Mechanismus fungování homeopatických léků vědecky prokázán

22.8.2018 | Ing. Petra Cihlářová | petra@homeopatie-praha.com | Aktuality, Ostatní | 18 komentářů

Takto by měly vypadat palcové titulky všech novin a časopisů, protože právě to se stalo a 14.7. 2018 bylo vědci odprezentováno veřejnosti v Londýně v sídle Royal Society of Medicine. Měla jsem tu čest být u toho. Dotyčné vědce, mezi nimi byli i držitelé Nobelovy ceny, by si nedovolil z „malé vědeckosti“ podezřívat ani ten největší skeptik. Homeopatie, kterou experimentálně objevil Hahnemann již koncem 18. století, a která již více než 2 století přináší zdraví a úlevu od nemocí lidem po celém světě, byla konečně „dokázána“ i vědecky. Respektive konečně věda pokročila natolik, že je schopna popsat princip, na kterém homeopatické léky fungují. Bylo zapotřebí kvantové fyziky, mikroskopů schopných pozorovat nanočástice a především otevřené mysli skutečných vědců, kteří dobře vědí, že pokud něco nedovedou popsat, tak to ještě neznamená, že to neexistuje, pouze to zatím nedovedou popsat a pravděpodobně se budou muset na věc podívat z jiného úhlu. A přesně tyto vlastnosti mají pánové, kteří se na výzkumu vlastností vody podíleli a o svých objevech podrobně mluvili na semináři v Londýně. Jmenovitě:

Profesor Luc Montagnier, držitel mnoha světových ocenění, člen francouzské vědecké akademie, který podstatnou část svojí vědecké kariéry zasvětil studiu virů a chronických nemocí jimi způsobených a kterému práce na objevení a separování viru HIV1 a HIV2 přinesla ocenění Nobelovou cenou za medicínu v roce 2008

Profesor Brian D Josephson, laureát Nobelovy ceny za fyziku, emeritní profesor Cambridgské univerzity, člen Královské společnosti, držitel mnoha dalších vědeckých ocenění po celém světě

Profesor Gerald Pollack – profesor bioinženýrství na University of Washington v Seatlu, zakládající šéfredaktor časopisu Water, pořadatel každoroční Conference on the Physics, Chemistry and Biology of the Water, výkonný ředitel Institute for Venture Science, držitel řady mezinárodních ocenění ve svém oboru, autor mnoha odborných publikací a knihy The Fourth Phase of Water.

Profesor Vladimír Voeikov, doktor biologie, profesor Moskevské univerzity, autor více než 300 odborných článků, 5 knih a 20 patentů, držitel první ceny od Benveniste Association z roku 2007 a zlaté medaile Prigogine Gold Medail 2013 z konferencí na téma Kosmos a biosféra.

Robert Verkerk Bsc, MSc, DIC, PhD výkonný a vědecký ředitel Alliance for Natural Health International, kterou v roce 2002 založil, ANH-Int a spolupředsedající ANH-Intlś Scientic and Medical Advisory Board, mezinárodně uznávaný expert na otázky udržitelnosti vývoje životního prostředí, zemědělství a zdraví, člen Royal Society of Medicine (UK) a patron College of Naturopathic Medicine (UK)

Dr. Jayesh Bellare profesor chemického inženýrství na Indian Institute of Technology v Bombai, zabývající se nanočásticemi, biomedicínskými přístroji, autor mnoha publikací a patentů, držitel mezinárodních ocenění, včetně čestné profesury na University of Minnesota v USA.

Charles Tankard – Hahnemann – lékař sedmé generace Hahnemannových přímých potomků

Dr. Peter Fisher – ředitel pro výzkum a hlavní konzultant v Londýnské královské nemocnici, prezident fakulty homeopatie v Londýně a lékař jejího veličenstva královny Alžběty II.

Dr. Raj Kumar Manchanda – zástupce Indické vlády, generální ředitel CCRH (centrálního výboru pro výzkum v homeopatii) ministerstva AYUSH Indie, sekretář pro výzkum LMHI, autor řady výzkumných prací, koordinátor Indicko – Izraelské spolupráce v oblasti výzkumu Homeopatie.

Dr. Menachen Oberbaum – ředitel centra pro integrovanou medicínu v Jeruzalémě (Shaare Zedek Medical Center), zakladatel prvního kurzu komplementární medicíny v Izraeli, autor a spoluautor více než 50 publikací, oficiální zástupce Izraelské vlády pro spolupráci s Indií na výzkumu v oblasti homeopatie.

Hlavním pořadatelem byl Sir Aaron Kenneth Ward-Atherton – Lord of Witley and Hurcott, který má k podpoře homeopatie pádný osobní důvod – před 30 lety byl sám homeopaticky vyléčen z velmi vážné neurologické nemoci, se kterou mu klasická medicína nedokázala pomoci. Taková událost se jen tak nezapomene, což ví každý, kdo podobnou zkušeností sám prošel.

Celý seminář byl neuvěřitelně zajímavý a všichni přednášející mne velmi oslovili svojí skromnou lidskostí, laskavým přístupem, neuvěřitelně rozsáhlými znalostmi a při tom otevřenou myslí ke všemu novému, zatím ještě neobjevenému.

Velice zajímavá byla přednáška Geralda H. Pollacka, který objevil a popsal 4 stádia vody – kromě ledu, páry a kapaliny – jak nás učili ve škole, má totiž voda i 4. stadium EZ – pomocí kterého se dají vysvětlit i její neobyčejné vlastnosti a někdy „divné“ chování, stejně jako paměť vody. Vypadá to, že voda má větší informační kapacitu než běžně používané technologie na bázi křemíku, což může do budoucna znamenat možná i převrat v informačních technologiích….ale to už předbíháme, to ukáže čas… Více o EZ vodě se můžete dočíst v jeho knize The Fourth Phase of Water.

Neméně zajímavá byla i přednáška profesora Vladimíra Voeikova, který ve své práci dokázal, že dosud v biologii používaný postulát, objevený koncem 19. století, že všechny biologické procesy jsou založeny na vzájemné specifické interakci biomolekulárních částic, které do sebe zapadají jako „zámek a klíč“, je pouze teorií a neodpovídá mnoha objevům napříč biologií, chemií a fyzikou, učiněných v posledních desetiletích a že zákonitě musí existovat jiný mechanismus vzájemné interakce. Ve svém výzkumu, týkajícím se homeopatie, si položil základní otázku: „ Je nějaký rozdíl v aktivitě a fyziochemikálních vlastnostech roztoku vody a původní látky 12x ředěného 1:100 a protřepávaného od vlastností vody?“ Díky nejmodernějším přístrojům (DLS s rozlišením 0,6nm – 6mkm, NTA s rozlišením 10nm – 2mkm a velmi přesnému konduktometru) jasně prokázal, že velmi vysoké ředění původní látky je ve svých fyziochemikálních vlastnostech odlišné od původní vody a tudíž, že homeopatie není jen pouhou iluzí a nelze o ní hovořit jako o něčem co je v rozporu se zákony fyziky a chemie. Ke stejnému závěru došel i vědecký tým profesora Alexandra Ivanoviče Konovalova či profesorky Eleny Burlakové z Ruské akademie věd.

Neméně zajímavý byl i příspěvek profesora Luc Montagniera s názvem „Informativní vodní struktury nemocí: od kvantové fyziky k homeopatii“.

Robert Verkerk se ve své přednášce Declaration and Interests zamýšlel nad střetem zájmů a tenkou hranicí mezi lidskou vírou a poznáním a nad faktem, že argumenty skeptiků jsou často více než na faktech založeny na jejich slepé víře, že to tak je a nemůže být jinak. Jak velmi záleží na tom, z jakého úhlu pohledu se na věc podíváme, čemu chceme věřit a co se tane, když odmítneme myšlenku apriori.

Menachem Oberbaum hovořil o Indicko – Izraelské spolupráci na projektu porovnání homeopatie a klasické medicíny, ve kterém porovnávají dvě skupiny dětí ve věku do 18 měsíců – jedna je léčena homeopaticky, druhá klasicky a porovnává se jejich kognitivní a motorický vývoj, sociální a emocionální chování, antropometrické měření, výskyt a vývoj průjmového onemocnění a infekcí horních cest dýchacích, úmrtnost i celková cena léčby. Homeopaty jistě nepřekvapí, „vítězství“ homeopaticky léčených dětí ve všech ohledech nad jejich klasicky léčenými vrstevníky.

Na závěr pohovořil profesor Jayesh Bellare na téma „Materiální základ homeopatických léků – nanočástice původní látky“. Velmi poutavě nám přiblížil problematiku nanočástic a díky pokročilé technice, schopné nanočástice a jejich chování zaznamenat, předvedl podrobné porovnání chování nanočástic léku Natrium muriaticum v ředění 6C, 30C, 200C a 1M. Ve své práci dospěl k jednoznačnému závěru, že navzdory překročení Avogadrovy konstanty si homeopatické léky uchovávají nanočástice původní látky, přičemž tyto protřepáváním a dalším ředěním nabírají na intenzitě.

V závěrečné diskusi se všichni přednášející shodli na tom, že jsme jako lidstvo mnohem více propojeni navzájem než se doposud myslelo, že kromě z jídla bereme energii i ze záření – ze slunce, kosmu,… že pravděpodobně je celý svět propojen neviditelnou „sítí“ … což mnohé filosoficko – duchovní směry říkali již dávno, jen teď je to i vědecky potvrzeno.

Zájem o seminář vysoce předčil očekávání pořadatelů. Místo plánovaných 100 účastníků se jich sjelo 300 z celého světa, kromě čestných hostů i nemálo homeopatů. Všichni s velkým zájmem pozorně poslouchali, bylo vskutku nač se dívat. Musím říci, že akce v dobrém slova smyslu vysoko předčila moje očekávání. Jinými slovy – argumenty typu – homeopatie je založena na placebu a slepé víře nemocných – jsou nevědecké, neobstojí tváří tvář současnému poznání a jsou založeny na slepé víře skeptiků v „nevědeckost“ homeopatie. Nezbývá než doufat, že se tato informace dostane mezi lidi a pomůže jim při rozhodování, jak chtějí sebe a své blízké léčit.

Petra Cihlářová
www.homeopatie-praha.com

Jak navracet a udržovat zdraví jemnými prostředky

Odborně praktikovaná homeopatie stimuluje životní sílu a dává nám mimořádnou schopnost vypořádat se i s přetrvávajícími či opakovanými problémy těla a mysli, s potížemi, které jsou často považovány za „nevyléčitelné“. Tříleté víkendové studium (10x ročně) je určeno všem, kdo mají zájem o hluboké poznání tohoto nejznámějšího tzv. „alternativního“ oboru léčby. Vyučovány jsou kromě klasické homeopatie také nové homeopatické metody, např. autopatie, zdravý životní styl a kombinace různých metod. Studium poskytuje znalosti pro profesionální praxi, stejně jako pro kvalifikovanou samoléčbu. Posluchači se setkávají se známými českými a zahraničními odborníky, jako jsou autoři knih Mgr. Jiří Čehovský, MUDr. Tomáš Lebenhart, Dr. Robin Murphy, Dr. Rajan Sankaran, prof. Anna Strunecká, DrSc, ad.

Podrobné informace o studiu a přihlášky zde

Homeopatická akademie

Diskuze k článku (18 komentářů)

Daniel (7.12.2018 v 18:07)

Neuvěřitelná omezenost se dnes projevuje u spousty lidí!!!!! ,myslím ,že je naprosto zbytečné ,chtít presvědčit zarytého materialistu!!!!! Homeopatie prostě funguje,mám to vyzkoušené prakticky….je my naprosto jedno,jestli tomu někdo věří nebo ne,nikdo vás nenutí tomu věřit…skeptici .Každý se může léčit jak chce a pokud se to někomu nepozdává,může používat nadále alopatick léčbu.

ANNA LIETAVOVÁ (10.9.2018 v 14:06)

Je to snížená imunita na virové nemoci,kde tělo okamžitě i hlavní orgány selhávají , ale dle lékařů v nemocnici nic nenalézají špatného a mají člověka za simulanta.Je třeba to léčit opravdu speciálně , protože tělo je depresí a únavou organizmu obklopeno viry a bakteriemi všeho druhu v jídle ovzduší vodě a tělo už nemůže a náhle dá výpověd různým způsobem.

Effe (6.9.2018 v 14:15)

Za clanek dekuji. Mam dotaz. Pan Janca ve sve knize k homeopatii pise, ze je v mezich 20/30% ovlivneni ucinnosti léků zhodnocen samotny clovek, ktery latku pripravuje (pomijim ucelne strojovou vyrobu). Co si pod tim presne predstavit a jak tyto aktivity mohou z duchovniho pohledu souviset s magii? Kde tedy muze byt pripadne schovan kamen urazu? Jinak souhlasim s vyse zminenymi tazateli, bylo by idealni, kdyby nam nekdo prubezne odpovidal. Nasmerujte nas prosim.

Petra Cihlářová (4.9.2018 v 10:27)

Cílem mého článku bylo informovat veřejnost, že se událost stala, kdy a kde to bylo a kdo přednášel a hlavně, že argument typu „homeopatie je nevědecká“ neobstojí tváří tvář dnešní úrovni poznání. Je jisté, že stejně jak je těžké výsledky mnohaleté vědecké práce směstnat do hodinové přednášky, tak ještě těžší je pro lajka celodenní seminář nabitý odbornými informacemi scvrknout do jednoho článku. Mým cílem bylo informovat o této akci, nikoli napsat doktorandskou práci. Kdo bude mít zájem o podrobnější informace může začít googlit a dříve či později se na vědecké práce přednášejících dostane. To, že homeopatie funguje je experimentálně v praxi posledních dvou století ověřeno mnohokrát, každý homeopat to vidí dnes a denně ve své ordinaci, stejně tak jeho pacienti. Až v poslední době pokročila úroveň vědeckého poznání natolik, že je možné popsat „jak“ se to děje. Nicméně od „vědeckého důkazu“ k „všeobecnému uznání“ bývá cesta ještě dlouhá… a obávám se, že tato bude hodně dlouhá…

Petra Cihlářová

Rosťa (31.8.2018 v 9:42)

Čekal jsem vysvětlení ….
Ale tady se chodí jako okolo horké kaše.
Článek o ničem.

Andrej (30.8.2018 v 11:15)

Bohužiaľ článok neobsahuje žiadne informácie o klinickom fungovaní homeopatických preparátov. Bolo by vhodné aby autor uviedol zdroje, v tomto prípade aspoň správu o prebehnutej konferencii od spoločnosti, ktorá ju organizovala so súhrnom prezentovaných prác. V druhom bode by bolo vhodné pri citovaní autorov, ktorý prezentovali svoje práce, priložiť odkaz na ich práce. Týmto nechcem devalvovať nadpis ani formu interpretácii výsledkov v článku, ale bez vyššie uvedených bodov, nemá článok žiadnu odbornú hodnotu…

Tomáš Kulovaný (29.8.2018 v 14:39)

Tento seminář se pravděpodobně jen konal na půdě Royal Society of Medicine, ale Royal Society of Medicine nebyla pořadatelem.
Odkaz na web akce je zde: https://thesciencetheevidence.co.uk/
Reference k příslušným publikacím však ani zde nejsou uvedeny.

Alžběta (29.8.2018 v 14:01)

Připojuji se k žádosti o zdroje. O jaký se jednalo seminář? Kde jsou reference na příslušné publikace zmíněných vědců? Ráda bych si udělala vlastní obrázek.

Petra (29.8.2018 v 11:02)

Muze sem prosim autorka dat odkaz na konferenci nebo zapis z ni – primo od royal society of medicine? dekuji

Jenda (29.8.2018 v 9:21)

Dobrý den,

akce se nejspíš opravdu konala, zde je pár odkazů:
https://thesciencetheevidence.co.uk
https://bioe.uw.edu/gerald-pollack-to-join-nobel-laureates-to-present-seminar-before-uks-house-of-lords/

Paní Cihlářová, existuje nějaký záznam?

Děkuji

Michal (29.8.2018 v 8:44)

Podle webových stránek The Royal Society of Medicine se zde 14.7. 2018 nic nekonalo. Byla to sobota…

Petr Radiměřský (29.8.2018 v 8:00)

Vítězslav : No, je vidět že jste o chemii ani nezavadil. Okení tabule nejsou z křemíku, ale z oxidu křemičitého. Kdyby byly z křemíku, tak byste přes ně viděl akorát prd. Jinak článek s informační hodnotou nula. Zajímalo by mě, jak při překročení avogadrovy konstanty něco v roztoku může zůstat a navíc nanočástice. Využíti vody v informačních technologiích považuji spíše za vtip. Voda nemůže být polovodič, i kdybyste se na hlavu stavěli.

WW6 (28.8.2018 v 18:18)

Web spomínanej akcie s názvom ‘New Horizons in Water Science’ Evidence for Homeopathy?
https://thesciencetheevidence.co.uk/

Vítězslav (28.8.2018 v 9:59)

Jestli je tento nadšený informační článek pravda nebo blábol se dá ověřit určitě na webových stránkách Royal Society of Medicine. Už jsem párkrát zažil, že si autoři článků vymysleli aj jména a věhlasné tituly a taky neexistující instituce.
Neútočte na autorku. Ověřte si sami. Proklikejte weby, hledejte.
Argument, že křemík je pro technologie zajímavý tím, že je polovodič, by v dobách, kdy technologickou vychytávkou byl pěstní klín a pazourek, zřejmě moc neuspěl. ;-)) My doma používáme velké množství křemíku v okenních tabulích a je nám celkem jedno, že je to polovodič. O využití jiných prvků/ bio aj nebio látek v elektrotechnologiích… se uvažuje už hezkých pár let. Takže proč ne třeba i voda, že?
Zkuste příště přemýšlet, než sednete ke klávesnici, abyste nevypadal, že vám vyléčil hlavu pravěký alopat výše zmíněným pěstním klínem.

Lilly (27.8.2018 v 22:03)

Porybny, omezenost ducha je nevylecitelna alopaticky i homeopaticky.

Martin (27.8.2018 v 19:49)

Dobrý den, zajímavé čtení. Nevíte jakým způsobem pan profesor Bellare měřil přítomnost nanočástic léčivé látky ve vodném roztoku po překonání Avogadrovy konstanty? A také by mě zajímalo, co znamená, že se intenzita těchto nanočástic zvyšuje. Znamená to, že se rychleji pohybují, nebo se dokonce množí? Jsou někde k dispozici materiály z tohoto výzkumu? Určitě bych si je rád prostudoval.

porybný (27.8.2018 v 18:58)

Pro technologie je křemík zajímavý tím, že jde o polovodič. Srovnávat jej s vodou vypovídá leccos o autorovi, jeho duševním stavu i vzdělání. Je to asi jako tvrdit, že auto jezdí protože je v něm železo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *