Homeopatie pro zahradu a farmu – homeopatická léčba rostlin

1.2.2011 | Filip Čehovský | filip.cehovsky@alternativa.cz | Homeopatika

Vaikunthanath Das Kaviraj

Z českého překladu známé knihy holandského autora. Vyšlo v nakladatelství Alternativa v roce 2011.

Silicea

Křemenný písek. Silicea terra. Silika. Oxid křemičitý. SiO2. Prášek z ryzího křemene.

A. Obecně

Silicea je velkým lékem v homeopaticky vedeném zemědělství, jak potvrdily naše dosavadní výzkumy. Mimo homeopatii používají tento lék především biodynamicky hospodařící zemědělci. Do medicíny ho zavedl Hahnemann, a teprve jeho metoda ředění nerozpustných substancí umožnila, aby Silicea uvolnila své léčivé síly. Veliká část zemského povrchu je tvořena silikou. Mořský písek (Silicea marina) se skládá hlavně z této substance. Siliku vstřebávají rostliny a ukládají ji na vnitřní straně stonků. Je také důležitým stavebním kamenem pochvy nebo kůry, která udržuje vzpřímenost rostliny. „Chybějící páteř“ je hlavní indikací léku Silicea.

Rostliny náležející k typu Silicea rostou na písčitých půdách a mají tam jen málo problémů. Jsou to spíše rostliny, které vlastně patří do okruhu bezproblémových rostlin.

Kyselina křemičitá je součástí buněk vazivové tkáně. Epidermis vytváří ochranný obal kolem kambia, kde Silicea propůjčuje svou sílu dlouhým molekulám vláken. Sil. mrzačí kůru zdravých stromů, což může vést k jeho uhynutí. Ztráta šťáv, která je tím zapříčiněna, stačí k tomu, aby strom nebo rostlinu zabila. Význam Silicei při odumírání rostlin („Die-back“) byl potvrzen v praxi působivými výsledky. Mladý strom trpící touto chorobou měl neporušenou už jen čtvrtinu své kůry, kůra visela uvolněná a vysušená. Poté, co se aplikovala jedna dávka Sil. 6C, se už druhého dne kůra pevně spojila s kambiem. Po jednom týdnu vytvořily horní větve opět nové výhony a listy.

Homeopatie skýtá mnoho dalších příležitostí, jak zlepšit kvalitu vlastního života i jak vylepšit vyráběné léky. Tento přístup není proto zdaleka tak podivný, jak se zpočátku možná mohlo zdát.

Jestliže jsme porozuměli léku Silicea a jeho široce rozvětvenému spektru účinků, nebudeme mít ani jinde žádné velké těžkosti. Tak jako běžná kuchyňská sůl – potencovaná – vyvolává u člověka určitý hojivý účinek, může Silicea v potencované dávce pozitivně ovlivnit choroby rostlin. Žádný jiný lék nemá tak hluboce působící účinek na životní cyklus rostliny ani širší spektrum působení. Silicea je skutečný polychrest zemědělství, mnohem více než jakýkoliv jiný přípravek. Nyní bychom se blíže podívali na toto neuvěřitelné spektrum jejích účinků.

1. Bez Silicei nedokáže žádná rostlina stát vzpřímeně. Působí na každou jednotlivou buňku rostlinné tkáně, dodává jí pevnost a sílu a řídí všechny procesy typické pro buňky, včetně rozmnožování. Kyselina křemičitá je v litosféře tím nejrozšířenějším prvkem. U rostlin má kyselina křemičitá podpůrnou funkci. Ve velkém množství nacházíme Siliceu u mořských řas, u přesličkovitých, rdesnovitých a u lipnicovitých. Zvlášť vysoký podíl kyseliny křemičité vykazuje popel ze spálených ptačích per.

2. U rostlin se funkce neomezuje výhradně jen na podporu. Jako hydrofilní koloid absorbuje vodu, což může znásobit vlastní hmotnost rostliny. Rostliny, které rostou na suchých nebo neúrodných půdách, si dokáží díky své schopnosti uchovat si vodu vytvořit notné zásoby vody. Zvýšená absorpce vody u rostlin rostoucích na silně křemičitých půdách pouštních oblastí Austrálie potvrzuje domněnku, že Silicea zabraňuje vysychání.

3. Zpravidla stačí jediná dávka, aby se podpořilo klíčení jednoletých nebo dvouletých rostlin, aby měly už od okamžiku vysetí zdravý životní cyklus. Silicea je prvkem Měsíce, to znamená, že jsou v ní veliké utvářející schopnosti. Vedle uhlíku je Silicea se svou funkcí stavebního kamene a se svou rolí při vzniku ochranné tkáně jednou z nejdůležitějších substancí v životním cyklu rostliny. Zpravidla nastává u Silicei zhoršení, někdy také zlepšení, za úplňku a při novu. Tím se potvrzuje vztah k Měsíci.

4. Dalším příznakem Silicei je schopnost vybudit rostlinu k tomu, aby předčasně kvetla. Tím zabrání tvorbě semen u jednoletého plevele, což umožňuje použít tento lék jako herbicid. K tomuto účelu je třeba podat lék dvakrát v průběhu dvou dnů. Aby se zabránilo růstu plevele nebo aby se zvládly velkoplošné problémy, musí se Silicea rozprašovat alespoň dvakrát v průběhu deseti dnů, aby se předešlo tvorbě semen. S poslední aplikací se zároveň vysévá i osivo.

Už Steiner varoval pěstitele ovocných stromů před tím, aby podávali Siliceu častěji než dvakrát, neboť by se pak nemusely vyvinout žádné plody. Zatímco se tato metoda výborně hodí k tomu, aby zničila plevel, může být také vhodná pro velkoplošné pěstování okrasných rostlin, neboť u květin zvyšuje množství květů.

Podobné pokusy u pěstitelů marihuany v Austrálii (pěstování marihuany je legální v jižní Austrálii a na severu Tasmánie) a v Holandsku (pěstování marihuany pro osobní spotřebu je dovoleno v celém Holandsku) potvrdily, že tomu tak skutečně je. Z těchto výsledků můžeme vyvodit, že i jiné rostliny by byly schopné mít více květů.

Mohli bychom tak docílit lepší úrody u chryzantém, tulipánů, růží a jiných okrasných květin. Jestliže vyjdeme z toho, že u marihuany se zvýšil výnos o 30 až 50 %, vyplatí se provádět další výzkumy.

5. Existují další důkazy toho, že Siliceu lze použít, aby podpořila klíčení a rašení. K tomu se podává jen jednou v čase sázení. Rostlina vyvine silné kořeny a pevné listy a stonky.

6. Další dávka může být podána, pokud rostlina vypadá slabě, zakrsle a je malá.

7. Jestliže podáme Siliceu po květu, podpoří u rostliny nasazení plodu. Všechna použití byla vyzkoušena v polních pokusech, kde se odhalily mnohé z indikací na základě nečekaných reakcí. Potvrdily se tak poznatky Steinera a navíc se ukázaly další možnosti použití. Naše očekávání byla daleko překonána a toto nám potvrdilo, že Silicea je jedním z nejdůležitějších léků, který byl dosud podroben zkoumání.

8. Na písčitých půdách dokáže Silicea skutečné divy, navzdory drsným podmínkám (nebo naopak právě kvůli takovým poměrům). Silicea docílí toho, že se rostlinám dobře daří. Můžeme ji použít na půdách, které jsou podle všeho zdání zdravé, ale na nichž neustále vyrůstají živořící rostliny. Lze ji aplikovat u všech rostlin v době sázení, nebo jako ochranu proti padlí a plísni, oslabení buněk a proti vyčerpání. Také je vhodná k podpoření nasazení plodu rostliny, zakořenění, po přesazení a jako zelené hnojení, rovněž proti onemocnění kůry a proti úhynu rostlin a stromů („Die-back“).

Krátce řečeno, Silicea a její preparáty dokáží ovlivnit každou fázi životního cyklu rostliny, jak to neumí žádný jiný lék, mohou být kompletně použity v každém časovém období a jejich jedna jediná dávka působí do hloubky a dlouhodobě. Silicea je půdní lék prvního ražení. Je antidotum volby v případě otravy manganem. Na písčitých půdách mění ionizaci částic, které vodu odpuzující, na částice vodu přijímající. Negativní působení písčitých půd se Antidotuje a rostlinám se během krátké doby začne dařit dobře. Koncept Silicea jako pomocníka při klíčení a rašení se vyvinul na základě těchto aplikací a výrazný je především u klíčení lipnicovitých.

S pomocí materie mediky můžeme rozpracovat některé specifické možnosti použití Silicei. Poprvé se odkrývá možnost, jak si znovu podmanit poušť nikoliv dřinou a dohadováním, nýbrž pomocí homeopatických léků, jakými jsou Silicea, Calcium, Equisetum a Polygonatum. Už Hahnemann upozorňoval, že prostředí, v němž pacient žije, musí být přiznána vyšší důležitost. Poušť sestává především z písku, což se týká zvláště Austrálie. Raný výrok Heringa o tom, který impuls má nejsilnější vliv na léčivý proces, nahrává léčbě, která po něm následuje.

Preparáty Silicei se musí užívat opatrně, neboť Silicea dokáže nejen zazelenat poušť, nýbrž umí i poušť vytvořit, často s katastrofálními důsledky. Silicea je jedním z největších přírodních živlů, který, podle šikovnosti toho, kdo ji používá, může buď léčit nebo ničit.

S pomocí Silicei bylo v Port Bouvard Bowling Club dosaženo vynikajících výsledků. Holé plochy na trávníku se během dvou týdnů opět zazelenaly. Místa velká 10 × 4 metry se rychle opět pokryly hustým travnatým porostem a vykazovaly malou náchylnost k všudypřítomným čarodějným kruhům (obrázek 27). Používání tohoto léku se nezdráháme doporučit, pokud však pro něj hovoří dané okolnosti.

Dosud se ukázalo, že díky Silicei jsou travnaté plochy zelenější, bambusové rostliny rostou do větších výšek a jsou silnější, rostliny jsou zdravější, lesy hustější a dřevo tvrdší (o to méně ho napadají termiti). Výrazně se snížil a dokonce úplně zastavil úhyn stromů. Odolnost rostlin vůdči škůdcům a nemocem stoupá, plody jsou větší. Za tohle všechno vděčíme léku Silicea.

B. Použití v praxi

Úhyn rostlin („Die-back“). Předčasné květy. Šok z přesazení. Slabé, živořící rostliny. Zakrslý vzrůst. Choroby kůry a pochvy listů. Chloróza. Mšice. Napadení můrou druhu Heliothis virescens. Roztoči citrusových rostlin (Eutetranychus banksi). Lesknáček fíkový (Carpophilus hemipterus). Divoce rostoucí byliny.

Může být použita jako herbicid, jako tonikum, pro zlepšení půdy a k podpoření klíčení a rašení.

C. Indikace

Chloróza

Slabé, živořící rostliny, kterým se nedaří. Po přesazení přestávají růst, jsou zelené, ale nedokáží dobře zakořenit. Kořeny jsou sliznaté. Rostliny potřebují živiny, neumí je však vstřebat. Lámavé stonky a větve, zlomí se při zatížení. Potíže s rozmnožováním. Malé neduživé květy, málo nebo vůbec žádný květní pyl, nedovyvinuté tyčinky, plody nedozrávají, opadají dříve, než jsou dozrálé. Listy a kůra jsou tvrdé, kožovité, mají černé skvrny. Zastřihávání nebo jiné mechanické zásahy, například poškození vichřicí, mohou zapříčinit rány, které se vyvinou ve vředy. Hálky na kůře stromů jako důsledek napadení hmyzem, rakovina stromů.

D. Květy a plody

Potíže s rozmnožováním, nedovyvinuté květy a plody, netvoří se semena, Heliothis virescens.

E. Potřeba zálivky

Potřeba spíše živin nežli vody.

Poznámka

Silicea se dá použít velmi mnohostranně, avšak měli bychom dbát na to, abychom ji předepisovali pouze na základě daných kritérií a používali ji svědomitě.

F. Vztah k ostatním lékům

Srovnatelný s: Lapis albus

Antidotuje: Mang.

Doplňkový: Calc.

Homeopatie pro zahradu a farmu

homeopatie-pro-zahradu-a-farmuMezinárodně známý autor Vaikunthanath Das Kaviraj zde shrnuje své dlouholeté zkušenosti s homeopatickým ošetřováním rostlin v USA a v Holandsku. Kniha dává přesné a konkrétní instrukce, jak lze homeopatickými léky zvýšit úrodu a její kvalitu. Je v ní uveden podrobný popis účinků jednotlivých léků na rostliny. Obsahuje rady, jak homeopaticky zasáhnout při zlepšování kvality půdy, jaké léky léčí určité nemoci nebo určitá poranění či napadení rostlin nebo poruchy v jejich vývoji. Orientaci usnadňuje rozsáhlý rejstřík (repertorium) poruch, nemocí, symptomů, parazitů či poškození s uvedením souvisejících léků. Kniha umožňuje bezpečnou orientaci nejen profesionálnímu znalci, ale také amatérskému zahradníkovi či laikovi. Výklad je provázen mnoha názornými barevnými fotografiemi poškození a nemocí rostlin. Podle autora je možné odstranit i problémy, s nimiž si běžný zemědělec nebo zahrádkář dosud nevěděl rady. Homeopatické ošetřování rostlin je šetrné k přírodě, je ekologické a také laciné v porovnání s obvyklými způsoby ošetřování. Homeopatické léky jsou zpravidla používány v malém množství , rozpuštěné ve vodě, v zálivce či v postřiku, a jsou dostupné i v našich lékárnách či na internetu.

Knihu můžete zakoupit zde

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *