Lac caninum

11.12.2007 | Filip Čehovský | filip.cehovsky@alternativa.cz | Homeopatika

E. B. Nash, M. D.

Z knihy Nejužitečnější léky a symptomy homeopatické materie mediky, přeložil Adam Havlín

Zánětlivá postižení putují napříč, ze strany na stranu, zezadu dopředu (revmatismus, bolest v krku atd.).
Prsa a krk začnou bolet při každé menstruaci.
Mastitida; prsa velmi bolavá a choulostivá; nesnese otřesy postele; musí si je držet, když jde do schodů nebo ze schodů.

* * * * *

Svého času bych tuto látku na svůj seznam léků nepřipustil, neboť jsem považoval za hanbu podstrkávat lékařské profesi psí mléko jako homeopatický lék. Ale poté co se v jeho prospěch nahromadily důkazy, a na základě pravidla, které jsem si osvojil již dříve ve svém profesním životě, „vyzkoušet všechno a pevně se držet toho, co je dobré“, jsem dospěl k názoru, že to vyzkouším, a mou první zkouškou byl případ zánětlivého revmatismu, který po dva týdny odolával mému nejlepšímu úsilí jej vyléčit.

Bolest putovala z kloubu na kloub, ale Pulsatilla naprosto selhala. Po chvíli jsem si všiml, že bolest putuje nejen z kloubu na kloub, ale i napříč; jeden den v pravém koleně, další den nebo dva v levém a pak zase zpátky atd. Lac caninum vyléčilo případ velmi rychle. Nedlouho nato jsem měl velmi závažný případ spály. Celý krk byl naběhlý a neklid byl doprovázen tak nápadnými bolestmi v údech, až sebou pacient zmítal ze strany na stranu, takže jsem byl přesvědčen o tom, že lékem musí být Rhus tox. Ten však úlevu nepřinesl. Pak jsem zjistil, že bolest v krku a ostatní bolesti střídají strany. To mě navedlo na lék, po jehož podání došlo k okamžité úlevě. V obou případech jsem jej podal v CM potenci.

Dva případy zánětu mandlí v jednom domě v různých rodinách. K jednomu jsem byl zavolán já a k druhému jeden výtečný alopatický lékař. Samozřejmě jsme důkladně sledovali, který ten případ se vyléčí rychleji, a zvláště zda se podaří jeden nebo oba vyléčit bez toho, aby došlo k hnisání. Byly to oba velmi nepříjemné případy. Oba měly rychlý průběh během osmačtyřiceti hodin. V mém případu začalo otékání na jedné straně; další den bylo dokonce horší na druhé straně, takže jsem jim řekl, že jelikož je první strana lepší, předpokládám, že ta druhá bude lepší zítra. Bohužel však na druhý den byla první strana opět horší, pacientka nemohla polykat, jídlo a nápoje se vracely zpět nosem. Bylo velmi obtížné podat pacientce byť jen lžičku s lékem. Neváhal jsem ani o chvíli déle a v poledne jsem podal Lac caninum CM, a když jsem pacientku večer navštívil, jedla polévku a mohla mluvit srozumitelně, kdežto ráno nemohla artikulovat ani jednoduchá slova. Na další den byla pacientka v pořádku až na menší slabost. Druhý případ prošel fází hnisání a trvalo o týden déle, než byl vyléčen. Homeopatie si tak připsala další vítězství a já si dál ověřoval tyto charakteristické bloudivé bolesti střídající strany, až jsem nakonec seznal, že jsou stejně hodnověrné jako klíčové symptomy jakéhokoli jiného léku.

Když se mi léčivá síla tohoto léku usadila v hlavě, rozhodl jsem se ji vyzkoušet v provingu. Přiměl jsem tři prodavače z obchodu textilním zbožím, aby si vzali pilulky (č. 35) léku ve 200. potenci (B. & T.), vždy po dvou hodinách jednu. Nechtěli na to přistoupit, dokud jsem jim neprozradil, co si to mají vzít. Jeden z nich, sečtělý mladík, se smíchem poznamenal, že pakliže vlčí mléko nezabilo Romula a Rema, tak ani psí nezabije je. Dopadlo to tak, že za tři dni je začalo bolet v krku a onen mladík měl na obou mandlích zřetelné skvrny velké jako palec. Další mladík se vyděsil a nechtěl v provingu pokračovat a u třetí zkoušející, slečny, provázel bolest v krku prudký kašel s bolestivostí hrudníku, která trvala přes týden.

Zjistil jsem, že Lac caninum je velice užitečný lék na mastitidu, kdy je hlavní indikací velká citlivost a bolestivost, která nesnese sebemenší otřes postele ani otřesy při chůzi. Jestliže navíc prsa a krk během menstruace bolí, a zejména pokud menstruační krev vytéká v návalech namísto souvisle, pak je lékem Lac caninum.

Mléka – homeopatická materia medica s repertoriem

mleka_velkyObsáhlá publikace australské autorky a profesionální homeopatky Patricie Hatherly zahrnuje všechny současné poznatky o homeopatickém působení mléka. Údaje čerpá z mnoha provingů jiných autorů, ze svých vlastních, z publikovaných klinických zkušeností a z vlastní dlouholeté praxe. Celkem obsahuje podrobný obraz dvaceti mlék, mezi jinými Lac Humanum (tento lék považuje za velmi často vhodný), Lac Delphinum, Lac Llama, Lac Maternum, Lac Equinum, Lac Leoninum, Lac Orystolagus, Lac Phoca, Lac Macropi, Lac Sullinum… ad. Značná část z těchto léků nebyla dosud v jiné homeopatické materii medice popsána. Více než polovinu publikace tvoří repertorium mlék, rozdělené přehledně podle kapitol, kde vedle tradičního dělení podle anatomie (Hlava, Zuby) nebo homeopatických kategorií (Generálie, Mysl) najdeme i kapitoly Miasmata, Témata, Sklony…

Knihu můžete zakoupit zde

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *