Individualizovaná homeopatie v případu myasthenia gravis

28.8.2020 | George Vithoulkas a kol. autorů | autori@homeopatie.cz | Případy | 1 komentář

Shrnutí

Muž, 61 let, s vážnou formou myasthenia gravis, nereaguje na konvenční léčbu. Na klienta byla aplikována individualizovaná homeopatie, která způsobila výrazné zlepšení jeho klinického stavu a vymizení symptomů nemoci.

 

Úvod

Homeopatie může být použita jako jedna z možností doplňkové terapie u pacientů se závažnou formou myasthenia gravis, pokud se její symptomy neřeší konvenční léčbou. Individualizovaná terapie se poskytuje podle úrovní teorie zdraví.

Myasthenia gravis je autoimunitní onemocnění neuromuskulárního přenosu charakterizované různou úrovní slabosti kosterního svalstva. Celkový výskyt je 70 – 320 případů na milión lidí a je tedy považována za relativně vzácné onemocnění. Věk, kdy se onemocnění často objevuje u žen je 20 – 30 let a u mužů 70 – 80 let.

Až 90% pacientů s myasthenia gravis má v séru protilátky proti receptoru acetylcholinu (AchR). Tyto protilátky způsobují zablokování neuromuskulárního přechodu. Existují také pacienti s protilátkami proti svalovému receptoru tyrosine kinase (MuSK) a malá část pacientů žádné takové protilátky nemá (seronegativní). Většina pacientů má také diagnostikovanou poruchu brzlíku, včetně hyperplasie a thymomu.

Klinické projevy myasthenia gravis se řadí k očním poruchám. Charakterizuje ji slabost svalů okolo očí a víček. Dále existuje obecnější forma s různou formou zasažení bulbárních (prodloužené míchy), dýchacích a končetinových svalů. U většiny pacientů přichází jako první oční projevy: slabost očního víčka, která vede k jeho poklesu, a slabost svalů okolo očí způsobující dvojité vidění.  U některých pacientů se rozvinou bulbární symptomy jako je dysfagie (porucha polykání), dysartrie (porucha řeči) nebo potíže žvýkání. Výjimečně může být jedinou potíží proximální slabost končetiny. Pokud patologie zasáhne dýchací svaly, jejich slabost může vést k selhání dýchání a myasthenické krizi. Zhoršení stavu mohou způsobit různé faktory, jako infekce, operace, medikace, anebo jde o přirozený vývoj nemoci.

Typické vyšetření, které vede k diagnóze myasthenie, zahrnuje laboratorní metody (k nalezení specifických protilátek) a elektrofyziologické studie (opakované stimulace nervů a jedno-vláknová elektromyografie).

Použití inhibitorů acetylcholinestearázy jako například  pyridostigminu může zvýšit  množství acetylcholinu, který je k dispozici v místě neuromuskulárního přechodu. Glukokortikoidy a imunosuppresivní přípravky jsou možností při léčbě chronického stavu. Imunomodulační agent jako je výměna plasmy a nitrožilní imunoglobulin se v určitých případech používají k rychlé, ale krátkodobé úlevě. Ochrnutí svalů může vést k selhání dýchání, aspiraci, pneumonii, pádům a mortalitě u zhruba 3% – 4% všech případů.

Popis případu:

Jedná se o případ jednašedesátiletého muže, který navštívil oddělení neurologie v květnu 2018 kvůli náhlému projevu diplopie (především nalevo), která se zhoršuje večer, a lehké dysfonii (ztráta hlasu).

Pacient měl v anamnéze celou řadu onemocnění, jako arteriální hypertenzi, žilní trombózu, vřed v žaludku a tenkém střevě, chronickou bronchitidu, neléčenou alergii se silným svěděním, ploténkovou kýlu a hemoroidy.  14 let také trpěl opakovanou prostatitidou a závažnými infekcemi močových cest (alespoň jednou za rok) s horečkou až 40°C. Naposledy (2016) byla infekce léčena antibiotiky po dobu 45 dní, což vedlo k období 2 let bez horečky.

V květnu 2018 přišel se symptomy, které připomínaly myasthenia gravis a následně se onemocnění potvrdilo laboratorními testy. Elektromyografie ukázala myasthenický útlum; počítačová tomografie brzlíku neodhalila žádné abnormality; a protilátky acetylcholinového receptoru (AchR) byly pozitivní v hodnotě 8.83 nmol/L (normální hodnota <0.4 nmol/L). V tu dobu se klient léčil kortikoidy a methylprednisolonem (8 mg denně s postupným navyšováním) a pyridostigminem (30 mg třikrát denně). Jeho klinický stav se zlepšil.

Po třech týdnech u něj došlo k myastenické krizi, diplopii, oboustranné ptóze (pokles očních víček), dysfagii, dysfonii, dysartrii a akutním selháním dýchání. Na začátku odhalily laboratorní testy  hyponatremii 135 mmol/L (NV* 136‐146 mmol/L), hypokalemii 3.2 mmol/L (NV 3.5‐5.1 mmol/L), hypochloremii 98 mmol/L (NV 101‐109 mmol/L), leukocytosu 15.83 × 109 (NV 4‐10 × 109) s neutrofilií 12.3 × 109 (NV 1.5‐6.6 × 109). Analýza krve ukázala zhoršující se hydroelektrickou rovnováhu (hladina sodíku 127 mmol/L), akutní selhání ledvin s kreatininem 1.34 mg/dL (NV 0.67‐1.17 mg/dL) a močí 50 mg/dL (NV 17‐43 mg/dL), coagulopatií INR 1.33 (NV 0.8‐1.2) a zhoršující se zánětlivý proces s hladinou C reaktivního proteinu 19.22 mg/dL, hodnotou až 40krát vyšší než je normální stav a hladinou fibrinogenu 826.8 mg/dL (NV 200‐400 mg/dL). Vyšetření prokázalo silný zápal plic.

Po intenzivní léčbě, která zahrnovala užívání antibiotik (ceftriaxone 2 g/den), hydrataci (750 mL/den), nitrožilní léčbu imunoglobulinem (12 lahviček po 50 mL 5 dní), pyridostigminem (60 mg 4krát denně) a azathioprinem  (50 mg/den) se u pacienta projevilo zlepšení klinické i biologické. Propustili ho s diagnózou myasthenia gravis IIA, přetrvávala ptóze, diplopie a lehčí polykací obtíže.

*NV = normální hodnota

Homeopatická terapie

Po akutní dekompenzaci v květnu 2018 započala u pacienta individualizovaná homeopatická léčba jako doplněk konvenční léčby. Homeopatické předepsání se řídilo principy konstituční homeopatie, jak je vidět v tabulce 1. V tomto případě byla jedna dávka homeopatika podána ve formě 7 kuliček pod jazyk.

Tabulka 1. Série homeopatických předepsání

 

Datum Symptomy Souběžná konvenční léčba Homeopatické předepsání
8. 8. 2018 Pacient na začátku trpěl oboustrannou ptózou, více nalevo, mírnou dysfagií a diplopií

Uvedl, že má obavy o své zdraví, velký strach ze smrti, pocit že určitě brzy zemře, panické ataky. Navíc uvedl, že má strach z davů, tunelů, má averzi ke sladkému, má rád uzené maso, občas mu je zima, spí na pravé straně, nesnáší nespravedlnost a soucit.

Pyridostigmin 60 mg, 3 tb/den

Azathioprin
50 mg, 1 tb/den

 

Aconitum napellus 30C

jedna dávka denně po dobu 2 měsíců

 

7.11. 2018 Předchozí symptomy myasthenia gravis zůstaly stejně intenzivní (ptóza, dysfagie, diplopie).

Celkový stav pacienta se zlepšil, více energický. Strach ze smrti a panické ataky zmizely.

Některé symptomy zůstaly v podobné intenzitě: strach o zdraví, touha po uzeném, averze ke sladkému, občasný  pocit chladu, spaní na pravé straně, averze k nespravedlnosti a soucitu.

Nedávno začal hodně slinit a objevil se zánět v puse.

 

Nezměněné

Causticum 30C

jedna dávka denně 3 měsíce, pak 32C 3 měsíce, pak 34C další 3 měsíce

 

 

7. 11. 2019 Původní projevy myasthenia gravis zmizely – klient byl bez ptózy, dysfagie a diplopie.

Měl horečku (40°C), pálení při močení, zhoršení po močení a časté močení. Objevilo se noční pocení a zvýšený pocit strachu po pocení, silný pocit chladu, v noci se cítil hůř. Při infekci nebyla podána antibiotika.

Nezměněné Mercurius corrosivus 30C

2 x denně 1 týden, pak 1 x denně 1 týden

 

19. 2. 2020 Klient má pocit zdraví, žádné klinické příznaky myasthenia gravis. Po podání Caustica se objevily hemoroidy, kterými v minulosti trpěl. Navíc se znovu objevila alergie s intenzivním svěděním, která byla léčena před lety agresivními léky.

Měl přetrvávající strach z utrpení, obavy o své zdraví. Navíc vypadá velmi upraveně, má jasný pořádek myšlenek a začal být kritický k ostatním lidem.

Pocit chladu přetrvával. Toužil po tučném jídle. Pil vodu po malých doušcích. Začal ale častěji jíst sladké.

Pyridostigmine 60 mg, 3 tb/den

Začal snižovat dávku léku Azathioprine 50 mg na ¼ tb/den

 

Arsenicum album 30C

1 dávka denně 3 týdny

 

15. 3. 2020 Žádné symptomy myasthenia gravis klient nemá. Zmizela také alergie na obličeji a hemoroidy.

Klient neprojevoval žádné známky strachu o své zdraví tak jako při minulé návštěvě.

Pyridostigmin 60 mg, 2 tb/den,  s postupným snižováním dávky Bez předepsání

Výsledek

Spolu s konvenční léčbou docházel klient na homeopatickou terapii a byla mu předepsána řada individualizovaných homeopatik podle symptomů, které vykazoval na konkrétní návštěvě.

Po poslední hospitalizaci, zatímco byl léčen pyridostigminem a azathioprinem, si pacient udržoval stabilní klinický stav, ale vykazoval dál symptomy myasthenia gravis – ptózu, dysfagii, diplopii a protilátky AchR v hodnotě 8.83 nmol/L (normální rozsah <0.4 nmol/L). V té době mu bylo předepsáno homeopatikum Aconitum napellus.

Po 3 měsících získal klient větší energii a sílu, zbavil se panických atak a strachu ze smrti, i když dysfagie, diplopie a ptóza přetrvávaly ve stejné intenzitě. Začal užívat Causticum.

Po roce, na další návštěvě, trpěl akutním zánětem močových cest a prostatitidou se silnými symptomy a horečkou. Hodnota prostatického specifického antigenu (PSA) byla 49.8 ng/mL, což je víc než dvanáctinásobek normální hodnoty 4.1 ng/mL související leukocytosou a neutrofilií a lymfocytosou. V této chvíli se již neprojevovaly žádné původní symptomy nemoci myasthenia gravis. Klient v tu dobu odmítal jakoukoli léčbu antibiotiky. Začal užívat Mercurius corrosivus a po 1 týdnu byl zánět pryč. Postupně se mu snižovala hodnota PSA –změna až na 6 ng/mL během jednoho měsíce. Akutní infekce zmizela.

Na čtvrté kontrole po 3 měsících nebyly patrné žádné známky zánětu a neprojevovaly se ani žádné symptomy myasthenie gravis. Proto jsme začali snižovat dávky azathioprinu na 12.5 mg/den. Dříve léčená alergie se opět objevila spolu s hemoroidy. Předepsáno Arsenicum album.

Za měsíc zmizela i alergie a hemoroidy, pacient prohlásil, že se cítí zdravý, a žádné další léky mu nebyly předepsány. Na neurologických vyšetřeních se nezjistily žádné klinické projevy myasthenie gravis, jen AchR protilátky kolísaly z 8.83 nmol/L na začátku na 5.11 nmol/L po roce. Přestal používat azathioprin a začal postupně snižovat dávky pyridostigminu dokud zcela nepřestal užívat konvenční léky. Díky svému dobrému klinickému stavu nebere v současnosti ani žádné homeopatikum.

Diskuze

Homeopatie je terapie, která používá látky vzniklé v přírodě jako jsou minerály, chemické látky a rostliny, které jsou zředěny a potencovány. Jejím cílem je obnovit vnitřní řád stimulováním vlastního obranného mechanismu člověka. Homeopatie je založena na teorii úrovní zdraví, která tvrdí, že každý člověk má specifickou energii, kterou potřebuje k udržení vitálních funkcí a udržení zdraví. Tato energie je ovlivněna genetikou, životním prostředím, myšlenkami a léčebnými postupy. Lidé s nízkou úrovní zdraví se obtížně léčí, anebo se u nich s malou pravděpodobností bude projevovat systematické zlepšování, pokud nejsou léčeni  dlouhou dobu postupně správnými léky. Lidé s vyšší úrovní zdraví se mohou zcela uzdravit rychlejším a jednodušším způsobem.

Souhrn energií daného organismu odpovídá kapacitě těla reagovat na celkový podnět a symptomy, které vyprodukuje jako obrannou reakci, se mohou objevit, aby ochránily vnitřní životně důležité orgány. Hahnemannovo pravidlo léčby říká, že symptomy léku a symptomy produkované obranným mechanismem pacienta při nemoci jsou podobné.

Homeopatická léčba používá zdrojovou látku, která projde procesem ředění (potencování), při kterém je látka stále biologicky aktivní a má zachované vlastnosti původního materiálu. Vysoké potence se získávají ředěním vyšším než je Avogadrova konstanta (<1023). I když se mělo za to, že takto zředěné látky nemohou obsahovat žádné aktivní částice, nedávné studie  ukázaly něco jiného – odhalily přítomnost látek ve formě nanočástic původního materiálu, a to pomocí transmisní elektronové mikroskopie a elektronové difrakce. V homeopatii platí, že čím je látka více zředěná, tím má vyšší potenci. Výběr potence je pak závislý na úrovni zdraví: nižší úroveň zdraví nebo stav přímého ohrožení života naznačuje nízkou potenci, například 30C.

Zdraví našeho klienta bylo na nízké úrovni 7, skupina C. Tato úroveň zahrnuje všechna degenerativní chronická onemocnění, kde narušený imunitní systém není schopný řádně reagovat na cizí agenty pomocí horečky. Když potlačíme opakované akutní stavy, aktivuje se skrytá zděděná patologie a způsobí závažnou chronickou chorobu.

Anamnéza našeho klienta byla velmi bohatá, zahrnovala infekce močových cest s vysokými horečkami, které byly po určité období potlačovány agresivními léky. V takovém období se organismus zdánlivě uzdravuje, ale zároveň je to předzvěst vážné chronické nemoci – v jeho případě myasthenia gravis. Pacienti na nízké energetické úrovni nezapadají do klasického klinického vzorce a terapie u nich spočívá v předepisování řady po sobě následujících dobře vybraných léků. Proto jsme začali s nejběžnějším lékem pokrývající silný strach ze smrti, kterým je Aconitum napellus.

Při homeopatické terapii můžeme sledovat proces uzdravování na obráceném chronologickém výskytu symptomů. Proces uzdravování vždy směřuje z centra organismu k periferním orgánům, což znamená, že by se symptomy měly přesunout z životně důležitých orgánů k těm méně významným a z úrovně duševní do fyzické.

Po prvním léku se začal klient cítit lépe. Podání druhého léku, Caustica, následovalo znovuobjevení staré závažné infekce močových cest a prostatitidy doprovázené vysokou horečkou, což naznačuje znovuobnovení normálního obranného mechanismu. Akutní potíže při homeopatické léčbě by měly být vždy pečlivě vyhodnoceny a pro homeopata je to těžký moment, kdy se musí rozhodnout, jak bude postupovat dál: jestli pokračovat se stejným lékem, čekat a pozorovat další vývoj případu, anebo najít jiné odpovídající homeopatikum. Akutní horečka je znamením, že imunitní systém umožňuje organismu řádně reagovat na infekční agenty. V případě našeho klienta se objevily v opačném pořadí některé staré symptomy z minulosti, jako první zánět močových cest a prostatitida.

Obecně platí, že pacient, u kterého v minulosti došlo k potlačení akutního horečnatého onemocnění pomocí alopatických léků, reaktivuje svůj obranný mechanismus právě horečkou, pokud dostal správnou homeopatickou léčbu. U našeho klienta se akutní nemoc objevila po roce užívání několika homeopatických léků, což je při nízké úrovni zdraví vhodné. Pokud obranný mechanismus zastavíte, objeví se akutní fáze později. Původní symptomy myasthenia gravis začaly mizet. V našem případě odpovídal klinický vzorec léku Mercurius corrosivus a po jeho užití zánět zmizel bez použití dalších alopatických léků. Některé další v minulosti potlačené méně závažné nemoci se dočasně objevily, což znamená, že se organismus vydal na cestu zvyšování své vitální síly.

Na poslední kontrole neměl pacient žádné symptomy myasthenia gravis, mimo přítomnosti AchR protilátek. Byl ve výborném klinickém stavu a těšil se duševnímu zdraví.

Myasthenia gravis je běžné onemocnění neuromuskulárního přenosu. Přestože většina pacientů reaguje dobře na konvenční medicínu, některé jsou vůči ní rezistentní, a tak jsou možnosti léčby limitované. Náš klient se léčil souběžně homeopaticky a výsledek byl velmi dobrý – vykazoval výrazné zlepšení, které vedlo k postupnému omezování alopatické léčby a k celkově dobrému zdraví.

Závěr

Popsali jsme případ jednašedesátiletého muže s diagnózou závažné myasthenia gravis, která byla zpočátku léčena konvenčně. Po sérii individualizovaných homeopatických léků měl velmi dobré klinické výsledky bez jakýchkoli příznaků myasthenia gravis. Jedná se o jeden z prvních případů léčených homeopaticky, který je popsán v literatuře. Homeopatie je užitečná doplňková terapie u pacientů s myasthenia gravis.

Spolupráce autorů:

Vitalie Văcăraș, Cristina Nistor, Imelda Rahovan, Cristiana Văcăraş, George Vithoulkas

VV: byl hlavním autorem, sbíral a analyzoval data a napsal článek.
NC, RI, and VC: shromažďovali informace a přispěli při psaní článku.
VG: poskytl cenné rady a dohlížel na rukopis

Autoři prohlašují, že nemají žádný konflikt zájmů.
Tento případ se řídil etickými principy

Poděkování

Děkujeme profesoru Vithoulkasovi za dohled při vedení tohoto případu jeho akademické vedení.

Přeloženo z originálu:
Myasthenia gravis therapy with individualized homeopathy: A case report, 29.července 2020, https://onlinelibrary.wiley.com/

Přeložila Tereza Ledererová

 

Advanced Studies Program in Homeopathy Prague

Mezinárodní studijní program pro pokročilé homeopaty

Homeopatická akademie logo maléÚčelem tohoto vzdělávacího programu je rozvíjet dál, i po ukončení základního studia homeopatie, znalosti a poznatky našeho oboru. Být v kontaktu s aktuálním stavem odborných znalostí, a to v mezinárodním kontextu. Dosáhnout mistrovského stavu vědomostí, předávaných předními světově známými učiteli homeopatie.

Podrobné informace zde

Diskuze k článku (1 komentář)

Zdeňka (10.7.2023 v 11:55)

Zajimavé.měla bych zájem vyzkoušet homeopatika .mohli by jste mi napsat více?děkuji také mám myasthenia gravis

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *