Co antidotuje homeopatické léky

10.3.2021 | Dr. Robin Murphy, N.D. | autori@homeopatie.cz | Metoda

Jako volné pokračovaní již dříve publikovaných a velmi užitečných článků našeho oblíbeného homeopatického lektora Robina Murphyho („Hahnemannovy LM potence a vodné roztoky léků“ a „Homeopatická toxikologie“) přínášíme jeho další užitečný a praktický článek týkající se zacházení s homeopatiky a pokyny k jejich podávání v různých situacích.


Skladování a manipulace s léky

 1. Skladujte léky mimo dosah přímého slunečního záření a silných zápachů. Parfémy, chemické výpary, laky na nehty, laky na vlasy, tygří mast, aromatizované zubní pasty, mentol/máta, esenciální oleje a vykuřovadla – jako například vonné tyčinky, znehodnotí lék v lahvičce. Běžná domácí lékárnička není nejlepším místem pro uchovávání homeopatických léků. Nikdy neotevírejte lahvičku s lékem, pokud cítíte jakýkoliv silný pach.
 2. Magnetická a elektrická pole (televizor, rentgen, magnety) mohou pozměnit lék v lahvičce.
 3. Nikdy se nedotýkejte vnitřku lahvičky s lékem nebo vnitřní strany uzávěru prsty. Předejdete tak kontaminaci lahvičky a také možnému absorbování léku vašimi prsty.
 4. Nevracejte homeopatikum zpátky do lahvičky poté, co vám spadlo na podlahu nebo na šaty. Pokud máte podezření, že lék v lahvičce byl znehodnocen, vyměňte jej. Prázdná lahvička od homeopatického léku by neměla být dále používána k jiným účelům (pro jiný lék), protože esence léku v ní nadále zůstává. Teoreticky můžete takovou lahvičku a její uzávěr sterilizovat po dobu 30 minut v tlakovám hrnci, ale lepší je vyměnit ji za novou.

Co narušuje účinky interně podávaného homeopatického léku?

Podle praktických zkušeností léky fungovaly i po rentgenech, po užití alopatických léků, po pití kávy a použití produktů s mátou. Ovšem vždy je nejlepší nechat léku čisté pole působnosti na kterém může nerušeně fungovat. Pokud podáváme jednorázově vysokou potenci léku, je samozřejmě daleko důležitější vyvarovat se možného narušení působení léku, než v případě opakovaného podávání nízkých potencí, které jsou z tohoto pohledu méně citlivé na možné rušivé vlivy.

 1. Nic s vyjímkou čisté vody nejezte ani nepijte 15-30 minut před a po podání homeopatického léku. Pít čistou vodu je samozřejmě v pořádku.
 2. Kofein a produkty kofein obsahující mohou pozměnit účinek léku. Protože jde o silnou drogu, doporučujeme její užívání ukončit. Káva obsahuje mnoho dalších silných alkaloidů a chemikálií, které mohou opět pozměnit účinek léku. Mnoho výrobců používá formaldehyd k výrobě bezkofeinové kávy. Alternativou ke kávě mohou být kávoviny nebo různé bylinné čaje. V případě pití kávy podávejte homeopatický lék alespoň ½ hodiny po vypití kávy. Pití kávy nebo užívání drog v žádném případě není důvod k nepodání homeopatika.
 3. Vyhněte se kafru a výrobkům s kafrem. Balzámy na rty, pastilky proti kašli, tygří mast nebo obklady pro hluboké prohřátí, mátové produkty, esenciální oleje. Vyhněte se vdechování veškerých aromatických výparů – nátěrů, amoniaku, laků na vlasy, laků na nehty a jejich odstraňovačů, kuliček proti molům a podobně.
 4. Elektrické dečky (včetně vyhřívaných podložek) byly prokázané jako zdraví poškozující. Je dobré se jim kompletně vyhnout.
 5. Léky na předpis, rekreační drogy nebo intoxikace alkoholem mohou snížit účinek léku. Je proto potřeba správně nastavit dávkování léku jeho častějším opakováním.
 6. Mentální/emocionální šok nebo zubařský zákrok mohou vyžadovat podání akutního léku. Poté se vraťte k původnímu chronickému léku.

Pokyny pro akutní podávání léku

 1. Opakujte lék pokud zafungoval pro stejný problém v minulosti.
 2. Potence 30C a 200C jsou dobré pro první pomoc (popáleniny, šok, zranění) a pro akutní onemocnění (horečky, chřipky, nachlazení). Lm potence jsou také dobré, pokud jsou podle potřeby podávány opakovaně, obvykle 3 až 4 krát denně.
 3. Neměňte lék, který funguje. Možná bude jen potřeba zvýšit počet protřepání, frekvenci opakování nebo zvýšit potenci toho samého léku.
 4. S tím jak se léčený zlepšuje, podávejte lék méně často. Použití Lm potencí viz dále.
 5. Lék může být podáván suchý, nicméně jsme zjistili lepší výsledky, když je lék rozpuštěn a mezi jednotlivými podáními protřepán (Například několik kuliček léku se rozpustí v 0,5 litru láhvi pramenité vody a po doušcích se upíjí. Před každým upitím se láhev protřepe.)

Pokyny pro chronické podávání léku

 1. Opakujte lék, který fungoval na váš problém v minulosti
 2. Potence 6C nebo Lm1 jsou dobrým začátkem v případě chronických nemocí. Lék rozpuštěný ve vodě může být podáván opakovaně, v průměru 3 až 4 krát za den. Podle potřeby je možné přizpůsobit jak opakování, tak potenci.
 3. Neměňte lék, který funguje. Možná bude jen potřeba zvýšit počet protřepání, frekvenci opakování nebo zvýšit potenci toho samého léku.
 4. Snažte se stejný lék podávat co nejdelší možnou dobu, týdny až měsíce. Neměňte potenci nebo opakování podávání pokud to není nezbytně nutné. Pokud se povaha případu změní, je na místě změna počtu protřepání, frekvence podávání, počtu kapek nebo potence.
 5. Pokud lék už více nefunguje, předepište lék nový podle aktuálního stavu případu
 6. Lék může být podáván suchý, nicméně jsme zjistili lepší výsledky, když je lék rozpuštěn a mezi jednotlivými podáními protřepán.

Zdroj: lotushealthinstitute.com

Homeopatická materia medica – Dr. Robin Murphy

Velká, moderní a kompletní. Nejrozsáhlejší materia medica v češtině. Zásadní přínos české homeopatii.

murphy-mm-velkeAutor, jeden z nejznámějších a nejzkušenějších homeopatů současnosti, pojednává celé spektrum homeopatických léků, od největších po nejmenší. Důraz klade zejména na základní rozlišující vlastnosti léků a na dobrou a přehlednou orientaci. Podobně jako kdysi Kentovy přednášky na téma Materia medica jsou obrazy léků podány souvislou literární formou, nikoliv hesly. Léky jsou popsány systematicky. Údaje o každém léku začínají farmaceutickými údaji o substanci. Následuje historický pohled – jak byla substance používána v homeopatii, nemoci a stavy, u nichž byl homeopatický lék účinný. Někdy též astrologická znamení. Oddíl Konstituce popisuje typ osobnosti, její mentální a fyzické vlastnosti. Oddíl Modality uvádí zhoršující nebo zlepšující vlivy a situace. V oddílu Komentář uvádí autor své zkušenosti s lékem, určující znaky, stavy, obvyklé projevy, průběh léčby, různá pozorování. Významnou částí popisů léků jsou příklady jejich užití v autorově klinické praxi. V popisu léku se někdy vyskytne i dialog s pokročilými studenty homeopatie (zaznamenaný na přednášce) o zvláštních vlastnostech léků, kde jsou zachycena osobní pozorování homeopatů a autora se zajímavými detaily týkajícími se potencí léků, jejich opakování, podobnosti k jiným lékům či střídání léků, a je zde často pojednána i metoda přístupu k případu. Najdeme zde i popisy v češtině dosud nepublikovaných léků.

Knihu můžete zakoupit zde

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.