Otevřená odpověď posluchačce teologie

25.10.2007 | Mgr. Jiří Čehovský | jiri.cehovsky@alternativa.cz | Ostatní

Dobrý den,

jsem studentkou teologické fakulty UK a pracuji na seminární práci na téma homeopatie. Zajímal by mě váš názor na religiozní prvky v homeopatii. Zda si myslíte, že homeopatie má něco společného s náboženstvím, či nemá a pokud má, tak co? Stačí mi stručné vyjádření.

Předem moc děkuji.

S pozdravem Veronika Duchoňová


Dobrý den,

váš dotaz je nesmírně zajímavý a touto tematikou se průběžně dost zabývám. Vyjádřil jsem své názory přesně na toto téma ve třech knihách: Autopatie, cesta k tělesné a duševní harmonii, Homeopatie, víc než léčba a Uzdrav se s autopatií.

Když to stručně shrnu:

Jsem buddhista a v buddhismu není a nikdy nebylo nějaké dělení na to, co je či není religiosita a jak se tato odlišuje od filosofie či osobního přesvědčení nebo životního stylu a léčby. To vše je jeden balík hledisek a postojů a praktických východisek, naprosto od sebe neoddělitelných. Hezky to odpovídá celostní povaze homeopatie, a proto sem také homeopatie perfektně zapadá.

Některé tradiční křesťanské církve však mají tendenci od sebe tyto věci oddělovat – a jejich vliv historicky formoval i tvář současné vědy. Tato „věda“ odděluje ducha a tělo, pozorovatele od pozorovaného, vytváří subjektivní a objektivní, religiosní a ne-religiosní atp. a takto nepřirozeně rozděluje a vnímá realitu našeho světa.

Některé modernější proudy v křesťanství však vnímaly celistvost lidské existence a stály u zrodu homeopatie. Jde zejména o učení Emanuela Swedenborga, kterého současní evropští buddhisté někdy nazývají „Buddhou západu“ pro velkou podobnost jeho učení buddhismu. Není rovněž náhodou, že homeopatii praktikovala Matka Tereza a nejvlivnější podporovatelkou homeopatie je anglická královna, hlava anglikánské církve. Svědčí to o tom, že religiosita křesťanského typu se pozoruhodným způsobem vyvíjí a že homeopatie s religiozitou souvisí. Také materialismus a věda s ní úzce souvisí. Stejně tak s religiozitou ovšem souvisí i jízda autem, mytí nádobí, meditace, odpočinek, vztahy, rozvody, kreditní karty… Nic nelze oddělit od celku. Vše je součástí toho, čemu se říká „belief system“ a co je svou povahou religiosní.

Zatímco pro buddhistu či hinduistu je homeopatie na první pohled OK a jinak to ani být nemůže (důvod, proč je tak silně rozšířena v Indii), někteří autoritářsky smýšlející křesťané s ní měli v minulosti problém (například někteří známí vědci) stejně jako materialisté (nepřehledný zástup), kteří si neuvědomují, že materialismus je jen jednou z nespočetných forem religiosity, přenášející tradiční náboženské prvky a atributy na hmotu.

Ještě bych se zastavil u předmětu vašeho mailu „homeopatie versus náboženství“. Lze si jej vyložit tak, že stavíte homeopatii do protikladu k náboženství, a že zde tudíž asi vidíte konflikt zcela v duchu toho, co už bylo řečeno. Myslím, že by bylo užitečnější hledat v dějinách křesťanství styčné body s homeopatií, kterých je opravdu mnoho, místo je stavět nesmyslně do protikladu. Takže toto je „stručné vyjádření“, o něž jste mě požádala.

Štěstí a mír všem bytostem,

Mgr. Jiří Čehovský

Jak navracet a udržovat zdraví jemnými prostředky

Odborně praktikovaná homeopatie stimuluje životní sílu a dává nám mimořádnou schopnost vypořádat se i s přetrvávajícími či opakovanými problémy těla a mysli, s potížemi, které jsou často považovány za „nevyléčitelné“. Tříleté víkendové studium (10x ročně) je určeno všem, kdo mají zájem o hluboké poznání tohoto nejznámějšího tzv. „alternativního“ oboru léčby. Vyučovány jsou kromě klasické homeopatie také nové homeopatické metody, např. autopatie, zdravý životní styl a kombinace různých metod. Studium poskytuje znalosti pro profesionální praxi, stejně jako pro kvalifikovanou samoléčbu. Posluchači se setkávají se známými českými a zahraničními odborníky, jako jsou autoři knih Mgr. Jiří Čehovský, MUDr. Tomáš Lebenhart, Dr. Robin Murphy, Dr. Rajan Sankaran, prof. Anna Strunecká, DrSc, ad.

Podrobné informace o studiu a přihlášky zde

Homeopatická akademie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.