Umění, jak vytvářet a udržovat harmonii

23.10.2012 | Mgr. Jiří Čehovský | jiri.cehovsky@alternativa.cz | Životní styl

Zdraví není samozřejmost. Podle statistik jsme skoro všichni, až na výjimky, chronicky nemocní a ošklivá čísla stále narůstají. Jedna čtvrtina národa je každoročně hospitalizována! Lékaři provádějí 130 milionů ambulantních ošetření ročně. Máme málo zdraví. Nemoc je nedostatek, ubývání zdraví, jako tma je nedostatek, ubývání světla. Naše zdraví je velice složitý a harmonický komplex činností, funkcí, vztahů a pocitů, jakási individuální melodie. Pan doktor Hahnemann, zakladatel homeopatie, nazýval vnitřní melodii utvářející naše tělo a mysl „vitální síla“. Ta nás spojuje s Univerzem, odkud také vyvěrá. U nikoho z nás není zcela stejná, vždy má individuální podobu. Jestliže je narušena, onemocníme. Její jemné vibrace nás spojují i s ostatními lidmi a se vším kolem. Když je poškozená, neharmonická, zmocní se nás nepokoj, strach a úzkost a objevují se nemoci – projevy ubývajícího zdraví. Žádná zdravotní péče, opomíjející tuto jemnou, ale podstatnou sféru člověka, na tom nemůže nic změnit. Proudění vitální síly – v Číně se jí říkalo „či“ a v Indii „prána“ – je nepřetržitý proces, vytvářející v nás zdraví, pokud je harmonický, a pokud je narušený a má v sobě disharmonie, poruchy, pak onemocníme. Ale existují techniky, jak vitální síle pomoci, aby se vrátila k bývalé harmonii a zase vytvářela zdravý celek těla a mysli. Protože se jedná o jemnou sféru člověka, musí to být metody velmi jemné a nepoškozující. Mezi ty nejdůležitější patří určitě homeopatie, technika založená na jasných a jednoduchých principech, určená pro trvalé udržování harmonie v našem těle a mysli. Trvalé udržování znamená péči, probíhající každou minutu a hodinu našeho života. Takovou údržbu nemůžeme nikdy odkázat odborníkům, nemůžeme si někoho najmout, aby se nám o tu naši jemnou energii stále staral. Aby naše vitální síla byla trvale harmonická, musíme se sami stát odborníky – nikoliv lékaři, ale spíš hudebníky. Udržování harmonie v těle a mysli prostřednictvím vitální síly nazýval už Hahnemann „uměním a vědou“, přičemž ten umělecký aspekt kladl na první místo. Protože byl Evropan a žil před dvěma sty lety, nevěděl, že toto umění a vědu praktikovali už několik tisíc let před ním v Číně, kde vyvinuli řadu technik, jak „či“ stimulovat a podobně si počínali také ve staré Indii. Staré velké civilizace dospěly k tomuto základnímu životnímu principu oživujícímu naše tělo a mysl mnohem dříve, než ta naše evropská. Ale Evropané si našli svou vlastní a velmi účinnou cestu – homeopatii. Dnešní doba je skvělá díky informační revoluci, která umožňuje spojovat staré s novým, dát dohromady zkušenosti minulosti s tím, co jsme se dozvěděli teprve nedávno. Jak indičtí jogíni, tak čínští, japonští nebo korejští buddhisté používali k pozitivní stimulaci své či nebo prány vlastní tělesnou informaci, očištěnou a zjemněnou v pramenité vodě a používali k tomu nádobu, zvanou kundika. Prováděli to v klášteřích a u lesních pramenů. Dnes tomu říkáme autopatie, a používáme svou vlastní tělesnou informaci obsaženou ve slině nebo v dechu. Evropští homeopaté k této metodě udržování a obnovování zdraví dospěli svou vlastní cestou. Je to jedna z nových metod homeopatie, která buď samostatně, nebo ve spolupráci s homeopatickými léky, výrazně posiluje naši vnitřní melodii, vitalitu, zdraví.

Ten, kdo dbá nepřetržitě o to, aby naše prána či vitální síla hodinu od hodiny svobodně proudila, rozeznívala nás svou harmonickou melodií, a tak vytvářela zdraví, je naše vyšší já. Jemnohmotná, spirituální složka naší osobnosti. Hahnemann jí říkal dynamis. Je stále s námi a jakmile dostane správnou jemnou informaci, dělá vše proto, aby její, a tím i naše harmonie, byla udržena na nejlepší možné úrovni. Aby nás lépe spojovala s Univerzem. Dynamis, vyšší složka naší osobnosti, nás chrání, radí nám, rozhoduje za nás, hýčká nás za to, že jsme jí dali prospěšné informace. Dostává je buď v podobě přesně a individuálně vybraného homeopatického léku, který posiluje její melodii informací z okolní přírody, nebo jako autopatický preparát vyrobený na základě otisku její vlastní melodie. Samozřejmě, kontakt se svou dynamis si nejlépe zajistí každý sám, rozumí si s ní nejvíc právě ten, komu patří, pokud se ovšem naučil jí porozumět. Samoléčba je základ tohoto vztahu. Odborníkem na to, jak jej udržovat, se může stát každý. Je možné se naučit, jak používat jemné energie květin, stromů, minerálů a živočichů včetně lidí, které nám nabízí příroda, abychom rozezněli a obnovili duševní a tělesnou harmonii a vytvářeli zdraví. Není to jen teoretická možnost. Potkávám na půdě Homeopatické akademie už skoro dvacet let stovky lidí, kteří toto umění studují a v praxi úspěšně používají nejen u sebe , ale i u svých rodin, přátel, klientů a pacientů. Zbavují sebe i ostatní chronických nemocí a jejich dynamis se jim denně odvděčuje za jejich péči.

Kurz autopatie

Jak odstranit nebo zlepšit chronické a opako­­vané potíže tím nejjemnějším způsobem – homeo­paticky upravenou vlast­ní tělesnou informací.
Jak svépomocí získat novou životní energii. Jak vyléčit sama sebe a lidi ve svém okolí.

Informace a přihlášky na kurz zde

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *