Hej matiko – děláš mi problémy!

7.6.2021 | Dr. Kavita R. Chandak | autori@homeopatie.cz | Homeopatika, Případy | 3 komentáře

V doprovodu své matky přišla jednoho dne do mé ordinace 15 letá dívka kvůli obtížím s matematikou.

Jednalo se o mojí dlouholetou pacientku. Před několika lety byla hospitalizována pro intenzivní bolesti hlavy, které pozděli vyřešila homeopatie.

Popisovala to takto: „Dokážu vyřešit příklady v testech a dostat dobé známky, ale jak dojde na pololetní písemky, nedokážu si vzpomenout na vzorečky a dostanu jen 4 až 10 bodů z 80. V ostatních předmětech mám dobré známky, mám dokonce ráda i matematiku, můj jediný problém je vzpomenout si na vzorečky. Matematické problémy, na které vzorečky nepotřebuju, jsou pro mě snadno řešitelné.“ V noci špatně spí, což následně způsobuje bolest hlavy další den po probuzení. Také když se předkloní, zhorší se jí bolest krku.

První menstruaci měla ve 13 letech. Poslední 2 roky má jen jednu menstruaci za rok. Brala na to léky, ale marně.

Před 2 roky ztratila otce. Po jeho smrti jí, jejího bratra a matku trápí jejich strýc se svou rodinou. Rodinná situace je velmi nezdravá.

Dále říká: „Nemohu snést, když někdo takhle trápí mojí matku. Jsem na ně velmi naštvaná, ale moje matka říká, abych nebojovala, takže musím svůj hněv potlačit. Můj bratranec mě velmi škádlí, ale já se snažím ho ignorovat. Neříkám matce všechno, je pár věcí, které si nechávám pro sebe. Já mám kuráž se bránit, ale matka mi to nikdy nedovolí.“

Já: Jak se cítíš, když v sobě potlačíš hněv?

Ona: Spousta myšlenek v hlavě. Chci utéct od rodiny. Nevím kam, ale chci od toho všeho utéct.

Já: Chceš odejít na ubytovnu?

Ona: Ano

Já: Je ti líp s matkou, nebo samotné?

Ona: Je mi lépe o samotě. Matka na mě stále vypouští svojí frustraci.

Já: Zdá se, že tě ostatní zlobí a trápí, ale ty celou dobu potlačuješ zlost.

Ona: Ano!

Já: Jak uvolňuješ svou potlačenou zlost? Křičíš na bratra nebo matku?

Ona: Někdy! Jinak pláču.

Já: Takže pláčeš, ale nemluvíš o tom?

Ona: Ano.

Já: Vyprávěj mi o svých snech.

Ona: Vidím svého otce, jak mě volá k sobě do nebe.

Já: Myslela jsi někdy na sebevraždu?

Ona: Chci se zabít, ale nemůžu tady nechat svojí matku samotnou.

Já: Drahoušku, díky vzdělání najdeš řešení. Buď prosím v klidu a teď mi řekni, co máš za problém s matematikou? Přide ti nezajímavá?

Ona: Matematika mě zajímá. Dokážu správně vyřešit otázky v testech během vyučování, problém mám jem s pololetními písemkami. Přečtu si papír s otázkami, vyřeším snadné příklady a v okamžiku, kdy dojdu na složitou otázku, zapomenu vzorečky. Nedokážu si vzpomenout vůbec na nic!

Matka dodala: „Má velmi vznětlivou povahu, agresivní, hádá se se strýcem a jeho rodinou. Já jí musím zarazit, abych se vyhnula komplikacím. Ona vždy myslí na mě a obává se, že bych mohla být poraněná.

Její učitel mi doporučil, že by si měla zopakovat ročník, protože neuspěla v matematice. Tím by ale ztratila celý rok života. Doktore, pomozte nám s tímto problémem.“

Diskuse

Nejprve jsem prošla vývoj případu:

  • Bolesti hlavy
  • Náhlá smrt otce
  • Potlačení menstruace (nejsem si jistá, zda šlo o potlačení v důsledku žalu)
  • Ponižování a urážení
  • Potlačení hněvu
  • Odpoutání se od okolí
  • Strach a úzkost (o matku)
  • Zmatek
  • Je jako květina, která roste v nezdravé půdě
  • Má ráda matematiku, ale nedokáže řešit příklady, na které potřebuje vzorečky. Je to o geometrii, ne algebře!

Použila jsem následující rubriky:

Vyšlo Natrum-mur., Staphysagria, Ignatia, Nux vomica, Sepia a pár dalších léků.

Ověřila jsem všechny tyto léky v materii medice, ale ani u jednoho jsem nenašla uspokojující shodu.

Znovu jsem se podívala na rubriku:

Mysl – matematika – neschopnost pro – geometrie (MIND – MATHEMATICS – inability for – geometry)  –  Alum, Ambr, Calc, Caust, Con

V tomto případě Calcarea, Causticum a Conium nejsou indikovány.

Měla jsem dobrý pocit z Ambry, ale její charakteristický symptom – plachost – chyběl. Tak jsem se nakonec rozhodla pro Aluminu. Sesbírala jsem o Alumině pár bodů z Boerickovy, Phatakovy, Franse Kusse, Vermeulenovy a Farringtonovy materií medik.

Souhrn

Pacient Alumina je fyzicky štíhlý, s kostnatou tváří, vrásčitým čelem a je mentálně nestabilní s tendencí k hysterii. Takový pacient má často historii nestabilních podmínek v dětství, včetně mentálních poruch v rodinné historii, otec je často málokdy přítomen doma (v tomto konkrétním případě je otec mrtev) a matka se o rodinu moc nezajímá (v našem případě je plně vytížená bojem na své vlastní frontě), v rodině se projevuje syfilitické miazma. Nemají ve svém životě žádný příklad správného začlenění se do společnosti.

Alumina usiluje o vybudování vlastní identity.

Prvním dojmem, který z pacienta Alumina obvykle máme, je zmatenost. V mnoha přípaech trvá mentální zmatek Aluminy od dětství. Může být nemotorná v tom smyslu, že se chová a myslí si, že její svaly jsou slabé a nepoddajné. Jedna každá činnost vyžaduje její plnou pozornost, aby jí správně vykonala, je pro ní obtížné dělat dvě věci najednou. Je ráda, když se věci dějí jejím tempem a podle ní. Děti Alumina mají potíže s učením, speciálně se čtením a psaním. To se pak ještě více projeví, jakmile se snaží poradit si jako dospělý se světem kolem. Má pak pocit přehlcení a je neschopná se rozhodovat a starat se o sebe. To vytváří úzkost, což nadále snižuje její sebevědomí, díky čemuž je její myšlení ještě méně jasné a to vede k nerozhodnosti. Díky její nedostatečně rozvinuté vůli se snadno stává obětí cílevědomějších lidí.

Vidíme neschopnost myslet a používat správná slova při mluvení. Proto máme v repertoriu u Aluminy rubriky „Neschopnost sledovat tok myšlenek“ a „Dělá chyby při psaní a mluvení“.

Alumina má sklon k silným emocím, speciálně k zoufalství, hněvu a úzkosti. Nálada se střídá mezi zoufalstvím a relativně vyrovnaným stavem a to i několikrát za den (rubrika: „Změny nálady“). Pokud je Alumina v depresi, tak se cítí naprosto beznadějně.

Může tam být velká tendence k pláči, nebo naopak pacient nemůže plakat vůbec a v takovém případě se uzavírá do ticha podobně jako Natrum a Aurum.

Alumina je především ženský lék a je často pozorováno zvýšení náladovosti před menstruací. V té době se jak zoufalství, tak agresivita mohou stupňovat spolu se strachem, že si pacient Alumina ublíží. Někteří pacienti Alumina vyžadují během depresí společnost, zatímco jiní se jí vyhýbají. Mohou se u ní projevit záchvaty zuřivosti, ačkoliv svou zuřivost si obvykle nebude vybíjet na druhých, ale spíš bouchne dveřmi nebo roztříská nějaké věci, samozřejmě velmi hlasitě (Bailey).

Pokud se specificky zeptáte na její imulsivní podněty, potvrdí vám své podněty k sebevraždě nebo vraždě.

Alumina je extrémně úzkostný typ, má tendenci k záchvatům paniky a fóbiím. Strachy Aluminy často vedou k nespavosti. Bude celou noc ležet a bdít a obsesivně se strachovat nad tím, jak zvládne příští den (v našem případě – jak zvládnu tu matematiku?), nebo předpokládané utrpení v blízké budoucnosti (v našem případě – oni ublíží mé matce).

Uspěchanost Aluminy je často doprovázena pocitem, že chce pryč, že chce utéct, ačkoliv pacient nemá představu, kam by chtěl jít.

Předpis a výsledek

Alumina 10M případ vyřešila!

Závěr

Upřímně, diskuse o předepsání a následných kontrolách, nejsou v tomto případě mou silnou stránkou. Zde bych si chtěla posvítit na volbu správné rubriky s uvážením životních podmínek a prostředí v rodině. Pokud bych použila rubriku (Mysl-Matematika-neschopnost, k – Aur. Bell. Calc. Caust. Falco-pe. Kali-c. Lyc. Merc. Rhus-t. Staph. Syph.) nikdy bych se k Alumině nedopracovala.

Nešlo o problém s matematikou, ale s její osobností. Ona nebyla schopná používat vzorečky.

A co jsou vzorce? Je to pevný protokol, je to povinné pravidlo, které musí být použito.

Její vnitřní hlas odmítl následovat pravidla, protokoly vynucené jinými. Někde tam je její potřeba její vlastní identity … pocit „proč bych měla následovat ostatní?“, ale s nedostatkem sebevědomí.

V tomto případě ve skutečnosti nepotřebuje lék kvůli problému s matematikou. Nenávidí svého strýce a je na něj naštvaná, má starost o svou rodinu, má strach o svou matku, že by mohla být zraněná a současně s tím vším od toho všeho chce utéct, chce z té rodiny pryč. Tedy usiluje o samostatnou existenci! Neví, co má dělat.

Alumina nejen že vyřešila její zmatenost, ale uklidnila jí a zlepšila její sebevědomí.

Menstruace už je pravidelná

Jsem si naprosto jistá, že má před sebou krystalicky čistou budoucnost!

To mě přivádí k paragrafu 6 – ten nás nabádá být nepředpojatý. Obvykle v podobných případech bychom uvažovali o Barytě carb., Stramoniu, Hyosciamu, Thea a podobně.

Když se ale na pacienta podívám s nepředpojatou myslí, mohu se dostat k Alumině. Je na čase diagnostikovat osobnost za obtížemi!

Materia medika je oceán užitečných informací. Zatímco vybíráte lék, soustřeďte se na otázky „Co je potřeba léčit v tomto daném případě? Co potřebuje lék?“ To vám pomůže v proměně lidských životů.

Hodně štěstí

Zdroj: Cleverhthemag.com

Homeopatická materia medica s repertoriem – Boericke

homeopaticka_materia_medica_s_repertoriem_velkyJedna z nejpoužívanějších materií medik ve světové homeopatické praxi. Pro rychlou orientaci v případu. Nejrozsáhlejší materie medika v češtině co do počtu popsaných obrazů léků (cca 800). Připojeno příruční třísetstránkové repertorium.

Knihu můžete zakoupit zde

Diskuze k článku (3 komentáře)

Olga Nováková (26.9.2023 v 21:06)

Pro Petra Pelikána: moc hezky popsaná hloubka logiky (nejen matematické) versus povrchnost, aplikovatelná i k homeopatické materii medice. Zjednodušování charakteristik a příčin nemůže vést k úspěšnému hledání odpovědí na to, co je skutečnou příčinou homeopaticky řešeného problému

Olga Nováková (26.9.2023 v 21:04)

Pro Petra Pelikána: moc hezky popsaná hloubka logiky (nejen matematické) versus povrchnost.aplikovatelná i k homeopatické materii medice. Zjednodušování charakteristik a příčin se nemůže vést k úspěšnému hledání odpovědí na to, co je skutečnou příčinou homeopaticky řešeného problému

Petr Pelikán (24.8.2021 v 15:25)

Dobrý den,

dovolím si jen podotknout jedno malé nepochopení věci. Vzorce v matematice nejsou pevná pravidla, protokoly, které je nutné použít. Vzorce jsou jen zkratky a ta pravidla jsou v nich obsažena ve formě souvislostí. Samozřejmě jen pro toho, kdo je umí přečíst. Nebo slyšet.

Dá se to přirovnat k hudbě. Když se podíváte do notového záznamu nějaké písně, neslyšíte (naprostá většina lidí) hudbu, která je v nich napsaná.Podobné je to se vzorcem. Když ho vidíte, vidíte noty. Až když chápete souvislosti v tom vzorci, pak vám to hraje.

Dobrým příkladem může být vzorec na rychlost v=s/t
Můžete se jej nadrtit, to je jedna možnost. Anebo pochopit souvislost, jak je rychlost ovlivněna časem a jak ujetou dráhou:

Pokud za daný čas UJEDU VÍC, pak jsem musel být rychlejší – přímá úměra (proto čitatel (s)).
Pokud daný úsek přejedu za DELŠÍ ČAS, pak jsem musel být pomalejší – nepřímá úměra (proto jmenovatel (t)).

Předchozí dvě věty je nutno pochopit. Nestačí je přečíst. :)

Bohužel toto nepochopení o vzniku vzorce vede často k podobnému názoru, o jakémsi zrození vzorce. A snad i o nějakém VZORNÍKU, který je všechny obsahuje. A o jakémsi limitu, který musí každý akceptovat a tím přichází o svou individualitu.

Ale je to jinak – matematika je stavba, nesmírně široká a na všechny strany nekonečně veliká (i nekonečně malá), pevně stojící, podporovaná v těch správných místech nosníky – vzorci. Jsou to jen příčky na žebříku, pomůcky pro pochopení. Je to vlastně dokonalý svět. Třeba v tom, že neexistují dva matematici, kteří by byli ve sporu. :)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *