Postřehy z homeopatických dnů v Kyjevě

12.12.2005 | MUDr. Zuzana Čajková | autori@homeopatie.cz | Ostatní

Letošní mezinárodní sjezd lékařů homeopatů v Kyjevě, který se konal ve dnech 11.–13. listopadu 2005, se nesl v duchu oslav sedmdesátiletého výročí založení Kyjevské homeopatické školy. Její věhlasnou tradici založil doktor Děmjan Vladimirovič Popov. Tento lékař žil a pracoval na teritoriu, kde se ve 20.–40. letech minulého století díky světovým válkám prakticky nevyskytovaly žádné dostupné léky. Po válce se situace příliš nezměnila a Dr. Popov si homeopatické léky sám vyráběl a jejich účinky si ověřoval v každodenní praxi. Celý svůj dlouhý život nejen úspěšně homeopaticky léčil (v kuloárech se vyprávělo, že za svůj život pomohl mnoha tisícům lidí), ale současně dbal na výchovu dalších lékařů homeopatů, kteří jdou v jeho šlépějích a specifika Kyjevské školy šíří dále. Škola má dnes na Ukrajině své plně respektované postavení. V současné době v jejím čele stojí dcera zakladatele, paní doktorka Taťána Děmjana Popova, velmi noblesní a energická dáma. V České Republice v Ostravě působí přímý žák doktora Popova, MUDr. Alexander Fesik, který mě na kongres pozval.

Vzhledem k zmíněné historii nebylo překvapením, že sjezdu se zúčastnilo kolem 250 lékařů homeopatů. Přijely také delegace lékařů z Litvy, Ruska, Francie a z ČR já se svým manželem. Byla to pro mne velká zkušenost, hovořit s kolegy, kteří homeopatii používají jako suverénní uznávanou léčebnou metodu. Cítila jsem, že homeopatie zde má v léčbě své pevné místo. Součástí kongresu byla i velice široká nabídka kvalitní homeopatické literatury. Dále stojí za zmínku, že Kyjevská homeopatická škola systematicky pořádá výukové kurzy pro zájemce z řad lékařů. Mají podobu čtrnáctidenních soustředění, jsou rozloženy do tří stupňů. Vedle komunikace v ruštině, je nabídka i kvalitního anglického překladu.

Z pestrého programu bych uvedla několik prezentací:

Poslechli jsme si například analýzu asi 12 případů dětí, které se léčily s thymomegalií, stavem, jenž vede k těžkým respiračním onemocněním a je doprovázen různými alergickými reakcemi. Autorka podrobně rozebírá případ léčby dítěte, kde Carbo vegetabilis vedlo k významnému zlepšení stavu.

Zajímavou zkouškou léku Astacus fluviatilis u nemocné se spinálními bolestmi a hernií meziobratlového disku, a jejím úspěšným výsledkem, se zabýval doktor Kinderis z Litvy.

Aconitum, jenž je u nás známo především jako lék akutních stavů, zde bylo představeno i jako lék dobře působící na chronické stavy, a to v kasuistice pacienta, který byl alopaticky léčen pro hypertenzi několik měsíců a pomohla mu jedna dávka Aconitum napellus 200CH!

Doktor Bogačuk z Kyjeva poskytl informace týkající se užití preparátu Lithium carbonicum v moderní alopatické medicíně, včetně vedlejších účinků vznikajících po dlouhém období užívání tohoto léku. Nabídl několik úspěšných případů nasazení léku u žen trpících patologií štítné žlázy.

O dynamizaci pohovořil doktor Timošenko, prorektor Moskevského institutu homeopatie. Jeho článek reprezentuje originální filosofickou esej, věnovanou základnímu pojetí dynamizace. Fenomén nezahrnuje jen specifickou proceduru přípravy homeopatických léků, ale i vztahy mezi lékařem a pacientem, stejně jako i vztahy mezi nemocí a léčebným procesem. Zdraví a nemoc, život a smrt jsou v rovnováze s dynamickými principy. Fenomén reálně ukazuje, co skutečně potřebujeme pochopit o našich pacientech a homeopatické léčbě.

S novým pohledem na klasickou patogenezi nás seznámil doktor Fesik. Pohovořil velmi svěžím způsobem o Pulsatille, jež je v klasické homeopatii považována za „nejvíce ženskou mezi ženami“. Klíčovými slovy – žena je stvořena pro lásku a muž pro práci –, i mnoha dalšími, vykreslil základní a vedoucí, a vlastně veškeré symptomy obrazu tohoto léku velmi neotřelým a poutavým způsobem. Mnoho let nebyl objeven odrazový můstek k absolutní klasifikaci homeopatických léků. Proto se pátralo po léku, který by byl dle svých symptomů nejblíže k ostatním polychrestům Materie Mediky.V pohledu autora je přesně takovým lékem Pulsatilla. Tento lék je jedním z nejrozšířenějších homeopatických typů v lidské populaci, třebaže je maskován jinými léky. Je vhodné rozšířit hranice představ o Pulsatille pro efektnější a rozumné užívání tohoto preparátu.

Vraceli jsme se domů obohaceni nejen zážitky z homeopatického sjezdu, ale i poznáním krásy a svébytnosti této obrovské země, její pohnuté historie, kultury, jazyka a velice srdečných, přátelských lidí. Cesta byla pro nás velkou a zajímavou zkušeností, kterou bych přála zažít i dalším lidem.

HOMEO – homeopatický software

Homeo pyramida s názvemPoznávací znak profesionála – lékaře, lékárníka a léčitele. Užitečný pomocník pro samoléčbu, spolehlivý průvodce studentů homeopatie. Velký rozsah odborných textů, pokročilé možnosti analýzy. Snadné intuitivní ovládání. Kompletně v českém jazyce!

Podrobné informace zde

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *