Veterinární homeopatický případ typu “Lazare vstaň a choď!”

8.9.2015 | MVDr. Jiří Maňhal | homeopatie@manhal.cz | Případy

aneb kterak fenka kříženého německého ovčáka hrobníkovi z lopaty utekla.

1.den
Anamnéza:
Majitelka žádá homeopatickou léčbu, jako poslední naději pro svou fenku. Veterináři u feny objevili velký, vaginálně i rektálně hmatný, nepřesně ohraničený, útvar vycházející z pochvy, téměř jistě nádorového původu. Fenka má velmi slabé a nestabilní zadní nohy. Žere a kálí, ale má paralýzu močového měchýře. Není schopna se normálně vymočit, moč odtéká pasivně, vleže, stále a po troškách. Dosavadní léčba nepřinesla žádné zlepšení. Dnes feně v sedaci z močového měchýře vytlačili asi tři litry moči (pH 6, hustota 1,025). Přes dvoutýdenní injekční antibiotickou kůru Cefalexinem (po tabletkách zvracela) má v krvi stále zvýšené bílé krvinky (17,3 místo 17), v moči bílkovinu (+++), leukocyty (+++) a krev (++). Antibiotika dobere za tři dny, dále veterináři doporučují už jen euthanasii nebo komplikovanou a drahou chirurgickou operaci s nejistým výsledkem. Fenka má asi sedm let, pochází z útulku, s majitelkou žije šest let. Od mala byla náchylná na svědivé kožní vyrážky, nesnesla horní popruhy náhubku, kůže jí hned zčervenala. Je extrémně ustrašená, ukňučená, až hysterická, bez sedace prakticky nevyšetřitelná, ale naprosto neagresivní. Majitelka je psychicky také velice citlivá, podle vlastních slov nezvládá psychickou zátěž, není schopna být s fenou v místnosti při jejím vyšetřování a ošetřování.

Terapie:
Podán Nux vomica 5CH: 5 kuliček/4x denně, začít ihned, souběžně se započatou antibiotickou léčbou. Lék se považuje za “generální čistič”, základní homeopatický prostředek k vyčištění organizmu po užívání alopatických léků, lék blízký Sulphuru (kožní vyrážky v anamnéze), akutnější a rychlejší než Thuya. Reaktivuje receptory obsazené drogou, narkotikem či jinou chemickou látkou, hojí patologie způsobené toxickými látkami, srovnává jaterní a trávicí funkce. Vyjasní obraz chaotických symptomů a těžko hodnotitelných chronických stavů, umožní účinek dalších homeopatik. Velký neurologický lék, především spastických, ale i paralytických stavů. Na psychické úrovni zklidňuje nervozitu, starosti a obavy, zlepšuje snášení bolesti a příznivě působí na následky stresu.

Kontrola za 4 dny
Anamnéza:
Dnes byla ukončena injekční antibiotická léčba. Fenka je klidnější, spavější. Má pevnější zadní nohy, nestabilitu a motání při venčení paní už vůbec nepozorovala. Včera a dnes si fenka při venčení několikrát přičupla a dokonce se i trochu vyčurala (předtím minimálně týden vůbec). Doma si pak lehne a vymočí se hojněji. Hodně pije, vodu si i vyprošuje. Krmení dostává ve třech dávkách, když ji paní nechala sežrat denní dávku naráz, vyzvracela se. Vyhledává studenou podlahu, dělá jí dobře studený obklad na břicho.

Vyšetření:
39,2°C (do 39), žíznivost na velký objem vody (venku horko). Při příchodu do ordinace ustrašená, ukňučená až hysterická. Na vyšetřovacím stole ale až moc klidná. V močovém měchýři velké množství moči. Při kompresi břicha hojné močení silným proudem, bez bolestivé reakce, moč silně zakalená, s hojným hlenem, pH6, B+, krev +.

Terapie:
Manuální vytlačení moči z močového měchýře.
Nux vomica 5CH: pokračovat 5kuliček/4xd.
Opium 15CH: 3dávky, 1xd večer. Lék omámenosti, spavosti, ochablosti a paralýz, ztráty síly či citlivosti močového měchýře, retence či inkontinence moči. Většina problémů je bezbolestná a horšená teplem, choroby bývají vyprovokovány náhlým leknutím či děsem.

Za další 4 dny
Anamnéza:
Fena je veselejší, čilejší. Dnes poprvé po několika týdnech štěkala na psy. První a druhý den po poslední návštěvě se při venčení sama vymočila 2 x za den, včera a dnes se už vymočila při každém venčení (asi 10x denně), i když ne úplně, a s hledáním nejlepší polohy na čurání.

Vyšetření:
Teplota nezvýšena. Fena na vyšetřovacím stole výrazně čilejší, hodně ukňučená. Na zadních končetinách se rozvinuly otlaky vnějších tarsálních ploch a objevilo se několik píštělí s vazkým, bělavým výtokem. Při kompresi břicha vymočila podstatně méně moči. Moč čirá, s kousky hlenu, pH6, B+/-, krev +.

Terapie:
Rescue remedy sprej + manuální vytlačení moči z močového měchýře.
Jedná se o polykomponent, krizovou esenci Bachovy terapie s rychlým zklidňujícím, protišokovým, protistresovým a analgetickým účinkem. Ve veterinární medicíně je osvědčenou alternativou sedace, jinak nezbytné k ošetření extrémně neklidných pacientů.
Silicea AKH (homeopatický akord 118+319+919C): podána v jediné dávce, v roztoku do tlamy. Je to velký lék hnisavých procesů, opakovaně se podebírajících a hnisajících jizev či hypertrofických mozolů. Podněcuje dozrávání abscesů s nahromaděným hnisem, i hojení píštělí s trvajícím hnisavým výtokem. Ve vyšších potencích prokazatelně stimuluje makrofágovou složku imunitního systému, čehož se využívá jak při léčbě chronických infekcí (např. močových cest), tak i nádorů, včetně zhoubných.
Doporučení: Hnisající otlaky několikrát denně čistit a dezinfikovat slabým roztokem hypermanganu.
Causticum 15CH: 5 kuliček/2x denně, od zítřka. Jedná se o směs hašeného vápna a kyselého síranu draselného, jeden ze dvou umělých léků připravených Hahnemannem (Hepar sulfur). Polychrest, v mnohém podobný Carcinosinu a Staphysagrii. Velký lék slabosti, parézy, paralýzy, inkontinence či retence moči. Typické je postupné ochabování močového ústrojí a svalů dolních končetin. Bývají přítomny staré, hypertrofické jizvy s píštělemi a tendencí k opakovanému hnisání. Psychicky hodně strachů, starostí o budoucnost, přehnaná soucitnost (obraz odpovídající i majitelce feny: “Jaký pán, takový pes”). Citlivost vůči vlastní bolesti není velká, zato citlivost na bolest a utrpení druhých obrovská.

Za 8 dní
Anamnéza:
Je zase o trochu lepší, venku se vyčurá při každém venčení a na první pokus, pak se ještě několikrát snaží, někdy s úspěchem, někdy ne. Čurá větším proudem. Přestala se pomočovat doma. Z pochvy jí občas ukápne trocha krve, spíše po námaze, po návratu z procházky. Je háklivá na zadní nohy.

Vyšetření:
Teplota nezvýšena. Mozoly na tarzech více mokvající, začervenalé, na dotek bolestivé, s několika drobnými píštělemi a odkapáváním hnisu při stlačení. Dobře vstává, sedá, lehá, chůzi má stabilní. Při stlačení břicha močí silným proudem. Moč čirá, pH7, B+, krev ++.

Terapie:
Rescue remedy sprej + manuální vytlačení moči
Causticum 15CH: 5 kuliček/1x denně večer.
Graphites 15CH: 5 kuliček/1x denně ráno.
Graphites dobře následuje po léku Silicea a Causticum je mu doplňujícím lékem (Gibson-Miller: Vztahy léků). Pacient ve stavu Graphitu má většinou jiný konstituční lék a Graphites potřebuje coby komplement. Jedná se o hlavní lék chronických chirurgických onemocnění s výraznými, velkými, hmotnými patologickými změnami a sklonem ke zhoubným nádorům. Je to lék pomalý, ale hluboce působící, a schopný rozsáhle měnit hmotu. Hyperkeratózní kožní zduřeniny se sklonem k chronickému hnisání také odpovídají obrazu léku.
Doporučení: Zanícené otlaky několikrát denně čistit měsíčkovým odvarem (Calendula officinalis).

Za dalších 8 dní
Anamnéza:
Celý týden vypadala vyléčená, rozverná, venku čurala, doma ani neukápla, žádná krev, dobře vstávala, sedala i chodila. Otlaky si nechala ošetřovat teplým odvarem, studený jí vadil. Kuličky Caustica jí velice chutnají, kuličky Graphitu jí extrémně nechutnají (zajímavý jev opakovaně potvrzený u jiných veterinárních pacientů: přes objektivně naprosto stejnou chuť kuliček zvíře pozná, který homeopatický lék potřebuje a který nikoli). Včera venku dlouho chodila v dešti a vysoké trávě a asi se nachladila, protože od té doby se zase zhoršila, v noci se doma pomočovala (moč byla bez krve) a trochu se jí zhoršila i chůze na zadní nohy.

Vyšetření:
Při příchodu do ordinace ustrašená a ukňučená. Na vyšetřovacím stole až moc klidná. Otlaky na tarzech stejné. Při stlačení břicha silný proud čiré moči bez hlenu. Moč: pH7, B+, krev +/-.

Terapie:
Gelsemium 15CH: jednorázová aplikace 5 kuliček v roztoku do tlamy před manuálním vytlačením moči z močového měchýře. Lék bázlivosti, anticipační úzkosti a paralizujícího strachu, stejně jako poruch svalové koordinace, potíží s udržením rovnováhy, parézy či paralýzy různých svalových skupin a svěračů.
Dulcamara AKH (99C): jednorázová aplikace 1 tabletky v roztoku do tlamy před odchodem z ordinace. Důležitý doplňkový lék s extrémní citlivostí na vlhký chlad a rozvojem potíží následkem vlhkého chladu. Tato modalita bývá sama o sobě dostatečná k předepsání léku.
Thuya 9CH: 5 kuliček/1x denně ráno. Lék imunitní dysfunkce (Silicea) a sklonu k tvorbě četných či velkých benigních nádorů, s afinitou k močopohlavní soustavě. Horší se chladem a vlhkem. V obraze má tvorbu mozolů a kožních indurací se sklonem k chronickému hnisání a patologickému jizvení (Graphites, Causticum).
Causticum 15CH: pokračovat 5 kuliček/1x denně večer
Doporučení: Otlaky dále čistit odvarem měsíčku lékařského. Kontrola do 2 týdnů, podle stavu.

Za 2 týdny
Anamnéza:
Ani jednou se doma nepočurala. Vůbec z ní nekapala moč, ani z pochvy krev. Venku čurá krásně, hlasitě, silným proudem, tak 40-45 sekund v kuse a několikrát za den. Je hodně živá, skáče, chodí i po dvou. Od včera je nějaká hubenější, bez zvětšeného břicha, asi už nezadržuje moč. Má i daleko více stolice než mívala.

Vyšetření:
Otlaky zadních nohou méně zduřelé a téměř nebolestivé, pouze mírně secernující řídký, růžový sekret. Při tlaku na břicho vymočila jen pár kapek nezkalené moči. Moč čirá, pH7, B-, krev-.

Terapie:
Manuální vytlačení moči.
Causticum 15CH: 5 kuliček/2x týdně večer ve středu + neděli.
Thuya 9CH: pokračovat 5 kuliček/1x denně ráno.

Za měsíc
Anamnéza:
Je zdravá jako za mlada, čile běhá, štěká, mozoly už skoro nehnisají, nechá si je ošetřit bez bolestivé reakce. Čurá i kadí normálně.

Terapie:
Causticum 15CH: 5 kuliček/1x týdně v neděli.
Thuya 9CH: 5 kuliček/2x týdně ve středu + pátek.

Za 3 měsíce
Anamnéza:
Nic jí není, je zdravější a živější, než kdy byla, velice čilá, čurá krásně, kadí normálně.

Terapie:
Causticum 15CH: 5 kuliček/1x za 14 dní v neděli.
Thuya 9CH: 5 kuliček/1x za 14 dní v neděli střídavě s lékem Causticum.

Za další 3 měsíce
Anamnéza:
Potřebuje vyšetřit trus před povinným očkováním na vzteklinu. Je zdravá, bez jakýchkoli potíží. Jen ke konci týdne, před pravidelnou dávkou homeopatik, jí trochu ubývá energie, začne být tišší a klidnější. Po homeopatickém léku vždy výrazně ožije.

Vyšetření:
Tarzální klouby bez hnisání, mokvání či otlaků. Fena klinicky bez patologického nálezu. Trus parazitologicky negativní.

Terapie:
Causticum 15CH: 5 kuliček/1x za 14 dní v neděli pokračovat.
Thuya 9CH: 5 kuliček/1x za 14 dní v neděli střídavě s lékem Causticum pokračovat.

Za 5 dní
Anamnéza:
Přišli na povinné očkování proti vzteklině. Je bez potíží, po nedělní dávce homeopatik ještě nabitá energií, celou cestu do ordinace táhla majitelku za sebou.

Terapie:
Vakcinace vztekliny jednou za 3 roky (Nobivac R)
Causticum 15CH: 5 kuliček/1x za 14 dní v neděli pokračovat.
Thuya 9CH: 5 kuliček/1x za 14 dní v neděli střídavě s lékem Causticum pokračovat.
Doporučení. Bude-li po očkování unavená, dát navíc dávku Thuya 9CH i zítra.V případě jakéhokoli zhoršení, kontrola dříve, jinak za 3 měsíce.

Za 3 měsíce
Anamnéza: Přišli na kontrolu. Je bez potíží, zcela zdravá.
Vyšetření: Bez patologického nálezu.
Terapie: Doporučeno homeopatické léky dobrat a vysadit.

Za 3 roky
Je stále zcela zdravá a bez potíží.

Homeopatická léčba psů a koček

homeopaticka-lecba-psu-a-kocek_velkyVše, co potřebujete vědět o tom, jak jemně léčit své domácí mazlíčky a jak o ně pečovat jak při nemoci, tak při zvládání nejrůznějších výzev, zátěží a problémů, které jim život může přinést. Obsáhlé a přehledně členěné pojednání amerického odborníka, založené na rozsáhlých zkušenostech. Umožňuje domácí léčbu laikovi a přináší mnoho nových poznatků i odborníkům.

Knihu můžete zakoupit zde

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *