Přechod do nového světového paradigmatu

8.2.2021 | Elizabeth Adalian | autori@homeopatie.cz | Metoda, Ostatní

Homeopatka Elizabeth Adalian probírá homeopatické léky, které by mohly být užitečné k řešení následků vyvolaných lockdowny v důsledku epidemie.

Někdy se stane, že v žité současnosti nastane událost, která ovlivní kolektivní paměť nejen u jednoho národa, ale v celosvětovém měřítku. Po takovéto události velmi často nastává posun ve vědomí zasažených lidí, ale také v jejich okolí.

Samozřejmě způsob, jak takováho událost jednotlivce ovlivní, je velmi závislá na jeho individuální historii a epigenetice [1]. Avšak to, co jsem nyní objevila, díky tomu že jsem sama byla svědkem současného kolektivního příběhu, je kombinace zranění důvěry v sebe sama a nedostatku důvěry v budoucí vývoj, v důsledku tak kataklyzmatické události, jakou je pandemie.

Podobně jako v historii máme často pro fyzické symptomy podobné epidemie zdokumentován lék genus epidemicus, tak teď jasně vidím určitou skupinu léků, která pokrývá následné psychické změny u lidí, kteří utrpěli trauma v důsledku lockdownu. Skrytá podstata těchto změn je velmi znepokojivá.

Jedna skupina léků, nad kterou uvažuji, a která by mohla podchytit pacienty s popsanou reakcí, jsou Baryty. Ty zahrnují Baryta carbonica, Baryta muriatica (ty jsou v repertoriu zastoupeny nejvíce), ale také Baryta iodata, Baryta phosphorica, Baryta silicata a Baryta sulphurica. U nich se vždy překrývá Baryta s dalším prvkem obsaženým v dané sloučenině. Existuje vztah těchto léků s lékem Folliculinum – v jeho případě pacient také podobně jako u Baryt po dlouhou dobu trpí nátlakem od člena rodiny nebo někoho podobného.

Podívala jsem se například jen na tři rubriky léku Baryta Muriatica: „Blud, změněné, myslí, že je všechno“, „Blud, podivné, známé věci se zdají“ a „Blud, kolena, že jde po“ [2]. Samozřejmě první dvě rubriky nám v současné situaci znějí důvěrně. Co se týče zmíněné třetí rubriky, tento blud je velmi symbolický pro tuto skupinu léků, u nichž je obvyklé potlačení díky tlaku rodiny nebo společnosti (jak bylo též zmíněno u léku Folliculinum).

Léky skupiny Baryta obvykle uvažujeme specificky u dětí, ale ne vždy je to tak. V této době, kdy se tak silně projevuje pocit infantilizace díky diktátu těch u moci, nabírají Baryty takřka miasmatickou roli v tomto novém fenoménu, který vidíme, že se kolem nás odehrává.

Podívejte se na rubriku „Dětinské chování“. Může převážit plachost, vystrašenost – dokonce může vést k agorafobii po tak dlouhém uzavření v místnosti díky lockdownu. Podívejte se na rubriky „Muži, děs, z“, „Nesmělost, ostýchavost“, „Strach, obecně, fobie/agorafobie/veřejná místa, z“, „Úzkost, obecně/ budoucnost, kvůli“ (ve kterých se Baryta carb. a Baryta mur. vyskytují v 2. stupni).

Malé děti vracející se do škol, se budou zřejmě muset před tím, než vůbec začne výuka, znovu učit si hrát se svými kamarády, když byly po tak dlouhou dobu od sebe odloučení. Baryta Carbonica se objevuje v obou rubrikách „Hra, obecně, střídá se se smutkem/odpor k, u dětí“ a „Hra, neschopnost“. V důsledku podmínek způsobených lockdownem je v průběhu různých fází života vznik podezřívavosti nevyhnutelný. Samozřejmě podezřívavost je výrazem Baryty carbonicy, kde je ve druhém stupni v rubrice „Podezřívavý, nedůvěřivý“.

Selektivní mutismus [3] který obvykle souvisí se stavy na Spektru (PAS – Poruchy Autistického Spektra) jako je Asperger nebo Obsesivně kompulsivní porucha, se nyní může stát daleko běžnějším. K tomu dochází z toho důvodu, že děti byly zavedením nového denního režimu náhle vyrvány ze společnosti, na kterou byly zvyklé. Podívejte se na „Zábava, odpor k“, „Hra, obecně, střídá se se smutkem/odpor k, u dětí/sedět v koutku a hrát si“ a „Hovor, obecně/neschopen hovoru, nechce mluvit“.

V důsledku silné deprese vyvolané traumatem způsobeným lockdownem může snadno dojít k narušení struktury mozku, konkrétně prefrontálního kortexu. Tedy k poškození, které nejčastěji vidíme u této skupiny léků.

Léky Baryta mohou být nedocenitelné v prevenci nástupu senilní demence v pozdějším věku, pokud souhlasí spouštěcí symptomy. Ty samé symptomy mohou zpozdit vývoj u malých dětí a úplně zarazit vývoj starších obětí tlaku vyvíjeného tímto současným globálním fenoménem.

Známé přísloví v různých variantách praví „člověk nemůže změnit směr větru, ale může změnit nastavení plachet“. Homeopatie může skutečně přinést mnoho dobrého, když v současnosti čelíme takovým výzvám a nejistotě.

Reference:

[1] Adalian, Elizabeth, (2017), ‘Touching Base with Trauma: Reaching Across the Generations – A Three-Dimensional Homeopathic Perspective’, Writersworld.

[2] Robin, Murphy, N.D., (2005) ‘Homeopathic Clinical Repertory’, Third Edition, Lotus Health Institute.

[3] Wong, Priscilla, ‘A Review of Etiology, Comorbidity, and Treatment’, March 2010, (3), 23-31,Psychiatry (Edgmont), Selective Mutism.

Zdroj: hpathy.com

Homeopatická materia medica dětských typů

homeopaticka-materia-medica-detskych-typu-velkyMUDr. Kateřina Veselá

Kniha podává obrazy homeopatických léků, doplněné o poznatky autorky z její vlastní bohaté praxe. Obohacuje je zejména o zvláštnosti dětského věku v jednotlivých vývojových obdobích. U každého léku je nejprve popsán obecný obraz homeopatického typu, a pak následují příběhy vyléčených dětských i dospělých pacientů. Kniha je určena zejména pro odbornou, ale i pro informovanou širší veřejnost.

Knihu můžete zakoupit zde

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *