Natrum muriaticum

2.9.2008 | Filip Čehovský | filip.cehovsky@alternativa.cz | Homeopatika | 1 komentář

E. B. Nash M. D.

Z knihy Nejužitečnější léky a symptomy homeopatické materie mediky (Alternativa 2007)

Melancholický, depresivní, smutný a plačtivý; útěcha zhoršuje.

Výrazná vyhublost, dokonce i tehdy, když se mu daří dobře, patrná zejména na krku.

Anémie s pukavou bolestí hlavy, zejména v době menstruace, také bolest hlavy školaček.

Nadměrná suchost sliznic od rtů po řiť; rty suché a popraskané, hlavně uprostřed; řiť suchá, popraskaná, potrhaná; zácpa.

Srdce buší, kmitá, vynechává, prudce pulzuje, otřásá celým tělem; < ležením na levém boku.

Svědivé vyrážky, suché nebo vlhké; < na okraji vlasové části.

Modality: < od 10 do 11 hodin dopoledne (mnoho neduhů), zejména malarická onemocnění; vleže, hlavně na levém boku; horkem slunce nebo obecně horkem; po abúzu chininu, úleva pocením.

Jazyk; mapovitý s červenými ostrůvky skvrn.

Na neblahé následky; vzteku, dusičnanu stříbrného; přemíry soli; chce sůl a slané.

Záděry; kůže kolem nehtů suchá a rozpraskaná; herpes kolem řiti, na hranici vlasaté části hlavy.

Bradavice na dlaních (bolestivé na dotek, Nat.).

* * * * *

Nyní jsme si představili natria a budeme pokračovat. Kuchyňská sůl. Kdysi mi jeden pán, když jsem mu předepsal dávku Sulphuru 30, řekl: „Pche, v každém vejci, které sním, budu mít více síry, než kolik jste mi dal. Jak mi tohle může pomoct?“ Odpověděl jsem mu: „Vyčkejte a uvidíte.“ A byl vyléčen z pochybností i z nemoci. V materii medice není podle mého názoru žádný jiný lék, který by budil takový odpor u obhájců nízkých a jedině nízkých potencí, jako je tenhle. Nesporné příklady vyléčení těch nejtěžších případů intermitentní horečky pomocí 200. a vyšších potencí jim nahlodávají morálku. To, že lidé, kteří jedí sůl v nezanedbatelném množství a nemohou bez ní žít, se po ní neuzdravují, ale po téže věci v potencované formě se uzdraví, je nepřesvědčí, pakliže mikroskopy, molekulární teorie, spektrální analýza ani cokoli jiného vědeckého (takzvaně) nedokáže v dávce odhalit žádnou látku. Jsou zde však vyléčení, jako ten slepý muž, kterého vyléčil Ježíš. Je to těžké být konfrontován s takovými fakty, jež odporují našim předsudkům. „No dobrá,“ řekne jeden z pochybovačů, „lidé se někdy uzdraví i bez medicíny.“ Stejně tak i s ní, říkám na to. Není to zvláštní, jak se někteří lékaři vysmívají potencím a přitom jak poděšené vrány utíkají před bacilem o velikosti od 0,004 do 0,006 milimetrů? Skoro nejedí, nepijí ani nespí ze strachu, že by si na ně mohl „posvítit“ mikrob pranepatrné velikosti, ale v potencích vyšších než 12 prý nic není! To je zásadovost! Až předsudky uvolní cestu poctivému, serióznímu pátrání po pravdě, může být svět lepší.

Natrum mur. je jeden z našich nejlepších léků na anémii. Asi není třeba příliš rozlišovat, zda tuto anémii způsobila ztráta tekutin (China, Kali carb.), nepravidelná menstruace (Puls.), ztráta semene (Phos. acid., China), zármutek nebo jiné duševní choroby. V případech anémie, pro které platí Natrum, máme vedle celkové bledosti vyhublost bez ohledu na to, že pacient dobře jí. Těžké záchvaty tepajících bolestí hlavy; dech se krátí, především při chůzi do schodů nebo jinou fyzickou námahou; skrovná menstruace; více nebo méně zácpa a celkově velká skleslost na duchu. Ve skutečnosti tento lék charakterizuje skleslost na duchu; pacient hodně pláče, jako Pulsatilla, s tím rozdílem, že pacient Pulsatilla se utiší a uklidní útěchou, po které se Natrum mur. naopak zhorší.

U anemických případů je téměř vždy velké bušení, palpitace a dokonce i přerušovaná srdeční činnost. V mnoha případech jsem pomohl tímto lékem ve vysoké potenci v jednotlivých dávkách, které jsem opakoval jen tehdy, kdy se zlepšování zpomalilo. Setkal jsem se s pacientem, který zhubl 18 kilogramů (vážil 72 kg), ačkoli po celou dobu vydatně jedl, a po jedné dávce Natra mur. se během tří měsíců dostal zpět na 90 kg. V době, kdy započala léčba, byl velmi hypochondrický. U těchto afekcí nemohu o Natru mur. hovořit příliš zasvěceně. Natrum mur. je jeden z našich nejlepších léků na chronické bolesti hlavy. Přicházejí v návalech a svou intenzivní tepavou povahou mohou vypadat jako Belladonna, pouze s tím že se vyskytují převážně u anemických jedinců a obličej je bledý nebo alespoň jemně zardělý. Je-li obličej červený a pálí, jsou-li oči nastříklé a bolest bušící nebo tepající, pak by nás měly okamžitě napadnout takové léky jako Melilotus, Belladonna nebo Nux vom., a poté bychom měli hledat rozlišující konkomitantní symptomy. Bolesti hlavy Natra mur. velmi často nastávají po menstruaci, jako kdyby je způsobila ztráta krve, a my víme, že China má také v takových případech tepavé bolesti hlavy. U Natra se tepavá bolest hlavy vyskytuje, ať je menstruace skrovná nebo hojná. Natrum mur. léčí také bolesti hlavy školaček. Zde může být nesnadné zvolit mezi ním a Calcareou phos., oba léky se totiž hodí zejména na anemické stavy. Někdy jsem se ovšem spletl a musel jsem podat Calcareu phos., když Natrum nezabralo, a naopak protože jsem výběr provedl chybně. Tyto bolesti hlavy bývají nezřídka způsobeny nadměrnou námahou očí, například po dlouhém studiu, šití apod. Potom máme astenopii s bolestí hlavy a musíme prostudovat též Argentum nit. a Rutu graveolens. V běžné praxi se občas vyskytují takové případy, kdy nejsou dostatečně rozvinuty symptomatické indikace, které by nám umožnily vybrat jeden ze dvou skoro stejně indikovaných léků. Pokud se trefíte alespoň napodruhé, mohu vám první nezdar odpustit a jsem ochoten odpustit i sám sobě. V těchto případech však hledejme vinu u lékaře, ne v homeopatii, neboť ta se nikdy nemýlí. Takzvané migrény nacházejí často v Natru mur. své simillimum. Vzhledem k nedostatku místa zde nemůžeme uvést všechny symptomy, které je mohou indikovat. Natrum mur. působí na celý zažívací trakt, od úst po řiť, a má velmi charakteristické symptomy, které vedou k jeho předepsání. Rty a koutky úst jsou suché, vředovité nebo rozpraskané (Condurango). Tím připomíná Nitricum acidum a totéž se týká i druhého konce zažívací trubice; u obou léků je řiť potrhaná, podrážděná, bolavá a někdy krvácí. V této souvislosti je třeba také myslet na Antimonium crudum a Graphites; avšak jestliže má Graphites afekce úst i řiti, pak jsou ekzematické nebo erupční povahy více než u ostatních léků. Natrum má silný pocit sucha v ústech bez opravdové suchosti. Např. Mercurius má žízeň s vlhkými ústy, ale také má naběhlý nebo ochablý jazyk, se zoubkováním nebo otisky zubů, a velmi odporný dech, což není u Natra mur. tak nápadné, takže nehrozí nebezpečí, že bychom tyto dva léky spletli. Budete si pamatovat, že ačkoli mají symptomy mysli podobné nebo skoro stejné, v tomto symptomu je Pulsatilla přesně opačná, tj. suchá ústa bez žízně, což je zjevný kontrast pro případ, že budeme muset mezi těmito dvěma léky vybírat. Natrum má další podobnost s Pulsatillou, a tou je hořká pachuť v ústech a ztráta chuti. Ještě má Natrum podobný pocit na jazyku jako Silicea, a sice pocit vlasu na jazyku (také Kali bich.). V Guiding Symptoms je uvedena hluboká bolestivá prasklina uprostřed horního rtu, se kterou jsem se nikdy nesetkal na spodním rtu, takže mám za to, že jde o charakteristický rys. Podařilo se mi nádherně vyléčit některé případy, u kterých mě uvedený symptom navedl na tento lék.

U Natra mur. nacházíme puchýřky kolem úst jako perličky, zejména při intermitentních horečkách. Je-li horní ret tlustší nebo naběhlý, nikoli erysipeloidní povahy, pak budeme přemýšlet o třech lécích, které tento symptom mají – Belladonna, Calcarea ost., Natrum mur. Sám o sobě samozřejmě tento symptom mnoho neznamená, ale je to silný potvrzující symptom v případě, že se s ním setkáme ve spojitosti s ostatními symptomy kteréhokoli z uve­dených léků. Symptomy dásní můžeme shrnout jedním slovem – skorbutické. K tomu prostudujte také Mercurius, Carbo veg., Muriaticum acidum a další.

Je zde ještě jeden zajímavý symptom, na který mi starý Lippé pomohl s úspěchem předepsat Natrum mur. u případu, který byl pro mě dlouho hádankou, a tím symptomem je necitlivost jazyka, rtu a nosu se štípáním. Tento symptom se objevil v souvislosti s chronickými bolestmi jater, poruchou trávení, s jakou se obvykle setkáváme u stavu, kterému se všeobecně říká mrzutost. Tento stav vyléčí Natrum mur. podané ve velmi vysoké potenci CM (podle Lippého) v krátkém čase. Mapovitý jazyk nacházíme u léků Natrum mur., Arsenicum alb., Lachesis, Nitricum acidum a Taraxacum. S úspěchem jsem použil Natrum častěji než ty ostatní. Natrum mur. jsem neshledal jako velký krční lék kromě folikulární faryngitidy, na niž byl nesprávně použit dusičnan stříbrný. U pozáškrtové obrny polykacích svalů mi mnohem lépe posloužily Lachesis nebo Causticum. Reakcí nebo sekundárním účinkem Natra je hojné slinění, vodnaté a slané, pro něž může být lékem. Ale neshledáváme se s tím tak často jako se stavem suchosti. Natrum mur. má některé výrazné charakteristiky pod hlavičkou Chuť k jídlu, Žízeň, Chutě a averze. Žádný lék nemá větší hlad a neubývá na váze, přestože vydatně jí (Aceticum acidum, Abrotanum, Iodium, Sanicula a Tuberculinum). Iodium má tento vlčí hlad s vyhublostí; ale po jídle se pacient Natrum cítí unavený a ospalý, kdežto Iodium se cítí lépe. Pacient Natrum se po jídle cítí utlumený, rozbolavělý, má pocit plnosti a nepohodlí v oblasti žaludku a jater a s postupujícím trávením se mu ulevuje (viz China); ale pacient Iodium chce pořád jíst a cítí se příjemně, jen když má plný žaludek nebo když jej naplňuje. Léků, které mají buď hlad, nebo se zlepšují jídlem, je několik, zejména Anacardium, Chelidonium a Petroleum, ale také Natrum mur. a Iodium. Mezi hladové léky bychom mohli přidat i Chinu a Lycopodium. Anacardium má bolest v žaludku, která se šíří do páteře, a pocit prázdnoty, který musí zmírnit jídlem; po dvou hodinách se pocit vrací a pacient musí znovu jíst. Hlad Chelidonia provázejí charakteristické jaterní symptomy (viz Chelidonium). V případě hladu Chiny, Natra mur. a Lycopodia se pacient rychle zasytí, po čemž následuje plnost, plynatost a těžkost, dokud nepokročí trávicí proces, pak se pacientovi uleví. Natrum mur. je také velice užitečný lék na abnormální touhu po soli. Pacient si solí každé jídlo. Jedna dávka CM potence tuto touhu napraví a často vyléčí i ostatní přidružené symptomy. Causticum má tento symptom také, a pokud je indikují ostatní symptomy, musíme mu dát přednost. Také je pochopitelně dobře známa intenzivní žízeň na slané nápoje, která drží krok s hladem. To je pak případ cukrovky, na kterou působí Natrum léčivě, pokud je i jinak indikováno. Ve všech těchto případech musíme lék samozřejmě podávat ve vysokých potencích, neboť v nízkých jej přijímáme v potravě.

Pod hlavičkou Stolice a Rektum má pár léků silnější symptomy. Cituji doslova z Heringových Guiding Symptoms: „Zácpa; úporná retence stolice; stolice nepravidelná, tvrdá, nedostatečná; během menstruace; stolice ve velkých hroudách; stolice jako ovčí trus; nečinností konečníku; řiť stažená nebo potrhaná, krvácející, palčivá nebo pálení po stolici; píchání v konečníku způsobuje hypochondrii nebo špatnou náladu; velká strnulost bez bolesti; z nedostatku vlhkosti, suchost sliznic, s vodnatou sekrecí v ostatních částech; namáhavé vylučování, popraskaná řiť s krvácením, zůstává pocit velké bolestivosti; vytlačování dělohy; hemoroidy; Addisonova nemoc.“ Chceme-li to číst správně, musíme důsledně oddělit jednotlivé symptomy, které jsou zde odděleny středníkem, a před každý z nich postavit slovo zácpa. Tím předejdeme omylu, že bychom třeba předpokládali, že všechny citované symptomy musí být u každého jednotlivého případu zácpy přítomny, má-li být lékem Natrum muriaticum.

Jedno z výborných možných cvičení studenta materie mediky je srovnávat různé symptomy – například takto: stolici suchou, drolivou mají také Ammonium muriaticum a Magnesia muriatica. Zácpa v důsledku nečinnosti konečníku, Alumina, Veratrum album, Silicea atd. Řiť stažená, potrhaná, krvácející, pálení a bolest po stolici, Nitricum acidum. Z nedostatku vlhkosti, suchost sliznic, Bryonia a Opium. Zůstává pocit velké bolestivosti, Ignatia, Nitricum acidum, Alumen. Pak také může být Natrum mur. jediným lékem na choleru infantum, chronický průjem a další stavy, u kterých převládá nesourodá stolice. Nebudu zde podrobně uvádět všechny symptomy. Vyhublost, hlad a žízeň, zejména u cholery infantum, vyhublost je nejnápadnější na šíji (Abrotanum na nohou, také Ammon. mur. a Argent. nit.). Vyhublost, Natrum, Sarsaparilla a Iodium. U močových orgánů upozorním jen na zvýšenou sekreci, o které jsem již hovořil, a bezděčný únik moči, se kterým se setkáváme také u Caustika, Pulsatilly, Zinka a dalších léků, a pálení a řezání v močové trubici po vymočení. Sarsaparilla má k posledně jmenovanému symptomu nejblíže a my si pamatujeme na podobnost těchto dvou léků, pokud jde o vyhublost u cholery infantum. Toto řezání v močové trubici lze nalézt u chronických případů hnisavých výtoků, kdy jsou pak výtoky téměř vždy stejné jako výtoky Natra mur. ze všech sliznic, jasné a vodnaté. Tento lék je jedním z nejlepších na poporodní bolesti, které jsou horší ráno. Pacientka má pocit, že si musí sednout, aby nedošlo k prolapsu. Je to jako u bolestí pacientky Sepia, která má pocit, že musí ze stejného důvodu zkřížit nohy. Máme-li k tomu anální symptomy a symptomy stolice Natra, a zvláště hypochondrii, pak je to téměř jistý znak pro Natrum. Tyto děložní symptomy jsou u Natra často provázeny bolestmi zad, při kterých přináší úlevu ležení na zádech, jako Rhus. Již jsem mluvil o doprovodných bolestech hlavy, které následují zejména po menstruaci. Jsou tepavé a provází je velká bolestivost očí, zejména když jimi otáčí. Léčím nyní pacientku, která tyto bolesti hlavy občas má. Tíhne k anémii. Zamlada byla velmi anemická. Vždycky se zlepší po tomto léku v potenci 250M, kdy se jí navrací barva a celkové zdraví.

Natrum mur. působí silně na srdce a oběh, jak ukazují následující výrazné symptomy: „Flutter síní s pocitem slabé mdloby, horší vleže. Nepravidelné pauzy tlukotu srdce a pulzu, horší ležením na levém boku. Prudké pulzace srdce, které otřásají celým tělem.“ (Spigelia) Všechny tyto symptomy jsou nápadně přítomny u anemických jedinců, jejichž konstituce je celkově oslabená zármutkem, sexuálními excesy, ztrátou krve a dalšími vysilujícími příčinami. Zvlášť je účinný u pacientů trpících následky abúzu chininu. Také jej hahnemannovci velmi dobře znají u horeček, takže si zde zaslouží více místa. U intermitentních horeček je užitečný zejména v případech, které byly potlačeny, nikoli vyléčeny chininem, a hlavním typickým znakem je doba, kdy se objeví zimnice:

  • Natrum nastává typicky mezi 10. a 11. ráno
  • Eupatorium perfoliatum v 7 ráno
  • Apis mellifica ve 3 odpoledne
  • Lycopodium ve 4 odpoledne
  • Arsenicum alb. mezi 1. a 2. odpoledne nebo v noci

Bez upřesnění času na hodiny máme mnoho léků, které mají zimnici ráno nebo večer apod. A pokud jde o dobu zhoršení horečky, ta je stejně charakteristická i u jiných než intermitentních horeček. Například Natrum v 10 dopoledne, Arsenic v 1 odpoledne nebo v noci atd.

Horečka, bolest hlavy a všechny ostatní symptomy Natra se zlepšují pocením, stejně jako Arsenicum. Na končetinách nacházíme některé výrazné symptomy. „Záděry.“ Pacient Natrum je má vždy. Na Natrum nás může přivést také necitlivost a štípání v prstech na rukou a na nohou, stejné jako na rtech a na jazyku. Kotníky jsou slabé a snadno se otáčejí, zejména u dětí, které začínají pozdě chodit. Bolestivé napětí v ohybech údů, jako by byly chordy příliš krátké. To může znamenat opravdové znetvoření, jaké mají Causticum, Guaiacum a Cimex. Páteř je velmi podrážděná, citlivá na dotek, úlevu přináší pevný tlak, se slabostí údů, kmitáním srdce, dokonce i částečně ochrnutými končetinami. Co se týče slabosti páteře, ta na sebe může vzít podobu celkového vysílení, na které není lepšího léku než Natrum mur. Duševní a fyzické síly se zdají být velmi chabé a stejně tak fyzická i duševní námaha vyčerpává. Tento stav může postupně dojít do paralýzy a může být důsledkem špatně léčených intermitentních horeček, sexuálních excesů, záškrtu, depresivních emocí nebo jiných případů nervového vyčerpání. Nesmíme opomenout působení Natra na kůži. Na prvním místě je to ekzém, který je rozedřený, zanícený a horší obzvlášť na okrajích vlasů. Dále vyrážky na kloubních spojeních. Praskají a strupovatí a prýští z nich palčivá tekutina. Nakonec se u kopřivky řadí k Apis, Heparu sulphur. a Calcaree ost. Tomuto léku jsem věnoval více místa než ostatním, jako jsem to učinil u Lachesis a Caustika, z následujících důvodů: Za prvé jsou to léky, které jsou účinnější ve vysokých potencích. Za druhé si jich běžní lékaři neváží. Za třetí doufám, že přiměji ty, kdo je nepoužívají, aby je zkoumali. Zjistil jsem, že z těch, kdo si vysoce cení uvedených tří léků, jsou většinou dobří homeopatičtí lékaři.

HOMEO – homeopatický software

Homeo pyramida s názvemPoznávací znak profesionála – lékaře, lékárníka a léčitele. Užitečný pomocník pro samoléčbu, spolehlivý průvodce studentů homeopatie. Velký rozsah odborných textů, pokročilé možnosti analýzy. Snadné intuitivní ovládání. Kompletně v českém jazyce!

Podrobné informace zde

Diskuze k článku (1 komentář)

Novotná Iva (9.3.2019 v 18:50)

Dobrý den, se zájmem čtu Váš článek. Trpím léta na úzkosti, arytmie, astenii, nízký tlak. Je mi 46, jsem po předčasné menopauze. Natrum muriaticum 30 jsem užila 3 x po týdnu, a vždy jsem po něm měla cca 3 dny intenzivní bolest hlavy vlevo a hlavně velké arytmie, s pocitem tíhy a úzkosti na prsou. To mě vyděsilo. Myslíte, že v potenci 200 nebudou tyto reverzní symptomy ještě větší? Děkuji Novotná

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.