Homeopatie a zdravotnictví

21.9.2012 | Mgr. Jiří Čehovský | jiri.cehovsky@alternativa.cz | Metoda, Ostatní

Zdravotnické noviny, září 2012

Homeopatie má ve zdravotnictví mezi ostatními metodami zvláštní postavení. A to nejen u nás, ale i v Evropě, v USA a ostatních zemích našeho kulturního prostoru. Původně vznikla jako ryze lékařská metoda. Založil ji německý lékař Dr. Samuel Hahnemann a byla za jeho života praktikována téměř výhradně lékaři. Výjimku tvořila zpočátku jen druhá Hahnemannova manželka Melánie (oženil se s ní ve věku kolem osmdesáti let), která byla dcerou francouzského ministerského předsedy a byla první homeopatkou nelékařkou. Od té doby dodnes je v celé Evropě praktikována homeopatie jak lékaři, tak i lidmi bez lékařského vzdělání, kteří ale obvykle mají čistě homeopatické vzdělání typu college. Jen ve Švédsku je homeopatie praktikována pouze nelékaři a jen ve Francii naopak pouze lékaři.

Zastánci homeopatie tvrdí, že je efektivní například při léčení chronických nemocí a nemá žádné vedlejší účinky na organizmus. Odpůrci homeopatie zase říkají, že v cukrových pilulkách nic není a že účinnost metody nebyla dosud prokázána. Na to zastánci homeopatie odpovídají, že existuje mnoho lékařských klinických studií, kde je účinnost dostatečně prokázána. Jen mnohem menší procento studií říká opak. Zajímavá je z toho hlediska zpráva, která vznikla na objednávku švýcarské vlády v loňském roce, „Homeopatie ve zdravotní péči – efektivita, vhodnost, bezpečnost, cena“. Autory jsou Prof. Peter F. Matthiessen a Dr.med. Gudrun Bornhöft a vydalo ji v angličtině německé nakladatelství Springer. Autoři konstatují, při porovnání různých studií a zdrojů, že je homeopatie efektivní metoda jak po stránce léčebné, tak i z hlediska ceny (je lacinější, než jiné používané metody). Spor o homeopatii prochází celou její historií a jen výjimečně jej homeopatie zcela prohrála – například zákazem v naší zemi v letech 1948–1989, zatímco v Rusku úspěšně přežila i stalinistickou éru. Do sporu se nepřímo zapojil v loňském a letošním roce také virolog Luc Montagnier, který v roce 2008 získal Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu. Zjistil účinnost homeopaticky vysoko ředěných látek na imunitní systém a měl o tom referát i na homeopatickém kongresu ve Washingtonu v dubnu tohoto roku. Vědecká rada ČLK se připojila k evropským trendům, když v r. 1993 konstatovala, že považuje homeopatii za léčebnou metodu. Nicméně na univerzitách se homeopatie nevyučuje a v systému zdravotní péče je spíše přehlížena. V ČR jsou, zřejmě jako v jediné zemi na světě, některé homeopatické léky dosud vydávány „na recept“, tento pozůstatek československé legislativy byl na Slovensku zrušen v letošním roce.

Nepříjemným znakem dnešní doby je pokračující a akcelerující nárůst chronických nemocí a klesající odolnost obyvatelstva vůči akutním onemocněním a stresu, což se odehrává v celém našem kulturním prostoru, jak ukazují statistiky. Toto téma je jaksi stranou mediální pozornosti, avšak téměř každý si jej začíná uvědomovat „na své vlastní kůži“. A tak hledají lidé, a také zdravotníci, prostředky, jak se chránit a do toho zahrnují i prostředky alternativní medicíny včetně homeopatie. U nás nebyl žádný průzkum tohoto druhu dosud proveden, ale v novinách Chicago Tribune ze 14. 12. 2011 citují výsledky oficiálních výzkumů, které ukazují, že komplementární a alternativní medicínu v USA používá pro sebe 63 % obyvatel, zatímco mezi zdravotníky toto procento stoupá na 76 % a u lékařů je to již 83 %. Článek nazvaný „Více lékařů na alternativní cestě“ dává tento trend do souvislosti se zvýšenými nároky, které zdravotnické povolání klade na psychiku a organizmus lidí, což dokumentuje například údajem, že až 400 lékařů ročně spáchá v USA sebevraždu.

Ať už má pravdu jeden nebo druhý tábor, anebo je pravda někde uprostřed, homeopatie je zde, a to po dobu 200 let, a představuje v současnosti ve světě nejrozšířenější metodu tzv. alternativní léčby. Existence homeopatie je podporována nejen zájmem lidí o jemnou a nepoškozující léčbu, a jejich právem na „svobodu volby“, ale občas se v tisku objeví i názory oficiálních osobností, jako v časopise Der Spiegel č. 47/2010, kde prezident německé lékařské komory vyjádřil podporu výuce homeopatie na univerzitách. Podle mnohých signálů její obliba v současnosti roste. Homeopatie dnes nabízí veřejnosti řadu přístupů podle různých škol a směrů, takže si lidé mohou vybrat, co právě jim podle jejich úsudku vyhovuje. Najdeme ji opět tam, kde kdysi byla, v ordinacích mnoha našich lékařů, stejně jako na pultech lékáren, což je nepochybně projevem demokratického vývoje v naší zemi po roce 1989.

Jak navracet a udržovat zdraví jemnými prostředky

Odborně praktikovaná homeopatie stimuluje životní sílu a dává nám mimořádnou schopnost vypořádat se i s přetrvávajícími či opakovanými problémy těla a mysli, s potížemi, které jsou často považovány za „nevyléčitelné“. Tříleté víkendové studium (10x ročně) je určeno všem, kdo mají zájem o hluboké poznání tohoto nejznámějšího tzv. „alternativního“ oboru léčby. Vyučovány jsou kromě klasické homeopatie také nové homeopatické metody, např. autopatie, zdravý životní styl a kombinace různých metod. Studium poskytuje znalosti pro profesionální praxi, stejně jako pro kvalifikovanou samoléčbu. Posluchači se setkávají se známými českými a zahraničními odborníky, jako jsou autoři knih Mgr. Jiří Čehovský, MUDr. Tomáš Lebenhart, Dr. Robin Murphy, Dr. Rajan Sankaran, prof. Anna Strunecká, DrSc, ad.

Podrobné informace o studiu a přihlášky zde

Homeopatická akademie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *