímo zabijí alopatické drogy mnohem více lidí. Moderní medicína používá podivné počty, aby zmanipulovala statistiky a nazývá to lékařskou vědou. Průměrný Američan má o 9000% vyšší šanci, že zemře v důsledku užívání alopatických léků než kvůli nabité pistoli ve svém domě. Člověk má dvojnásobnou pravděpodobnost, že zemře díky svému doktorovi, oproti smrti v důsledku automobilové nehody.

Klasickou homeopati nelze použít v případech závažných patologií a pacientů užívajících alopatické léky. V mé praxi se setkávám s 60 až 70% procenty těchto pacientů. Většina těchto pacientů užívá 2 až 3 různé alopatické léky. Proto bychom měli být obeznámeni s dnes nejčastěji předepisovanými léky. Musíme znát nejběžněji užívané léky na srdce, krevní tlak, cukrovku atd. Potřebujeme znát vedlejší účinky léků, projevy předávkování, abstinenční příznaky atd. Musíme je znát také jako potencované léky.

Při homeopatickém předepsání nikdy nedoporučuji vysadit léky, proto také alopaté neprotestují. Vždy podám nízkou potenci indikovaného léku spolu s bylinnými tinkturami. Proč? Protože nízké potence podávané denně nejsou tak náchylné k antidotování alopatickými drogami. Vyšší potence dávám při předávkování a akutních abstinenčních příznacích. Jakmile se pacientovi začne dařit lépe, dávky drogy se sníží a případně se zcela vysadí. Můžeme pacienty zbavit závislosti na drogách (lécích), pokud vyléčíme hlavní příčinu jejich užívání. Čím méně léků pacient užívá, tím více se zvyšuje efektivita homeopatické léčby.

Ročně přibude 1500 nových alopatických léků, a tyto drogy jsou pro lidský genofond nové. A tak je každý nově schválený lék cizím prvkem, který ovlivňuje lidskou DNA po generace. Skutečné toxické účinky léků nebývají odhaleny dříve než za 40 let nebo déle. S lidmi se chemicky manipuluje, otravují se jedy a experimentuje se s nimi, a to vše jen pro peníze. Chemoterapie je stejně toxická jako onemocnění cholerou, ale chemoterapii si platíme, zatímco cholera je zdarma.

Konzumujeme jedy také ve formě syntetických chemikálií zvaných Xenobiotika, která se používají od začátku 20. století. Od té doby vznikají každý rok tisíce nových Xenobiotik. Voda z kohoutku obsahuje 56 tisíc xenobiotik, vláda USA testuje jen 56 těchto chemikálií jako příměsy přidávané do pitné vody. Od začátku 20. století se do krevního oběhu lidí dostalo na 2 miliony pesticidů, herbicidů a chemikálií.

Příkladem jsou mozkové nádory, kde může být příčinou chemikálie zvaná lauryl sulfát sodný. Tato chemikálie se nachází ve většině šampónů, i těch prodávaných v bio-obchodech, protože způsobuje pěnivost. Lauryl sulfát sodný lze v krevním oběhu detekovat již po jednom použití. Denně myjeme vlasy našich dětí šampóny obsahujícími rakovinotvorné látky!

Devět metod tautopatického předepisování

Lékař musí dobře znát seznam alopatických léků (vydávaný Státním ústavem pro kontrolu léčiv). Je důležité, abychom neměli předsudky vůči alopatii a abychom chápali drogy, které používá, stejně jako kteréhokoli jiného původce nemoci, například zármutek nebo trauma. Pokud můžete u pacientů závislých na lécích nejprve použít tautopatii, pak jim ukážete, co homeopatie dokáže.

1. Tautopatické předepsání na vedlejší účinky alopatických léků.
Vedlejší účinky léků jsou významnou překážkou při uzdravování. Největší riziko tkví v zamotání případu. Můžeme zaměnit akutní vedlejší účinky léků s chronickými symptomy. Je velmi podstatné tyto projevy od sebe odlišit. Musíme se naučit tyto symptomy rozlišovat při analýze případu. Musíme se naučit účinky alopatických drog stejně jako známe účinky léků homeopatických. Například se můžete zeptat: „ Měla jste tyto symptomy před tím, než jste začala užívat pilulky/hormony?“ Pak se můžete v závislosti na odpovědi podívat na léky jako Oophorinum, Ovarian, Oestrogen atd.

2. Tautopatické předepsání na drogové vrstvy
„Od té doby, co jsem si vzal drogu/ přiotrávil se chemikáliemi, je mi pořád špatně“ je běžný jev v moderní praxi. Otrava drogou/ chemikálií může zanechat drogovou vrstvu. Pokud se v případu drogová vrstva vyskytuje, musí se odstranit jako první. Jinak se pacientovo zdraví nezlepší. Spletení drogových vrstev s celkovým obrazem případu je velká chyba. Také pokud budete ignorovat nejvyšší vrstvu případu, může se stát, že léčba selže, anebo dojde k paliaci.

3. Tautopatické předepsání na abstinenční příznaky při vysazování drog
Abstinenční příznaky jsou zcela samostatnou kapitolou. Abstinenční příznaky byste měli vždy léčit jako akutní otravu a používat vyšší potence léků. Podejte tautopatický lék a vyberte byliny vhodné pro konkrétní orgán.

4. Tautopatické předepsání při drogové závislosti.
Klinická homeopatie může výrazně napomoci při odvykání od drogy či neovladatelné touhy. Úspěšně lze vyléčit jak fyzické, tak psychické závislosti. Závislost na cigaretách, alkoholu, marihuaně, nebo alopatických drogách je tautopaticky léčitelná. Vyučuje se to na homeopatických vysokých školách?

Příklady léků na závislost na alkoholu:  Lachesis, Quercus rubens, Sulphuric acid nebo Amethyst ( známý jako kámen střízlivosti). Na druhou stranu je alkohol v potencované podobě skvělý lékem. Alkohol dehydruje mozek a může způsobovat mnoho chronických potíží včetně epilepsie.

5. Tautopatické předepsání na předávkování léky nebo drogami.
Akutní předávkování drogami je v naší společnosti běžnou příčinou úmrtí. Znalost správného tautopatického nebo homeopatického léku může zachránit lidský život.
Příklad: Hlavními symptomy předávkování barbituráty jsou mumlání, drmolení, ospalost, ztěžklá víčka, následuje kóma a smrt. Potencovaný Fenobarbital je antidotem Fenobarbitalu. Klinický obraz Gelsemia zde také odpovídá.

6. Tautopatické předepisování alopatických léků na základě jejich účinků dle seznamu léků státního ústavu pro kontrolu léčiv.
Věřím, že znalost alopatických léků je v současnosti důležitější než vědět o všech nových provinzích léků. Počet alopatických léků narůstá a my můžeme předepsat lék podle alopatických účinků drogy, které jsou již velmi dobře známé.

Příkladem je Ritalin, který se předepisuje při hyperaktivitě a má afinitu k této nemoci. Je to stimulant, který léčí přestimulované děti. Potencovaný Ritalin je proto skvělým lékem na hyperaktivitu. Dalším příkladem může být potencovaný Dopamin na Parkinsonovu chorobu. Dopamin je alopatickou drogou k léčbě Parkinsonovy choroby. Pacienti postižení touto nemocí mají také nedostatek dopaminu. Jiným příkladem je dítě narozené s konstitucí Silicea, které se však vlivem týrání či zneužívání dostane do úrovně Staphisagrie a pak po náročném pubertálním období dostane Prozac (antidepresivum – pozn. redakce). Léky spolu souvisí. Fakt, že Prozac léčí stavy typické pro Staphisagrii, znamená, že pacient citlivě reaguje na Prozac. Léky typu Prozac jsou nové léky a podobají se Staphisagrii, Arseniku a Carcinosinu. Postupujme v těchto případech nezaujatě, posuzujme je jako další léky.

7. Tautopatické předepisování alopatických drog a chemikálií na základě jejich homeopatických účinků.
Léky připravené z látek jako například lithium, alkohol, rtuť, olovo a adrenalin jsou v repertoriu již přes sto let. Díky provingům a studiu případů máme popis symptomů pro předepsání homeopatických léků vyrobených z těchto látek. To znamená, že každá droga či chemikálie může být použita jako lék k léčení stavů přesahujících její obvyklé alopatické působení.

8. Tautopatické předepsání preventivních léků
Někdy tomu říkáme profylaktická tautopatie. Pokud víte předem, že se někdo dostane do styku s toxickou substancí, je možné podat tautopatický lék, aby lépe odolával toxickým vlivům. Například se podá potencované anestetikum před návštěvou zubaře, především pak v případě, kdy měl pacient již dříve negativní reakci na danou drogu. Podobně lze při chemoterapii podat v den léčby těsně před chemoterapií Cadmium sulph. pro zmírnění negativních vedlejších účinků léčby.

9. Tautopatické předepsání pro detoxikaci
Naturopaté detoxikaci silně věří a homeopaté by měli také. Znalost principů detoxikace zachrání lidské životy. Lidské tělo je tvořeno z 75% vodou, a proto patří tkáňové soli k velmi důležitým lékům. Tkáňové soli čistí nitrobuněčnou kapalinu, která je zanesena jedy. Vše včetně stárnutí je závislé na stavu buněčné kapaliny, přičemž buněčná dehydratace je příčinou mnoha problémů. V USA existuje výrobek zvaný „Bioplasma“, který obsahuje všech 12 tkáňových solí v každé tabletě. Užívají se tak, že se vloží tableta do lahve vody a protřepe se, čímž se změní energie vody. Nazývám ji „biovodou“, je to jako nitrožilní homeopatie (I.V.). Nejlepší doba pro užívání je hodina ledvin mezi 6:25 a 10:17 ráno. Další metodou je dát do lahve s vodou nejprve tkáňové soli a pak tautopatický lék – správná posloupnost je důležitá, protože lék přidaný do lahve naposledy převažuje. Při závislosti na nikotinu přidejte do vody tkáňové soli, pak přidejte Nicotine 30C a pak 7 dní proplachujte. Čím více vody, tím silněji působí. Můžete si vodu „navrstvit“.

Detoxikační tonika mohou být vyrobena z čisté vody + tkáňových solí + bylinek + tautopatického léku. Poslední nebo nejvyšší přidaná potence je to, co ovlivní tonikum nejvíce. Destilovaná voda je nejlepší. Proplachujte 7 dní, přidejte bylinky a orgánové léky a vytáhne to toxiny.Při aplikaci detoxikačních tonik je nutné být opatrný, doporučuji používat je jen na krátkou dobu, pak dát přestávku a opakovat detoxikaci jen v případě potřeby.

Stručně řečeno, znalost klinické homeopatie bude obrovským přínosem pro kteréhokoli praktikujícího homeopata jak dnes, tak v budoucnosti. Umět tautopatickou homeopatii je naprosto zásadní z toho důvodu, že naprostá většina lidské populace se denně otravuje jedy. Příští rok budu snad učit postgraduální kurz o tautopatii a klinické homeopatii ve Velké Británii.

Projev přednesený v tomto roce Robinem Murphym ND na výroční konferenci ARH.
převzato z www.lotushealthinstitute.com
přeložila Tereza Ledererová

 

Homeopatická materia medica – Dr. Robin Murphy

Velká, moderní a kompletní. Nejrozsáhlejší materia medica v češtině. Zásadní přínos české homeopatii.

murphy-mm-velkeAutor, jeden z nejznámějších a nejzkušenějších homeopatů současnosti, pojednává celé spektrum homeopatických léků, od největších po nejmenší. Důraz klade zejména na základní rozlišující vlastnosti léků a na dobrou a přehlednou orientaci. Podobně jako kdysi Kentovy přednášky na téma Materia medica jsou obrazy léků podány souvislou literární formou, nikoliv hesly. Léky jsou popsány systematicky. Údaje o každém léku začínají farmaceutickými údaji o substanci. Následuje historický pohled – jak byla substance používána v homeopatii, nemoci a stavy, u nichž byl homeopatický lék účinný. Někdy též astrologická znamení. Oddíl Konstituce popisuje typ osobnosti, její mentální a fyzické vlastnosti. Oddíl Modality uvádí zhoršující nebo zlepšující vlivy a situace. V oddílu Komentář uvádí autor své zkušenosti s lékem, určující znaky, stavy, obvyklé projevy, průběh léčby, různá pozorování. Významnou částí popisů léků jsou příklady jejich užití v autorově klinické praxi. V popisu léku se někdy vyskytne i dialog s pokročilými studenty homeopatie (zaznamenaný na přednášce) o zvláštních vlastnostech léků, kde jsou zachycena osobní pozorování homeopatů a autora se zajímavými detaily týkajícími se potencí léků, jejich opakování, podobnosti k jiným lékům či střídání léků, a je zde často pojednána i metoda přístupu k případu. Najdeme zde i popisy v češtině dosud nepublikovaných léků.

Knihu můžete zakoupit zde

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.