Něco o aspartamu

16.8.2021 | Michael Greger M.D. FACLM | autori@homeopatie.cz | Životní styl

Dr. Michael Greger přináší několik poznatků z výzkumu dopadů konzumace aspartamu na zdraví. Z hlediska homeopatie je pak speciálně zajímavá druhá část, která naznačuje, že aspartam v potenci by mohl být v některých případech velmi užitečným lékem pro terapii bolesti a že by si zasloužil naší pozornost.

Způsobuje aspartam rakovinu?

Historie schvalování aspartamu je značně kontroverzní. Komisař FDA (Food and Drug Administration – Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) došel k závěru, že existuje „rozumná úroveň jistoty, že vystavení lidí aspartamu … by nemělo způsobovat poškození mozku vedoucí k mentální retardaci, nebo hormonální dysfunkci, nebo k obojímu; a … nebude způsobovat mozkové tumory.“ Avšak Veřejná Vyšetřovaní Komise, spadající přímo pod FDA, zrušila schválení aspartamu právě z obav z rakoviny. „Kromě toho několik vědců z FDA bylo proti schválení (aspartamu), citujíc testy vlivu aspartamu na mozkové nádory (provedených přímo producenty aspartamu).“ Ale komisař Hayes tyto obavy odmítl a aspartam stejně schválil, před tím, než z FDA odešel, aby si pak užíval pozici konzultanta „za $1000 za den“ u firmy zajišťující PR společnostem vyrábějícím aspartam. Poté „FDA zabránila Národnímu Toxikologickému Programu (NTP) … v provádění“ dalších testů na rakoviny.

Takže jsme zůstali jen s výzkumníky bojujícími za pomoci různých studií na hlodavcích. Některé z nich ukazují zvýšené riziko vzniku rakoviny, některé ne. Což mi připomíná celý příběh se sacharinem, který způsoboval rakovinu močového měchýře u krys, ale ne u myší. Což vedlo k nezodpovězeným otázkám typu „Takže jsme víc jako krysy, nebo jako myši?“ Je jasné, že musíme testy aspartamu provést na lidech, ale problém je, že nejdéle trvající studie bezpečnosti (aspartamu) provedená na lidech trvala pouze 18 týdnů. Potřebujeme lepší data o vlivu na člověka.

Jelikož největší studie provedená na krysách nejvíce upozornila hlavně na lymfomy a leukémie, tak studie provedená NIH-AARP sledovala diagnózy rakovin krve. A „vyšší hladiny konzumace aspartamu nebyly spojeny se zvýšeným rizikem … rakoviny“. Jde o velikou studii, ale byla kritizována za to, že vyhodnocovala jen poměrně krátkou dobu expozice u starších lidí, následně lidé byly sledování jen po dobu pěti let. Ano, je to stále lepší, než 18 týdnů. Ale co třeba 18 let?

Všechny zraky se tak obrátily na Harvard, kde začali sledovat stravu a zdravotní stav u pracovníků v lékařství od doby, kdy se aspratam objevil na trhu. „V nejzevrubnější dlouhodobé populační studii k určení vztahu mezi konzumací aspartamu a rizikem vzniku rakoviny u lidí“ prokázali „souvztažnost mezi konzumací jak dietních sodovek tak celkovým příjmem aspartamu a zvýšeným rizikem vzniku ne-Hodgkinových lymfomů i mnohačetných myelomů u mužů a leukémie u mužů i žen.“

No dobře, ale proč je více rakoviny u mužů, než u žen? Podobné výsledky byly zjištěny u vztahu rakoviny slinivky a dietních sodovek, ale ne u běžných (tedy slazených cukrem) sodovek. Ve skutečnosti, jediný cukr spojovaný se zvýšeným rizikem rakoviny slinivky, byl „mléčný cukr laktóza“. Takže rozdíl mezi pohlavími by mohla být jen statistická trefa. Ale vědci se rozhodli problém prozkoumat hlouběji.

Aspartam se rozkládá na methanol a methanol je dále přeměněn na formaldehyd, prokázaný lidský karcinogen. A to s pomocí enzymu alkoholdehydrogenáza. Ten samý enzym, který odbourává běžný alkohol, mění methanol na formaldehyd.

Je možné, že muži mají vyšší hladinu tohoto enzymu, než ženy? Ano, to je také důvod, proč ženy mají vyšší hladinu alkoholu v krvi po požití stejného množství alkoholu. Pokud porovnáte jaterní vzorky mužů a žen, zjistíte, že u mužů je aktivita tohoto enzymu daleko vyšší. To by vysvětlovalo vyšší riziko rakoviny u mužů – z aspartamu se syntetizuje více formaldehydu. Ale jak to ověříme?

No, ethanol – běžný alkohol – soutěží s methanolem o pozornost toho samého enzymu. Ve skutečnosti je tomu tak, že „běžný alkohol se používá jako antidotum při otravě methanolem“. Takže muži, kteří nepijí alkohol, by měli mít vyšší hladiny formaldehydu v těle a tedy i vyšší riziko vzniku rakoviny, pokud je ta teorie s formaldehydem správně. A konzistentně s tímto tvrzením, muži, kteří pili nejméně alkoholu, měli skutečně nevyšší riziko rakoviny v souvislosti s konzumací aspartamu.

Od té doby byla publikována třetí kohortová studie a ta nenalezla zádné zvýšené riziko vzniku lymfomů v souvislosti a pitím dietních sodovek v průběhu 10 letého sledování. Takže, žádné riziko nebylo prokázáno u 18 týdenní, 5 leté ani 10 leté studie, pouze u 18 let trvající ano. Taže co s tím vším máme dělat?

Někteří volají po znovu prověření bezpečnosti aspartamu. Ale ten vlak už je příliš rozjetý, než aby šel zabrzit – ročně se tohoto svinstva vyrábí 15 milionů kilogramů. Ale to samozřejmě neznamená, že to také musíme konzumovat – speciálně pak to platí u dětí a těhotných žen.

Zdroj i s odkazy na všechny citované studie: https://nutritionfacts.org/video/flashback-friday-does-aspartame-cause-cancer/


Fibromyalgie způsobená aspartamem

Nedávno byl poprvé publikovaný případ „Aspartamem způsobená fibromyalgie, neobvyklá ale léčitelná příčina chronické bolesti“

„50 letá žena trpěla po více než 10 let generalizovanou bolestí a únavou. Díky tomu jí byla diagnostikována fibromylgie. Pak ale během dovolené v zahraničí žádnými bolestmi netrpěla. Sama od sebe dospěla k závěru, že to bylo proto, že si doma zapomněla svůj aspartam. A po návratu domů se během několika dní všechny její symptomy vrátily, když opět navrátila aspartam do své denní stravy. Takže když byl následně aspartam z její stravy kompletně odstraněn, tak to vedlo ke kompletnímu vyléčení všech jejích symptomů fibromyalgie.“ Po deseti letech utrpení.

„43 letý muž byl konzultován pro 3 roky trvající historii bolestí obou předloktí, zápěstí, rukou a krční páteře. Veškeré léčebné pokusy byly neúspěšné. Během podrobného vyptávání vyšlo najevo, že poslední tři roky konzumuje aspartam. Po odstranění aspartamu ze stravy došlo ke kompletní regresi všech symptomů bez relapsů.“

„Poměr zisk/risk zvážení diagnostiky chronické bolesti způsobené aspartamem je zřejmý: potenciálním přínosem je vyléčení invalidizující chronické nemoci, ušetření si mnoha laboratorních a zobrazujících vyšetření a možné vyhnutí se potenciálně poškozujícím terapiím. Potenciálním rizikem je dočasná změna pacientovy diety. Takže praktičtí lékaři by se pacientů trpících fibromyalgií měli zeptat na užívání aspartamu. V některých případech tato jednoduchá otázka může vést k vyřešení invalidizující chronické nemoci.“

A fibromyalgie není nějaká lehká bolest krku, týká se přibližně 5 milionů američanů, kteří by měli dostat tuhle jednoduchou otázku.

Zdroj i s odkazy na všechny citované studie: https://nutritionfacts.org/video/aspartame-induced-fibromyalgia/

Jak navracet a udržovat zdraví jemnými prostředky

Odborně praktikovaná homeopatie stimuluje životní sílu a dává nám mimořádnou schopnost vypořádat se i s přetrvávajícími či opakovanými problémy těla a mysli, s potížemi, které jsou často považovány za „nevyléčitelné“. Tříleté víkendové studium (10x ročně) je určeno všem, kdo mají zájem o hluboké poznání tohoto nejznámějšího tzv. „alternativního“ oboru léčby. Vyučovány jsou kromě klasické homeopatie také nové homeopatické metody, např. autopatie, zdravý životní styl a kombinace různých metod. Studium poskytuje znalosti pro profesionální praxi, stejně jako pro kvalifikovanou samoléčbu. Posluchači se setkávají se známými českými a zahraničními odborníky, jako jsou autoři knih Mgr. Jiří Čehovský, MUDr. Tomáš Lebenhart, Dr. Robin Murphy, Dr. Rajan Sankaran, prof. Anna Strunecká, DrSc, ad.

Podrobné informace o studiu a přihlášky zde

Homeopatická akademie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *