Případ Agaricus Muscarius

22.12.2022 | Adam Fiore | redakce@alternativa.cz | Případy

Pacientova a homeopatova pozorování:

Jedenáctiletý chlapec přišel na vstupní konzultaci doprovázen matkou v září 2008. Pacient sám vyplnil svůj zdravotní formulář (viz fotografie níže). Pezentuje se jako sebevědomý a hovorný se silným egem.

Matka o něm říká, že je „…velmi energický, hovorný, dobrý ve škole, hádavý a trvá na svých názorech…“

Matka se svěřuje, že během těhotenství „…jsem měla negativní reakci, jakoby ve mně bylo něco útočného!“

Hlavní potíže:

 1. Křeče v žaludku
 2. Kousání nehtů
 3. Bolest kolen
 4. Bojí se v noci útočníka, problémy se spaním
 5. Zatínání a skřípání zubů

Etiologie, modality atd.

 • Žaludeční křeče
  • Má je tak dlouho, kam až jeho paměť sahá. Žaludeční křeče se objevují často a zcela náhodně a mohou vyústit v explozívní průjem.
  • Bolestivé, bodavé a protivné  neustálé pocity, postupující do střev. „Nemohu dělat nic.“
 • Kousání nehtů
  • Trvá tak dlouho, jak jeho paměť sahá.
  • “Rád si je koušu a pohrávám si s nimi, dává mi to pocit činnosti.“
 • Bolest v kolenou
  • Pocit tuhnutí, slabosti, zhoršuje chůze.
  • Cítí , že ho bolest kolen táhne zpět.
  • „Jakoby tam byla překážka, kterou nemohu překonat, jakobych promeškával nějakou příležitost.“
 • Strach z přapadení v noci
  • Silný strach z útočníka, který se vlámal dovnitř. Strach ze tmy.
  • Touha chránit rodinu.
  • Jeden rok spal s nožem (má vášeň pro nože a přežití v přírodě).
 • Potíže se spánkem
  • V noci chce běžet kolem bloku. Má vysokou energii a vždy chce utíkat a pohybovat se.
 • Zatínání a skřípání zubů
  • V noci, dlouhotrvající potíž.

Symptomy

Sny plné strachu, sny že je pronásledován, sny o zbraních a mečích.

Pacientovo hlavní zaměření a témata v případu

Když jeho matka na chvíli opustila ordinaci, spontánně poznamenal, že se cítí dospělejší, když je matka pryč.

Pokročilý, dospělý, starší:

“Jsem v šesté třídě. Jsem tam nejstarší. Jsem druhý nejstarší ve škole.“

Chytrý, ego, strach:

Cítí se velmi chytrý a že je proto obdivován. Opakem je někdo nešikovný. Bojí se, že bude vylekaný a nebude si vědět rady.

Boj, ochrana:

Rád čte špionážní romány. Má pro ně vášeň. Má je rád protože “…tam jsou hrdinové, kteří jsou chytří a umí bojovat…”  Zajímají jej také mytologické příběhy – o boji, záchraně světa, polobozích atd. Vášeň pro nože a přežití, zcela samostatné  v přírodě, v lesích, být úplně nezávislý. Chce chránit svoji rodinu, například kdyby je někdo přepadl, například nějaký útočník, a mluví o potřebě chránit své přátele, kdyby to potřebovali.

Dvě stránky vystupují během konzultace do popředí, a to na všech úrovních zkušenosti:

 • Kamarádství, gang, přátelé, vždy pospolu a silní, neporazitelní, ochrana, obrana.
 • Větší, silný, autonomní, posiluje ego, nadřazený, nejlepší na světě, vůdce, každý ke mně vzhlíží, mám vždy pravdu. Sebedůvěra.
 • Síla je zmenšená, ego menší, stydlivý, sám, zranitelný, hendikepovaný, nevědoucí jak reagovat, fyzicky zraněn, napadený.

Odpovídá na otázku o strachu a snech:

 • Sny že je pronásledován, o zbraních a mečích.
 • Velký odpor k hmyzu a broukům “ znechucený, silné pocity, touha zabít všechny brouky.“
 • “Silný strach z hmyzu, který se může vplížit dovnitř, žít uvnitř mě, něco ve vás, co vám může brát krev.”
 • Něco útočného, bodavého, svírajícího, jde to dovnitř.

Analýza případu:

Pocity a energie odpovídají rodu hub, jak to popisuje Dr. Rajan Sankaran ve svém  Schema1 .  Úsilí a směřování ega odpovídá léku Agaricus  podle Répertoire de thèmes et de matière médicale dynamique od Guy Loutana2.

Schema Rajana Sankarana:

Pocity: Útočné, podkopávající, pronikající a šířící se.

Aktivní reakce: Útočí, šíří se, bojuje, egoismus, odvážný, zvýšená síla.

Kompenzace: Kurážný tváří v tvář nebezpečí a útoku.

Agaricus – Guy Loutan (francouzský překlad do angličtiny od MICH):

“Dítě, které se předvádí, jakoby bylo dospělé. Odmítá svou lidskou malost ze závisti k něčemu většímu a božskému. Cítí se slabý a malý.“

Ze zkoušky léku: „Vysmíván kvůli jeho pokusům stát nebo jít zpříma. Při svých pokusech vstát nebo sedět se směje.  Je naštvaný, že trvá dlouho se vyvinout nebo se stát velkým, kvůli nutnosti růst, je to pro něj obrovská překážka. Chce být dospělým právě teď, chce sílu, nikoliv moudrost, protože opravdová velikost se mu zdá nedostupná.“

Zdůrazněná místá z materie mediky Agarica od Franse Vermeulena a Jana Scholtena

Frans Vermeulen3: …. sebeúcta, odříkávání svých činů; velikášství; vznešená síla. Zvědavý a zvídavý. Energický, nebojácný nebo ustrašený.

Jan Scholten4:

Grandiózní, mocný, všemohoucí, povýšený, sebejistý, sebevědomý.

Základní nejistota.

Kritický, odmítavý, blahosklonný k ostatním.

Dvě strany: Menší nebo vyšší. Nebojácný nebo bojácný.

Agaricus Muscarius , potvrzující rubriky (Kentovo repertorium)

Mysl, bludy, velká osobnost je (str. 14 – české vydání, pozn. překl.)

Mysl, statečný (str. 60)

Zuby, skřípání, spánek  v (str. 390)

Podán lék Agaricus Muscarius 200k , 10. 9. 2018

 • Od září 2018 do listopadu 2019 byl pacient na jedné dávce léku  Agaricus Muscarius 200k který má širokou akci a nezhoršující povahu Korsakovovských přípravků. Na začátku byly kontroly měsíčně, pak každých několik měsíců, tak jak byly konzultace s homeopatem  zapotřebí.

 Kontrola 15.10. 2018

 • Spánek/Strach – „už to není problém, už se nebojím“ 100% zlepšení.
 • Kolena – „… mnohem lepší.“ 90% zlepšení.
 • Skřípání zubů – „pryč…“ 100% zlepšení.
 • Kousání nehtů – „na několik týdnů přestalo a pak se znovu vrátilo“.
 • Křeče – „není to velká změna, stále existují, ale ne tak intenzivní“.
 • Energie – „cítil jsem se dobře, ale minulý víkend jsem měl zkoušky a byl jsem ve stresu“.

Jeho matka poznamenala, že je „klidnější a méně konfrontační, méně se hádá s rodiči“. Pacient stále zdůrazňuje, že je na svůj věk zralý, a proto je ve škole frustrovaný mladšími a méně zralými vrstevníky.

Agaricus Muscarius 1M jednorázová dávka 31.10. 2018

 

Kontrola 10.12.2018:

 • Spánek/Strach – stále v pořádku, žádné sny nebo strach z vetřelců.
 • Bolest kolen – již není problémem.
 • Skřípání zubů – stále v pořádku.
 • Kousání nehtů – stále přítomné.
 • Křeče – lepší, poslední dva týdny žádné křeče. Předtím nějaké ranní křeče.

Začal rád spát. Matka nadále uvádí, že je ‚méně konfrontační a méně hádavý‘. Pacient stále zdůrazňuje, že je zralejší než ostatní, a je frustrovaný, že mu ostatní brání být vůdcem.

Lék: Agaricus Muscarius 10M jedna dávka

 

Kontrola 11.2.2019:

 • Strach, bolest kolen, skřípání zubů atd. jsou i nadále zcela vyléčeny.
 • Energetická úroveň – „Skvělé, hrajeme fotbal téměř každý den. Hraji na vysoké úrovni s většími dětmi.“
 • Silné názory a hněv – „žádné velké hádky, jen drobné neshody, nestává se to často“ . „V minulosti bych byl pár dní naštvaný, teď to rychle odchází“.
 • Frustrace – má pocit, že ho ostatní méně ovlivňují, a tím se frustrace zlepšuje.
 • Křeče – někdy se vracejí kvůli stresu (např. soutěž v šermu), ale celkově méně časté, 1-2x týdně (dříve 5-6x týdně).
 • Kousání nehtů – stále se objevuje a zase mizí; často souvisí s „výkonem“.

Pokračujeme s Agaricus Muscarius 10M s následnými kontrolami , únor 2019 až  prosinec 2019:

 • V tomto období pacient třikrát užil Agaricus Muscarius 10M
 • Spolu s výše již uvedenými zlepšeními byl i nadále méně hádavý, pozitivnější a lépe naslouchal ostatním

1 Dr. Rajan Sankaran. Sankaran’s Schema. Mumbai: 2005: p16

2 Dr. Guy Loutan. Répertoire de Thèmes et de Matière Médicale Dynamique. Editions Loutan 2011: p16

3 Frans Vermeulen. Prisma. Haarlem 2002.

4Scholten, Jan.  2019.  Qjure Homeopathy Wiki.  https://qjure.com/remedy/agaricus-muscarius-4/

 

Adam Fiore má posledních deset let homeopatickou praxi na plný úvazek. Dlouholetý praktik meditace doplňuje svůj přístup buddhistickou filozofií a metodami zaměřujícími se na řešení   stresu jako příčiny v pozadí. Učil mindfulness a pohybové terapie pro děti a mladé dospělé se zaměřením na poruchy autistického spektra. Od té doby pracuje s dospělými a dospívajícími, kteří čelí výzvám deprese a narušeného duševního zdraví a přináší meditační a kontemplativní programy různým skupinám, lidem, kteří jsou v rekonvalescenci  ze závislostí a mladým dospělým s duální diagnózou.

Zdroj Hpathy.com

 

Advanced Studies Program in Homeopathy Prague

Mezinárodní studijní program pro pokročilé homeopaty

Homeopatická akademie logo maléÚčelem tohoto vzdělávacího programu je rozvíjet dál, i po ukončení základního studia homeopatie, znalosti a poznatky našeho oboru. Být v kontaktu s aktuálním stavem odborných znalostí, a to v mezinárodním kontextu. Dosáhnout mistrovského stavu vědomostí, předávaných předními světově známými učiteli homeopatie.

Podrobné informace zde

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *