Homeopatie a chřipka

4.5.2009 | Ing. Filip Čehovský | filip.cehovsky@alternativa.cz | Metoda

Akutní horečnatá onemocnění

MUDr. Petr Pudil

Z knihy Homeopatická první pomoc

Úvod

Akutní horečnaté stavy dětí či dospělých, se kterými se běžně setkáváme, jsou především různá onemocnění způsobená viry, jde tedy o tzv. virosy. Projevují se různými záněty horních cest dýchacích, nosu, nebo nosohltanu a spojivek, zánětem hrtanu, průdušnice atd.

V souvislosti s tím bychom měli mít na mysli jednu důležitou věc. Protože jde ve velké většině o čistě virová onemocnění, tak, i když bude léčba klasická (alopatická), měla by být zcela určitě bez použití antibiotik. Nebo ještě přesněji: léčba antibiotiky by měla být naprosto výjimečná. V každodenní praxi žel Bohu vidíme pravý opak.

Zvláště u dětí platí, že čím častěji budeme v případě viros podávat antibiotika, která různými mechanismy narušují imunitu, tím častěji bude v budoucnosti organismus nemocen a tím znova a častěji bude vystaven antibiotické léčbě. U některých dětí tím vznikne začarovaný kruh. Dlouhodobé, někdy celá léta trvající komplikace ale vidíme i u některých citlivých dospělých pacientů poté, co byli léčeni antibiotiky.

/…/

Obecné zásady péče o pacienta

Víme, že pro pacienta s akutním horečnatým onemocněním můžeme udělat mnoho užitečného různými jednoduchými opatřeními.

  1. Měli bychom mu poskytnout klid na lůžku, u dětí je vhodné pokusit se o naprostý klid, během kterého by organismus neměl být vysilován, ani např. sledováním televize ani jakoukoliv jinou činností.
  2. Pacient má být bohatě zásoben čerstvým vzduchem.
  3. A tekutinami.

Vše, co organismus oslabuje, zpomaluje rychlost hojení, např. u dětí v pubertě je to vidět nejvýrazněji.

Dítě by tedy mělo být v klidu, neměli bychom ho rušit třeba ani návštěvami příbuzných.

Dokonce v té nejakutnější fázi bychom měli pacienta léčit jakousi nudou. Platí to tím více, čím je dítě mladší. Tekutiny by měly být nabízeny v nadbytku, dítě bychom ale neměli nutit a teplotu tekutin by si měl pacient zvolit sám, ať horké, nebo ledové.

/…/

Lék budeme hledat podle toho, zda je začátek onemocnění prudký a teplota začala náhle a je vysoká, nebo se teplota zvyšuje poznenáhlu, postupně.

Prudký začátek teploty

Náhle, často během hodin, se objeví horečka. Léky, ze kterých budeme vybírat při takovémto začátku onemocnění, jsou především Aconitum, Belladonna, Apis a Eupatorium, léky nápadné prudkostí začátku onemocnění. Pro výběr vhodného léku ale budeme potřebovat ještě nějaké další příznaky, podle kterých lék přesněji určíme. U jednotlivých léků uvidíme, co je pro jejich výběr důležité.

/…/

Když se snažíme určit lék vhodný pro určitou situaci, to platí obecně, musíme použít ty nejnápadnější příznaky nemoci, které na pacientovi vidíme, nebo pocity, které sám pociťuje. Je pak na nás, jaké si vybereme příznaky a jak je zkombinujeme. Uvedu příklad, jak by bylo možno v této kapitole postupovat.

Vezměme si kupříkladu následující kriteria:

  • žízeň
  • zimomřivost
  • pocení
  • tělesný klid
  • a nějaký významný příznak

a udělejme si z těchto příznaků tabulku:

Příznaky

Lék Žízeň Zimomřivost Pocení Fyzický klid Zvláštnost
Gelsemium malá, snížená teplota a zimnice v návalech pomalý pohyb vymočení zlepší
Bryonie veliká zimnice hojné, kyselé absolutní klid nehybnost zlepší
Ferrum phosph. averse k mléku zimnice nevýznamné klid střídá neklid krvácení z nosu
Rhus tox. chce mléko zimomřivý jen tělo chce pohyb pohyb zlepší
Arsenicum alb. pije po doušcích ledový olejnaté, smrdí neklid zabalit jen tělo
Baptisia zvýšená na vodu horkost a zima páchne nevýznamné rudý obličeí
Hepar sulph. na kyselé, teplé ledový ledový pot nevýznamné zabalit celý
Kalium jod. veliká, na teplé horký nepotí se neklid horší v noci
Mercurius veliká, ledové střídá se velké, vazké vyčerpání, třes horší v noci
Pulsatilla chybí, ledové horkokrevnost nevýznamné neklid vzduch a útěcha

Poznámka redakce: Kompletní pojednání o homeopatické léčbě chřipkových onemocnění najdete nejen v citované knížce MUDr. P. Pudila, ale taká v knize Mirandy Castro Kompletní příručka homeopatické léčby, a v Homeopatii pro děti od Gabrielle Pinto a Murray Feldmana. Homeopatická léčba těchto onemocnění je podle dvousetletých zkušeností poměrně spolehlivá (při správném určení léku) a také rychlá. Může být praktikována i podle jednoduchých příruček pro domácí léčbu. V úvahu samozřejmě přichází vždy rovněž odborná homeopatická léčba, prováděná odborníkem, absolventem homeopatických kurzů.

Další článek o chřipce od J. Čehovského na tomto webu. 

Homeopatická poradna

Zaměření na chronické opakující se potíže. Komplexní poradenství. Homeopatie, autopatie, doplňkové metody, zdravý životní styl.

poradci1

Informace a objednání na konzultaci zde

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *