Otázky a odpovědi

Než položíte nový dotaz, prosíme zkuste použít vyhledávání. Je velmi pravděpodobné, že obdobný dotaz již byl v minulosti zodpovězen. Vzhledem k velkému počtu dotazů může odpověď trvat delší dobu. Odpovídají lektoři Homeopatické akademie s dlouholetou praxí.

Odpovědi na dotazy ohledně zdravotního stavu mají obecný vzdělávací charakter a nejsou doporučením, jak si počínat v konkrétním případě. Nenahrazují jakoukoliv vhodnou odbornou péči.

Jak se homeopatický lék užívá?

Jak se homeopatický lék užívá?

Podle doporučení homeopata se užije buď jednorázově nebo opakovaně. Rozpustí se na jazyku nebo pod jazykem, bez zapíjení. Půl hodiny před užitím a čtvrt hodiny poté se nejí ani nepije. Nemá být v době užití v ústech zápach mentolu, koření a jiných cizorodých látek, čímž by mohla být účinnost homeopatika snížena.

Co obsahuje homeopatický lék?

Co obsahuje homeopatický lék?

Cukrová pilulka či kulička obsahuje jemnou, tzv. potencovanou informaci, pocházející z rostliny, živočicha, člověka, minerálu, nějaké formy záření apod., která byla homeopatickým ředěním uvedena do jemnohmotného stavu. V něm mají homeopatika schopnost stimulovat vitální sílu léčené osoby. Často se v této souvislosti mluví o informační léčbě.

Kdo je homeopat?

Kdo je homeopat?

Homeopatem se stává člověk až po letech usilovného studia. Lék se totiž vybírá (zejména při léčbě chronických nemocí) podle osobnostních charakteristik jedince, podle jeho reakcí na prostředí, podle psychických rysů a dalších parametrů, což je složitá činnost, při které se používá odborná literatura, jejíž svazky mívají i přes 1000 stran, a homeopatický software. Existují specializované školící kurzy, v Anglii se jim říká college. U nás je takovým typem školícího zařízení např. Homeopatická akademie. Posluchači tam absolvují stovky hodin přednášek a stovky hodin praktických seminářů a celé studium uzavírají písemnou a ústní zkouškou. V průběhu studia čerpají vědomosti od zkušených homeopatů, lékařů i nelékařů, nejen našich, ale i od světově nejznámějších homeopatů, autorů odborných knih. Absolventi takové školy mají vysokou úroveň znalostí a jsou schopni dobře poradit, ať už jsou to lékaři nebo vzdělaní nelékaři. V západním světě (Evropa, Amerika) ve většině zemí, s výjimkou Francie a Rakouska, převažují počtem vzdělaní nelékaři. Na lékařských fakultách u nás se homeopatie nevyučuje. Jinak je tomu v USA, kde je homeopatie přednášena na naturopatických fakultách a v Indii, kde existuje mnoho univerzit, připravujících lékaře na specializovanou praxi homeopata. V současné době připravuje EU doporučení členským zemím pro postgraduální vzdělávání lékařů v homeopatii.

Musím věřit v existenci vitální síly, aby mi homeopatie pomohla?

Musím věřit v existenci vitální síly, aby mi homeopatie pomohla?

Nemusíte. Výborné zkušenosti s homeopatií mají celosvětově, a také u nás, například veterináři, u zvířat bychom mohli nějakou víru jen těžko předpokládat. Nicméně pokud v ni věříte, máte větší stimul se rozhodnout právě pro homeopatii, pokud ji ještě nepoužíváte. Podle průzkumu Eurobarometru, statistického úřadu Evropské komise, z r. 2005, je v naší zemi přesvědčeno o existenci spirituální životní síly 50 % všech obyvatel, před námi se umístilo Švédsko s 53 % a za námi Dánsko s 49 % , čímž se řadíme mezi evropskou špičku. Podle internetových údajů u nás používá homeopatii 40 % obyvatel.

Může mi homeopatie vyléčit nemoc, s níž bojuji již mnoho let?

Může mi homeopatie vyléčit nemoc, s níž bojuji již mnoho let?

Naprostá většina chronických nemocí má svůj původ v narušení jemných energií, vitální síly (v čínské tradiční medicíně je nazývána čchi a v indické tradici prána), o níž zakladatel homeopatie Samuel Hahnemann napsal, že má spirituální podstatu, a že “oživuje” naše tělo. Protože materialistická medicína tuto sféru člověka neuznává, nemůže léčit podstatu tzv. chronických nemocí, a tím je většinou ani nemůže vyléčit. Proto je v dnešní době tolik lidí chronicky (nevyléčitelně) nemocných a jejich počet prudce stoupá. Nicméně homeopatie se zabývá opravou vitální síly, a tím se jí v mnoha případech daří chronické potíže výrazně zlepšit nebo zcela odstranit. A to i takové, které člověka obtěžují dlouhá léta.