Studie homeopatického léku X-ray

27.5.2015 | Louis Klein | autori@homeopatie.cz | Popisy léků

Homeopaticky připravovaná (tj. potencovaná) energetická pole se vyrábějí a používají od dob Hahnemanna, který už ve své době prováděl provingy magnetického pole. Homeopaticky vyrobené rentgenové paprsky (homeopatický lék se nazývá X-ray, pozn. překl.) patří mezi druhý nejstarší homeopatický lék vyrobený z „ne-hmotné“ substance; do seznamu homeopatických léků byl přidán nedlouho poté, co byly v roce 1895 rentgenové paprsky ( dále RTG paprsky) objeveny Wilhelmem Röntgenem.

Krátce po jejich objevení se ale ukázalo, že bez použití adekvátní ochrany a kontroly je vystavování se běžným RTG paprskům nebezpečné. Buňky v těle se totiž začnou rychle dělit, zvlášť některé: buňky kostní dřeně, buňky střevní výstelky a pohlavní buňky. Mezi okamžité symptomy přicházející po vystavení se RTG paprskům patří nauzea, zvracení, anorexie, slabost a celková slabost jakož i dlouhodobá poškození organismu.

Mnoho z pociťovaných obtíží a vedlejších účinků ale nemusejí být zcela zřetelné včetně některých drobných symptomů kůže, které se mohou objevit po vystavení se RTG paprskům. Přesto obecné symptomy většinou probíhají prudce, ale bez výrazných modalit. Je to právě tato neurčitost a jakási vágnost symptomů, které jsou pro homeopatický lék X-ray určující, jako obecně pro všechny léky vyrobené z původní substance nehmotného základu (tzv. vlnová pole, např. magnetické apod., pozn.překl.) Existuje řada symptomů, např. chronická únava, které má tento lék ve svém obraze a na které, alespoň v mé klinické praxi, právě tento typ homeopatických léků skvěle reaguje.

XrayHomeopaticky připravené RTG paprsky se ve svém raném období používaly jako důležitý lék pro řadu vedlejších účinků vyvolaných vystavení se rentgenovým paprskům z tehdejších primitivních přístrojů. Pamatuji si, že jako dítě jsem mohl přijít do obchodu s obuví a sám si na tamním přístroji jen pro zajímavost zrentgenovat svoje nohy! Tento lék také předepisuji každému, kdo s RTG přístroji pracuje a je jim často a opakovaně vystavován; tedy technici, chiropraktici, zubaři a zubní asistentky. Je to lék, o kterém bychom měli uvažovat v případě, že byl klient vystaven RTG paprskům, a obzvlášť tehdy, byl-li jim vystaven opakovaně.

Ve svém úvodu k tomuto léku nabízí Boericke stručný až lakonický, přesto jasný, popis účinků, které v těle člověka vyvolává vystavení RTG paprskům:
„Opakované vystavování RTG paprskům vyvolalo postižení kůže (kožní léze), po kterých často následovala rakovina. Objevovala se hrozná bolest. Postiženy byly zvláště pohlavní žlázy. Atrofie vaječníků a varlat. Neplodnost. Změny nastaly v krvi, lymfě i kostní dřeni. Anémie a leukémie. V okamžiku dopálení a podráždění se objevovala odpovídající tvrdohlavost a odmítání léčby.“

Boericke pokračuje výčtem indikací léku X-ray:
„Lupénka. Lék je schopen stimulovat buněčný metabolismus. Podněcuje vitalitu a zvyšuje schopnost reagovat, mentálně i fyzicky. Vynáší na povrch potlačené symptomy, obzvláště sykotické a ty, které vznikly následkem řady infekcí. Jeho homeopatické působení je tedy centrifugální, z centra směrem ven.“

Z řady provingů a starších textů najdeme další indikace:
„Zhoršení v posteli, odpoledne, večer a v noci a na čerstvém vzduchu. O tomto léku uvažujeme v každém případě, kde je zdraví silně potlačeno, fyzicky i mentálně.“

Fyzická indikace, generálie
Existuje řada toxikologických symptomů a podmíněností, které poukazují na použití homeopatického léku X-ray. Výčet následujících fyzických indikací obsahuje ty, které moje klinická praxe prověřila a prokázala ve spojitosti s tímto lékem:

 • hluboká onemocnění zahrnující jistou neurčitost a klamnost, až ošidnost symptomů
 • prazákladní tendence ke zhoubnému bujení, které už je případně přítomno
 • neplodnost, i když pro ni není žádná příčina
 • vystavení radiaci nebo RTG paprskům, zvlášť v dětství a dospívání
 • nemoci, které zatvrzele neustupují, zvlášť onemocnění kůže
 • všechny formy kožního poranění a kožních vředů, které se nehojí (naopak pokud se hojí příliš rychle, v úvahu přichází Lyssinum)
 • velmi vysoká sexuální touha, po které následuje naprostá ztráta o sex; impotence, neplodnost
 • averze k masu
 • chybí apetit
 • zlepšuje se teplým vlhkem (nebo po aplikaci teplého vlhka – např. zábaly)
 • lupénka
 • vředy
 • rány, které se pomalu a dlouze hojí
 • deformace nehtů, záděry, ztluštění nehtů
 • staré symptomy, které se neustále a bez úspěchu k řešení vracejí

Informace, které Boericke uvádí, vycházejí ze samotných účinků RTG paprsků a také z provingů provedených v klinické praxi. První proving homeopatického léku X-ray provedl Fincke v roce 1897 (dva roky po objevení rentgenových paprsků) v potenci 6x na celkem deseti proverech. Tento proving byl publikován ve sborníku Proceedings vydávaném Mezinárodní Hahnemannovou asociací (International Hahnemannian Association) na str. 47-76. Proving později zopakoval W. B. Griggs, a to v potencích 30C a 200C na třech proverech (dva muži, jedna žena) – publikován byl ve sborníku Homeopathic Recorder v roce 1952.

V následujícím seznamu uvádím mentální symptomy podle Kompletního repertoria (Complete Repertory – autor Roger van Zandvoort, pozn.překl.) a Reference Works (počítačový software pro homeopatickou praxi, pozn.překl.) – zdroj vždy uveden v kulatých závorkách. První číslo ve složené závorce označuje počet léků ve vyšším stupni než lék X-ray nalezených v dané rubrice. Druhé číslo v té samé závorce udává počet léků ve stejném stupni a třetí číslo počet léků v nižším stupni než X-ray. Součet všech tří čísel potom udává počet všech léků uvedených ve stejné rubrice jako X-ray. Symptomy jsou tedy následující:

 • společnost, averze k {47, 85, 0} (Stephenson)
 • BLUD, sirné výpary z {0, 1, 0} (Stephenson)
 • sny, zamilované či vášnivé {50, 120, 0} (Stephenson)
 • sny, smyslné a lascivní {3, 26, 0} (Allen, H.C.)
 • podrážděnost {129, 200, 0} (Stephenson)
 • zabít, touha {12, 20, 0} (Stephenson)
 • ZABÍT, touha, menses, před {0, 1, 0} (Stephenson)
 • ZABÍT, touha, menses, během {0, 1, 0} (Stephenson)
 • smutek, sklíčenost, skleslost, mentální splín až deprese, melancholie {157, 198, 0} (Stephenson)
 • MELANCHOLIE, smutek, sklíčenost, mentální splín až deprese, melancholie, spánek, po {0, 1, 0} (Stephenson)
 • sebevražedné sklony skočit z výšky {6, 16, 0} (Vithoulkas)

Tyto symptomy odrážejí spíše podrážděný, expresivní a nekompenzovaný stav léku. Tyto vzácné symptomy mentální a emoční úrovně ale nebyly až tak nápomocné, co se získání celkového obrazu léku týče, protože jsou příliš jednostranné. Poté, co jsem ve své klinické praxi tento lék několikrát použil, mi jeho obraz vyvstal daleko plastičtěji, což mi umožnilo ho lépe pochopit.

Možné indikace
Jak popsal Boericke, homeopaticky potencované rentgenové paprsky se podle klasické homeopatie považují za silně sykotický lék. Sykóza v sobě obsahuje prvky „klamu a podvodu“ (Med., Thuja …) stejně jako „hyper-růstu“. Já sám považuji homeopatický lék X-ray za ještě „hlubší“ Thuju se specifickými vlastnostmi mentálního stavu. Podle mého bychom měli o tomto léku (X-ray) uvažovat všude tam, kde Thuja selhala nebo nezapůsobila dostatečně do hloubky.

Podobně jako vidíme u Thuji a ostatních pacientů v obrazu sykotického léku, i pacienti v obrazu léku X-ray mohou vykazovat jisté skryté prvky své osobnosti. V případě tohoto léku je ale jejich hlavním vnitřním pohonem či účelem naprosto přesně a jasně odkrýt i ty nejskrytější problémy v sobě – nebo v organizacích.

V obou provinzích jasně vyšlo najevo, že tento lék vynáší na povrch velmi staré symptomy, sny a stavy (repertorium: „znovuobjevení se potlačené kapavky“)

„Znovu a znovu jsem si všímal, že potencované rentgenové paprsky zvyšují vitalitu a reakčnost a vynášejí na povrch staré spící symptomy a podmínky… podobně jako nosoda poté, co nejlepší možný konstituční lék neuspěl… jedním z nejvýznamnějších účinků je tendence léku vzkřísit staré symptomy jako například potlačenou vyrážku… pocení chodidel… Tuhle neocenitelnou hodnotu léku jsem objevil v případu komplikované a vracející se artritidy..“ (Griggs, W. B., THE HOMEOPATHIC RECORDER, 67: 68, 1951).

Jiný způsob, jak se na toto téma dívat, je prizmatem obecných dispozicí dané osoby – generálií. Jinými slovy je to někdo, kdo „přináší na povrch staré latentní symptomy a podmínky“ – může být terapeut nebo zkrátka osoba, která ve druhých vzbuzuje, doslova provokuje staré skryté pocity, a přináší je tak na povrch. Je zajímavé, že Stephenson si během zkoumání moderních provingů tohoto léku všimnul, že proveři často zmiňovali pocit zápachu sirných výparů. A nejen to: tyto poznatky porovnal s výrokem, že „síra je prvek ohně, který je formou sub-molekulární plazmy“ (Stephensonovy Provingy).

Homeopatický lék X-ray je velmi podobný podobnému léku z ne-hmotné substance Ignis (homeopatický lék „oheň“ vyrobený z hořícího alkoholu, pozn.překl.) Pacienti v obrazu obou léků horlivě odhalují chyby druhých (nebo tyto tendence vykazují) a doslova je tlačí k tomu, aby jasně „uviděli“, jaká je realita dané situace. Může to být člověk, kterého si firma najme k tomu, aby tiše pozoroval problémy na pracovišti a pak o nich referoval. Měl jsem pacienta, který mi po použití tohoto léku sám řekl: „Je to, jako bych viděl skrz zdi. Moje práce je vědět o všem, co se ve firmě děje.“ Když se ve firmě objeví problém, často to bývají spíš větší firemní korporace, takový člověk má za úkol se o ně postarat – a po jejich vyřešení odchází. Často o něm ani nikdo neví, že tam byl. Je to někdo, kdo má doslova „rentgenové vidění“.

Přesto se ale jednotlivé situace mohou od sebe velmi lišit. V obrazu léku X-ray může být i někdo, kdo má podobnou roli „pozorovatele a následného zpravodaje“ (podává zprávu o tom, co vypozoroval) v rodině nebo v dynamickém vztahu. Je to někdo, kdo má velmi bystrý vhled do druhých lidí a situací a současně schopnost nebýt sám viděn (symptom sykotického miasmatu). Takto by se dala velmi stručně, ale velmi výstižně popsat esence tohoto léku.

V mnoha případech potencovaných rentgenových paprsků jsem si všimnul, že pacienti mají tendenci upřeně se dívat, až zírat. Jednou mi má asistentka říkala, že za mnou přišla nová pacientka, posadila se do čekárny a celou dobu pozorně sledovala všechno, co se kolem ní dělo. To nám nemusí vždycky úplně příjemné a v přítomnosti osoby, která je v obrazu léku X-ray, se můžeme cítit velmi nepohodlně; podobně jako moje asistentka celou dobu, co tato žena doslova skenovala každý pohyb, který asistentka udělala.

Pacienti v obraze tohoto léku mohou často na svém pracovním místě povýšit a mohou být „vyznáni“ k tomu, aby vyjádřili svou moudrost a schopnosti skvělého vhledu. Podobně jako tato pacientka mají silnou potřebu kontroly a dominance, nicméně jejich osobnost nevyzařuje utlačovatelským nebo agresivním dojmem. Tuto jejich základní tendenci rentgenového vidění bychom mohli nazvat jako aktivitu „za oponou“. Díky tomu se mohou stát součástí politických intrik a machinací. Opakuji: Nejsou vidět, ale mají skvělou schopnost vnímat, co je potřeba udělat jako další krok. A jejich pocit je většinou správný.

V původních provinzích se objevoval určitý druh nejasnosti mentálních procesů, psaní špatných slov či slovní přesmyčky doprovázené náhlou mentální jasností poté, co jejich levým spánkem projela ostrá bodavá bolest. Takto střídavé mentální stavy (nejasnosti s náhlou absolutní jasností) jsou dalším charakteristickým rysem léku.

Allen k tomu píše:

 • Stav mentální rozrušenosti až dopálení během silné menstruace, touha někoho zabít.
 • Misantropie (odpor, až nenávist k druhým lidem) během ledvinové koliky, nechce odpovídat na otázky, nechce nikoho vidět a s nikým mluvit, je celý kompletně naprosto zdrcen a vyčerpán.

Velkou podrážděnost můžeme vidět v první fázi léku: intenzivní podrážděnost doprovázená odpovídajícími symptomy. Tato velká intenzita může zůstat před ostatními skryta, dokonce i před lékařem/homeopatem nebo se projeví pouze v určitých situacích jakékoliv hormonální nerovnováhy. Také to odkazuje na touhu tohoto léku projevovat svůj emocionální stav všeobecně pouze v soukromí.

Nejasnost se může rozšířit do celkového obrazu léku. Měl jsem ve své praxi klientku, která měla kvasinkové výtoky, nízkou životní energii, alergie a další symptomy, které odpovídaly homeopatickému léku X-ray. Celým případem se „táhla“ jakási nejasnost včetně toho, odkud se její symptomy berou. Jeden ze symptomů z provingu byl i „bublavý pocit“ v břiše. Odpovídalo to tomu, co jsem v případě této ženy viděl jako nejasné symptomy vyvolané candidou a potravinovou alergií. Jak už bylo zmíněno, tento lék, podobně jako další „ne-hmotné“ léky, velmi dobře působí v léčení chronického únavového syndromu a fibromyalgie (chronický, nezánětlivý muskuloskeletální syndrom, jeden z projevů mimokloubního revmatismu, pozn.překl.), dvou onemocnění, které se těžce definují a homeopaticky uchopují.

Mentální stav léku může být expresivní (viz výše zmíněná podrážděnost), ale také introvertní projevující se depresí a nevyjádřeným smutkem a lítostí vedoucí k tomu, co jeden pacient v obrazu léku X-ray popsal slovy „všechno je šedivé“. Ilustrativní je i další jeho výrok: „Mám tendenci být navenek klidný, ale uvnitř pořádně napnutý“. Viděl jsem i pacienty s klaustrofobií z tunelů a se sny o tunelech, které mě jako signalizační znamení navedly k léku X-ray. Zdá se, že tento homeopatický lék může pomoci v léčbě řady potíží moderní doby.

Tento článek obsahuje úryvky z přednášky na konferenci Mezinárodní nadace pro homeopatii v roce 1995.

Louis Klein žije na Bowen Island v kanadské provincii British Columbia. vyučuje a praktikuje homeopatii po celém světě.

Copyright; Louis Klein 2012.
Použitá fotografie: Wikimedia Commons. X-rays; Sue Clark

Překlad: Kateřina Komorádová

Miazmata a nosody – Louis Klein

O původu nemocí

miazmata_a_nosody_velkyObsáhlé  pojednání  kanadského homeopata o miasmatech a jejich léčení. Podrobná materia medika nosod, léků vyrobených z patologického materiálu, z nichž většina nebyla dosud popsána v jiných materiích medikách. Průlomové dílo moderní homeopatie otevírá nové a důležité pole našeho poznání i léčby.

Knihu můžete zakoupit zde

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *