Korespondence orgánů a směr léčby

16.6.2006 | Mgr. Jana Hollanová | autori@homeopatie.cz | Metoda

J. T. Kent

Přeložila Jana Hollanová

Byl to Herring, kdo jako první zavedl zákon směru symptomů: zevnitř ven, shora dolů a v opačném pořadí, než se symptomy původně objevily. V Hahnemannových spisech na nic takového nenarazíme. Hovoří se o tom jako o Herringově zákoně. V homeopatické literatuře o tomto zákoně sotva najdeme zmínku, kromě konstatování, že symptomy postupují odshora ke končetinám a že poté, co zmizí vnitřní symptomy, na kůži se objevují vyrážky či na sliznicích výtoky. Nemáme žádné jmenovité potvrzení tohoto zákona, s výjimkou přednášek o filozofii léčby v postgraduální škole.

Vnitřní člověk sestává z vůle, intelektu a paměti; tyto schopnosti se projevují navenek prostřednictvím fyzického organismu. Tuto myšlenku je zde třeba zmínit v souvislosti s úvahami o směru symptomů – od vnitřního k vnějšímu. Setkáváme se s pacienty, u nichž uděláme předepsání, které by podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí mělo být dobré, kdyby nebylo právě tohoto vztahu mezi vnitřním a vnějším. Po předepsání se vrací pacient, který by se podle svých symptomů domníval, že je mu hůř, ale přesto tomu tak není, pokud netvrdí, že se objevilo něco, co předtím neměl. Lékař je v pokušení změnit lék – pokud není obeznámen s korespondencí orgánů. Pokud zná korespondenci orgánů, je schopen posoudit, jestli se pacient zlepšil nebo zhoršil.

Fyzické orgány korespondují s vnitřním člověkem, s vůlí a intelektem. Mentální schopnosti přemítají o předloženém tvrzení, zvažují je ve světle dříve naučených věcí, aby mohly posoudit, jestli je pravdivé či nepravdivé, částečně pravdivé nebo částečně nepravdivé. Paměť tvrzení podrží, zatímco je zkoumáno a zvažováno, a intelektuální schopnosti stráví to, co je přijato, oddělují pravdu od nepravdy a poté přijímají pravdu a odmítají nepravdu.

Žaludek přijímá potravu; žaludek a tenké střevo tráví a asimilují to, co je pro tělo dobré, a odmítají to, co je nevhodné, nestravitelné, nesprávné. Tyto orgány tedy korespondují s intelektuální částí člověka, protože slouží tělu stejně jako intelekt slouží lidské bytosti.

Ledviny vykonávají podobnou činnost, totiž oddělují pravdivé od nepravdivého v krvi. Opotřebovaná část krve je zpracována na kyselinu močovou a její soli, a odchází z těla. Ledviny dělají pro krev totéž, co intelektuální schopnosti činí pro pravdu.

Zpočátku možná v těchto věcech nebudete vidět žádnou souvislost, ale dlouhým pozorováním a zkoumáním přijdete na mnoho věcí. Když léčíte pacienta, který trpí poruchou intelektuálních schopností, mohou se objevit žaludeční nebo střevní obtíže, když se pacient začne zlepšovat – může mít křeče nebo průjem, mohou se objevit problémy v kterékoli části střeva. U jiného pacienta se mohou objevit ledvinové obtíže s přítomností bílkovin v moči, když se začne zotavovat z mentální nemoci. Bolest v zádech a bílkoviny v moči jsou přítomny, přestože ošetřovatelka tvrdí, že se pacient zlepšuje. Pokud je tomu naopak, je to ovšem škodlivé. Jestliže léčíme pacienta s bílkovinami v moči, a v průběhu léčby se objeví mentální obtíže, pak to znamená, že se pacient zhoršil. Když předepíšete pacientovi na problémy se žaludkem a objeví se mentální problém, musíte okamžitě lék antidotovat. Je-li tomu naopak, pak je to v řádu léčby. Reakce se brzy dostaví, žaludeční či ledvinové obtíže brzy přejdou, nezasahujte do toho. Jde o směr zevnitř ven nebo zvenčí dovnitř. Toto je spolehlivá korespondence.

Při průběhu symptomů zevnitř ven, podle Herringova zákona, nejde vždy o mentální změny, po nichž následují kožní symptomy – to je velmi rychlý vývoj. Pokud jsou v nepořádku ledviny nebo žaludek, je léčba pomalejší a postupnější. Pak následuje několik orgánů – když se zlepší žaludek, objeví se katar nebo vyrážka. Takový pacient bude uzdraven trvale.

Někdy intelektuální schopnosti korespondují s plícemi. Plíce dělají pro tělo totéž, co intelekt činí pro lidskou bytost. Když se pacientovi, jemuž hrozí tuberkulóza, nebo ji už má, po předepsání zlepší plíce, ale jsou zasaženy jeho intelektuální schopnosti, pak tento pacient zemře – nemůžete ho vyléčit. Jestliže naopak po poruše intelektuálních schopností následuje po předepsání katar plic nebo průdušek, či jakýmkoli problémem týkajícím se plic, ledvin, žaludku nebo střev, znamená to, že se pacient zlepšuje.

Jestliže pacient trpí poruchou vůle, když začne nenávidět to, co měl rád, když se snaží zničit vlastní život nebo před ním utéci, nebo pojme nenávist k vlastním dětem, když žena začne nesnášet svého manžela, nebo je celý volní systém rozvrácen – co se bude dít u tohoto druhu duševní poruchy? Pokud je předepsání správné, bude postiženo srdce nebo játra, protože tyto orgány odpovídají volnímu systému. Když předepisujeme na postižení vůle, nebudou žádné žaludeční ani ledvinové obtíže, ale obtíže týkající se srdce nebo jater. Jestliže se po předepsání zlepšilo onemocnění srdce, ale pacient má touhu skoncovat se svým životem, musíte předepsání antidotovat – symptomy postupují nesprávným směrem. Když po předepsání zmizí revmatické obtíže z končetin, ale přesunou se na srdce, a později se dostaví touha vzít si život, je to směr zvnějšku dovnitř.

Volní sféra koresponduje se srdcem a játry. Je toho dosti, co ukazuje toto božské zjevení, i samo Písmo je založeno na těchto korespondencích, a žádný z živých lidí to neví tak dobře, jako to věděli ti staří. Tam, kde se v Písmu hovoří o Boží lásce, tam je použito slovo srdce. K intelektuálním schopnostem se poukazuje tam, kde se mluví o „svázání beder“, „bedra jsou svázána s pravdou“. Všechny tyto korespondence jsou obsaženy ve Slově Božím, a z těchto korespondencí se můžeme naučit vše o charakteru lidského života a těla. Lidský život, duše a vůle odpovídají orgánům těla.

Díky své obeznámenosti se Swedenborgem jsem shledal, že korespondence dané Slovem Božím jsou ve shodě s tím, co jsem se naučil za posledních třicet let. Obeznámenost s těmito korespondencemi pomáhá při hodnocení účinku předepsání. Člověk s chorou myslí si neuvědomuje, jak je nemocný, a není schopen posoudit svůj stav. Myslí si, že se mu přitížilo, když se objeví jaterní symptomy; říká, že je mu hůř. Jenže zde jde o průběh zevnitř ven, nenechte se ošálit. Jaterní obtíže zmizí, odezní s pomocí léku, vybraného na mentální poruchu.

Tyto věci musí být jasné – jinak se budete pohybovat na nejnižší úrovni homeopatického umění – jinak budete kazit svou vlastní práci, narušovat výsledky dobré práce, jichž se podařilo dosáhnout. Bez těchto vědomostí pouhá znalost homeopatické materie mediky nestačí – dostačuje snad jen na akutní případy. Homeopatie je vhodná na zastaralé, chronické, potlačené stavy jako gonorrhoea, svědění, vyrážky a syfilis. Hahnemann tyto věci nemohl tušit a bez nich nikdo nedokáže to, o čem Hahnemann řekl, že toho není možno dosáhnout. Řekl, že následky léků jsou nevyléčitelné, ale užíval jen 30. potenci, se kterou takové věci dokázat nemohl. Potlačené stavy nemůžete zvládnout bez těchto vědomostí.

Podivovali jste se práci, kterou jsem vykonal. Práce, kterou jste mohli sledovat v mé praxi, se liší od toho, co dělají ostatní, právě díky těmto znalostem. Ti, kteří je nemají, se dopouštějí omylů a ničí životy lidských bytostí, protože vlastně nevědí, co se odehrává. Korespondence jsou pouze výsledkem pozorování. Lékaři jsou dostupné, pouze zná-li pravidlo „Similia similibus curantur“. Přemýšlejte o těchto věcech, meditujte a učte se z nich, používejte je. Jen nemnozí znají pravdu, svět je plný nevědomosti. Čím méně toho člověk ví, tím menší má odpovědnost. Když pochopíte pravdu, musíte přijmout i odpovědnost, která je s ní spojena. Vaše odpovědnost je milionkrát větší. Když vstupujete do sféry věčné pravdy, zákona a pořádku, berete na sebe nesmírnou odpovědnost. To, co slýcháme na veřejných shromážděních, jsou zpravidla jen lidské názory, to co slyšíme nyní, to nejsou jen názory. Ze své vlastní zkušenosti určitě chápete, že toto musí být pravda. Nemám žádné názory a vyhýbám se tomu, abych nějaké předkládal, dokud nevidím, že nesou pečeť věčné pravdy.

To je teprve začátek, ale totéž platí o celém organismu. Pohlavní orgány jsou zpravidla spojovány s vůlí. Ženy, které mají nemocné pohlavní orgány, dělohu a vaječníky, trpí potlačením emocí i intelektu. Muži, kteří trpí poruchami pohlavních orgánů, jsou převážně postiženi v orgánech intelektuálních.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *