Případ děložních myomů vyléčených lékem Pulsatilla založený na důkazech

20.10.2014 | Girish Gupta | girishguptadr@gmail.com | Případy | 4 komentáře

Girish Gupta, Richa Singh, přeložila Mgr. Jana Vlková

Gaurang Clinic & Centre for Homoeopathic Research, Laknau, Indie

Abstrakt

Děložní myomy jsou nejčastější příčinou hysterektomie u žen v plodném věku. Uvedený případ se týká svobodné ženy, která trpěla mírnou bolestí v pravé kyčelní jamce. Diagnóza byla stanovena na základě vyšetření ultrazvukem. Výsledky případu byly vyhodnoceny dle subjektivních faktorů, tj. celkového zlepšení symptomů, a objektivních faktorů, tj. regrese myomů zjištěné na základě vyšetření UZ. Případ úspěšně vyléčila Pulsatilla, homeopatikum  z rostlinné říše. Ukázalo se, že dobře zvolený lék je velkou výhodou pro pacientku, které by v podobném případě byla obvykle doporučována operace.

Klíčová slova: děložní myom, menoragie, metroragie, homeopatie, Pulsatilla

Úvod

Děložní myomy jsou benigní nádory tvořené děložní svalovinou a pojivovou tkání. Většinou jsou zjištěny mezi 30.–40. rokem věku a po menopauze mohou vymizet. Myomy mohou růst ve stěně děložní nebo mohou prominovat do děložní dutiny nebo směrem k vnějšímu povrchu dělohy. Ženy s menším počtem porodů mají větší tendenci k výskytu myomů. Myomy se mohou projevovat následujícími symptomy: menoragie, metroragie a postupný otok břicha s tupou bolestí. V některých případech mohou být přítomny symptomy související s tlakem, např. časté močení, zadržování moči a oteklé nohy.

Prezentace případu

Současné potíže

Žena, svobodná, 29 let, se dostavila na kliniku (S-06332) dne 1. 4. 2012. Poslední 3 měsíce trpěla rekurentní mírnou bolestí v pravé kyčelní jamce. Rovněž měla opakované bolesti v bederní a křížové oblasti 5 let.

Historie současných potíží

Pacientka se před 2 měsíci dostavila do nemocnice Sanjay Gandhi Hospital, Amethi. Ultrasonografické vyšetření provedené dne 1. 2. 2012 potvrdilo četné děložní myomy.

Menstruační anamnéza

Menstruace: pravidelná, hojná, bolestivá, trvající 3–4 dny. (poslední menzes 9. 3. 2012)

Anamnéza

Pacientka trpěla v minulosti kožními lézemi na obou rukou a na krku, léčena přípravkem Germiderm.

Rodinná anamnéza

Sestra: cysta na vaječníku

Podrobně jsme odebrali případ a vedle mírné bolesti v pravé kyčelní jamce jsme získali následující symptomy:

Mentální generálie

 1. Hněv – zlobí se snadno (často)
 2. Strach z duchů
 3. Strach ze zvířat (hadů)
 4. Strach ze tmy
 5. Útěcha zhoršuje
 6. Hněv – v důsledku nesouhlasu
 7. Křik, když se zlobí
 8. Úzkostlivý, puntičkářský
 9. Uspěchanost, tendence k
 10. Netrpělivost
 11. Anticipační úzkost
 12. Egoismus
 13. Plachost
 14. Poddajný
 15. Touha po společnosti

Fyzické generálie

 1. Horkokrevný pacient
 2. Bez žízně

Předepsání

Zvolené homeopatikum: Pulsatilla
Potence: 30 C
Opakování: viz podrobné informace v tabulce 2

Repertorizační tabulka

repertorizacni-tabulka

Tabulka 1: Kritéria výběru léku

MENTÁLNÍ GENERÁLIE FYZICKÉ GENERÁLIE
> Zhoršení útěchou > Bez žízně
> Úzkostlivý, puntičkářský > Teplotní charakteristika: horkokrevný pacient
> Plachost
> Poddajná povaha

Tabulka 2: Výsledky, následná kontrola, další předepsání

DATUM POKRAČOVÁNÍ PŘÍPADU
1. 4. 2012 Byla předepsána Pulsatilla 30 C, jedna dávka týdně, následovaná placebem dvakrát denně po dobu 4 týdnů.
6. 5. 2012 Bolest v pravé kyčelní jamce není přítomna. Poslední menstruace – 2. 4. 2012 a 28. 4. 2012. Krvácení přiměřené, m. bolestivá, trvala 5 dní. Bolest v pravé kyčelní jamce a v bederní a křížové oblasti menší. Byla předepsána Pulsatilla 30 C, jedna dávka týdně, následovaná placebem dvakrát po dobu 4 týdnů.
10. 6. 2012 Mírná až střední bolest v pravé kyčelní jamce. Poslední menstruace – 22.5.2012. Menstruace normální, trvala 5 dní. Bolest v pravé kyčelní jamce a v bederní a křížové oblasti nadále menší. Byla předepsána Pulsatilla 30 C, jedna dávka týdně, následovaná placebem dvakrát po dobu 4 týdnů.
15. 7. 2012 Bolest v pravé kyčelní jamce není přítomna. Poslední menstruace – 8. 7. 2012. Krvácení přiměřené, m. trvala 4 dny. Bolest v pravé kyčelní jamce, ani v bederní a křížové oblasti není přítomna. Byla předepsána Pulsatilla 30 C, jedna dávka týdně, následovaná placebem dvakrát po dobu 4 týdnů.
19. 8. 2012 Menstruace nastala 1. 8. 2012. Krvácení normální, m. trvala 4 dny. Pacientka byla klinicky bez symptomů. UZ vyšetření pánve dne 14. 8. 2012 ukázalo normální dělohu. Pacientce bylo doporučeno dále nepokračovat v léčbě a dostavit se v případě potíží.

Vyšetření

Před léčbou

První zpráva z ultrasonografie (1. 2. 2012)
Děloha normální velikosti, dopředu obrácená, míry 74 × 36 × 44 mm. 3–4 malé hypoechoické subserózní léze zjištěny na povrchu dělohy. Dvě v zadní stěně a další v přední stěně v blízkosti měchýře. Největší léze měřila cca 15 × 13 mm a 12 × 9 mm. Tloušťka endometria cca 6,6 mm v sagitální rovině.

Mnohočetné (3–4) subserózní děložní myomy

Mnohočetné (3–4) subserózní děložní myomy

Po léčbě

Závěrečná zpráva z ultrasonografie (14. 8. 2012)
Normální UZ pánve. Žádná volná tekutina v oblasti cul-de-sac. Žádná volná tekutina v endometriální dutině. Pravý vaječník vykazuje folikul 20,1 mm. Tloušťka endometria normální, 8,2 mm.

Normální děloha

Normální děloha

Diskuse

Homeopatie bere v úvahu základní příčiny chronických nemocí nazývané miasmata (psora, sykóza, syfilis). Psora je odpovědná za funkční změny v těle, sykóza za proliferaci tkání a syfilis je spojována s destrukcí tkání a orgánů.
V případě děložních myomů předpokládáme, že psorické miasma nejdříve vyvolá funkční změny v neurohormonální oblasti, což vede k hormonální nerovnováze. Sykotické miasma pak způsobí patologické změny v děloze vedoucí k tvorbě myomů. Děložní myomy jsou tedy především výsledkem kombinace psorického a sykotického miasmatu.
Konvenční medicína nabízí jako obvyklou léčbu hormonální substituční terapii (HRT) nebo chirurgický zákrok. Naopak homeopatické léky mohou působit na psychicko-nervově- hormonální ose a díky regulaci hladiny hormonů nastolit původní rovnováhu.
Dr. Samuel Hahnemann si uvědomoval důležitost aspektů mysli už dávno před vznikem klinické psychologie. Podle filozofie homeopatie je nemocný celý člověk, i když se nemoc projevuje postižením určitého konkrétního orgánu. Pacienta je proto nutno léčit holisticky nebo – z moderního pohledu – psychosomaticky. Takový přístup odstraní nejen následky nemoci/ patologie, ale zároveň zničí příčinu nemoci, a tudíž vede k trvalému vyléčení.
Totalita pacienta byla zjištěna podrobným dotazováním a šetřením, které vzalo v úvahu příčiny a mentální, fyzické a emocionální symptomy. Lék Pulsatilla vyplynul z totality generálních mentálních a fyzických symptomů podle teorie „léčení člověka v nemoci, nikoli nemoci v člověku“. Podle Hahnemannovských principů silné generální mentální a fyzické symptomy vyloučí několik partikulárních symptomů, tudíž „bolest v pravé kyčelní jamce“, která je obvyklým symptomem, nebyla zahrnuta do repertorizace, ale byla použita při klinickém řízení případu.
Bylo by možné vznést námitky proti opakování léku Pulsatilla 30 C v tomto případě, neboť byl podáván opakovaně týdně, i když známky nemoci a symptomy vykazovaly zlepšení. Důvodem byla snaha o dosažení zlepšení výsledků UZ vyšetření. Pacientka reagovala dobře na vybraný lék, což se projevilo rovněž na fyziologické úrovni (změny výsledků UZ vyšetření).
Obvyklým stavem spojeným s poruchami menstruace bývá anémie. Vyšetření na anémii však doporučujeme pouze v případech, kdy existují klinicky zjevné známky anémie, např. bledost. Vzhledem k tomu, že v tomto případě se nevyskytovaly žádné zjevné známky a symptomy anémie, neprováděli jsme v tomto ohledu vyšetření. Pacientce však byla doporučena strava a jídelníček směřující k celkovému zlepšení zdravotního stavu.
Děložní myomy se mohou objevovat opakovaně, proto by měly být pacientky s děložními myomy sledovány dlouhodobě. Pacientce byly doporučeny další pravidelné kontroly s cílem potvrdit dlouhodobé účinky homeopatické léčby.

Poučení/rady na závěr

 • Vždy doporučujeme uvážlivé použití individualizovaných homeopatických léků, neboť umožňuje holistický, bezpečný a efektivní přístup k léčbě pacienta jako celku.
 • V tomto případě byla použita Pulsatilla na základě totality získaných symptomů při použití holistického přístupu: „léčit člověka, nikoli nemoc“.
 • Může nastat potřeba zopakovat lék, především v případě, kdy je kritériem výsledku léčby objektivní nález.
 • Homeopatické léky fungují zjevně na psychicko-nervově-hormonální ose, což lze posoudit dle subjektivních a objektivních nálezů a zjištění. Takové případy proto mohou prohloubit naši znalost homeopatie.
 • Ačkoliv tento případ reagoval dobře na homeopatickou léčbu, bude potřeba zaznamenat a analyzovat velký počet případů, abychom skutečně prokázali účinnost a rozsah léčby děložních myomů pomocí homeopatie. To také přispěje k naší znalosti běžně používaných léků.
 • Díky homeopatii se pacientka mohla vyhnout operaci; prospěšnost homeopatie byla v tomto případě prokázána jak z hlediska medicíny, tak psychologie.

Bibliografie

 1. Gupta G., 1995. A clinical study on cases of Pelvic tumors in response to Homoeopathic treatment assessed by Ultrasonography. Asian Homoeopathic Journal, April – June 1995.
 2. Gupta G., Gupta N., Singh V., Bisht D., 2003, Uterine Fibroids: A Clinical study with Ultrasonographic Follow – up. National Journal of Homoeopathy, May – June 2003.
 3. Gupta G., 2010. Evidence based clinical study of uterine fibroid cases in response to Homoeopathy. National Journal of Homoeopathy, 2010, 12(8).
 4. Gupta G., Gupta N., Singh R., Kumar N., 2012, Ultrasound based clinical study in cases of Uterine Fibroid in response to Homoeopathic treatment. Asian Journal of Homoeopathy, November – January 2012.
 5. Hompath Classic Software, Version 8.0.

HOMEO – homeopatický software

Homeo pyramida s názvemPoznávací znak profesionála – lékaře, lékárníka a léčitele. Užitečný pomocník pro samoléčbu, spolehlivý průvodce studentů homeopatie. Velký rozsah odborných textů, pokročilé možnosti analýzy. Snadné intuitivní ovládání. Kompletně v českém jazyce!

Podrobné informace zde

Diskuze k článku (4 komentáře)

Bozena (4.11.2018 v 17:40)

Mam dva male miomy a jeden 7 cm.Menstruace pravidelna.Bez potizi muzete mi poradit.Dekuju.

Zdenka (17.9.2017 v 12:20)

Dobrý den, pane Oskare, pokud by jste četl pozorně, tak jste se dozvěděl, že myom nevzniká jen na fyzické úrovni, ale příčiny jeho vzniku jsou zaměřeny i na psychickou stránku ženy. Jistě, diagnostika, která se zaobírá momentálním fyzickým stavem ženy, nemůže být dostatečná v případě psychiky. Žena může prodělat trauma a to spustí reakci ve fyzickém těle a myom může do těchto rozměrů i během pár dní. Tak že je zřejmé, jak je v článku uvedeno ,, léčit člověka, nikoli nemoc,, to zmanemá, že homeopatika umožňují léčit duši, fyzické tělo i ducha ženy. Jako proč? No proto, že my ženy jsme jemné bytosti, tak se má s naším tělem i zacházet…:-)Prima den

Oskar (20.6.2016 v 9:48)

jsou znamy pripady kdy znama byla v prubehu roku 3x u gynekologa,ten nic nenasel,a v zari tahle osoba musela okamzite na operaci s myomem velkym jako pomeranc. co to jsou za tzv.odbornici ti doktori,kdyz ani biopsii,ani na sono vysetreni nepoznaji myom?s
Samo ze ordinuje dale tento dr./v havirovske nemocnici/
a proto radeji umrit nez se dat takovymi jeste zmrsit…..

Václav Strouhal (24.11.2014 v 18:22)

Díky homeopatii se pacientka mohla vyhnout operaci; prospěšnost homeopatie byla v tomto případě prokázána jak z hlediska medicíny, tak psychologie.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *